Готови сме за зимата, заявиха фирми и институции

* Община Троян има сключени двугодишни договори за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за всички населени места на територията на общината
 
Преслава Иванова
Иде

НА 21 ОКТОМВРИ кметът Донка Михайлова свика работна среща с всички отговорни лица, фирми и институции, имащи отношение към зимното снегопочистване н община Троян. Готовността си за зимната обстановка докладваха от РУ на МВР, Пожарната (РСПБЗН), ОП „Комунални услуги - Троян“, Държавните горски стопанства в района (Троян, Черни Осъм, Борима), „ВиК Стенето“ ЕООД, „ЧЕЗ разпределение България“ АД, избраните снегопочистващи фирми, кметове и кметски наместници.

ОБЩИНА ТРОЯН има сключени двугодишни договори от 2020 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за всички населени места на територията на общината и за уличната мрежа по селата (с изключение на едно село, за което върви процес на договаряне). На преден план излезе тревожният извод, че поради различни причини все по-малко стават фирмите, желаещи да се занимават със снегопочистване. Зимното почистване на уличната мрежа в града (Троян) традиционно е поверено на общинското предприятие ОП „Комунални услуги - Троян“. Над 20 снегопочистващи машини вече са в готовност за почистване на общинската пътна мрежа и улиците в града и селата. Осигурено е достатъчно количество химикали за обработка на пътищата. Проигран е и механизмът за взаимодействие в кризисни ситуации.

ДЕКЛАРИРАНО бе, че независимо от атмосферните условия всички, ангажирани със зимната поддръжка на пътната мрежа, ще положат максимални усилия да осигурят на жителите на община Троян безопасно и комфортно придвижване. Припомняме, че физическите и юридическите лица са длъжни да почистват редовно прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и други терени, които стопанисват; и се надяваме на добросъвестно отношение от тяхна страна.

Преслава Иванова,
главен специалист ,,Информационно-културен център‘‘, Община Троян

От утре всички ученици в общината – дистанционно, затягат мерките

* И още – от 1 ноември четвъртъчният битак, пенсионерските клубове и клуба на инвалида преустановяват дейността си; засилва се контролът в търговските обекти и ресторантите * Причината – над 750 заболели на база 100 хил. население в община Троян

Коронавирусът

ВАЖНО! От утре, четвъртък, 28 октомври, се преустановява присъственото обучение на всички ученици в община Троян. Крайната мярка е поради достигната заболеваемост в общината над 750 на база 100 хил. население – 755,6 болни за днес, 27 ноември, и съгласно заповед РД-01-856/19.10.2021  (т. 7) на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3596/20.10.2021 (т. 3) на министъра на образованието и науката. Обучението ще се осъществява дистанционно по интернет, съгласно организация, създадена от директорите на училищата.

ВЪЗ ОСНОВА на тревожните данни за бързорастяща заболеваемост от коронавирус на територията на община Троян и след внимателен анализ общинският Временен оперативен щаб (ВОЩ) начело с кмета Донка Михайлова е взел решение за цялостно засилване на противоепидемичните мерки на общинско ниво. Мерки са в няколко посоки: 

• Първо – утрешният, 28 октомври, традиционен четвъртъчен пазар (битак), организиран от общинското дружество „Общински пазари“ ЕООД в района на Общинския пазар, ще се проведе при стриктно съблюдаване на съществуващите и досега, но до голяма степен пренебрегвани правила: коридори за еднопосочно движение и отстояние от най-малко 1,5 м на посетителите, задължително носене на предпазни маски за лице от всички на територията на пазара, задължителна дезинфекция на входа; и най-важното – от 1 ноември дейността на четвъртъчния пазар се преустановява.

• Второ – от 1 ноември се преустановява дейността на пенсионерските клубове и клуба на инволида.

• Трето – засилват се контролните действия за спазване на наложените на национално и местно ниво противоепидемични мерки в търговските обекти и заведенията за хранене; контролът ще се извършва в партньорство от екипи на РУ на МВР – Троян, Община Троян и Агенция по храните.

„НАДЯВАМЕ СЕ на разбиране и отговорно отношение от страна на гражданите и собствениците на търговски обекти и заведения“, коментираха от общинската администрация.

Т21

 
Всички публикации по темата:

Спомени за Цанко Лалев – големия строител

* Той умееше да създава организация, с която в най-кратки срокове завършваше строителните обекти * Няма друг строител в областта ни, който с такава енергия, с такава жар и с такъв творчески и физически ентусиазъм да е успял да преобрази облика на градовете и селата ни

Пенка Панамска
Троянци
 
Димитровден, 26 октомври, празникът на строителите, е повод да си спомним за един от най-големите или по-точно най-големият троянски строител – Цанко Лалев (1933-2004), емблемата на бранша в нашия край, построил толкова, колкото никой друг тук. А за големия строител, дългогодишен директор на Общостроителното предприятие (ОСП) в Троян, разказва дясната му ръка през годините – счетоводителката Пенка Панамска, която започва работа под негово ръководство през 1969 г., малко след като се дипломира в Стопанската академия в Свищов. И оттогава и до днес е счетоводител (зам.-главен и главен) на ръководените и създадени от Цанко Лалев и дъщеря му инж. Лилия Цанкова, която поема по стъпките на баща си, фирми – ОСП, „Строител 93“, ЕТ „Строител - Цанко Лалев“, ЕТ „Строител - Цанко Лалев и Лилия Цанкова“, „Строител Троян“ ООД. Т21

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ, времето лети с шеметна скорост. Всяка чукната секунда назад не се връща. Добре, че са историците, които от време на време ни напомнят за хора и събития, които са минали, но са оставили дълбока диря в  битието ни, в живота ни  в  Ловешка област. Сега ще се опитам да ви върна към времето от 1963-та до 2004 г., когато един пословично трудолюбив директор строител отдаде живота и силите си да направи града ни, а и областта ни по-добро и красиво място за живеене, за труд, за творчество, за развитие. Това е съгражданинът ни Цанко Лалев Цанков, директорът на Общостроителното предприятие (ОСП) в Троян.
               
Цанко Лалев (1933-2004)
ЦАНКО ЛАЛЕВ беше не можеше да диша без скелето, то даваше кислород на кръвта му. Той не можеше без тухлата, така както битката не може без барутния пушек. За него строежът също беше фронт и бойна линия, тук нямаше куршуми, окопи и мини, но делникът му натежаваше от умора и непосилен труд. Това беше неговата честита участ, която той сам си беше избрал. Това бяха неговите дни и години, през които косите му побеляха, тялото му се преведе, а сърцето му пулсираше с тревогите, мъките и удовлетворението от работата. Много закони той научи в строителството: на труда и другарството, на всеотдайността в работата, на дипломацията и вежливостта, на човешката мъдрост и топлина. И най-великия закон – да остави следа след себе си, голяма, огромна следа не само в родния Троян.
               
ВСЕКИ един от нас, който се изкачи на Къпинчо, обходи с очи панорамата на града ни надлъж и нашир, наслади се до насита на цялата прелест и красота, си спомня с удоволствие, че тази красота се дължи именно на директора на ОСП - Троян Цанко Лалев. Той остави след себе си следа, която никой с нищо не може да заличи – нито  ветровете на годините, нито късата памет, нито новите поколения, защото неговите стъпки бяха стъпки на човечността и обичта към строителството и към хората. Няма друг строител в областта ни, който с такава енергия, с такава жар и с такъв творчески и физически ентусиазъм да е успял да преобрази облика на градовете и селата ни.

ЗА  НЕГОВОТО строителство в града ни всички знаят. Като започнем със заводското строителство – ами всичките троянски заводи, няма да ги изброявам, са построени от него. Никое друго строително предприятие от България не е  работило в Троян. Ами за жилищното строителство. Същата работа – големите троянски комплекси „Младост”, „Христо Смирненски” и най-големият „Лъгът” са негово дело. Всичките едропанелни жилищни сгради, всички жилищни блокове в града – също. Беше разгърнал уникално строителство надлъж и на шир.

АМИ ВИЛНОТО строителство – тогава беше на мода гражданите да си строим вили. Окръжният комитет на БКП беше забранил да се продават строителни материали на граждани. Но как така Цанко Лалев ще остави гражданите без бетон, без арматура, без варов разтвор, без строителни материали! Въпреки забраната той разрешаваше да продаваме на гражданите. Дори назначихме и фактуристка. И много ясно е, че за това си „своеволие” той беше наказван, режеха му по една трета от заплатата. Това се случваше по един или два пъти всяка година. Когато от Ловеч дойдат на обследване и го питат защо нарушава заповедта, той казваше: „Аз не мога да оставя гражданите без да им давам строителни материали. Те имат нужда. Това е моят град и аз го обичам, а хората обожавам! А вие ме глобявайте, счетоводството да изпълнява заповедите ви, но аз ще продължавам да продавам строителни материали”.

ТАКЪВ беше Цанко Лалев. Той умееше да създава организация, с която в най-кратки срокове завършваше строителните обекти. Пословичен беше лозунгът на зам.-министъра на строежите Георги Маринов, когато строяхме завод „Лесопласт” и Цанко ни накара да напишем с големи  букви този лозунг: „Петилетката за три  години!”. Такива бяха сроковете. Всяка сутрин още от 5:00 ч. той беше в офиса си и ръководеше строителството. Тогава нямаше смартфони. Имаше само радиотелефони, на които той звънеше и се научаваше за проблемите по обектите. Понеже нашите строителни обекти бяха из цялата Ловешка област, директорът уреди от Министерството н строежите да закупим автобус, купихме един съветски „Лиаз” и с него и с „Латвия”-та, която имахме, возехме работниците.
              
ЦАНКО ЛАЛЕВ се беше впримчил здраво, всеотдайно и навеки в работата си. Бетонпомпите ежедневно и ежечасно бълваха бетон по строителните площадки и скелетата, кофражите се пълнеха, понякога и вечер до късно. Спиране нямаше. Трябваше да изпълняваме петилетките. Забавяне не можеше въобще да се допуска. Пусковите срокове се спазваха най-стриктно. Разплащателните ни сметки в БНБ бяха заемни и чак  след предаването на обектите с Акт 16 и въвеждането им в експлоатация БНБ ни ги нулираха.

ВЕРОЯТНО,
драги читатели, мнозина от вас не знаят, че през социализма нямаше понятието „частна собственост”. Имаше само държавна, кооперативна и лична. Промишлеността и строителство бяха държавна собственост. И като започнах със строителната програма, искам да отворя една скоба. Освен строителството в Троян и околните  села дейността на ОПС - Троян  се простираше в общините Тетевен и Ябланица, в Лесидрен.

ЦЯЛОТО строителство в Тетевен беше наше. Всеки вторник и петък директорът със своя екип пътуваше с латвията по тези места. В Тетевен той построи жилищния комплекс „Пеновото“ с 700 апартамента, завод  „Елпром Тетевен“, завод  „Иван Туйков”, завод „Пенка Михайлова”, тетевенския Хлебозавод, помощното стопанство на ОСП - Тетевен, Болницата и Поликлиниката в Тетевен,  общежитието  на Строителния техникум. В с. Рибарица построихме четири почивни станции на заводи от Плевен, Велико Търново и Ловеч.

ДА ПРЕМИНЕМ към Ябланица. Скъпи читателю, когато пътуваш с автобуса за София и преминеш през Ябланица, моля те още от началото на града погледни надясно покрай пътя. Има няколко блока - родните ни строителни панелки, казват се жилищен комплекс „Златна Панега”, това строителство е наше. А от лявата страна на пътя постройките са на фабрика „Детски свят”, там се произвеждаха детски играчки, и тази фабрика е построена от нас. Когато стигнеш на площада в Ябланица, моля погледни високо в планината на изток – там ще видиш една кокетна постройка, това е Туристическият дом на Ябланица, излизайки от града, последните  няколко сгради в ляво на пътя, боядисани в червен  цвят, са  сградите и  цеховете на завод „Ген.  Васил  Марков” – и това е наше дело. Надясно високо в планината има едно уникално строителство – Помпената станция на Ябланица, която снабдява града и всички села в района с прясна вода, пак ние сме го построили, дори нашият водопроводчик Траян Иванов си спомни с удивление как са работили на този обект. Има още една фабрика в този район, която не се вижда от пътя - фабрика „Мрамор и  гранит”, там също има два цеха, построени от нас. А когато пътуваш по магистралата за София, след Ябланица има едно село в лявата страна, казва се Джурово. В края на Джурово има голяма  постройка, отличаваща се от всички останали – цех за елоксация на седалките на автобусния завод „Чавдар” в Ботевград, и този цех е построен от  нас.

На поредния строеж, вляво – Цанко Лалев
СЕГА да се преместим в село  Лесидрен.  И там сме първенци в строителството – построихме завод „Елпром Лесидрен“. Спомням си, когато  започнахме да го строим, в селото нямаше електропровод, нямаше и изграден трафопост. На съвещанието с партийния секретар, кмета, директора на бъдещия завод и другите местни първенци те се затюхкаха как ще го строим този завод без електропреносна мрежа. Цанко Лалев се засмя и и  каза: „Какво се чудите? За два дни ще иззидаме  трафопоста - фасулска работа, после моите хора от Електрообединението в София ще ни дадат трансформатора и цялото оборудване и моите специалисти електротехници Тошко и Стойко ще ги монтират“. Всички се удивиха на  изказването му. И сега като си спомня как той тогава преодоляваше всички спънки, се удивлявам. Например днес да се построи един трафопост в Троян, първо трябва да се преведат 50 000 лв. на електродоставчика ЧЕЗ, само за да приемат молбата за изграждане на трафопост и после е всичко останало и не знам колко още пари и колко време трябва, за да се построи.
           
(следва)
м. октомври 2021 г., Троян
Пенка Панамска

Откриват Неоткрития мост – на 4 ноември

* Събитието е от 11:00 ч, кой ще реже лентата не е ясно * Община Троян обяви конкурс за избор на име на новия мост, основанието – всички троянски мостове си имат име
Най-после
НОВИЯТ троянски мост над река Бели Осъм – едно изключително важно за града ни пътно-транспортно съоръжение, за което се говори от няколко десетилетия, което е съществена крачка към създаване на обходно трасе на Троян и изваждане на транзитния трафик от централната градска част и което кой знае защо над три месеца стоя неоткрито и с право се сдоби с прякора си Неоткрития мост – ще бъде официално открито на 4 ноември, четвъртък, в 11:00 ч. Това научихме от прессъобщение на Община Троян, без уточнение ще пристигне ли някой ВИП началник за рязането на лентата; да припомним – инвеститор, възложител и отговорник за строителството бе Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй че логично е на откриването да присъства представител на министерството/правителството.

ОТ ОБЩИНА ТРОЯН обявиха и една любопитна инициатива – запитване до гражданите, т. е. своеобразен конкурс за избор на име на новия мост, основанието е, че така повелява троянската традиция и всички троянски мостове по някакъв начин са се сдобили със свое име (Пачовия мост към „Елпром“, Теления мост при Енергото, Марковския мост към Пазара, Пешеходния мост до Музея, Моста до полицията и т. н. – бел. ред.). Предложенията си можете да изпращате по електронната поща на адрес postbox@troyan.bg, с обаждане на тел. 0670/6-80-09 и на фейсбук страницата на кмета Донка Михайлова в срок до 29 октомври т. г.

И МАЛКО предистория. За строителството на това важно и за транзитния трафик, и за по-добрата свързаност в долния край на Троян съоръжение се говореше още по времето на кмета инж. Дилян Енкин (1995-2007 г.). Проект имаше още тогава и още тогава новият троянски мост влезе неведнъж в годишната програма на АПИ, но до строителство така и не се стигна. После кметът Донка Михайлова, още от първия си мандат (2011-2015 г.), започна здрава работа по ремонта/реконструкцията на двата основни входа/изхода на Троян, северния и южния, и в пряка връзка с тях за изграждането на новия мост; разбира се, тези участъци са държавна отговорност, но е ясно, че без местно лобиране и без активност на местните власти нямаше да стане. През 2014 г. се заговори активно за моста и се очакваше финансирането да се осигури и строителството да започне през 2015 г., не се получи. Не се получи и през 2017 г. въпреки обявения от АПИ конкурс за изпълнител. Не стана и през 2018 г., въпреки че вече бе избран изпълнител, нито през 2019 г., когато бяха извършени някои подготвителни работи в участъка. За да се стигне до посещението през м. юни 2020 г. на тогавашния премиер Бойко Борисов, когато официално бе направена първата копка и бе обявено държавното финансиране от 2,2 млн. лв. И до реалното строителство, приключило година по-късно – в края на м. юни 2021 г., и забавянето от три месеца и горница на откриването (в края на м. юли от АПИ ни отговориха с официално писмо, че приемателната комисия работи, но продължилото забавяне породи доста въпроси и подозрения, на които нямаше и няма отговор). Междувременно на два пъти новият мост бе блокиран със заграждения и на два пъти бе отварян неофициално. Но явно вече всичко е наред и след броени дни ще режем лентата.

Т21

Кметът Михайлова с пореден приз от класацията „Кмет на годината“

* Този път отличието е в категорията „Зелена община” * „Тази награда е особена, защото я получавам във време, в което темата за зеления преход вълнува цяла Европа“
Отличници
ЗА ПЕТА поредна година кметът Донка Михайлова, представляваща община Троян, печели награда в годишната класация „Кмет на годината“ (2021 г.). Този път отличието е в категорията „Зелена община“, раздел „средна община“ (до 50 хил. жители); в другите два раздела „голяма община“ (над 50 хил. жители) и „малка община“ (до 20 хил. жители) победители в категорията са съответно Габрово и Долна Баня. „Кмет на годината“ се провежда от 2013 г., организатори са сайтът Kmeta.bg и безплатният вестник Кмета.бг, като кметовете/общините отличници в различните категории (тази година категориите са седем, включително комплексната „Кмет на годината“) се определят чрез отворено електронно гласуване в платформата kmetnagodinata.bg.

ЦЕРЕМОНИЯТА по награждаването се състоя на 15 октомври. А наградите в категория „Зелена община“ връчи изпълнителният директор на „Бритиш американ табако България“ Мила Маречкова, която подчерта, че тази категория е ключова за бъдещото ни развитие и е „много е важно да сме отговорни към околната среда, да я обичаме”. „За пети пореден път получавам наградата „Кмет на годината”, този път в категорията „Зелена община”. Благодаря на всички граждани, които  гласуваха за мен в конкурса, в който получих  56,64% от гласовете; на колегите, с които заедно работихме по „зелените” теми - екологично хранене на децата, управление на отпадъците, по-зелена и цветна среда; на общинските съветници за подкрепата. Тази награда е особена, защото я получавам във време, в което темата за зеления преход вълнува цяла Европа“, коментира г-жа Михайлова.

Т21

 Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |