Как да изчистим бъркотиите на ЦИК – предложения

* „Какво ми пречеше, докато вися пет часа в Ловеч, да допиша и вместо 1 (една) да станат 31 (тридесет и една) преференции за някой кандидат?“ * „Попълването на един по-опростен протокол ще спести около час и половина на СИК“

Свилен Димитров
ЕИ 2019    Предизвикано
Авторът Свилен Димитров е компютърен специалист и преподавател по информатика и IT технологии в троянското СУ „Васил Левски”. За пръв път участва в Секционна избирателна комисия на Парламентарните избори през 2005 г., а от 2007 г. три мандата е член на Общинската избирателна комисия, която отговаря за Местните избори през 2007 г., 2011 г. и 2015 г. През останалото време е бил в секционни комисии на всички други избори – за президент, парламент, референдум, европарламент. Редовен и желан автор на Т21 с остра чувствителност към едрите проблеми на обществото ни. Настоящият му текст е продължение на „За идиотщините на ЦИК и още нещо“, публикуван в миналия брой на Т21 „За идиотщините на ЦИК и още нещо“ и описващ бъркотиите при организирането на поредните български избори (Евроизбори 2019); сега авторът посочва конкретни решения, които могат да предотвратят/намалят въпросните бъркотии. Т21
ПРЕДИ говорих за хаоса, който Централната избирателна комисия (ЦИК) създаде около изминалите избори за Европейски парламент, провели се на 26 май (виж „За идиотщините на ЦИК и още нещо“ в бр. 22 на Т21 от 5 юни 2019 г. – бел. ред.). Тяхно задължение беше да направят организацията за изборите. Обаче критиката е излишна, ако не може да се предложи адекватно решение. За толкова години в избирателни комисии, имам достатъчно опит, за да предложа такова. Някои от идеите не са само мои, а и на колеги, с които съм имал честта да работя в комисиите. Нека вървим по хронология и от най-маловажните към най-важните.

ВСИЧКО, което приемаме, като цяло е желателно да го има, но няколко неща вече са излишни. Примерно фенерче. В момента имаме чл. 491 от Изборния кодекс (ИК), който наказва председателя, заместник-председателя и секретаря на СИК с глоба от 500 лв. до 2000 лв., ако откажат да дадат и подпишат сканиран протокол. Ако няма ток, за да се сканира, това фенерче за какво ми е въобще? И дали няма да изчакам да го пуснат? На една комисия беше дошло за малко внучето на един от членовете и беше скрило фенерчето в една кутия за рисунки, която беше останала в училищната стая. Само членовете на въпросната СИК помнят какво търсене падна на това фенерче. И за какво?! Същото е и с маркерите. Какво толкова трябва да се пише с маркер, което да не може да се напише с химикал? Да кажем, че трябва да има в три екземпляра всичките видове надписи и указателни табели. Обаче защо не се обедини констатацията за начало на изборния ден с маркирането на печата и да бъде само протокол? Решението е нещо, което е напълно излишно. Спирам, защото тези неща наистина са маловажни на фона на основния проблем, който е в края на изборния ден и тази година се наричаше „Приложение №85-ЕП-х: Протокол на Секционната избирателна комисия в Избирателна секция“.

НАЙ-НАПРЕД – идиотското „методическо указание“ на ЦИК, което не се позовава на никакъв член от ИК, но държеше да се преснима черновата на протокола и отне двойно повече време от очакваното. Кой реши, че черновата е официален документ? ЦИК. Кой реши, че трябва и да се преснима? ЦИК. Кой е идиот? Всички ние, които послушахме ЦИК. Първата промяна трябва да бъде в черновата – там не трябва да има думи и цифри, защото е напълно ненужно. В нея е хубаво да се попълнят само нещата, които са най-важни – резултатите от изборите. Всички други неща са предмет на съвсем друга тема.

ПО СЪЩЕСТВО за беловата – първото нещо, което трябва да се промени според мен, е разделението не на два, а на три „листа“. Пиша листи в кавички, защото формално този протокол трябва да е само два листа, а беше 14. ЦИК се измъкват, като го правят от дълъг по-дълъг и формално на всяка страница пишат Лист 1, Лист 1, Лист 1 и така до шеста страница включително. После от 8 до 14 са „Лист 2“. След като има това формално разделение, да бъде на три части. В първата част – Лист 1 да бъдат всички неща, които са безусловни и да могат да се пишат още след приключване на изборния ден, а защо не и малко преди приключването му, но тези секунди не са чак толкова фатални. Говоря, че в Лист 1 да бъдат данните за имена на членовете от секцията, имената на присъствалите в края на изборния ден и при съставяне на протокола, данните, които са необходими преди отваряне на избирателната кутия, а именно – брой получени бюлетини, данни от списъците, брой на гласували и т. н. Тук всичко трябва да си остане, докато не стигнем до точка 4, подточки „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“. На кого е необходима подобна глупост? Въпросните точки са най-различни видове унищожени и недействителни бюлетини. Колко бюлетини ще изхаби СИК, за да напише „Образец“? Много ясно, че една, но дори тя да бъде скъсана от някого и да са две, защо трябва да се публикува отделно, като после се опаковат и е напълно ясно коя бюлетина къде е отишла? Второ - бюлетината не съответства на номера в кочана. Сериозно?! Има ли въобще такъв случай в България? Ако няма, защо е това поле или е оставено, за да може да се допусне грешка? Следва недействителна бюлетина, при която е използвана възпроизвеждаща техника? Тия от ЦИК чели ли са ИК? Според него, трябва да осигурим три метра, в които да няма други хора около кабината за гласуване. Пита се в задачата, как аз мога да разбера, освен ако този, които си снима вота не използва светкавица и включен звуков ефект, при който се чува „щрак“, че си е заснел вота? И тук винаги в 99,99% резултатът е нула. Следва публичният вот. Вече няма да коментирам, схванахте идеята. Тук всичко може да се обобщи с „недействителни бюлетини“, а вътре в чувала да се опаковат по отделно и ако някой толкова много държи да види какви са точно тези недействителни бюлетини, да си отваря чувалите след изборите и да си ги гледа. Абсолютно ненужно статистическо отчитане, което само забавя попълването на протокола и по никакъв начин не влияе върху изборния процес.

СЛЕД ТОВА предлагам да се вкара новият Лист 2, който да бъде със следните реквизити. Най-отгоре да има номерът на секцията, след това резултатите от изборите, а накрая да бъдат подписите на всички членове на СИК. И само този Лист 2 да се ксерокопира. Вярва ли някой, че на партиите им пука дали има 3 или 4 недействителни бюлетини извън кутията? Пука им за истинския резултат. Обаче 10 листа по-малко ще означава над три пъти по-бързо копиране и хората ще могат да си предадат материалите в един много по-разумен срок. Тук буквално ще се спести поне един час от времето на секциите.

В СЛЕДВАЩИЯ
раздел няма как да се редактира нищо, защото всяка партия трябва да има действителни и недействителни бюлетини. Тук внимателно ще трябва да се отрази вота от преброяването, но ако сме опростили предходната част, ще е много по-спокойно да се напише тази. След това стигаме до стария Лист 2, който е в момента, а аз искам да е част от новия. Това са преференциите. Доказателство, че смяната на ЦИК в последния момент преди изборите създава по-голям хаос. Какъв беше проблемът, ако се използва форматът, който беше установен за преференциите на Местните избори през 2015 г.? Или да смятаме, че тогавашните протоколи са били нередовни? Разбира се, че не, но бяха много повече улеснени. Просто новата ЦИК трябваше да отчете, че нещо е свършила и създаде протоколи за чудо и приказ. На протоколите от Местните избори всяка партия или коалиция имаше името си, а след него толкова квадратчета с номера, колкото бяха и възможните кандидати за общински съветници. Накрая имаше допълнително квадратче, в което се вписваше колко са без преференции. Ето засечката за тези избори – всяка партия трябваше да има 18 квадратчета, като първите да са наименувани от 1 до 17 (или дори както си бяха в бюлетината – от 101 до 117), т. е. преференциалният вот, а в последното да пише „Без“. Сборът от гласовете в тези 18 квадратчета трябваше да дава сборът на действителните гласове за партията или коалицията. Толкова е просто и нямаше нужда от думи и цифри. Няма как да допишеш някакви цифри, защото протоколът ти няма да излезе. На сегашните избори при преференциите, благодарение на „гениалността“ на ЦИК, нямаше никаква засечка. Какво ми пречеше, докато вися 5 часа в Ловеч, да допиша и вместо 1 (една) да станат 31 (тридесет и една) преференции за някой кандидат? Дори нямаше да се наложи да драскам. Може да проверите протоколите – никой освен комисията нямаше да види. Да, ще има преди това пресниман стар протокол, но може да се каже, че нещо не се е видяло на снимането. Колко ще се вгледат в преференциите на неизвестните партии? Сега да не си помислите, че давам съвети на някого да мами. Просто демонстрирам, че сегашният формат на протокола е некоректно написан математически и няма никакви реални контроли за преференциалния вот. Имаше изписване на стотици нули, но никаква реална засечка. При изписването само на числа, както беше на Местните избори за общински съветници, това би било невъзможно. Дори да допиша числото 3 пред 1, сумата нямаше да ми се получи и щяхме да бъдем върнати за повторно преброяване. Ето как без да се пишат толкова нули може да има правилна и по-бърза засечка на преференциите, която няма да обърка никого. В края на този Лист 2 да има подписите на всички членове на комисията и само Лист 2 да се ксерокопира.

ПОПЪЛВАНЕТО на един по-опростен протокол ще спести около час и половина на СИК. Ето как до 21:30 ч. повечето СИК ще са с готови протоколи, които са грамотно написани и с по-малко грешки. Товарим всичко и отиваме в Общината. Там още в началото да се види дали пликът за РИК е в наличност и двама от тримата членове на СИК да тръгват за Ловеч веднага след като се съберат необходимият брой секции за автобус. Третият член да остане с чувала и да предаде принтера, след което да изчака завръщането на другите двама. Има много повече от 62 места в Общината (въобще във всяка община има зала с повече места, отколкото са секциите). В тези зали пазят полицаи. Чувалът е запечатан и въобще не трябва да се разпечатва. Тоест, вместо да се носят чували от Троян до Ловеч, после да се връщат, а хората да седят или спят върху тях, един от членовете да стои в Общината, заедно с чувала и да го пази заедно с полицаите. Немислимо е при това положение чувалите да бъдат отворени и подобно твърдение само би показало глупостта на хора, които никога не са участвали в изборния процес. В същото време, другите двама ще пътуват към Ловеч, а автобусите ще са с една трета по-малко, защото ще може да се качат повече секции едновременно. Това освен време ще спести и разходи на държавния бюджет, а лудницата в Ловеч ще е с една трета по-малко. При въвеждането на данните, ако има толкова сгрешен протокол, че комисията трябва отново да попълни данните и да извърши повторно преброяване, ще се спазва ИК. При толкова сериозни грешки трябва да се извика цялата комисия, т. е. да се събудят останалите членове, които, заедно с представител на Общината да бъдат транспортирани до Ловеч. В такъв случай се добавя и чакащият с чувала член на СИК, който идва с всички останали и се броят бюлетините. Това обаче едва ли ще бъде и една комисия от цялата община. Ето как ще се намали реално лудницата и в Ловеч, и в Троян. Защото, макар и бързо, в Троян трябваше да изчакваме предаване на принтери и документи. При моето предложение това може да стане от оставащия член на СИК, докато другите вече пътуват към Ловеч. На него и без това ще му писне да чака завръщането на колегите си, а и по-бързото пристигане в Ловеч ще гарантира по-бързото връщане в Троян, а оттам и по-бързото приключване на изборния ден, което ще бъде и облекчение за администрацията.

ДА СЕ ВЪРНЕМ
в Ловеч. При РИК тези протоколи ще се засекат много по-бързо. Дори да предположим, че пак ще има висок процент сгрешени протоколи (макар че този път ще са доста по-малко, предвид по-съкратената и улеснена версия), пак нещата ще приключат в рамките на 3-4 часа. Разликата е, че ако СИК са в РИК в 23:00 ч.,  ще приключат най-късно в 2:00 или 3:00 през нощта, а това е сравнително приемливо. Да не говорим, че по-голямата част от секциите ще са приключили напълно до 2:00 ч. На сегашните избори имаше СИК от ловешка област, които не бяха приключили и в понеделник около 10:00 сутринта, т. е. над 8 часа по-късно. При връщането в Троян, предаваме си документите и чувала, който е пазен през цялото време от другия член на СИК, на общинската администрация и сме готови. И ние, и Общината сме приключили много по-рано, защото е имало една много проста организация.

СПОДЕЛИХ ВИ какво предлагам, но не вярвам, че ще се случи, защото явно някой цели да има хаос. Какво се печели от него е друга тема. Все пак мисля да си входирам гореизложеното предложение до ЦИК, пък току-виж се окаже, че и там има хора, които искат да ни улеснят.

Свилен Димитров,
секретар на СИК №113400006, Троян, Евроизбори 2019

Още от същия автор:

Област Ловеч – в средата по заплати в страната

* Тук средната брутна работна заплата за първото тримесечие на 2019 г. е 940 лв., водач е София град с 1656 лв., а на опашката – област Благоевград с 779 лв. * Ръстът на заплатите в частния сектор двойно по-малък отколкото в обществения сектор 
Когато цифрите говорят
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ е точно в средата – на 14-то място от общо 27 области плюс София град, по ниво на средната брутна работна заплата в страната, сочат данните от Националния статистически институт (НСИ), обявени преди дни. Средната брутна работна заплата съвкупно в обществения и частния сектор за първото тримесечие на 2019 г. тук е била 940 лв. (922 лв. за м. януари, 932 лв. за м. февруари и 966 лв. за м. март). Със същото ниво от 940 лв., но преди нас в класацията е област Пазарджик; непосредствено след нас с 932 лв. е област Търговище.

ВОДАЧ логично е София град – 1656 лв., а в челната група на „хилядниците“, общо осем области, са още: София област (1208 лв.), Стара Загора (1134 лв.), Варна (1105 лв.), Враца (1095 лв.), Габрово (1059 лв.), Пловдив (1045 лв.) и Разград (1015 лв.). В дъното на класацията е област Благоевград със средна брутна работна заплата за първото тримесечие на годината от 779 лв.; в задните редици са още Плевен (899 лв.), Монтана (896 лв.), Кърджали (894 лв.), Силистра (866 лв.), Хасково (860 лв.), Смолян (851 лв.), Кюстендил (845 лв.), Видин (796 лв.).

СРЕДНИЯТ размер на брутната работна заплата в България за първото тримесечие на 2019 г. е 1208 лв., ниво, по-високо от средното за всичките 27 области без София град и дължащо се именно на София град (което само подчертава верността на актуалната народна мъдрост, че „София не е България“ – бел. ред.). Друг многозначителен момент в изнесените статически данни е, че в сравнение със същия период на миналата година брутната работна заплата в обществения сектор за област Ловеч е нараснала с 13,8%, докато в частния сектор ръстът е двойно по-малък – 6,1% (и това подсказва правотата на някои анализатори, които твърдят, че липсата на работна ръка, от която все по-остро се оплаква бизнесът и тук, и в страната като цяло, се дължи (и) на ниското заплащане на труда; редно е да се каже също, че брутните заплати са нещо твърде различно от същинските/нетните, от които де факто зависи реалната покупателна възможност на работещите – бел. ред).

ДАННИТЕ са получени от тримесечно наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд и е репрезентативно (представително), поясняват от НСИ. Методологията на наблюдението, както и други актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ www.nsi.bg.

Т21

Хипохондрия или за здравната тревожност (3)

* „То не е нарочно усещане, а психична последователност, при която мисълта, емоциите и поведението са се свързали в неполезна за човека схема, която го мъчи. И тази схема следва
 да бъде преизградена“

Цветелина Цветкова
Колонката на психолога
АВТОРКАТА Цветелина Цветкова е възпитаничка на Езиковата гимназия в родния си Ловеч и магистър по психология от Софийския университет, доскоро софиянка – цели 14 години, но решила да живее в Троян. По думите й – обмислен избор и с добри очаквания. Специалзрала е когнитивно-поведенческа психотерапия и има сериозен опит в работата с деца със специални образователни потребности. „Колонката на психолога“ е два пъти в месеца, по различни теми, които имат общо с психологията. „Казвам се Цветелина Цветкова и съм клиничен и консултативен психолог. Моята специалност ме заведе от Ловеч в София, а мъжът ми ме доведе в Троян. Надявам се в тази рубрика да свържа всички места и неща, на които държа“, това ни написа тя в краткото въведение към първата си „троянска“ статия. И още няколко нейни уводни думи: „С какво се занимава психологията? Името й буквално значи наука за душата. В този смисъл психологът е човек, който учи за емоциите и поведението на човека – от детска до късна възраст, научава се да разпознава психичното здраве и психичната болест. Много пъти съм си мислела и са ме питали за смисъла на тази наука. Бих го описала така: Лекарят има за задача да опази човека физически здрав, а психологът – психически здрав“.

ТЕМАТА на третата статия в „Колонката на психолога“ е хипоходричното разстройство или иначе казано – натрапчивото притеснение, че се болен без да си болен.

Т21

УСПОКОЕНИЕТО НЕ ИДВА

НА ВСЕКИ ОТ НАС със сигурност му се е случвало да усети някакъв физически дискомфорт и да се притесни за здравето си. В такива моменти човек отива на лекар и ако не се открие проблем, се успокоява. Има обаче случаи, при които успокоението не идва, личните опасения за собственото здраве се задълбочават и нарасналото притеснение не намалява след прегледа при специалист. Това е състояние, което нарушава качеството на живот и е познато като хипохондрия или по-правилно казано – хипохондрично разстройство.

УБЕДЕНОСТ В НАЛИЧИЕТО НА ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ

ТО ПРИНАДЛЕЖИ към соматоформните разстройства – такива с необясними телесни оплаквания. Основна негова характеристика е убедеността в наличието на тежко телесно заболяване, което не е открито поради липса на изрядни изследвания. Болният не може да бъде трайно убеден дори чрез провеждане на всички желани от него изследвания, че няма основания да се изживява като болен. Успокоява се за малко след поредния преглед, но после решава, че нещо е пропуснато и търси нов специалист. Оглежда тялото си системно, търсейки симптоми на „заболяването“ и приема всяка нередност или пък нормалност за симптом на това заболяване. Обичайно вниманието е фокусирано само върху един или два органа или системи на тялото. Често са налице изразени депресия и тревожност.

ТАКЪВ СПЕЦИАЛИСТ БИ МОГЪЛ ДА Е ОТ ПОЛЗА

РАЗСТРОЙСТВОТО най-често се появява в млада възраст – на 20-30 години, и рядко за пръв път след 50 години. За да се мисли за такова разстройство, обичайно подобни оплаквания трябва да са налице повече от 6 месеца. Много хора, особено тези с по-леко протичане на разстройството, се обслужват от личния лекар. Насочването към специалист в областта на психичното здраве често се възприема като обидно, но в подобни случаи такъв специалист би могъл да е от полза.

ТО НЕ Е НАРОЧНО УСЕЩАНЕ

КОГНИТИВНО-поведенческата психотерапия е с доказана ефикасност при този вид разстройство. При нея се цели да се стигне до въпросния модел на мисли и вярвания, които създават проблемно за самия човек изживяване. Поведението „Болен съм“ е частен случай за такъв тип модел. То не е нарочно усещане, а психична последователност, при която мисълта, емоциите и поведението са се свързали в неполезна за човека схема, която го мъчи. И тази схема следва да бъде преизградена.

Цветелина Цветкова,
клиничен и консултативен психолог

 Още в „Колонката на психолога

Черно куче, черен щъркел, река Черни Осъм, село Черни Осъм

* От черно по-черно, та чак… прекрасно. И някак величествено
Made in Троян
„Черно куче, черен щъркел, Черни Осъм“, с. Черни Осъм, Троянско, м. юни 2019 г.
Людмил Урчев и неговият Кане Корсо на разходка, Троян
ТАЗИ прелюбопитна снимка е на съгражданина ни и комшия на Т21 (домът му е на метри от офиса на вестника ни) Людмил Урчев – и в нея няма нищо нагласено и измислено. Озаглавена е „Черно куче, черен щъркел, Черни Осъм“. И е документирала една скорошна разходка на Урчев до близкото до Троян с. Черни Осъм – с грамадния му гарвановочерен и стряскащ на вид, но иначе интелигентен и добряк четириног любимец от породата „Кане Корсо“, съчетана с баня в река Черни Осъм и неочакваната, но не неприятна компания на черен щъркел. От черно по-черно, та чак… прекрасно. И някак величествено.

АВТОРЪТ също заслужава внимание. Бивш дългогодишен учител по биология в Троянската гимназия, сега – колкото и невероятно да звучи – пенсионер. С физика и форма, на която би завидял всеки – и преди, и сега; нещо като комбинация от младия Шварценегер и младия Делон. Людмил Урчев и кучето му на разходка са една от ежедневните троянските гледки, нещо като запазена троянска марка.

Т21

Нашето Старо село на Националния събор на староселци

* Пет села в България носят името Старо село, има и четири производни; домакин на събитието бе Старо село, Тутраканско * Историкът: „Хората се обединяват по това, че техните селища имат някъде в миналото
 общ корен“
Добро начало
Виолета Вълкова (вляво) с Цветанка Николова
Староселци от цялата страна – жители на селата с името Старо село и производните Старосел, Староселци, Староселец и Старо селище – се събраха на първия си национален събор (1-2 юни 2019 г.), научихме от кметицата на троянското Старо село Виолета Вълкова. Разбира се, нашите староселци се включили с ентусиазъм и представянето им било забележимо. Организатор на събитието е културното сдружение „Старо село – живот и традиции“ от тутраканското Старо село, а идеята е на председателката му Цветанка Николова. По-долу ви представяме разказа на г-жа Вълкова, водач на групата на троянските староселци на събора. Т21

Първият Национален събор на староселци е в разгара си, с. Старо село, Тутраканско
КУЛТУРНАТА организация „Старо село – живот и традиции“ беше подготвила всеобщност, приветливост и гостолюбие. И една нестандартна форма на срещата, която да има бъдеще – идеята е на председателката на организацията Цветанка Николова. Когато непознатата за мен до тоя момент г-жа Николова ми се обади и ми сподели идеята, аз без да се замисля й казах: „Защо не – Старо село, Троянско ще участва“.

На сцената са троянските староселци
КАЗАХ го, защото хората наистина жадуват за такива мероприятия – които ни откъсват от напрегнатото ежедневието, зареждат и стимулират. Споделих предложението с Кметския съвет, прие се с желание и направихме програмата, с която трябваше да участваме. Събрахме се желаещи да представим нашето село на първия Национален събор на староселци, насрочен за 1-2 юни. Подготвихме програма, представяща нашата история от създаването на Старо село до днес, с нашата автентична национална носия и нашите хора.

Групата на Старо село, Троянско
В БЪЛГАРИЯ има пет села с името Старо село, но и още четири производни – Старосел, Староселци, Староселец и Старо селище. На събора успяха да дойдат представители на седем от селата от различни краища на страната. Тези селища не са случайни, те са запазили спомена, че в тях е имало живот отдавна, пазят традициите си и се припознават като общност. Затова съборът получи поздравления от Министерството на културата и намери подкрепа от Националния научен експедиционен клуб (ННЕК) към ЮНЕСКО, чийто председател Кристиян Калчев бе сред нас.

Виолета Вълкова с Кристиян Калчев, председател на ННЕК
ИСТОРИКЪТ доц. д-р Тошо Спиридонов, член на ННЕК, коментира така: „Тук хората се обединяват по това, че техните селища имат някъде в миналото общ корен. Те са стари селища. Не се обединяват на принципа - елате да си покажем нашите фолклорни празници. Те се обединяват, защото те са стари селища и живеят с тези традиции, т. е.  ние не представяме чисто фолклорни традиции, ние представяме нашата стара история“. А организаторите от „Старо село – живот и традиции“ заявиха амбицията си на втория събор догодина да участват и староселци от Румъния, Черна гора, Северна Македония, Сърбия.

Виолета Вълкова,
кмет на с. Старо село, община Троян

Още по темата: 

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |