Дърво падна върху „Тойота“ насред Троян

* Случилото се е от тази сутрин, на метри от фризьорския салон „Шик“ на ул. „Св. св. Кирил и Методий“; за радост – щетите не са големи и няма пострадали хора
Инциденти
Затисната от дърво „Тойота“, Троян, ул. „Св. св. Кирил и Методий“, 8 май 2021 г.
СЛУЧИЛОТО се е от тази сутрин, 8 май, на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в централната част на Троян – на метри от фризьорския салон „Шик“, снимката ни изпрати нашата читателка Екатерина Керешка. С кратък коментар – дървото е изгнило, трябва поддръжка. За радост затиснатият от клоните лек автомобил „Тойота“ не е пострадал сериозно, няма и пострадали хора; но можеше да има.

ЗНАЕТЕ, че сме защитници на дърветата и смятаме каузата за изключително важна (гневната ни реакция срещу едно насила съсипано/убито дърво и битката ни в защита на застрашените съседни ни навлече съдебно дело плюс доста разправии, спечелихме делото, но за това ще разкажем отделно – бел. ред.). Дърветата, освен че вдигат сатурацията на града ни, който е насред Балкана и би трябвало да е с кристално чист въздух, но не е, са и още нещо. Важна част от чара на Троян, без тях би било някак неуютно, некрасиво, неживо. Но? 

СНИМКАТА по-горе напомня, че дърветата не са вечни и трябва грижа/подмяна. Другото е безотговорно и опасно. Не толкова отдавна, 2015 г., огромно дърво, срещу магазинчето „Чучулига“ на ул. „Любен Каравелов“, се срина в една бурна нощ и на магия се отървахме без тежки материални щети и без нещо много по-лошо (виж „Вятърът бутна грамадна липа в центъра на Троян“ – бел. ред.). Две години по-рано, 2013 г., същото се случи и при Белодробната болница в жк  „Младост“ – тогава дървото се сгромоляса върху движещ се автомобил, пак „Тойота“, и по чудо се размина без жертви (виж „Грамадно дърво се стовари върху движещ се автомобил в Троян“ – бел. ред.).

Затисната от дърво „Тойота“, Троян, жк  „Младост“ , 14 март 2013 г.

ПОДМЯНАТА на дървета – изкореняване и засаждане на нови, което Община Троян прави при ремонтите на улиците, е похвално, въпреки критиките и недоволствата. Подмяната трябва да се направи, но не урбулешката и на принципа „няма дърво, няма проблем“, а много внимателно, за да не се окаже, че с мръсната вода сме изхвърлили и бебето, т. е. покрай сухото и опасното да си отиде и другото. Рано или късно това трябва да се случи и по най-красивата троянска улица - ул. „Любен Каравелов“, троянската „Унтер ден Линден“ (Под липите), която без дърветата си ще се превърне в принцеса без коса, а без своята „Унтер ден Линден“ Троян ще е ранен в сърцето. Това е факт. Но случилото се днес на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ недвусмислено ни размаха пръст.

Генадий Маринов

Начало

Още по темата:

„Стената“ търси барман/барманка

 КАФЕ-АПЕРИТИВ „СТЕНАТА“
ТЪРСИ
• барман/барманка
може и почасово

За контакти: 0883/338166

Мариян Данчев: Заслужаваме публични отговори

* Отговорите са важни както за общинските съветници, така  и за жителите на Троян и Априлци
 
инж. Мариян Данчев
Тема с продължение
Един от най-сериозните съветници в настоящия Общински съвет на Троян, инж. Мариян Данчев от местната коалиция „Глас народен“, ни изпрати становището си по горещата тема – преименуването на общинското дружество „Хемус ресурс“ ООД и пренасочването на активите му за 6,5 млн., случило се на извънредната общинска сесия на 28 април 2021 г. и предизвикалите го събития. Текстът на г-н Данчев ни бе изпратен на 6 май, Гергьовден и имаше следното кратко предисловие: „Честит Гергьовден, празник на воюващите за правда и добро! Битката между доброто и злото няма да бъде завършена в реалността, в която живеем! Има смисъл обаче да бъде водена!“. Т21

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, като общински съветник, имащ отношение към случващото се и към казаното в статията на вестник „Троян 21“ „Пресечен бе опит да се окраде и подиграе Община Троян“, представям моето становище. 

КАКВО КАЗАХМЕ И ЗАЩО НЕ НИ ЧУХА

НА  СЕСИЯТА на Общински съвет - Троян, проведена на 28 януари 2021 г. ни бе предложена за гласуване т. 11 от дневния ред, а именно: „Създаване съвместно с Община Априлци на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2=002-000. „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ Общините Троян и Априлци“. В проекта за решение по точката ни бе предложено наименованието на фирмата да бъде: „Хемус ресурс“ ООД, изписано на латиница „Hemus resurs“ OOD.

СЛЕД ДЕБАТИ по точката и изказвания, както лично от мен, така и от колегите ми адв. Михаела Димовска, Николай Тодоров и други, при които изказвания акцентът бе върху недостатъчната подадена ни информация относно начина на функциониране на бъдещата фирма и липса на представен дружествен договор, точката бе приета. На следващата сесия на Общински съвет - Троян, проведена на 18 февруари 2021 г., ни бе предложена т. 6 от дневния ред, касаеща новосъздаденото дружество, а именно: „Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху изградените и оборудвани инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани и /или зелени отпадъци и съпътстващата ги инфраструктура , заедно с мобилното оборудване, което ги обслужва, на „Хемус ресурс“ ООД“.  С други думи, след изграждане на въпросните инсталации по гореспоменатия проект, собственост на които става Община Троян, би следвало според процедурата по т. 6, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху тези инсталации на новосъздадената фирма „Хемус ресурс“ ООД. И така, на пръв поглед нищо особено, една чисто процедурна и разбираема в хода на работата стъпка.

НА ПРЪВ ПОГЛЕД ДА! ОБАЧЕ?

БЯХМЕ доста учудени, след като в хода на подготовката ни за сесията и обсъждането в групата ни на съответната точка, адв. Димовска, която като юрист е член на комисията по „Законност и обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“, отбеляза, че въпросното дружество „Хемус ресурс“ ООД всъщност все още не е регистрирано!  В хода на сесията (на февруарската сесия основните дебати бяха върху отчета на предходния и приемането на новия бюджет ), гласуването на т. 6, можеше да мине и „ей така между другото и без обсъждане, както са минавали не едно или две важни за общината ни решения“, но именно ние от групата на местна коалиция „Глас народен“ възразихме остро, като в изказванията си и г-н Тодоров и адв. Димовска посочиха незаконосъобразността на исканото, а именно: учредяването на безвъзмездно право на ползване на общинска собственост за 6,5 милиона лева на дружество, което към момента не съществува!!!

ТУК БИХ препоръчал на всички по-заинтересовани да изгледат видеозаписа на сесията (на 18 февруари), защото именно на тази сесия щеше да стане злоупотребата с въпросните инсталации за 6,5 млн. лева, която ние съветниците от „Глас народен“ ПРЕДОТВРАТИХМЕ, като по наше настояване, представено от г-н Николай Тодоров, точката бе приета под условие, а именно, че ще влезе в сила само след като дружество „Хемус ресурс“ бъде учредено! На записът от сесията ще се види и още нещо много важно: в края на едно от изказванията си по точката  адв. Димовска даде напълно добронамерен съвет на общинска администрация да отидат и поне да запазят името на дружеството - „Хемус ресурс“ ООД, за да не го запази някой друг, което в последствие се случи, след като нейния съвет бе пренебрегнат!

ВЪПРОСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР

И СЕГА, като лично засегнат от написаното от г-жа Михайлова относно възможен съветник (който мога да бъда и аз), готов да жертва в ущърб на Община Троян 6,5 млн. лева, искам да  задам следните въпроси, на които държа да се отговори публично.

     1. Защо, г-жо Михайлова, общинска администрация не регистрира дружество „Хемус ресурс“ ООД в изпълнение на решение по т. 11, взето на заседанието на Общинския съвет на 28 януари 2021 г.?
     2. Защо дружеството не бе регистрирано през възможните 20 дни между двете сесии - януарската и февруарската, поради което ни бе предложено за гласуване противозаконно решение по т. 6 на сесията на 18 февруари 2021 г.?
    3. Защо дружеството „Хемус ресурс“ ООД не бе регистрирано и до 1 април 2021 г., когато някой, очевидно да подчертае нещо или да се подиграе, използва именно датата 1 април, за да запази името?
     4. Защо, с оглед защита на интересите на гражданите на община Троян и община Априлци, поне името на дружеството не бе запазено, когато процедурата по запазването едва ли  отнема повече от половин час?
УТОЧНЯВАМ, че поради лични причини не можах да присъствам на последните две сесии – извънредната на 28 април и редовната на 22 април и е възможно да съм пропуснал нещо по темата. Мисля, че отговорите на горните въпроси са важни както за общинските съветници, така  и за жителите на Троян и Априлци и заслужаваме да ги получим!

С уважение: инж. Мариян Данчев,
общински съветник от местна коалиция „Глас народен“


Още по темата

Изказванията на извънредната сесия на Общинския съвет на 28 април

Представяме ви основните изказвания на извънредната сесия на Общинския съвет в Троян, провела се на 28 април т. г., която доведе до промяна на две предишни решения на местния троянски парламент (№300/28.01.2021 г. и №326/18.02.2021), преименуване на общинското дружество „Хемус Ресурс“ ООД на „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД и пренасочване на активите му за 6,5 млн. лв. (новите сепарираща и компостираща инсталация и прилежащата й инфраструктура). Повече за случилото се на извънредната сесия вижте в Пресечен бе опит да се окраде и подиграе Община Троян?.

Хубава работа, ама троянска

Донка Михайлова
ДОНКА МИХАЙЛОВА,
кмет на община Троян

Съжалявам за това, че се налага провеждането на днешното заседание (28 април), имащо за цел да изправи едно злонамерено спрямо интересите на Община Троян действия. Залогът за което е доста голям – проект за 6,5 млн. лв. Слава богу лесно поправимо действие.

Какво се случи в последните дни около новоформираното дружество („Хемус ресурс“ ООД), което има за цел да управлява дейностите, свързани със сепариране и компостиране на отпадъците на територията на общината. След заседанието на Общинския съвет, което разглеждаше тази тема, беше проведено общо събрание на регионалното депо с участието на Община Троян и Община Априлци и временно изпълняващият тогава длъжността областен управител Нели Митева. Последва общо събрание на вече учреденото дружество, на което бяха определени цените за извършване на дейностите по сепариране и компостиране. Общото събрание по мое предложение избра временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс, който трябва да се състои в рамките на 6 месеца след регистрацията на дружеството – Радион Букарев, той като че ли най-добре се справя с административните процедури по дейностите, свързани с администрирането на общински фирми; предстои конкурс, започна и подготовката на документацията.

Г-н Букарев има редица конкретни задачи, част от които вече ги извършва. Първо – подписан е договор за възлагане на управлението между временния управител и кметовете на Троян и Априлци, открита е набирателна сметка, прехвърлен е капиталът от двете общини, подготвени са необходимите документи за вписване на дружеството в Търговския регистър, нает е адвокат, който готви документите след изправянето на това недоразумение, събрало ни днес тук. Оттам нататък – обектът бе въведен в експлоатация с държавна приемателна комисия, бе открит и в момента се организира проучване на опита на други общини по управлението на подобен тип инсталации и условията по изкупуването на отпадъци, които подлежат на вторична преработка, като се търсят най-изгодните условия. И след регистрацията, в рамките на няколко месеца, предстои да бъде назначен персонал и да започне дейността на фирмата.

Преди това най-важното е да отчетем успешно проекта, тъй като става дума за сериозен обем от средства и е изключително важно да имаме верифициране на документите, така че да бъдат признати разходите, вложени в създаването на инсталациите. Доставено е цялото оборудване с изключение на един електрокар, който закъсня заради кризата в Суецкия канал. Колегите упорито работят по подготовката на тежката дакументация за отчет на проекта.

***

Ангел Ангелов

АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
зам.-кмет на община Троян


Ще дам малко повече информация около фактите и обстоятелствата, които породиха тази извънредна сесия. На предната сесия (проведена няколко дни по-рано, 22 април – бел. рид.) разбрахме, че името „Хемус ресурс“ е запазено. Беше ми възложено да изясня какво се е случило, какво е подтикнало това лице да извърши такива действия. Човекът, който е запазил името на фирмата, е наш наемател, живее в общежитието на Червянска лъка, и има още три фирми на свое име, изглежда е голям „бизнесмен“. Две от тези фирми са му прехвърлени по незнайно какви причини – едната първоначално е била в Габрово, другата фирма е в Троян. Говорих с въпросното лице, то сподели, че има притеснения да каже цялата истина. От разговора ни стана ясно, че един господин го е потърсил, казал му е, че трябва да запази точно това фирмено име срещу определено възнаграждение, сериозно възнаграждение. За съжаление лицето все още не си е получило парите за това деяние, дано поне успее да си ги вземе – ясно е, че подобни ангажименти се изпълняват за пари. Искахме да видим дали има възможност той да се откаже от това име, беше склонен да го направи, но, по думите му, трябвало да дойде неговият съдружник – в понеделник в 9:00 ч., във вторник в 14:00 ч., но така и съдружникът не се появи. Но дори да беше дошъл, отказването нямаше как да стане, защото законът не го позволява – трябва да се изчакат 6 месеца и ако няма регистрация (на фирмата), чак тогава. Това доведе до настоящата сесия.

***

Николай Тодоров

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ,
общински съветник, коалиция „Глас народен“


Колеги, чухте ли ме?! Разбрахте ли ме?! (иронично след продължително мълчание пред микрофона) Почти толкова силно ме чухте, г-жо Михайлова – мен, нашата група, колкото и в предходните заседания. Почти толкова сякаш ни и разбрахте – в януарската сесия и в последствие във февруарската сесия. Какъв е тогава смисълът да вземаме думата, след като не сме чути. А ние говорим в полза на Общинския съвет в частност, в полза на Община Троян в частност и общо в полза на гражданите на общината. Предупреждавахме ви за възможностите, които могат да се случат, ако не се извършат определени действия, предупреждавахме ви тук, от трибуната. Предупреждавахме, за да се стигне сега до тази сесия. Защо трябваше да стигнем до тази сесия, защото нито бяхме чути, нито бяхме разбрани, напротив, бяхме разбрани лошо. Тръгна се на реваншизъм, тръгна се на лични нападки, тръгна се на конфронтация. Съжалявам, но Общинският съвет е ковачница не само на подзаконови актове, но и на формиране на политики, които са за благото на общината. Не е един придатък към кмета и към администрацията. Ние тук говорим ясно в протекция на обществения интерес. Лично аз бих ви препоръчал да чуете след мен и думите на адв. Михаела Димовска, на „лошата“ адв. Димовска. Защото и аз, „лошият“ общински съветник Николай Тодоров, и тя се опитваме по някакъв начин да защитаваме общината и да следваме нейния интерес. Затова силно ви препоръчвам да чуете това, което ще ви каже адв. Димовска.

***

адв. Михаела Димовска

МИХАЕЛА ДИМОВСКА,
общински съветник, коалиция „Глас народен“


Много съжалявам, че днес се наложи извънредно да идваме на тази сесия. Моите най-лоши предвиждания за съжаление се сбъднаха. Въпросът не е кой го е направил това нещо – очевидно е някой поради някакви интереси, не знам злонамерени или какви, е решил да го направи. Въпросът, който аз си задавам, е защо е могъл да го направи. Сесията, на която предупредих, беше на 28 януари. Този, който е запазил името, го е направил на 1 април. На 28 януари и на следващата сесия на 18 февруари казах едно и също. Защо трябваше да стигаме дотук. По същия начин казах, че правилникът ни не отговаря на ЗМСМА, два-три пъти след това поправяме правилника. Защото когато го казах, администрацията ми заяви колко не съм права. По същия начин казах, че и Наредбата за отпадъците е приета не по процедурата, сега трябва ли да се появи някой, за да се разбере, че не е направена както трябва?! И в крайна сметка кога общинската администрация ще започне да пресява мненията на общинските съветници и да проверява кое е вярно и кое не е. И ние бъркаме, не винаги сме прави. Но все пак нужна е някаква преценка, не може такъв опортюнизъм и всичко да е на въпреки.

Г-жа Михайлова каза, че сме извървели действия по учредяване на дружеството „Хемус ресурс“ ООД. Но не е само това – проведени са две общи събрания, ако правилно съм разбрала. И ние какво променяме сега – че онова, за което сме гласували на 28 януари, е свършено? Какво правим сега? Това ли е да учредим едно дружество и да сменим един ред? Ще каза и още нещо – в бързината си и в желанието да не изпъкне, че някой друг е бил прав, а не администрацията, да зададем един въпрос – какво става с решението ни от 18 февруари? Защо го няма в дневния ред, че ние отменяме задължението Община Троян, в частност кметът, да прехвърли и учреди безвъзмездно право на ползване на сепариращата и компостиращата инсталация на „Хемус ресурс“ ООД. Утре ако въпросният бизнесмен с трите фирми се появи с това дружество, ние какво правим?! И защо не е включена сега, в този дневен ред, точка за отменяне на решението от 18 февруари? Или пак трябва да стане нещо, за да има някакъв диалог (между нас). Аз си чакам извинението.

***

Даниел Сираков

ДАНИЕЛ СИРАКОВ,
общински съветник, ВМРО


На такъв цирк шест мандата не бях попадал. Ама цирк! Явно егото на някой много го сърби. Аз обаче това няма да го подлагам на коментар, ще ви кажа моето впечатление от откриването на сепариращата и компостиращата инсталация, които, както чухме, са на стойност над 6 млн. лв. Спомних си навремето бившият управител на ОП „Комунални услуги - Троян“ Събчо Събчев беше предприел една акция с подобна инсталация, но много по-малка. Спомних си как тогава идваха фирми, които вземаха готовата продукция и срещу определено заплащане я реализираха. Но това, което видях преди няколко дни, надхвърли очакванията ми. Наистина едно модерно техническо съоръжение, нещо, което може би навлиза като новост в България. Тук стана ясно, че има вече общини, които реализират подобни проекти, но се питам – след като това е направено, след като мина процедурата по откриването, след като всички, които бяхме там, дадохме добра оценка, включително и общински съветници от различни групи, защо е необходимо да изпадаме в подобен казус, независимо кой го е направил.

Колежката Димовска може би е права – трябва да отменим старото решение и да приемем това, което ни се предлага сега. Въпросът е дали някой вече не е заел и новото име?! Защото има злонамереност в тази акция, сигурно е, без да коментирам кой е, защо, как и т. н. Тук в никакъв случай няма конфликт на бизнес интереси. Тук има единствено доказване на някакво его, но по какви причини не мога да кажа. И ще завърша с това: когато в детската градина децата се скарат, учителката им казва – ей, ти си виновен, върви се извини на еди-кой си. Казвам го, защото виждане какъв е циркът в държавата, защо да го пренасяме на местна почва.

***

Донка Михайлова
ДОНКА МИХАЙЛОВА,
в отговор на Николай Тодоров
и адв. Михаела Димовска

Г-н Тодоров и адв. Димовска казаха, че няма значение кой го е направил. Аз мисля, че има значение кой го е направил. Има значение кой извървя този проект – много труден, много тежък проект, в който, признавам си, влязохме без опит, ако щете и без достатъчно експертиза, защото експертиза в сферата на сепарирането и компостирането на отпадъци никой в Троян няма. Колегите трябваше да четат по цяла нощ, да учат какво е то дейности от общ икономически интерес, да навлизат в нова материя, да създадат една фирма, чиято инвестиция е не толкова в днешния, а в бъдещия ден на Троян. От друга страна някой друг, изцяло злонамерен, искаше да работи против интересите на троянци. Тези интереси са със залог 6,5 млн. лв., уважаеми общински съветници!

И друг път съм казвала на съветниците, които се изказаха преди малко, че тази зала, в която вече съм 9 години в ролята си на кмет, е виждала и напрежения, и конфликти, и проблеми. Но не е виждала злонамереност спрямо Троян и троянци. За съжаление от няколко месеца в тази зала това се случва. И аз мисля, че е време да си го кажем и да се разберем кое е важно за нас. По никакъв начин никога не съм считала, че действията на администрацията не трябва да бъдат подлагани на контрол. Но когато има системни опити за поставяне на администрацията в ролята на подсъдим, аз не мога да се съглася. И не виждам защо трябва да се извинявам. Ако трябва да се извиня, е за нещо, което няма да променя – убедеността ми, че политика се прави с обич и с доброта.

Уважаеми г-н Тодоров, уважаема г-жо Димовска, и през ум не ми е минавало, че може да има толкова злонамерен човек, който да тръгне на такива действия и да предизвика днешната сесия. И през ум не ми е минавало! Но аз продължавам да мисля, че политика се прави с доверие и добрина и това няма как да го променя.


Още по темата

Спомен за Пенчо

* „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се обади да пием по едно кафе...“

40 дни от смъртта на инж. Пенчо Адърски

инж. Пенчо Адърски

ЕДВА ЛИ има човек в нашия град, дори такъв като мен, живял дълго извън Троян, който да не познава инж. Пенчо Адърски, дългогодишен директор на завод „Елпром“, общински съветник, активен член на БСП, общественик.... Преди четиридесет дни той ни напусна завинаги.

СЪДБАТА ме срещна за пръв път очи в очи с Пенчо Адърски преди петнайсетина години, по време на третия кметски мандат на Дилян Енкин. Аз бях председател на пчеларското дружество, а той – общински съветник. Под натиска на тогавашния областен управител Сурай Велиева общинските съвети в областта тръгнаха да променят Наредба №1 (за обществения ред). Целта бе да се забрани на пчеларите да отглеждат пчелни семейства в населените места, въпреки че Законът за пчеларството го разрешаваше. Проведох срещи с мнозина общински съветници. Обясних им, че пчелите, за разлика от кравите, не могат да бъдат вързани на едно място, че пчелните семейства се размножават чрез роене и дори в населеното място да не се отглеждат пчели, все ще се намери някой рой, който да се засели в пустеещ таван, електрически стълб или където му хареса. След като ме изслуша внимателно, Адърски каза: „Прав си, ще те подкрепя на заседанието на Общинския съвет!“; и удържа на думата си. Беше единственият съветник, който гласува против промяната. На местните избори през 2007 г. инж. Пенчо Адърски бе кандидат за кмет от „Политическо движение Социалдемократи“. Върнах му жеста, като гласувах за него.

ОПОЗНАХ го близко и смея да кажа, че станахме приятели, през последните четири години, благодарение на идеята на д-р Марин Миховски за поставяне на паметен знак на акад. Ангел Балевски в Троян. През февруари 2018 г. бе учреден Инициативен комитет за реализиране на начинанието. Инж. Пенчо Адърски прие да бъде негов председател. Реши се паметникът да бъде открит през октомври същата година. За по-малко от 10 месеца бе извършена огромна работа – осигуряване на необходимите средства от дарения, определяне на място за паметника и геодезическо заснемане, изработване на архитектурен проект, избор на скулптор, намиране на материали, транспортиране и монтаж на паметника... Бяха предприети десетки пътувания до Ловеч и Плевен, срещи с потенциални дарители, с главния архитект и кмета на община Троян, със скулптори, архитекти, геодезисти, с хората от музея и читалището... Пенчо работеше с невероятен хъс и енергия. Понякога се питах дали ще удържа на темпото му. Освен паметника успяхме да направим филм за акад. Балевски, да издадем сборник с негови публицистични творби, превърнали се в библиографична рядкост, да ги представим в Троян, Ловеч и Угърчин. Адърски с лекота намираше съмишленици и ги привличаше за делото.

Зам.-председателят на БАН проф. Васил Николов (вляво) и инж. Пенчо Адърски откриват барелефа на акад. Ангел Балевски, 10 октомври 2018 г., Троян

ДЕЙНОСТТА по паметния знак беше толкова напрегната, че мечтаех той да бъде открит и да си почина, но когато това се случи, изведнъж усетих някаква празнота. Липсваше ми напрежението, с което работехме. Добре че Пенчо ме привлече в друг инициативен комитет – „Музикални празници в Троян – Минко Босев и Лиляна Кисьова“. Целта му е да възкреси спомена за славното оперетно минало на Троян. На 3 юни 2019 г. в читалището се проведе първият Ден на оперетата в Троян. Бе прожектиран филм за Минко Босев. Възникна идеята да бъде направен подобен филм за Лиляна Кисьова. Работното му заглавие е „Лиляна Кисьова – родена да лети“. Премиерата ще бъде на 3 юни тази година. Уви, Пенчо Адърски няма да го види.

МИНАЛАТА
година заедно с група приятели основахме дискусионен клуб „Работилница за проучвания, анализи и идеи“ към БСП Троян. Покрай изброените инициативи се превърна в традиция поне веднъж седмично да се срещаме на по чаша кафе. Обикновено Пенчо се обаждаше по телефона и аз вече знаех, че ще обсъждаме или решаваме някаква текуща задача по проектите. Пенчо Адърски бе четящ човек. Седнем да пием кафе и току ме попита: „Какво мислиш за последната книга на Калин Тодоров?“. Че аз не знам кой е Калин Тодоров, какво да мисля за последната му книга! Връщам се вкъщи или в офиса, осведомявам се от „чичко Гугъл“ за автора, поръчвам книгата, прочитам я и следващия път споделям „ценните“ си мисли по повод съдържанието ѝ. Така благодарение на Адърски през последните години прочетох доста мемоарна литература за края на социализма и продължилия почти толкова дълго преход към „демокрация“ (за което съм му много благодарен).

ВЪПРЕКИ че дълги години е бил директор, той не страдаше от „директорска болест“. Обичаше да майстори различни неща с ръцете си. С удоволствие помагаше на съседи и, да не си кривим душата, на съседки за различни ремонти. „Аз съм авторитарен тип ръководител“, често казваше Адърски. Това твърдение се основаваше на резултатите от някакъв (май американски) тест, проведен в първите години на демокрацията от група психолози сред ръководните кадри на „Елпром“. Това обаче бе един „здравословен“ авторитаризъм, който му помагаше да взема бързи и почти винаги правилни решения. Сигурен съм, че без този авторитаризъм поставянето на паметен знак на акад. Балевски за по-малко от 10 месеца би било невъзможно.

СПОМЕНАТИЯТ авторитаризъм не му пречеше да се вслушва в противоположни мнения. Внимателно претегляше аргументите на опонента. Не възприемаше критиката като лична обида. Убеждавайки се в правотата на събеседника, се съгласяваше с него. Това не го правеше по-слаб. Напротив, беше знак за интелигентност и добро възпитание. С огромна любов и благоговение говореше за майка си. Загубил баща си в много ранна възраст, на нея той дължеше всичко, постигнато в живота. По това си приличаше с акад. Балевски, чиито лекции бе слушал като студент. Вероятно това бе една от причините за огромната симпатия, която изпитваше към знаменития ни съгражданин.

Словото на инж. Пенчо Адърски при откриването на барелефа на акад. Ангел Балевски в Троян

ПЕНЧО бе мечтател, но от тези, които превръщат мечтите в реалност. Една от последните му мечти бе да се направи филм за индустриализацията на Троян, като в основата на сценария легне книгата на Христо Борисов „Индустриалният Троян - документална хроника и спомени“. Дълг на нас, неговите приятели, е да осъществим тази мечта. Не беше от хората, които обичат да се жалват и хленчат. Болестите и смъртта не го плашеха. Когато се наложи да си прави операция за смяна на клапа на сърцето, просто проучи кои са подходящите клиники и избра една от тях. Отиде на операцията, изпълнен с оптимизъм. Само месец или два след провеждането ѝ работеше както обикновено.

ВЕСТТА за смъртта му ме свари неподготвен. Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се обади да пием по едно кафе... В спомените ми инж. Пенчо Адърски е невероятно енергичен човек, оптимист, генератор на идеи, работохолик, притежател на младежки (да не кажа бунтарски) дух, твърдо и последователно отстояващ възгледите си, с мнение по всеки въпрос (но и приемащ чуждото), с отлично чувство за хумор и самоирония... Нисък поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир, приятелю!

6 май 2021 г., Троян

Васил Радойчевски


Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |