Пламен Бойновски спечели конкурса за управител на „Хемус ресурс“

* До финалния кръг достигнаха двама от общо четиримата кандидати; победителят идва от частния бизнес, два мандата е бил общински съветник
Общинските дружества
Пламен Бойновски
ПЛАМЕН БОЙНОВСКИ (61 г.) спечели втория конкурс за управител на общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, приключил на 2 декември, научихме от кратко съобщение в сайта на Община Троян (първият конкурс, провел се м. септември, се провали; тогава имаше един кандидат – Камен Спасовски, но той бе отхвърлен, тъй като не отговаря на едно от 9-те изисквания за длъжността – бел. ред.). Кандидатите този път бяха четирима – Айнур Кехайова, Ганка Кукенска, Щамен Спасовски и Пламен Бойновски.

В ПЪРВИЯ кръг – предварителен подбор по документи, състоял се на 30 ноември, бяха отстранени двама от кандидатите – Айнур Кехайова и Камен Спасовски. В състоялите се в един ден финални два кръга – представяне на концепция за развитие на дружеството за 3-годишния управленски мандат и събеседване, Пламен Бойновски бил предпочетен пред Ганка Кукенска. По-регламент за спечелването на конкурса е необходима средноаритметична оценка от представянето на концепцията и събеседването не по-ниска от 4,50 по 6-балната система; в официалното съобщение не се посочва каква е оценката на двамата кандидати, нито други подробности. По наша информация доминацията на г-н Бойновски е била безспорна и представянето му е било убедително.

ДЕВЕТЧЛЕННАТА комисия по избора на управител на „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ЕООД бе ръководена от ресорния зам.-кмет Ангел Ангелов и по регламент в нейния състав влизаха четирима представители на Община Троян (вкл. председателя), един представител на Община Априлци, трима общински съветници от Троян и един общински съветник от Априлци. Съгласно регламента спечелилият конкурса г-н Бойновски трябва да бъде одобрен от Общото събрание на дружеството и то да му възложи управлението чрез сключване на договор за 3-годишен период. В момента временно изпълняващ длъжността управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД е Радион Букарев, който пое поста през м. април и бе преназначен след безрезултатния конкурс през м. септември.

НОВОИЗБРАНИЯТ управител Пламен Бойновски е роден в Троян, икономист по професия и образование – завършил е Стопанската академия в Свищов. Идва от частния бизнес – в момента е миниджър за нашата област във фирма „Памела 12“ ЕООД, а преди това повече от 10 години е бил собственик и управител, а след това съсобственик и мениджър в две базирани в Ловеч дружества, в които, според търговския регистър, е прекратил участието си през 2018 г. В периода 1985/1993 г. е щатен организационен работник (ДКМС, БСП). Два мандата бе общински съветник в Троян – 2007/2011 г. и 2011/2015 г., и по собствено желание и заради професионални ангажименти се отказа от тази си дейност. Ползва се с добро име в Троян и има реномето на консенсусен и принципен човек.

***

Кметовете Михайлова и Кукенски режат лентата на новите инсталации, 23 април 2021 г.
НАКРАТКО за дружеството. „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД, което бе учредено в началото на 2021 г., е съсобственост на Община Троян и Община Априлци – съответно с 90% и 10% дялово участие. А основната му задача е да стопанисва и управлява двете новоизградени модерни инсталации за управление на отпадъците – сепариращата за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци (с капацитет 6300 т годишно) и компостиращата за преработка на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци (с капацитет 2200 т годишно). Чиято голяма цел пък е да се намали делът на депонираните отпадъци на троянското сметище, обслужващо и община Априлци, оттук да се намалят отчисленията, плащани по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за всеки тон депониран отпадък и да се върви към едно наистина модерно и ефективно управление на отпадъците в двете общини.  

Т21

Още по темата:

Продават пустеещото училище в Голяма Желязна

* Заявеното инвеститорско намерение е на мястото да се изгради школа за обучение в традиционните занаяти за Троянския край, амбицията – да стане и международна * Пълно мнозинство при гласуването, началната цена – 240 хил. лв.
В Общинския съвет
Сградата на бившето училище в с. Голяма Желязна
С ПЪЛНО единодушие (29 „за“ от 29 съветници), въпреки някои колебливи оценки в изказванията, Общинският съвет в Троян прие внесеното от кмета Донка Михайлова предложение за продажба на бившето училище в с. Голяма Желязна. След заявен интерес от столичната фирма „Зундерт Екстрийм“ ООД, чиито намерения са да изгради на мястото специализирана школа за обучение в традиционните занаяти за Троянския край (краткосрочни курсове, основно по керамика и още – по тъкачество, дървообработване, металообработване) плюс занаятчийско предприятие за практическите занимания на курсистите и придобиване на образователни квалификационни степени „калфа“ и „майстор“. Като заявените амбиции на кандидат инвеститора отиват и по-далеч – бъдещата занаятчийска школа да добие международен размах и в нея да се обучават и желаещи от други страни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ за продажба имот (с идентификационен номер 15703.505.631 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна) включва поземлен терен с площ 10,5 дка и четири постройки – основната сграда (училището) със застроена площ 675 кв. м, училищното общежитие (431 кв. м.) и две помощни сгради (съблекални и склад, 98 кв. м и 68 кв. м). А предложението е в съответствие с изискванията за продажба на подобен (училищен) имот, съгласно Закона за предучилищното и училищното възпитание: поне две години да не е използван по предназначение (училището в Голяма Желязна пустее вече 15 години, закрито е през 2006 г.), да има положително становище на министъра на образованието и науката, населеното място да е с под 5 хил. жители.

ОСНОВНИТЕ мотиви на Община Троян за продажбата на бившето училище в Голяма Желязна са в образователен план: Троян е „един от занаятчийските центрове на България“ и бъдещата школа се вписва отлично в този профил; нуждата от „съвременно развитие на занаятчийството в Троян и общината“, потенциалното партньорство с НУПИ „Проф. Венко Колев“, необходимостта от специализирана школа за придобиване на квалификация, потенциалът в община Троян „да бъде създаден национален обучителен център по занаяти“. Възприетата начална конкурсна цена е според пазарната оценка на имота – 240 хил. лв., а заложеният срок за реализация – до 48 месеца, считано от датата на провеждане на конкурса.

КАКВО се чу в съветническите изказвания преди гласуването? Адв. Михаела Димовска („Глас народен“) попита дали инвеститорът не смята да организира и някакви други дейности освен образователните, т. е. да се заявява едно, а да се прави друго; отговорът на кмета Михайлова и експертът от общинската администрация инж. Борис Бояджиев бяха, че такива опасения няма. Инж. Иванка Църова (ГЕРБ-СДС) попита дали кандидат-купувачът има опит в подобни образователни дейности; отговорът на г-жа Михайлова и г-н Бояджиев бе, че фирмата е солидна, но няма подобен опит, досега се е занимавала основно с производството на четириколесни машини за всякакви терени. Минко Акимов (ГЕРБ-СДС) бе пределно категоричен – предложението за продажба е добър ход, защото в общината в момента има 4-5 бивши училищни сгради, които пустеят и се рушат и защото в миналото Троян е имал две занаятчийски училища (керамичното и още едно по дървообработване). „Ще остана верен на принципа – след като се е появил инвеститор, да му го даваме“, заяви Даниел Сираков (ВМРО), но продължи с думите „А дано, ама надали, защото в тази зала съм се наслушал на добрите намерения на много хора, които идват като инвеститори“; и обяви, че ще организира дарителски фонд и ще връчи награда на първия курсист, който получи диплома от бъдещата школа. Инж. Владимир Хаджийски (БСП) репликира, че „ние не даваме, а продаваме“, т. е. подчерта финансовия интерес на Община Троян. „При всяка сделка стои въпросът – това ли е най-доброто, което можехме да направим. В случая можем да отговорим, че това е възможното, което можем да направим“, обобщи преди гласуването г-жа Михайлова.

ЕДИН логичен ход – в посока пустеещият училищен имот в Голяма Желязна да се оживи и заработи. Но дали от тази трънка ще изскочи заек или ще си останем само с добрите помисли и приказки (както се е случвало, пример с Резиденцията на Къпинчо над Троян, която щеше да става хотел) – ще видим занапред.

Т21

Още за водопроводите и асфалтирането

* Кметът Михайлова: „Намаляващият във времето инвестиционен капацитет на ВиК дружеството е все по-труднопреодолима бариера пред инфраструктурното развитие на общината ни“
Гореща тема
Донка Михайлова
ТВЪРДЕ ударно по отношение на уличните ремонти в Троян и по селата завършва годината – през последните два месеца бяха асфалтирани ул. „Христо Ботев“ във Врабево, ул. „Ламар“ в Калейца, троянската ул. „Амбарица“ и част от ул. „Горна Рибна“ също в града. По повод на „Горна Рибна“ – улица, чакаща новия си асфалт от десетилетия, кметът Донка Михайлова открои един проблем, по който много и остро се говори напоследък във вестника ни (виж „Защо разкопаха току-що асфалтираната ул. „Амбарица“ и „Община Троян: Тонимир Гечев лъже, вестникът разпространява лъжите“  – бел. ред.) и чиято важност е безспорна.

ЕТО коментарът на г-жа Михайлова в личния й профил във фейсбук: „В края на сезона най-после и улица „Голяма Рибна”. Дълго отлагахме асфалтирането  в пазарлъци за подмяна на подземната инфраструктура с „ВиК Стенето” ЕООД. За съжаление дружеството не успя да подмени водопровода на част от ул. „Голяма Рибна”. Затова тази година асфалтираме само тази част от улицата, която е с подменен водопровод. Обещанието на „ВиК Стенето” е, че следващата година ще подмени останалата част, за да можем и ние да асфалтираме остатъка от улицата.
Поглед към новоасфалтираната част от ул. „Голяма Рибна“ в Троян
По същата причина се наложи да променим плановете за ремонт на улици в някои села. Ще продължа да поставям със загриженост и добронамереност пред собственика на дружеството Общински съвет - Троян това, че намаляващият във времето инвестиционен капацитет на ВиК дружеството на фона на нарастващите възможности на Община Троян да инвестира е все по-труднопреодолима бариера  пред инфраструктурното развитие на общината ни“.

Т21

Професор земляк сред най-влиятелните учени в света

* Геохимикът проф. Станислав Василев, чиито корени са от Дебнево, влезе в престижната класацията на Станфордския университет
* Признанието – за откритие, можещо да се окаже ключово за справяне с глобалното затопляне
Отличници
чл. кор. проф. Станислав Василев
НАШ земляк, геохимикът чл. кор. проф. Станислав Василев (62 г.), чиито корени са от с. Дебнево, Троянско (оттук са и двамата му родители), е сред 49-те български учени, влезли в престижната класация на Станфордския университет (Калифорния, САЩ) за най-влиятелните 2% учени в света в 22 научни области. Проф. Василев работи в Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН и се занимава с изследване на състава и свойствата на въглища, биомаса, твърди битови отпадъци, петролен кокс и отпадъчните им продукти при изгаряне и преработка.

И ДОБИВА световна известност с едно свое, определяно като епохално откритие, което може да се окаже ключово за решаване на проблема с глобалното затопляне и мръсния въздух – чрез изгаряне на различни видове биоотпадъци да се унищожава опасния въглероден диоксид (СО2) във въздуха; като в зависимост от състава и свойствата на използваната суровина се „хващат“ средно 22% от емисиите на въглеродния диоксид, а най-ефикасна се оказва пепелта от букови стърготини, абсорбираща 34% от опасния за човека газ. Постигнатият ефект е двоен – изгаряне/унищожаване на отпадъците и пречистване на въздуха; а изследванията доказват, че може да е и троен – пепелта от изгарянето на няколко вида биоотпадъци, оставена на съхранение и изветряне, продължава да „поглъща“ въглеродния диоксид от въздуха.

ИНОВАТИВНОТО откритие е резултат на над 10-годишен изследователски труд, а през 2020 г. то е обявено в статия на професора в научното списание „Energy Conversion and Management“, озаглавена „Допълнително улавяне и съхранение на СО2 чрез карбонатизация на пепелта от биомаса“. А тази разработка, както и други изследвания на проф. Василев, са причината негови публикации да са цитирани над 7600 пъти, а 33 от тях влизат в Топ 10 на базата данни Scopus за най-цитираните статии в света в тази научна сфера.

В ИНТЕРВЮ по БНР по повод включването му в класацията на Стандфордския университет проф. Станислав Василев споделя: „Всичко започна през 1984 г., същата година завърших университета, тогава се прие и една програма на Министерския съвет за интензивно изследване и усвояване на минералните ресурси на България и за тази цел се създаде Институтът по приложна минералогия към БАН. Бяха поканени водещи доценти и професори от Софийския университет, Минно-геоложкия университет, БАН, за жалост те бяха твърде малко и институтът беше напълнен с млади изследователи, включително аз. Но темите, които ни бяха предоставени, бяха твърде далеч от познанията ни от университета и нито един от нас не пожела да се занимава с някоя от тези теми. Тогава директорът на института бе принуден да постави темите като билетчета в една шапка и всеки да си изтегли билетче. За мое щастие или нещастие на мен се падна "Пепели от ТЕЦ", което ми бе толкова непонятно, че си мислех как ще ходя с едно кепче из ТЕЦ-овете да събирам пепел, в крайна сметка се оказа, че нещата не са такива. Всичко тръгна с изследване на състава и свойствата на въглищата и съответно отпадъчните им продукти – пепелите от ТЕЦ, основно от изгарянето на тези твърди горива. Оказа се, че проблемът наистина е сериозен, не само в България, а и в целия свят, тъй като годишно има над милиард тона от тези пепели и отпадъци, а едва 20% от тях се оползотворяват, основно в строителството“.

Т21, по информация от БНР и в. „24 часа“

Как да се свържа с Общинската комисия по безопасност на движението?

* Никъде няма информация, наложи се да се свържа с „шапката“ в Ловеч, сподели ни троянец, желаещ да информира комисията за проблем с пътна маркировка и сигнализация

Гражданите питат

ПОЛУЧИХМЕ сигнал от гражданин на Троян, по-точно от представител на местна институция. Човекът се опитвал да се свърже с Общинската комисия по безопасност на движението, каквато  знаел че съществува и би трябвало да съществува според Закона за движение по пътищата. Но викъде – нито в официалния общински сайт, нито другаде – успял да намери информация за въпросната комисия, включително телефони/имейли за връзка с нея; а в случая ставало дума за проблем с пътната маркировка и сигнализация, който бил предпоставка за ПТП. Наложило се да се свърже с „шапката“ – Областната комисия по безопасност на движението в Ловеч, за да сподели за проблема и потърси помощ. 

ПИТАНЕТО му към нас бе защо е тази потайност и не е ли редно Общинската комисия по безопасност на движението, която има правомощия и отговорности за нещо толкова важно, да е максимално публична и като състав, и като начини за връзка. Гражданинът поиска съдействието ни, но пожела да запази анонимност.

Т21

Начало

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |