Предлага работа

Търсим работник 
разнос на вестници, нощна смяна, шофьорска книжка

За контакти: 0878/144000

„КАЛИНЕЛ“ ЕООД – ПРЕДЛАГА РАБОТА

„Калинел“ ЕООД, Троян

набира работници за длъжността:

• Машинен оператор опаковане

За повече информация – 0670/6-17-20 или на място в Калинел, отдел „Човешки ресурси“

Троян реализира проекти за 66 млн. лв. в периода 2011/18 г.

* По най-големия – за изпълнението на втория етап на водния цикъл, са разплатени 23,4 млн. лв. * През 2019 г. –  кандидатстваме с проект по ОПРР за 2 млн. лв. и пет проекта по ПРСС за 3 млн. лв.
Отличници
Кметът Михайлова и Верка Добрева при подписването
 на договора за водния цикъл, 22 октомври 2013 г.
ОБЩО в периода от 2011 г. до 2018 г. Община Троян в качеството си на бенефициент или партньор е администрирала общо 82 проекта с външно финансиране (европейско и национално) на обща стойност 66,1 млн. лв. Което ни класира (според привлечените проектни средства на броя жители) сред общините отличници по този показател в България. Това сподели в отговор на питане на Т21 директорката на дирекция „Планиране и проекти“ в общинската администрация Верка Добрева.

ДА ПРИПОМНИМ основните проекти, реализирани през периода 2011/2018 г.

• Безспорно най-големият инвестиционен проект е изпълнението на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на Троян; разплатените по него средства са в размер на 23,4 млн. лв.

• Интегриран проект за подобряване на градската среда на Троян – реконструкция на четири улици в жк „Лъгът“ и жк „Младост“, на ул. „Мизия“, ул. „Балкан“, участъци от ул. „Христо Ботев“ и на три детски площадки реконструкция; бюджет 3,6 млн. лв. лв.

• Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ ДГ „Буковец“ в града, детските градини в селата Калейца, Орешак и Борима и на училищата в Орешак и Черни Осъм; бюджет 4,5 млн. лв.

• Реконструкция/обновяване и оборудване на троянската многопрофилна болница (МБАЛ - Троян) на стойност 1,3 млн. лв.

• Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в Троян (зад Данъчното), стойност 303 хил. лв.

• Изграждане на Информационно-културен център в Троян, стойност 292 хил. лв.

• Енергоспестяващи мерки (саниране) на пет обществени сгради – Общината, Пожарната, Читалището, Данъчното и бившата административна сграда на БКС, обща стойност 3,2 млн. лв.

• Енергоспестяващи мерки (саниране) на 26 жилищни сгради с общо 430 самостоятелно обособени апартаменти, обща стойност 6,9 млн. лв.

• Изпълнени са няколко проекта в социалната сфера, в резултат на които: месечно топъл обяд получават около 60 човека, 7 деца са настанени в приемни семейства, осигурена е заетост на 73-ма безработни, 81 лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти са обслужвали 113 нуждаещи се лица; бюджет общо 2,4 млн. лв.

НОВАТА 2019 Г. също е много важна. Защото продължават дейностите по текущи проекти на обща стойност 6,9 млн. лв., свързани с: управлението на отпадъците, изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, осигуряване на социалните услуги „Топъл обяд“, „Приеми ме“ и „Заетост и обучение“. И защото ще се договарят за финансиране последните проекти за настоящия програмен период (2014/2020 г.) – по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с които бе кандидатствано през 2018 г.

Проектът, включващ и ул. „Стефан Караджа“, вече е одобрен за за финансиране
ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ, че троянският проект по ОПРР за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Полицията и на две жилищни кооперации (с общо 28 апартамента) е класиран на първо място в конкурентния избор на проекти от страната и се очаква подписване на договора (вчера, 20 февруари, Общината е била поканена да подпише договора – бел. ред.); стойността на този проект е 2 млн. лв. С добри позиции и шансове да получат финансиране са и петте ни проекта по ПРСС на обща стойност 3 млн. лв. – за реконструкция на улиците „Стефан Караджа“ и „Захари Стоянов“ в Троян, саниране на Кметството в с. Голяма Желязна, ремонт на Читалището в с. Орешак, обновяване и развитие на зелени площи в Троян (парк „Лъгът“, градинките пред бившето кино и при НУПИ, алеите на Къпинчо) и на площадното пространство и детската площадка в с. Старо село.

Т21

Искам оставката на Еленко Начев!

* Причините: целенасочени действия срещу троянското СУ „Св. Климент Охридски“ и саботиране на образователната ни система плюс недопустима чиновническа арогантност и гавра с едно
 добро българско училище
Предизвикано
Еленко Начев, началник на РУО - Ловеч
ИСКАМ – в качеството си гражданин на Троян и главен редактор на в. „Троян 21“ – оставката на началника на Регионалното управление на образованието (РУО) - Ловеч Еленко Начев. Ни повече, ни по-малко! И не става дума за медийна шумотевица и сензация, а за съвсем реално и, както ще стане ясно, обосновано искане, което ще бъде изпратено на вишестоящите на г-н Начев и подопечното му РУО органи – Министерството на образованието и науката на България и министър Красимир Вълчев. Причините за поисканата оставка са две основни.

• ПЪРВАТА ПРИЧИНА ще я нарека професионална. Смятам, и това не е само мое мнение, а и на ученици, родители и учители от СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян), че началникът на РУО - Ловеч Еленко Начев работи срещу това голямо средно училище, а в по-общ план и срещу основните цели и ценности на българското средно образование. Какво имам предвид? В СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян) има желание да обявят за новата учебна година още една, втора профилирана паралелка (от 8. клас) – с хуманитарен профил и разширено изучаване на български език, история и философските дисциплини. Желанието се опира на големия родителски интерес, големия випуск в 7. клас и желанието на мнозина от седмокласниците да продължат образованието си в любимото училище, амбициозното училищно ръководство, работещо да върне позициите и нивото на някогашното водещо училище в града, добри учители, добра материална база, сериозни успехи в хуманитарната област (след завършване на училището много ученици успешно кандидатстват с български език и литература, както и с философия, история, музика; организира градски и областни състезания за писане на есе и за говорене пред публика и дебати на английски език в рамките на училищните Климентови дни; има действащ клуб  по дебати; изнася училищни концерти с високо качество; притежава уникална училищна художествена галерия). Казано накратко – училището има волята и ресурсите (материални и човешки) да се разширява и развива, което (разширяването и развитието на едно българско училище) е сред националните приоритети и би трябвало да се насърчава от всички, още повече от един началник на РУО и представляваната от него институция.

ДА, АМА НЕ! В разговор след срещата в Троян (в салона на общинската администрация, края на м. януари) за държавния план прием за новата учебна 2019/20 г. г-н Начев в прав текст е обвинил ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян), че… търси работа на своите учители?! Обвинено е едно училищно ръководство, че си върши (добре) работата и че осигурява на училището – ученици, а на учениците – учители?! Нещо подобно г-н Начев е преповторил и в последващ разговор в Ловеч. Да оставим настрана, че казаното от началника на РУО - Ловеч е глупаво. Че е глупаво, глупаво е, но може да се изтълкува и като саботаж отвътре на образователната ни система.

ДРУГ ВАЖЕН аспект от саботьорските действия на г-н Начев е, че при действащата система на делегираните бюджети, когато набирането на нови ученици е жизнено важно за всяко училище и за образованието ни като цяло и трябва да се подкрепя, насърчава и адмирира, той върши точно обратното – пречи, обезкуражава и обвинява. Това си е точно саботаж и думата не е пресилена.

ДЕЙСТВИЯТА на началника на РУО – Ловеч срещу желаната хуманитарна паралелка в троянското СУ „Св. Климент Охридски“ има и друг (не)професионален аспект. Г-н Начев открито работи срещу хуманитарната паралелка във време, когато битката за българския език е национален приоритет и е от изключителна (стратегическа) важност. А сред ключовите образователни компетентности на Европейския съюз, чийто член е и България, е общуването на роден език. Тази компетентност е с ключов характер и в актуалните български нормативни документи в образованието.

• ВТОРАТА ПРИЧИНА мога да я определя като етична, и тя не е по-маловажна, дори обратното. Защото става дума за гаврата на един образователен чиновник с едно добро българско училище, гавра с учителите, родителите, учениците, а оттам и с цялата общност, с цял един град. Гавра, гарнирана с чиновническа надменност и ехидност. За какво говоря? На среща на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие към Областна администрация – Ловеч (м. февруари), на която е бил одобрен план приемът за учебната 2019/20 г. в училищата на територията на Ловешка област, в това число и в община Троян, г-н Начев е атакувал комисията с обяснения как нова хуманитарна паралелка в троянското СУ „Св. Климент Охридски“ е необоснована и ненужна; и е внесъл свое контрапредложение (а защо един чиновник се опитва да подменя волята на училищен екип и защо/дали има такова право, е отделен въпрос – бел. Г. М.). Дотук става дума за чиновнически тежкарлък.

СЕГА ЗА ГАВРАТА. Тя е преди гласуването на предложенията от комисията, когато Еленко Начев доволно заявява – репликата е насочена към присъстващите представители на родителския комитет от СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян) – че ще гласува за училищното предложение, т. е. срещу своето собствено предложение. Ясно е какво е това – просташка арогантност, облечена във власт или казано по-директно: чиновническа гавра. Възмутителна и недопустима гавра на един образователен началник, рушаща доверието в цялата ни образователна система.

***

ЗАТОВА искам оставката на Еленко Начев, началник на РУО – Ловеч! И за финал ще цитирам една извадка от Обръщението на Инициативния комитет на родители на седмокласници от СУ „Св. Климент Охридски”, Троян (пълния му текст публикувахме в броя на Т21 от 30 януари 2019 г., виж „Еленко (Начев) срещу Климент Охридски“ – бел. Г. М.), която казва всичко: „Ще се борим децата ни да имат право на избор, защото е неприемливо да има училище с изключителна материална база, педагози, показващи отношение към децата и доказали се във времето, достатъчен брой деца, които искат да учат в любимото си училище, подкрепа, изразена писмено от страна на родителите, подкрепа от Община Троян и в същото време РУО - Ловеч да казва „Не”!“. Оставка!

18 февруари 2019 г., Троян
Генадий Маринов, гл. ред. на Т21 

Още по темата:

Още за СУ "Св. Климент Охридски" (Троян):

Троян се поклони на едничкия син на България

* Кметът Михайлова: „Не е ли време да сбъднем мечтата на хиляди троянци, които искат тук, в Троян, да има паметник на Левски. Може би времето е дошло“ * Адв. Ангелов: „Вече дойде времето... Да се надяваме, че догодина на 19 февруари ще бъдем на едно ново подобаващо място“
19 февруари
Троян се поклони, 19 февруари 2019 г.
ТРОЯН се поклони на най-великия ни сънародник – Апостола Левски, и си спомни за онова славно и страшно бесило преди 146 години (19 февруари). Направи го по обичайния начин – с общоградско тържество на мястото, където се е намирал ханът на съгражданина ни Василчо Спасов, в който на 8 октомври 1871 г. Левски основава троянския революционен комитет, а сега има паметна плоча (със сгрешен надпис) и улицата носи името на ханджията.

Много бяха хората
МНОГО бяха хората, и не заради необичайно хубавото пролетно-слънчево време, на това място в този ден хората винаги са много – и официални, и неофициални. Много бяха и венците на почит към величието на едничкия син на България – от институции, организации, партии, граждани, традиционно и от троянския фен клуб на ФК „Левски“. Имаше и рецитал на ученици от троянското училище, носещо името на Левски, речи, минута мълчание. И музиката на живо на оркестъра на маестро Марин Цочев, която правеше всичко някак по-истинско и достойно.

Донка Михайлова: "Може би времето е дошло"
ЧУ СЕ И ЕДНА новина, заслужаваща специално внимание – че е дошло времето и Троян да има свой паметник на Левски, след многогодишни колебания и неуспешни опити. „Троянци го носим в сърцата си. И може би в този ден е редно да си зададем въпроса – не е ли време да сбъднем мечтата на хиляди троянци и на много организации, които искат тук, в Троян, да има паметник на Левски. Може би времето е дошло“, заяви в словото си кметът Донка Михайлов. Която нарече Левски „най-големият мъж в българската история“ и обърна внимание на онова негово „Народе????“ – с четирите тежки въпросителни, на които още не сме намерили отговора.

Адв. Венелин Ангелов: "Вече дойде времето"
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на местния граждански комитет „Васил Левски“ адв. Венелин Ангелов бе още по-категоричен: „За тези 146 години в различни селища на страната Апостолът на свободата бе почетен с паметници, включително извън нашата страна. Има паметници на Левски в селища, в които той я е минавал, я не е минавал, но е почетен подобаващо. В Троян организацията на Левски и дейността на Левски са толкова ярки, толкова силни, че ние с гордост можем да претендираме – градът ни е бил едно удобно място за него и важен център на революционната организация. През годините е имало различни опити за изграждане на паметник на Левски в Троян – като се започне още от 1929 г., но така или иначе и до ден днешен това не се е случило и си стоим с една паметна плоча. Вече дойде времето да се направи паметникът, много са съмишлениците. И да се надяваме, че догодина на 19 февруари ще бъдем на едно ново подобаващо място“.

Найден Ангелов
ТРОЯНСКОТО поклонение пред Апостола завърши с връчването на традиционната годишна награда на комитета „Васил Левски“ – на заслужил и верен на заветите на Апостола земляк. Лауреатът бе Найден Ангелов, именитият учител по литература, калейчанинът, приятелят на Ламар, авторът на няколко книги и на прочулото се „кърваво“ писмо до своя някогашен ученик в ловешката Езикова гимназия Симеон Дянков, тогава финансов министър. Г-н Ангелов благодари за отличието и похвали троянци за празника, като подчерта, че духовността е път към успеха и че именно културата и духовността ще ни приближат до заветите на Левски.

Т21

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |