Всичко това са неистини, не желая моето име да бъде използвано в предизборната кампания

* Александър Петров: „Предоставям решение от РДНСК - Северозападен район, където е даден отговор  на всичко,
 написано в статията на г-н Христов“
Право на отговор
Александър Петров

В предизвикалия много шум материал „Само усещане за корупция ли?“, публикуван в сайта на Т21 на 21 октомври, бе замесено името на предприемача Александър Петров, собственик на производствена фирма в с. Добродан, община Троян. Твърдеше се, че „подобрения и преустройства, извършени от Александър Данчев Петров, са незаконни и подлежат  на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ „за което е съставен констативен акт № 12/04.12.2017 за премахване на строежа“.  Днес, 22 октомври, получихме отговор опровержение от г-н Петров, аргументиран с документи. Т21

НА 21 ОКТОМВРИ 2019 Г. в статията „Само усещане за корупция ли?”, публикувана с гриф „Местни избори 2019”, е споменато моето име от г-н Красимир Христов. Като се твърди, че съм извършил нарушения, прикривани от общинската администрация в Троян и лично от кмета Донка Михайлова. Всичко това са неистини и не желая моето име да бъде използвано в предизборната кампания, както и да бъдат използвани имена на хора, които нямат нищо общо с поставените „проблеми”.

Заключителната част от протокола на РДНСК - Северозападен район, 12 април 2019 г.;
 факсимиле на целия протокол вижте по-долу – кликни за уголемяване

ПРЕДОСТАВЯМ РЕШЕНИЕ от Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Северозападен район, където е даден отговор  на всичко, написано в статията на г-н Христов, която сте публикували.

22 октомври, с. Добродан
С уважение: Александър Петров

Факсимиле от от протокола на РДНСК - Северозападен районСамо усещане за корупция ли?

* Красимир Христов: „Тя е харесван, а не успешен кмет. Аз искам за моя град през следващите четири години кмет с успешен мандат и това определено не е Донка Михайлова“
Местни избори 2019
Красимир Христов
Красимир Христов е собственик на ЕТ „КЕШ - Красимир Христов”, Троян. Фирмата притежава цех за производство на маси и столове в с. Добродан. От две години г-н Христов е в конфликт с общинската администрация заради отказа й да въведе в експлоатация поръчания и платен от Община Троян и обявен в Държавен вестник нов ПУП (подробен устройствен план) за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на Добродан. Бизнесменът твърди, че в общинската администрация има служители, които умишлено саботират новия ПУП и отказват да премахнат незаконни постройки заради частните интереси на свои хора. Като по този начин блокират възможността да се осигури нормален достъп до производственото предприятие на г-н Христов и обричат бизнеса му на фалит.

ИСКАМ ТРОЯНЦИ да са наясно какво става в Община Троян. Искам никой да не попада в това блато на беззаконие, в което превърна общинската администрация кметът Донка  Михайлова. Това, което се случва с мене, не е прецедент, а практика, следвана от нея. Г-жа Михайлова пред гражданите е мила, добра, отзивчива и обещаваща. С отработено поведение на Жана д’Арк, загърбила личното си щастие и поела на недотам крехките си рамене неволите и проблемите на троянци, тя събира лайкове и градска любов. И троянци, омаяни от площадните теменужки, лалета и циганчета (разбирай цветето), състрадателни към постоянните жалби на кметицата как всички и всичко й пречи да се жертва пълноценно на ползу Троян, забравят за некачествените ремонти, лошо работещите общински предприятия,  ненормалната бюрократщина на общинската администрация, глобите по европейските проекти. Защото публично известно е, че глобите от нарушения по изпълнение на европейски програми при кмета Михайлова са по-големи от тези, наложени при кметуването на предшественика й Акимов? Тя е харесван, а не успешен кмет. Аз искам за моя град през следващите четири години кмет с успешен мандат и това определено не е Донка Михайлова.

ДЪРЖАВНОСТТА се крепи на два основни фундамента. Първо създаване на закони и второ тяхното спазване. В Община Троян  законите не се спазват, а си позволяват  да лъжат и да издават документи с невярно съдържание, което само по себе си е престъпление. По мои жалби с вх. № Ж-РД-170/01.11.2017, вх. № Ж-РД-171/01.11.2017 и вх. № РД-3904/02.11.2017 с писмо РД-4208/12.12.2017 ме уведомиха, че всички подобрения и преустройства, извършени от Александър Данчев Петров, са незаконни и подлежат  на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ „за което е съставен констативен акт № 12/04.12.2017 за премахване на строежа“. Издадени са 5 (пет) заповеди за премахване на незаконно строителство. Г-жа Михайлова обяви, че тези заповеди са изпълнени. За някои от тях са издадени и протоколи за изпълнението.

Снимка 1*
Снимка 2
Г-ЖА МИХАЙЛОВА излъга! Излъга на 41-то заседание на Общинския съвет, че са „издадени и изпълнени” 5 броя заповеди за премахване по чл. 225 от ЗУТ. В интервю за в. „Троянски глас” (бр. 5 от 18 април 2019 г., стр. 3) тя продължава да лъже, като потвърждава казаното пред общинските съветници. Излъга, защото сградите и в момента са там. Притежавам нотариално заверени снимки и констативен протокол рег.№3385/25.07.2019 г. от оглед на нотариус, който доказва издаването от Община Троян на документи с невярно съдържание, удостоверява разминаването между издадените документи от общинската администрация и фактическото положение.

УСЕЩАНЕТО Е, че г-жа Михайлова или не може да ръководи служителите в общинската администрация и те правят каквото си искат, или е съучастник с тях. Усещането е, че по-вероятно е второто, защото тя прикрива техните действия и си позволява  публично да лъже на сесия на Общинския съвет и в пресата, че тези заповеди са изпълнени. И в двата случая е виновна. Защото няма качества да управлява успешно Троян. С досегашното си управление тя искаше и го постигна да е харесван кмет. Усещането е, че тя е зависим човек и не може да взема самостоятелни решения.

ЗА 8 ГОДИНИ тя винаги е минавала между капките. Защото аз не съм единственият, който е усетил върху себе разбирането за законност на кмета на община Троян. За толкова години управление такива ръководители като нея се опияняват от дадената власт, започват да си вярват и да приемат ,че са над закона и всичко им е позволено. Усещането е, че шумното перчене как тя помага на бизнеса се ограничава в обслужване икономическите интереси на група бизнесмени общински съветници и такива, които гравитират около БСП. Усещането е, че логиката на всички назначения в администрацията е или кандидатурата да е от БСП одобрена или приемлива за икономическата група около нея.

АЗ УВАЖАВАМ законите и вярвам в институциите. Пуснал съм сигнали до Окръжна прокуратура - Ловеч и до Специализираната прокуратура. Знам как ще реагира г-жа Михайлова. Че описаното не отговаря на истината и е лъжлив черен пиар срещу нея, че тя е реализирала идеите си за квалификацията на кадри, за данъчната среда в Троян, административното обслужване на бизнеса, инфраструктурата в бизнес зоните... Но това, казано от нея, са думи, които са изпразнени от съдържание и нямащи нищо общо с истината. Страхът от истината компенсаторно намира израз през такава реакция. Истината е в документите и фактите, а не в добре звучащите оправдания. Защото за да имаме нормално управление и казаното от политиците да има смисъл, трябва да се научим, че никой не е над закона, даже и един кмет. Троянци са доказали, че могат да проявят рефлекс и сетивност. Знам, че това ще се случи и сега.

18 октомври 2019 г., Троян
Красимир Христов, производител на мебели

* Двете снимки – Снимка 1 и Снимка 2 – са направени на 25 юли 2019 г., заверени са от нотариус и удостоверяват съществуването на уж премахнатите незаконни постройки до предприятието на Красимир Христов в с. Добродан

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

Община Троян: Уличните ремонти задължително се съобразяват с предвидените ВиК реконструкции

* За увреждането на общинско имущество във връзка с посочените два случая (разкопаванията на ул. „Шипка“ в Троян и на ул. „ул. „Момчилов кладенец“ в Дълбок дол) е сигнализирана прокуратурата
 
Право на отговор

ВЪВ ВРЪЗКА с материала „След Троян и в Дълбок дол разкопаха новоасфалтирана улица?“, публикуван в сайта на в-к „Троян 21“ на 17 октомври, отговаряме следното. През последните 4-5 години програмата за текущ ремонт на Община Троян задължително се съобразява с предвидените реконструкции на водопроводи, изпълнявани от „ВиК Стенето“ ЕООД. Освен това в процеса на планиране на участъци, определени за асфалтиране от Общината, в края на всяка година се провеждат срещи с управителя на ВиК, на които се приоритизират конкретни улици за подмяна на водопровода и текущ ремонт на асфалтовите настилки. Още през м.юли 2019 г. управителят на дружеството е декларирал устно и писмено, че пари за подмяна на водопроводи повече няма и няма да осъществи предварително съгласуваните си действия с Общината, свързани с текущи ремонти на улици и че ще осъществява само аварийни такива.

ЗА КОНКРЕТНИТЕ два случая:

Подмяна на водопровод по ул. "Шипка", Троян
• Част от ул. „Шипка“, гр. Троян – асфалтирана от Община Троян поради многото дупки по цялата ширина на участък от 30,50 м на 30 юли 2019 г. През 2017 г. „ВиК Стенето“ ЕООД е подменило водопровод на ул. „Шипка“ от 34 м, намиращ се в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Христо Ботев“. Поради невъзстановяване на асфалта в подменения участък, което е задължение на ВиК дружеството и проблеми при зимното почистване Община Троян го възстанови. Ако дружеството е смятало, че водопроводът и в участъка, са който сега става дума, трябва да се подмени поради износване, е следвало го направи още през 2018 г.

След ВиК аварията на ул. "Момчилов кладенец", с. Дълбок дол
• Част от ул. „Момчилов кладенец“, с. Дълбок дол – поради наводнение от порои през 2016 г. на няколко улици в селото и почти напълно непроходимата ул. „Момчилов кладенец“ през лятото на тази година, към 12 септември 2019 г., като текущ ремонт Община Троян асфалтира участък от 78 м. Налице към момента е бил отказът на „ВиК Стенето“ ЕООД да инвестира в подмяна на водопроводи (м. юли, 2019 г.).

ЗА АВАРИЙНОТО разкопаване на участъци от двете улици, описано в статиите на „Троян21“, в Община Троян не е постъпило предложение от ВиК дружеството за подмяна на водопровода. В общинската администрация не е постъпвал и сигнал за неотложен авариен ремонт, съгласно чл. 14, ал. 3 от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян и график за възстановителните работи. Следва „ВиК Стенето“ ЕООД да предприеме действия по възстановяване на уличната настилка. За увреждането на общинско имущество във връзка с посочените по-горе два случая (разкопаванията на ул. „Шипка“ в Троян и на ул. „ул. „Момчилов кладенец“ в Дълбок дол)  е сигнализирана прокуратурата. 

Цветомила Дудевска: Познавам в детайли социалните и медицинските проблеми на Троян

Местни избори 2019
д-р Цветомила Дудевска, кандидат за общински съветник, ГЕРБ
Аз съм лекар с две специалности и практикувам медицина вече 29 години в родния ми град Троян. Управител съм на първата Специализирана белодробна болница в България от 20 години. Имам магистърска степен по публична администрация и докторска степен по управление на здравеопазването. Работя от 12 години и като изследовател в международни клинични изпитвания на лекарства. Член съм на български и европейски специализирани медицински дружества, както и на НПО в община Троян (Клуб за побратимяване, „Българка“, Сдружение за превенция на белодробни заболявания). Два мандата бях общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Комисията по здравеопазване и социална политика, председател съм на Общинския фонд за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми и инициатор за създаване на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“.

Мога да помогна на млади хора да открият призванието си и се посветят на медицината като се върнат в родния си град, на активните хора и мои съмишленици - да градим заедно едно по-добро бъдеще за общината ни, на възрастните хора, нашите бащи и майки - да се радват на спокойни старини, с осигурена грижа и внимание.

Купуването и продаването на гласове са престъпления! 

ГЕРБ - Троян

Радослав Чолаков: Да запазим автентичната троянска керамика

Местни избори 2019
Радослав Чолаков-Роко, кандидат за общински съветник, ГЕРБ
За хората в общината името ми така или иначе е свързано с автентичната троянска керамика. Разбира се, запаването й във времето и за поколенията е кауза, която ще продължа да отстоявам. Кандидатирам се за общински съветник, защото дълбоко вярвам, че мога да бъда полезен на моите съграждани в усилията ми да съхраним традициите и да развиваме и популяризираме троянския дух.

Участвам активно и подпомагам редица спортни и обществени инциативи и вярвам, че ако работим заедно ще направим нашата Община място, в което всеки един от нас да се чувства щастлив, младите хора да живят добре и да се гордеем, че сме граждани на Троян. Член съм на Ротари Клуб. Вярвам, че можем да запазим и да надградим обществения и културния живот в нашия град.

Купуването и продаването на гласове са престъпления! 

ГЕРБ - Троян

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |