Прерязаха лентата на новите инсталации за отпадъците

* Донка Михайлова: „Тези инсталации не са просто технология за днес, а технология с поглед в бъдещето“ * Инж. Тихомир Кукенски: „Живеем в рая и това ще помогне раят да стане по-чист“
Тема с продължение
Кметовете Донка Михайлова и инж. Тихомир Кукенски режат лентата, 23 април 2021 г.
В КРАЯ на миналата седмица (петък, 23 април) официално бе открита една значима инфраструктурна придобивка за общините Троян и Априлци – сепарираща инсталация за битови отпадъци (с капацитет 6300 тона годишно) и компостираща инсталация за преработка на разделно събрани зелени отпадъци (с капацитет 2020 т годишно). Двете инсталации, чието строителство започна точно преди година, на 8 април 2020 г., се намират една до друга в новата промишлена зона на Троян (Троянското поле) и образуват общ комплекс за третиране на отпадъци. Голямата цел е да се намали делът на депонираните отпадъци на троянското сметище, обслужващо и община Априлци; като по този начин ще се намалят и отчисленията, плащани от двете общини по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за всеки тон депониран отпадък и ще се направи крачка към изпълнение на нормативните изисквания на ЕС. И най-важното – ще се върви към едно наистина модерно и ефективно управление на отпадъците.
 
Поглед към основното съоръжение на сепариращата инсталация
ИНСТАЛАЦИИТЕ бяха изградени чрез спечелен проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (пълното му наименование е „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, бенефициент е Община Троян с партньор Община Априлци). Проектната стойност бе 6,2 млн. лв., от които 3,9 млн. лв. европейски средства, 689 хил. лв. държавно съфинансиране, 689 хил. лв. принос на двете общини и 1 млн. лв. ДДС и непредвидени разходи. В началото на м. февруари т. г. Общинският съвет в Троян гласува създаването на дружество за управление на комплекса – „Хемус ресурс“ ООД, с капитал 100 хил. лв. и дялово участие на двете общини съответно 90% (Троян) и 10% (Априлци). А в началото на м. април кметовете Донка Михайлова и инж. Тихомир Кукенски подписаха дружествения договор. Временно изпълняващ длъжността управител на „Хемус ресурс“ ООД е икономистът Радион Букарев и предстои конкурс за избор на титуляр.
 
ДВАМАТА кметове заедно прерязаха лентата на новия обект, а сред присъстващите на откриването бяха зам.-областният управител Бойко Пъдарски, председателят на троянския Общински съвет инж. Петко Пенков, екипът по реализация на проекта начело с ръководителя му – ресорния зам.-кмет на Троян инж. Бистра Чолакова, управителят на фирмата строител „Пи Ес Пи“ ЕООД (София) Юлиан Димов, общински съветници, представители на общинската администрация, журналисти.
 
Компостиращата инсталация
„РАДВАМ СЕ, че стигнахме до този ден. Община Троян винаги е правила политики, в които изграждането на сериозната инфраструктура, обезпечаваща бъдещото развитие, е вървяло рамо до рамо с постигането на по-добри условия в днешния ден. Така беше при изграждането на Водния цикъл, така е и при проблемите с отпадъците - една тема, която стои някак встрани от вниманието на гражданите все още, тема, която заради изграждането на инфраструктура извън града, остава невидима. В рамките на няколко години ние съсредоточихме много усилия в тази посока – на първо място с поетапното изграждане на дигите на първа и втора клетка на депото за твърди битови отпадъци, извършено с общински средства, след това със строителството на нова трета клетка, финансирано от държавния бюджет и на трето място със създаването на тези инсталации, които не са просто технология за днес, а технология с поглед в бъдещето“, се чу в приветственото си слово на кмета Донка Михайлова. Градоначалникът посочи и следващата цел: „Вече започнахме да мислим и по друга важна тема – разделянето на отпадъците при източника. Защото само така, чрез разделянето при източника и разделянето тук (с новите инсталации), ние ще съумеем да стигнем до намаляване на количеството на битовия отпадък, който стига до депото. Една голяма цел, която стои както пред целия Европейски съюз, така и пред България“.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА благодари на партньорите по проекта от Община Априлци и лично на колегата си инж. Кукенски за добрата съвместна работа. Специални поздравления имаше и за строителната фирма и управителя й г-н Димов; „Все по-малко са строителите, на които в края на проекта искаш да благодариш – вие сте от тях“, бе кметската оценка. Както и към екипа от общинската администрация начело с инж. Чолакова, ръководил проекта.  А кметската реч завърши с едно важно уточнение: „На всички, които очакват още от следващия месец инсталациите да започнат да обработват огромни количества отпадъци, трябва да кажа, че ни предстои дълъг процес, който вероятно ще трае няколко години. Такъв е опитът на всички общини, които проучихме. Но сме убедени, че сме тръгнали във вярната посока и ни предстоят добри резултати“.

„БИХ ИСКАЛ да благодаря от името на Община Априлци, която е с много скромно участие в целия проект, само 10%. На практика Община Троян свърши цялата работа. Благодаря на всички, които взеха участие в този важен проект. Защото, както казват жителите на Априлци – ние живеем в рая и това ще помогне раят да стане по-чист. Голяма част от отпадъците, които генерираме на територията на общината, са такива, които могат да се обработват в тези инсталации. Така че нека направим рая по-чист“, бяха емоционалните думи на кмета на партньорската община инж. Кукенски.

Думата има ръководителят на проекта инж. Бистра Чолакова

ДУМАТА взе и инж. Чолакова, която очерта параметрите на реализирания проект и благодари на всички изпълнители – проектанти, надзор, строители, подизпълнители. Обяви и очакваните практически резултати: от компостиращата инсталация – производство на компост, който ще обогатява почвата с органични вещества, ще подпомага прочистването на замърсени почви и ще икономисва напояване и използване на изкуствени торове; от сепариращата инсталация – отделяне на пластмаси, метали, стъкло, гума и кожи, голяма част от които ще могат да се включат повторно в производството на нови продукти.

„НАИСТИНА
този проект беше труден, тъй като работихме по време на коронавирусната криза. Смятам, че се представихме много добре. Преди година и нещо, когато започнахме, тази зона бе като джунгла, сега е индустриална зона с модерни предприятия, строи се още и това неминуемо ще допринесе за развитието на община Троян, ще е притегателна сила за частния бизнес“, сподели строителният шеф г-н Димов, който подари на г-жа Михайлова символичния ключ на фирмата си с пожеланието за нови реализирани троянски проекти.

Т21


Още по темата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |