Факт е вече общинското дружество „Хемус ресурс“ ООД

* Дружеството ще управлява новоизграждащите се инсталации за управление на отпадъците – сепарираща и компостираща * Началният капитал - 100 хил. лв., Община Троян има дял 90%, нашият представител в общото събрание е кметът * Председателят Пенков: „Мисля, че стана една доста ползотворна дискусия“
В Общинския съвет
Сградата на сепариращата инсталация вече е готова, 29 януари 2021 г.

ВЪЗЛОВИЯТ въпрос (т. 11), обсъден и гласуван на сесията на Общинския съвет на 28 януари, бе за създаване на троянско дружество с ограничена отговорност за управление на новостроящите се сепарираща инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци и компостираща инсталация за зелените/биоразградимите отпаъдци, съвместна собственост на Община Троян и Община Априлци. Предложеният капитал на дружеството бе 100 хил. лв., като делът на Община Троян е 90%, а на Община Априлци – 10% ; името му – „Хемус ресурс“ ООД.

ПРИПОМНЯМЕ. Двете инсталации се изграждат по спечелен проект и финансирането е с европейски средства от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020, проектната сума е 6,2 млн. лв. Голямата логика пък е да се намали делът на депонираните на троянското сметище (обслужващо и община Априлци) битови отпадъци, с което ще се намалят отчисленията, плащани от двете общини по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за всеки тон депониран отпадък; и ще се направи крачка към изпълнение на изискването на ЕС до 2030 г. делът на сепарираните отпадъци да е поне 50%. И най-важното – ще се върви към едно наистина модерно управление на отпадъците, голяма тема не само в национален, но и в световен план. Строителството на сепариращата и компостиращата инсталация в Троян започна на 8 април м. г. (тогава бе открита строителната площадка), актуализираният краен срок за изграждането е 16 октомври 2021 г.

ДЕБАТЪТ по т. 11 бе доста наситен и, като подминем политическите подхвърляния, се казаха важни неща, които заслужават общественото внимание – както по фундаменталния въпрос за управлението на отпадъците, така и по конкретния за организацията и мениджмънта на новото дружество „Хемус ресурс“ ООД. „Мисля, че стана една доста ползотворна дискусия“, коментира преди гласуването председателят инж. Петко Пенков. А гласуването, което бе поименно, даде следния резултат – 22 гласа „за“, 6 „въздържал се“ и нито един против, т. е. създаването на „Хемус ресурс“ ООД вече е факт. Съветниците гласуваха още капиталът да новото дружество да е 100 хил. лв. (първоначалното предложение бе за 30 хил. лв.) и представител на Община Троян в общото събрание на дружеството, стоящ зад деловото участие от 90% и имащ решаващ глас, да е кметът на община Троян.

КАКВО се каза в дискусията по т. 11? Най-активни, това  не е изненада, бяха съветниците от групата на местната коалиция „Избор за Троян“, които отдавна следят темата за управлението на отпадъците и са особено критични. Но сериозно участие взеха и колегите им от другите групи.

„ПРИВЕТСТВАМ решението на Общината за създаване на дружеството. Особено ми харесва и името – „Хемус ресурс“, акцентирано е върху думата „ресурс“, защото, както е във всички развити страни в Европа, на битовите отпадъци се гледа не просто като боклук, а като ресурс, който може да бъде оползотворен. Не ми е известно през последните години Община Троян да е оползотворявала отпадъците и да е имала някакви финансови дивиденти от битовите отпадъци, възползват се само отделни граждани и частни фирми. Надявам се с изграждането и започването на функционирането на инсталациите и със създаването на това дружество нещата да се променят и наистина да се приближим до европейските стандарти по отношение на отпадъците. Лично мое мнение е, че резултатът трябва да е не само да намалим количеството на депонираните, т. е. заровените отпадъци, но и чрез отделените вторични суровини да бъдат постигнати и финансови резултати. Считам, че чрез тези средства може да бъде подпомогнат и общинския бюджет, пожелавам успех на дружеството“, заяви Мариян Данчев. Но съветникът имаше своите питания: защо капиталът на дружеството е толкова лева и за какво ще ги харчат, след като няма количествено-стойностно обяснение и финансов разчет; предстои да се върви към избор на управител на дружеството и това не трябва ли предварително да бъде обговорено в Общинския съвет. Г-н Данчев имаше и предложение – на следващата сесия да бъде предоставена детайлна информация за новото дружество и да се проведе допълнително обсъждане.

Информационната табела за изгражданетона двете нови инсталации за отпадъците

„КАТО сме казали А, трябва да кажем и Б, след като сме създали тези инсталации, да ги облечем в съответната правна форма. Аз също нямам нищо против това решение, то е съвсем логично. Но има въпроси, които ме притесняват, за да направя моето информирано решение“, коментира Николай Тодоров. И уточни: „Притеснява ме, първо, че ние създаваме общинско дружество и е редно принципалът на това дружество (Общинският съвет) да е запознат с дружествения проектодоговор. Второ, размерът на капитала ще е наше решение, но не видях разчети как ще бъдат похарчени тези средства, колко ще са за издръжката на дружеството до неговото заработване. Предстои да се избира управител на дружеството и това задължително трябва да се обсъди в Общинския съвет, предлагам да стане на следващата сесия – с предоставяне на детайлна информация“.

ОСОБЕНО критична бе юристката Михаела Димовска, която определи гласуването за представител на Община Троян в общото събрание на новото дружество като „подписване на празен чек“ – тъй като няма разписани правомощия, система за контрол, мандатност, и това омаловажава ролята на принципала (Общинския съвет). Особен акцент в изказването на г-жа Димовска бе, че в предоставения анализ е заложено всяка година Община Троян да плаща на дружеството за сепарирането на отпадъците по 504 хил. лв., като до 2030 г. сумата ще набъбне общо на 6 млн. лв. „Откъде ще дойдат тези пари – от намалението на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 и колко ще трябва да доплащаме?“, попита г-жа Димовска

СЕРИОЗНА защита на внесеното от кмета предложение направи съветникът с най-голям стаж в местния парламент – Даниел Сираков (ВМРО). „Да, аз съм „за“, защото изграждането на сепариращата инсталация за отпадъците е наш приоритет и това не е от този мандат“, заяви г-н Сираков. И след това попита критиците защо не са поставили въпросите си предварително в комисиите, а чак сега и заключи: „Това е инвестиция, която ще облекчи Общината в управлението на отпадъците, вижте какво е в момента с нерегламентираните сметища и вторичните отпадъци“.

Сепариране на отпадъците по троянски, снимката е от 2012 г., но е актуална и днес

МНОГО важен акцент имаше в изказването на бившия кмет Минко Акимов (ГЕРБ). Г-н Акимов изрази пълната си подкрепа за новите инсталации и създаването на новото дружество за мениджирането им, но внесе една реалистична и не толкова оптимистична нотка. Съветникът подчерта, че е посетил две подобни инсталации в Германия, три в Холандия и една у нас и се е убедил, че трудно може да се стигне до печалба, т. е. пресилено ще е да очакваме подобни резултати и ние. Още повече че имаме нерешени допълнителни проблеми – боклукът в Троян се „сепарира“ още от кофите за смет, там се взема всичко ценно и годно за рециклиране и трябва да се помисли за прекратяване на тази практика; и още – в развитите страни голяма част от негодния боклук се изгаря и не влиза в сметището, което при нас не е постигнато.

НА ФИНАЛА на дискусията кметът Михайлова обобщи становището си и отговори на поставените въпроси. Но най-напред направи едно в някаква степен изненадващо уточнение: „Аз съм премерен защитник на сепарирането, защото всичко, което съм видяла на Запад по отношение на разделянето на отпадъците, почива на принципа „разделяне при източника“ (т. е. разделно събиране на отпадъците). И мисля, че това е модерният европейски подход, който води до по-висока ефективност в управлението на отпадъците. Така или иначе нашето правителство и Министерството на екологията са възприели подхода за сепариране и ние нямаме друг избор освен да вървим по този път и към изграждането на сепарираща и компостираща инсталация. Всички български общини трябва да минат по този път, кога ще минат и с какви средства е въпрос на бързина, реактивност и професионализъм по отношение на привличането на средства. Ние бяхме сред тези общини, които успяхме да привлечем европейски средства, за да не бъдем санкционирани – тъй като всички общини, които не сепарират отпадъците, всяка година ще бъдат наказвани по-строго и по-строго и ще бъдат принудени да го направят“.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА подчерта, че сепариращите инсталации в страната постигат резултат между 5% и 20%; така че за да достигнем през 2030 г. до 50%, ще трябва още много работа. На твърдението за „празния чек“ пък отговорът бил преди две години, когато съветниците единодушно гласували за изграждането на сепариращата и компостиращата инсталация. Кметът заяви също, че след подготовката на дружествения проектодоговор и обсъждането му с Община Априлци предстои внасянето му за обсъждане в Общинския съвет в Троян. „Нямаме илюзия, че това дружество ще носи печалба. Ние имаме очакването, че дружеството ще позволи ръстът на средствата, отделяни за управление на отпадъците, да бъде по-малък и по-плавен във времето. Това е и логиката на Закона за управление на отпадъците и логиката на нашата договореност с Евросъюза“, бе  кметското заключение.

Генадий Маринов    


Още по темата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |