Целите на Общината през 2021-ва, във фокуса е инфраструктурата

* Донка Михайлова: Очаквам един добър общински бюджет, даващ относително спокойствие за инфраструктурните проекти * „Ако ме попитате кое ще определи физиономията на строителната 2021 г., ще отговоря – отпадъците“
Кметът каза
Донка Михайлова на първата си пресконференция за годината, 21 януари

ЛОГИЧНО във фокуса на първата пресконференция на кмета Донка Михайлова за новата година (21 януари) бяха годишните цели пред общинската администрация. „Всяка година в самото начало общинската администрация планира основните си дейности на базата на годишните цели, а в рамките на бюджета предстои обличането на целите и действията в средства“, заяви в началото г-жа Михайлова. Като добави, че това, което е набелязано да се свърши през 2021 г., е изцяло съобразено с трите основни цели в управленската програма за мандата (2019/2023 г.) – поддържане на висока заетост и непрекъснато повишаване на доходите на хората, по-добро качество на живота в по-добра жизнена среда, ограничаване на темповете на демографската криза.

КМЕТЪТ направи и едно съществено уточнение: „Когато планирахме и дефинирахме целите в управленската си програма, много хора ме попитаха откъде накъде в програмата на един кмет на първо място стоят доходите и заетостта. Тогава отговорът ми беше, че тези са най-важните неща за хората и няма как да не стоят в програмата на кмета. Но сега ще призная, че дори не предполагах колко важни ще са тези цели в условията на пандемията, когато първата грижа на всички, след грижата за здравето, е ще запазят ли работата и доходите си“. И без да навлиза в детайли подчерта, че годината е започнала с подготовката на анализ на икономическата ситуация в общината; на тази база са разработени конкретни стъпки за развитието на бизнеса, като основен принос за разработката има новоназначеният икономически експерт Симеон Арнаудов.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА обърна особено внимание на развитието и подобряването на жизнената среда в общината, т. е. на строителството и инфраструктурните дейности. Като подчерта, че очакванията за 2021 г. са за един добър общински бюджет, който „би дал относително спокойствие за инфраструктурните проекти и за обезпечаване на нуждите на населението на Троян“; нещо от изключителна важност за една година на несигурност по отношение на бюджетните приходи. Кои са възловите моменти в тази посока?

ЗАПОЧВА подготовката за реконструкция (строителни дейности) в общинската болница МБАЛ - Троян, финансирането ще се осигури от европейската кредитна линия за преодоляване на последствията от пандемията „REACT - EU“.  Предвидено е и закупуване на ново оборудване за интензивното отделение. „Вчера (20 януари) бяха на един много сериозен разговор с управителя д-р Бамбов и започваме реконструкцията“, бе уточнението.

„АКО МЕ ПОПИТАТЕ кое ще определи физиономията на строителната 2021 г., ще отговоря – отпадъците. След като в последните няколко години отделяхме много сериозно внимание върху ВиК инфраструктурата в града и подмяна на водопроводната мрежа в част от селата, дойде ред на отпадъците, една изключително важна тема, за която през следващите години ще се говори много“, заяви г-жа Михайлова. В началото на годината ще бъде въведена в експлоатация новата дига към функциониращите в момента първа и втора клетка на троянското депо за твърди битови отпадъци, обслужващо и община Априлци, която ще удължи експлоатацията на тези клетки. В края на м. февруари ще приключи изграждането на двете новите инсталации за обработка на отпадъците – компостиращата и сепариращата (придобивки от изключителна важност, финансирани с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“, ОПОС 2014-2020, 6,2 млн. лв., виж „Започна строителството на двете нови инсталации за отпадъци“ – бел. ред.). В края на 2020 г. започна изграждането на новата трета клетка на троянското депо за твърди битови отпадъци – със средства, осигурени от правителството (2,5 млн. лв.); „Амбициозната ни цел е в края на 2021 г. да приключим с изграждането на тази клетка, въпреки че договорът с изпълнителя е за срок от две години“.

„С всички тези действия ще изградим една нова модерна регионална система за управление на отпадъците, която ще даде спокойствие на двете общини Троян и Априлци за десетина години напред по отношение инфраструктурата за отпадъците“, обобщи кметът.

В ЦЕНТЪРА на вниманието ще е и „инфраструктурата на селата, които в някаква степен бяха ощетени през 2020 г.“. Предложението на администрацията, което трябва да получи одобрението на Общинския съвет, е за 2,5 пъти увеличение на средствата за селата – от 300 хил. лв. през миналата година на 800 хил. лв. за 2021 г. Основните селски обекти, по които ще се работи (строителни дейности и реконструкции), са: част от основната улица в Орешак – ул. „Стара планина“, в която са извършени водопроводните ремонти; сградата на Кметство Врабево и здравните служби в Дълбок дол, Голяма Желязна, Калейца, Бели Осъм и Балканец. Започва и работата по програмата за реконструкция на читалищата в троянските села („Защото ако не се насочат целеви усилия за реконструкцията на тези най-представителни, най-големи, най-красиви сгради в селата, ще ги последва съдбата на затворените училища“). Реконструкцията на читалището в Орешак се финансира с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а за читалищата в Бели Осъм и Старо село се очаква съфинансиране от националната програма „Красива България“.

ВНИМАНИЕ се насочва и към крайните градски квартали. Ще се ремонтират: „улицата в най-тежко експлоатационно състояние в града“ – ул. „Голяма Рибна“ (на този етап не се предвижда изграждане на нов мост над вадата на мястото на рухналия преди години стар мост, каквото е желанието на местните жители и особено на работещата в района производствена фирма; проучванията сочат, че улицата има голяма натовареност, нужна е на много хора и затова насочихме усилията си към нея, а не към моста, поясни кметът); ул. „Амбарица“ – проектиране на уличната канализация, за реализацията ще се търси финансиране в следващите години; част от ул. „Васил Левски“ в кв. „Велчевски“ – от тенекиения магазин нагоре в посока центъра („Очаквахме целеви средства от държавния бюджет, няколко години вече не ги получаваме, поради което сме принудени да започнем работата там с общински средства. Намерението ни е в рамките на процедурата по ЗОП, която ще определи цената, да ремонтираме поне 300 линейни метра от улицата“). Ще приключи и цялостният ремонт на възловата напречна троянска улица „Стефан Караджа“.

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ на уличната инфраструктура в районите, където се изграждат новите магазини „Лидъл“ и „Била“, като тук е договорено сериозно съфинансиране от тяхна страна (подробности виж в „Била“ и Общината се споразумяха, австрийците преговарят за терена“ – бел. ред.).

ПОЧТИ е готово заданието за цялостна реконструкция на Големия пазар и съвсем скоро ще бъде възложено работното проектиране. На този етап предстои да бъде обновена и естетизирана частта с постоянните масивни магазини в единия край на пазара, да се поднови и осъвремени покривната конструкция за откритите сергии и да се изградят нови малки магазинчета и заведения за хранене откъм ул. „Опълченска“.

10-те блока в Троян, които предстои да бъдат санирани

СЪЩЕСТВЕНА част от строителството в Троян през 2011 г. е свързана с обновяването на градския жилищен фонд – санирането/дейностите за подобряване на енергийната ефективност на 10 жилищни блока с общо 239 апартамента. Финансирането е с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“, общо 4,4 млн. лв. (виж „Троян ще санира още 10 блока с европейски средства“ – бел. ред.).

БУКВАЛНО след броени дни започва работата по проекта за реставрация, консервация, изграждане на туристическа инфраструктура и дейности на археологическия обект Состра до Троян; „Един проект, който ни отне много сили“, коментира г-жа Михайлова. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж“, ОПРР 2014-2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, проектният бюджет е 2,1 млн. лв. (виж „Проектът за Состра получава финансиране“ – бел. ред.)

ПРОДЪЛЖАВА работното проектиране на новата многофункционална спортна зала на Троян. „Ежедневно съм в контакт с проектантския екип, предстоят допълнителни уточняващи срещи със спортните клубове в града“, поясни г-жа Михайлова (наскоро правителството отпусна 500 хил. лв. , но за да тръгне строителството ще трябва да се осигурят още около 4 млн. лв., виж „Правителството отпусна половин милион за новата спортна зала“ – бел. ред.).

ПРЕЗ ГОДИНАТА са предвидени и доста дейности по поддръжка на инфраструктурата в сферата на образованието – всички предложения и искания от училищата и детските градини, свързани с подобряване на инфраструктурата, са включени в бюджета; „Нямаме сериозни проблеми със сградния фонд на училищата и детските градини, но поддръжката изисква ежегодни усилия“,  бе кметският коментар.

Т21

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |