Започва изграждането на новите инсталации за отпадъци

* На 6 юни кметът Михайлова подписа договора с фирмата изпълнител „Холдинг Пътища - Пи Ес Пи“ ДЗЗД, финансирането – по ОП „Околна среда“ * „Този проект е от изключителна важност, защото до голяма степен ще определи каква такса смет ще плащат троянци в един дълъг период от време“
Придобивки
Кметът Донка Михайлова и колегата й от Априлци Младен Пелов подписват договора
НА 6 ЮНИ 2019 Г. бе подписан договор за изпълнение на основната част от един от най-значимите екологични проекти на общините Троян и Априлци – за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на допълнителна инфраструктура за развитие на системата за управление на отпадъците в общините Троян и Априлци (виж „Най-важният проект за 2018 г.“ – бел. ред.). Дейностите по договора включват изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци плюс съответната съпътстваща инфраструктура и доставка и монтаж на всички съоръжения за предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци. Договорът е в изпълнение на мащабния проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, който се финансира по европейската Оперативна програма „Околна среда“, 2014-2020 г. От страна на бенефициента Община Троян подписа кметът Донка Михайлова заедно с колегата си Младен Пелов от община Априлци, която ще е съползвател на инсталациите.

ИЗПЪЛНИТЕЛ по инженеринговия способ (проектиране плюс изграждане) е консорциумът „Холдинг Пътища - Пи Ес Пи“ ДЗЗД, обединяващ  усилията на фирмите „Холдинг Пътища и инфраструктурни съоръжения“ ЕООД и „Пи Ес Пи“ ЕООД. В частта на работното проектиране дейността им ще бъде подпомогната от подизпълнителя „Екоем“ ЕООД. Договореният срок за изготвяне на работния проект е 45 календарни дни, а за изпълнението на строителните и монтажните работи – 300 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. Стойността възлиза на 4,7 млн. лв. с ДДС.

ДО ПОДПИСВАНЕ на договора се стигна почти 9 месеца след решението на определянето на изпълнителя на обществената поръчка, тъй като имаше обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от един от кандидатите за изпълнител; но в крайна сметка жалбата на жалбоподателя беше оставена без уважение и Върховният административен съд (ВАС) потвърди избора на Община Троян. През 2018 г. бяха сключени договорите за консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и строителния надзор, за предоставяне на техническа помощ за управление на проекта и за информация и комуникация. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за доставка на съоръжения и техника за разделно събиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци и на мобилно оборудване, обслужващо инсталациите (съдове, два специализирани автомобила за зелени отпадъци, мобилен шредер с телескопичен товарач, мобилно сито, челен товарач и електрокар).

Представителите на фирмата изпълнител „Холдинг Пътища - Пи Ес Пи“ ДЗЗД
„ЗАПОЧВАМЕ работа с много ускорени темпове. Вече се работи по проектиране на инсталацията – един изключително важен процес, защото проектирането ще се случи след избора на технологията, което в голяма степен ще определи ефективността на работата сепариращата и компостиращата инсталация. Нашият ангажимент е да намалим наполовина отпадъците, които ще достигат до депото. Това означава, че един значителен обем отпадъци трябва да бъдат отделени чрез сепариращата инсталация, а компостиращата инсталация трябва да преработи зелените отпадъци и да ги превърне в компост, който да се връща обратно за наторяване на зелените площи на територията на града. Вече има заявен интерес за закупуване на компост и за зелените площи на частни стопани. Започваме работата изключително интензивно и отговорно, работа, която ще бъде невидима за гражданите, тъй като ще е концентрирана на терена, където ще изградим инсталациите – в общински терен недалеч от Пречиствателната станция за отпадни води, където вече е разположено и депо за едрогабаритни отпадъци“, коментира кметът Михайлова. „Този проект е от изключителна важност, защото до голяма степен ще определи каква такса смет ще плащат троянци в един дълъг период от време занапред и доколко чиста ще бъде нашата община“, обобщи градоначалникът.

Станислава Вачева, PR на Община Троян

Да припомним

ОБЩАТА стойност на проекта е 6,2 млн. лв., като 85% (4,6 млн. лв.) от тези средства са безвъзмездна субсидия по Оперативна програма „Околна среда 2014/2020 г.“, а останалите 15% (1,6 млн. лв.) са собствен принос на двете общини. Новата компостираща инсталация ще е с капацитет за обработка на 2200 тона разделно събрани зелени/биоразградими отпадъци годишно; осигурява се и необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелените отпадъци. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци ще може да обработва 6300 тона годишно, като в проекта е заложено и изграждане на съпътстващата инфраструктура. Срокът за изпълнение е 26 месеца, т. е. всичко трябва да е готово и да влезе в експлоатация в началото на 2020 г. (заради обжалването при избора на изпълнител ще има забавяне, но в рамките на 2020 г. проектът ще бъде завършен – бел. ред.).

ЗАЩО този проект е толкова важен? Най-напред, защото с предварителното третиране на смесените битови отпадъци и компостирането (рециклирането) на разделно събраните зелени/биоразградими отпадъци чувствително ще намалеят количествата на депонираните на сметището отпадъци. Тези количества според българската нормативна уредба (НПУО) до 2020 г. не трябва да надхвърлят 35% от общия боклук; а до края на същата 2020 г. делът на рециклираните отпадъци трябва да е минимум 50%. И ако не влезем в посочените параметри, отчисленията от събраната такса смет ще нараснат значително, ще има и допълнителни санкции, което неизбежно ще доведе до вдигане на таксата и троянци и априлчани ще плащат повече за чистотата. Другият значим ефект от изграждането на двете инсталации е, че се осигурява по-дълъг живот на депото за твърди битови отпадъци, което в момента е на предела на капацитета си.

Т21


Още по темата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |