Михайлова: Отпадъците са една от най-важните теми

* „Няма българска община, която да е постигнала намаляване на депонираните отпадъци с 50% без партньорството с външни фирми“ * „Общинският съветник, който произнесе лъжата, отново излъга“
От пресконференцията на кмета Отзвуци
Момент от пресконференцията на кмета Донка Михайлова, вляво е новата пиарка Северина Борджукова, 8 декември 2022 г.
ВЕЧЕ го казахме (виж „Темата за отпадъците бе водеща – неслучайно“ в печатното издание на Т21 от 14 декември – бел. ред.) – неслучайно темата за отпадъците бе водеща в последната за 2022 г. пресконференция на кмета Донка Михайлова (8 декември). „Известно е, че Троян е сред общините, които в една много висока степен работят сами по изграждане и управление на комуналните услуги. А темата за отпадъците е една от най-важните теми, с които се занимавахме през годината, важна част в управленската ни програма“, бяха встъпителните думи на г-жа Михайлова.

СЛЕД КОЕТО
градоначалникът очерта основните акценти в управлението на отпадъците през годината: изграждане на нова трета клетка на троянското депо за твърди битови отпадъци (сметището) и подготовка за рекултивиране на запълнените първа и втора клетка; напредък в разделното събиране на битовите отпадъци при източника; работата на общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, което стопанисва новоизградените инсталации за предварително третиране на отпадъците – сепарираща и компостираща.

ПО-КОНКРЕТНО:
„Безспорно най-важният обект в тази посока е изграждането на трета клетка на депото за твърди битови отпадъци, която влезе в експлоатация през 2022 г. и през 2023 г. ще започне да приема първите количества отпадъци от общините Троян и Априлци. Вече започва подготовка за рекултивирането на първа и втора клетка. За наша радост средства за тази цел има в новата Оперативна програма („Околна среда“) и ние готвим модел, по който ще обезпечим финансирането – от отчисленията ни по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и от програмата“;

„Наред с усилията за изграждане на трита клетка на депото заедно с „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД работихме по предварително третиране на твърдите битови отпадъци и компостиране на зелените отпадъци. През годината  дружеството устойчиво вървеше към намаляване на депонирания отпадък. Общо 6799 тона бе отделеният (разделно) отпадък от смесените битови отпадъци, като приходите след тази първична обработка пряко рефлектират върху таксата за битовите отпадъци“;

Общината сключи договори: с „Кроношпан България“ ЕООД за оползотворяване на дървесните отпадъци, с „М-текс рециклиране и текстил“ ООД за разделно събиране на дрехи, обувки и текстил, с „Екобатери“ АД за негодни батерии и акумулатори; предстои сключване на договор с Организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки – за разделно събиране на отпадъци от опаковки (цветните контейнери – сини, жълти и зелени, съответно за хартия, пластмаса и стъкло – вече са разположени в града и големите села Орешак и Черни Осъм, общо на 57 места, и от 1 януари системата започва да функционира – бел. ред.).
На няколко места в Троян са поставени бели контейнери за дрехи, обувки и текстилни отпадъци
А голямата цел е в близко бъдеще количеството на депонираните отпадъци да намалее с 50%, каквото е европейското изискване и което, по думите на кмета, е „много сериозно предизвикателство“.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА отговори и на два, по наше мнение твърде важни, въпроса на Т21, свързани с управлението на отпадъците в общината, цитираме: 1. С наемането на външни фирми явно правим крачка напред в разделното събиране на отпадъците при източника, от хората, близо. Но не изневеряваме ли така на принципа комуналните ни услуги да са изцяло общински, което бе наша гордост, усеща се някакво противоречие?; 2. Какъв точно е проблемът с балиращата машина в сепариращата инсталация на „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД – за проблема спомена и управителят, с когото говорихме, чу се и на последната сесия на Общинския съвет; а тази машина е възлова за инсталацията?. Ето отговорите.

ЗА ВЪНШНИТЕ ФИРМИ. „Имахме много сериозни размишления по темата. Знаете, че ние последователно работим за това Общината във възможно най-висока степен сама да управлява комуналните услуги. След задълбочен преглед на работата на редица общини в страната по разделното събиране на отпадъците, се оказа, че няма българска община, която да е постигнала намаляване на депонираните отпадъци с 50% без партньорството с външни фирми. Това ни постави пред въпроса „Ще се справим ли сами?“ и окончателният отговор бе „не“ – означаващо, че трябва да вървим към увеличаване на таксата за отпадъците на троянци. Другата причина е, че за такъв тип работа (разделно събиране на отпадъците) е нужна сериозна инвестиция – говорим за 57 точки с по 3 съда, като всеки съд струва около 900 лв., което прави една сериозна сума, която трябва да инвестираме и която може да дойде единствено от таксата за битови отпадъци. За изхвърляне и извозване на разделно обработените отпадъци трябва да се закупят два специализирани камиона, дори те да са втора употреба, трябва да се извадят от план сметката по чистотата над 250 хил. лв. И при положение, че сметката е под такъв натиск, ние трябва да съберем тези средства от гражданите. Затова решихме, че е добре да си дадем един такъв преходен период от 1-2 години за поемане на глътка въздух и да запазим нивото на таксата за битовите отпадъци за гражданите. Да минем през този преходен период, докато Общината е в състояние сама да финансира извършването на тази дейност“.

ЗА БАЛИРАЩАТА МАШИНА. „На сесията на Общинския съвет (24 ноември) беше произнесена една лъжа – че две от машините, включително балиращата, липсват в инсталациите на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД. Това е абсурдно! Предали сме и протокол от проверките на Управляващия орган на ОП „Околна среда“. Поканихме и общинските съветници на място да се запознаят, да видят двете машини. Там общинският съветник, който произнесе лъжата, отново излъга, че никога не е казвал такова нещо – съжалявам за грубата дума, но малко вповече ми дойде (г-жа Михайлова не спомена име, но явно визираше общинския съветник инж. Мариян Данчев, който направи доста остро изказване по темата на спомената общинска сесия и от доста време следи темата за управлението на троянските отпадъци – бел. ред.)“.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |