Изказванията на извънредната сесия на Общинския съвет на 28 април

Представяме ви основните изказвания на извънредната сесия на Общинския съвет в Троян, провела се на 28 април т. г., която доведе до промяна на две предишни решения на местния троянски парламент (№300/28.01.2021 г. и №326/18.02.2021), преименуване на общинското дружество „Хемус Ресурс“ ООД на „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД и пренасочване на активите му за 6,5 млн. лв. (новите сепарираща и компостираща инсталация и прилежащата й инфраструктура). Повече за случилото се на извънредната сесия вижте в Пресечен бе опит да се окраде и подиграе Община Троян?.

Хубава работа, ама троянска

Донка Михайлова
ДОНКА МИХАЙЛОВА,
кмет на община Троян

Съжалявам за това, че се налага провеждането на днешното заседание (28 април), имащо за цел да изправи едно злонамерено спрямо интересите на Община Троян действия. Залогът за което е доста голям – проект за 6,5 млн. лв. Слава богу лесно поправимо действие.

Какво се случи в последните дни около новоформираното дружество („Хемус ресурс“ ООД), което има за цел да управлява дейностите, свързани със сепариране и компостиране на отпадъците на територията на общината. След заседанието на Общинския съвет, което разглеждаше тази тема, беше проведено общо събрание на регионалното депо с участието на Община Троян и Община Априлци и временно изпълняващият тогава длъжността областен управител Нели Митева. Последва общо събрание на вече учреденото дружество, на което бяха определени цените за извършване на дейностите по сепариране и компостиране. Общото събрание по мое предложение избра временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс, който трябва да се състои в рамките на 6 месеца след регистрацията на дружеството – Радион Букарев, той като че ли най-добре се справя с административните процедури по дейностите, свързани с администрирането на общински фирми; предстои конкурс, започна и подготовката на документацията.

Г-н Букарев има редица конкретни задачи, част от които вече ги извършва. Първо – подписан е договор за възлагане на управлението между временния управител и кметовете на Троян и Априлци, открита е набирателна сметка, прехвърлен е капиталът от двете общини, подготвени са необходимите документи за вписване на дружеството в Търговския регистър, нает е адвокат, който готви документите след изправянето на това недоразумение, събрало ни днес тук. Оттам нататък – обектът бе въведен в експлоатация с държавна приемателна комисия, бе открит и в момента се организира проучване на опита на други общини по управлението на подобен тип инсталации и условията по изкупуването на отпадъци, които подлежат на вторична преработка, като се търсят най-изгодните условия. И след регистрацията, в рамките на няколко месеца, предстои да бъде назначен персонал и да започне дейността на фирмата.

Преди това най-важното е да отчетем успешно проекта, тъй като става дума за сериозен обем от средства и е изключително важно да имаме верифициране на документите, така че да бъдат признати разходите, вложени в създаването на инсталациите. Доставено е цялото оборудване с изключение на един електрокар, който закъсня заради кризата в Суецкия канал. Колегите упорито работят по подготовката на тежката дакументация за отчет на проекта.

***

Ангел Ангелов

АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
зам.-кмет на община Троян


Ще дам малко повече информация около фактите и обстоятелствата, които породиха тази извънредна сесия. На предната сесия (проведена няколко дни по-рано, 22 април – бел. рид.) разбрахме, че името „Хемус ресурс“ е запазено. Беше ми възложено да изясня какво се е случило, какво е подтикнало това лице да извърши такива действия. Човекът, който е запазил името на фирмата, е наш наемател, живее в общежитието на Червянска лъка, и има още три фирми на свое име, изглежда е голям „бизнесмен“. Две от тези фирми са му прехвърлени по незнайно какви причини – едната първоначално е била в Габрово, другата фирма е в Троян. Говорих с въпросното лице, то сподели, че има притеснения да каже цялата истина. От разговора ни стана ясно, че един господин го е потърсил, казал му е, че трябва да запази точно това фирмено име срещу определено възнаграждение, сериозно възнаграждение. За съжаление лицето все още не си е получило парите за това деяние, дано поне успее да си ги вземе – ясно е, че подобни ангажименти се изпълняват за пари. Искахме да видим дали има възможност той да се откаже от това име, беше склонен да го направи, но, по думите му, трябвало да дойде неговият съдружник – в понеделник в 9:00 ч., във вторник в 14:00 ч., но така и съдружникът не се появи. Но дори да беше дошъл, отказването нямаше как да стане, защото законът не го позволява – трябва да се изчакат 6 месеца и ако няма регистрация (на фирмата), чак тогава. Това доведе до настоящата сесия.

***

Николай Тодоров

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ,
общински съветник, коалиция „Глас народен“


Колеги, чухте ли ме?! Разбрахте ли ме?! (иронично след продължително мълчание пред микрофона) Почти толкова силно ме чухте, г-жо Михайлова – мен, нашата група, колкото и в предходните заседания. Почти толкова сякаш ни и разбрахте – в януарската сесия и в последствие във февруарската сесия. Какъв е тогава смисълът да вземаме думата, след като не сме чути. А ние говорим в полза на Общинския съвет в частност, в полза на Община Троян в частност и общо в полза на гражданите на общината. Предупреждавахме ви за възможностите, които могат да се случат, ако не се извършат определени действия, предупреждавахме ви тук, от трибуната. Предупреждавахме, за да се стигне сега до тази сесия. Защо трябваше да стигнем до тази сесия, защото нито бяхме чути, нито бяхме разбрани, напротив, бяхме разбрани лошо. Тръгна се на реваншизъм, тръгна се на лични нападки, тръгна се на конфронтация. Съжалявам, но Общинският съвет е ковачница не само на подзаконови актове, но и на формиране на политики, които са за благото на общината. Не е един придатък към кмета и към администрацията. Ние тук говорим ясно в протекция на обществения интерес. Лично аз бих ви препоръчал да чуете след мен и думите на адв. Михаела Димовска, на „лошата“ адв. Димовска. Защото и аз, „лошият“ общински съветник Николай Тодоров, и тя се опитваме по някакъв начин да защитаваме общината и да следваме нейния интерес. Затова силно ви препоръчвам да чуете това, което ще ви каже адв. Димовска.

***

адв. Михаела Димовска

МИХАЕЛА ДИМОВСКА,
общински съветник, коалиция „Глас народен“


Много съжалявам, че днес се наложи извънредно да идваме на тази сесия. Моите най-лоши предвиждания за съжаление се сбъднаха. Въпросът не е кой го е направил това нещо – очевидно е някой поради някакви интереси, не знам злонамерени или какви, е решил да го направи. Въпросът, който аз си задавам, е защо е могъл да го направи. Сесията, на която предупредих, беше на 28 януари. Този, който е запазил името, го е направил на 1 април. На 28 януари и на следващата сесия на 18 февруари казах едно и също. Защо трябваше да стигаме дотук. По същия начин казах, че правилникът ни не отговаря на ЗМСМА, два-три пъти след това поправяме правилника. Защото когато го казах, администрацията ми заяви колко не съм права. По същия начин казах, че и Наредбата за отпадъците е приета не по процедурата, сега трябва ли да се появи някой, за да се разбере, че не е направена както трябва?! И в крайна сметка кога общинската администрация ще започне да пресява мненията на общинските съветници и да проверява кое е вярно и кое не е. И ние бъркаме, не винаги сме прави. Но все пак нужна е някаква преценка, не може такъв опортюнизъм и всичко да е на въпреки.

Г-жа Михайлова каза, че сме извървели действия по учредяване на дружеството „Хемус ресурс“ ООД. Но не е само това – проведени са две общи събрания, ако правилно съм разбрала. И ние какво променяме сега – че онова, за което сме гласували на 28 януари, е свършено? Какво правим сега? Това ли е да учредим едно дружество и да сменим един ред? Ще кажа и още нещо – в бързината си и в желанието да не изпъкне, че някой друг е бил прав, а не администрацията, да зададем един въпрос – какво става с решението ни от 18 февруари? Защо го няма в дневния ред, че ние отменяме задължението Община Троян, в частност кметът, да прехвърли и учреди безвъзмездно право на ползване на сепариращата и компостиращата инсталация на „Хемус ресурс“ ООД. Утре ако въпросният бизнесмен с трите фирми се появи с това дружество, ние какво правим?! И защо не е включена сега, в този дневен ред, точка за отменяне на решението от 18 февруари? Или пак трябва да стане нещо, за да има някакъв диалог (между нас). Аз си чакам извинението.

***

Даниел Сираков

ДАНИЕЛ СИРАКОВ,
общински съветник, ВМРО


На такъв цирк шест мандата не бях попадал. Ама цирк! Явно егото на някой много го сърби. Аз обаче това няма да го подлагам на коментар, ще ви кажа моето впечатление от откриването на сепариращата и компостиращата инсталация, които, както чухме, са на стойност над 6 млн. лв. Спомних си навремето бившият управител на ОП „Комунални услуги - Троян“ Събчо Събчев беше предприел една акция с подобна инсталация, но много по-малка. Спомних си как тогава идваха фирми, които вземаха готовата продукция и срещу определено заплащане я реализираха. Но това, което видях преди няколко дни, надхвърли очакванията ми. Наистина едно модерно техническо съоръжение, нещо, което може би навлиза като новост в България. Тук стана ясно, че има вече общини, които реализират подобни проекти, но се питам – след като това е направено, след като мина процедурата по откриването, след като всички, които бяхме там, дадохме добра оценка, включително и общински съветници от различни групи, защо е необходимо да изпадаме в подобен казус, независимо кой го е направил.

Колежката Димовска може би е права – трябва да отменим старото решение и да приемем това, което ни се предлага сега. Въпросът е дали някой вече не е заел и новото име?! Защото има злонамереност в тази акция, сигурно е, без да коментирам кой е, защо, как и т. н. Тук в никакъв случай няма конфликт на бизнес интереси. Тук има единствено доказване на някакво его, но по какви причини не мога да кажа. И ще завърша с това: когато в детската градина децата се скарат, учителката им казва – ей, ти си виновен, върви се извини на еди-кой си. Казвам го, защото виждаме какъв е циркът в държавата, защо да го пренасяме на местна почва.

***

Донка Михайлова
ДОНКА МИХАЙЛОВА,
в отговор на Николай Тодоров
и адв. Михаела Димовска

Г-н Тодоров и адв. Димовска казаха, че няма значение кой го е направил. Аз мисля, че има значение кой го е направил. Има значение кой извървя този проект – много труден, много тежък проект, в който, признавам си, влязохме без опит, ако щете и без достатъчно експертиза, защото експертиза в сферата на сепарирането и компостирането на отпадъци никой в Троян няма. Колегите трябваше да четат по цяла нощ, да учат какво е то дейности от общ икономически интерес, да навлизат в нова материя, да създадат една фирма, чиято инвестиция е не толкова в днешния, а в бъдещия ден на Троян. От друга страна някой друг, изцяло злонамерен, искаше да работи против интересите на троянци. Тези интереси са със залог 6,5 млн. лв., уважаеми общински съветници!

И друг път съм казвала на съветниците, които се изказаха преди малко, че тази зала, в която вече съм 9 години в ролята си на кмет, е виждала и напрежения, и конфликти, и проблеми. Но не е виждала злонамереност спрямо Троян и троянци. За съжаление от няколко месеца в тази зала това се случва. И аз мисля, че е време да си го кажем и да се разберем кое е важно за нас. По никакъв начин никога не съм считала, че действията на администрацията не трябва да бъдат подлагани на контрол. Но когато има системни опити за поставяне на администрацията в ролята на подсъдим, аз не мога да се съглася. И не виждам защо трябва да се извинявам. Ако трябва да се извиня, е за нещо, което няма да променя – убедеността ми, че политика се прави с обич и с доброта.

Уважаеми г-н Тодоров, уважаема г-жо Димовска, и през ум не ми е минавало, че може да има толкова злонамерен човек, който да тръгне на такива действия и да предизвика днешната сесия. И през ум не ми е минавало! Но аз продължавам да мисля, че политика се прави с доверие и добрина и това няма как да го променя.


Още по темата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |