Мариян Данчев: Заслужаваме публични отговори

* Отговорите са важни както за общинските съветници, така  и за жителите на Троян и Априлци
 
инж. Мариян Данчев
Тема с продължение
Един от най-сериозните съветници в настоящия Общински съвет на Троян, инж. Мариян Данчев от местната коалиция „Глас народен“, ни изпрати становището си по горещата тема – преименуването на общинското дружество „Хемус ресурс“ ООД и пренасочването на активите му за 6,5 млн., случило се на извънредната общинска сесия на 28 април 2021 г. и предизвикалите го събития. Текстът на г-н Данчев ни бе изпратен на 6 май, Гергьовден и имаше следното кратко предисловие: „Честит Гергьовден, празник на воюващите за правда и добро! Битката между доброто и злото няма да бъде завършена в реалността, в която живеем! Има смисъл обаче да бъде водена!“. Т21

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, като общински съветник, имащ отношение към случващото се и към казаното в статията на вестник „Троян 21“ „Пресечен бе опит да се окраде и подиграе Община Троян“, представям моето становище. 

КАКВО КАЗАХМЕ И ЗАЩО НЕ НИ ЧУХА

НА  СЕСИЯТА на Общински съвет - Троян, проведена на 28 януари 2021 г. ни бе предложена за гласуване т. 11 от дневния ред, а именно: „Създаване съвместно с Община Априлци на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2=002-000. „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ Общините Троян и Априлци“. В проекта за решение по точката ни бе предложено наименованието на фирмата да бъде: „Хемус ресурс“ ООД, изписано на латиница „Hemus resurs“ OOD.

СЛЕД ДЕБАТИ по точката и изказвания, както лично от мен, така и от колегите ми адв. Михаела Димовска, Николай Тодоров и други, при които изказвания акцентът бе върху недостатъчната подадена ни информация относно начина на функциониране на бъдещата фирма и липса на представен дружествен договор, точката бе приета. На следващата сесия на Общински съвет - Троян, проведена на 18 февруари 2021 г., ни бе предложена т. 6 от дневния ред, касаеща новосъздаденото дружество, а именно: „Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху изградените и оборудвани инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани и /или зелени отпадъци и съпътстващата ги инфраструктура , заедно с мобилното оборудване, което ги обслужва, на „Хемус ресурс“ ООД“.  С други думи, след изграждане на въпросните инсталации по гореспоменатия проект, собственост на които става Община Троян, би следвало според процедурата по т. 6, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху тези инсталации на новосъздадената фирма „Хемус ресурс“ ООД. И така, на пръв поглед нищо особено, една чисто процедурна и разбираема в хода на работата стъпка.

НА ПРЪВ ПОГЛЕД ДА! ОБАЧЕ?

БЯХМЕ доста учудени, след като в хода на подготовката ни за сесията и обсъждането в групата ни на съответната точка, адв. Димовска, която като юрист е член на комисията по „Законност и обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите“, отбеляза, че въпросното дружество „Хемус ресурс“ ООД всъщност все още не е регистрирано!  В хода на сесията (на февруарската сесия основните дебати бяха върху отчета на предходния и приемането на новия бюджет ), гласуването на т. 6, можеше да мине и „ей така между другото и без обсъждане, както са минавали не едно или две важни за общината ни решения“, но именно ние от групата на местна коалиция „Глас народен“ възразихме остро, като в изказванията си и г-н Тодоров и адв. Димовска посочиха незаконосъобразността на исканото, а именно: учредяването на безвъзмездно право на ползване на общинска собственост за 6,5 милиона лева на дружество, което към момента не съществува!!!

ТУК БИХ препоръчал на всички по-заинтересовани да изгледат видеозаписа на сесията (на 18 февруари), защото именно на тази сесия щеше да стане злоупотребата с въпросните инсталации за 6,5 млн. лева, която ние съветниците от „Глас народен“ ПРЕДОТВРАТИХМЕ, като по наше настояване, представено от г-н Николай Тодоров, точката бе приета под условие, а именно, че ще влезе в сила само след като дружество „Хемус ресурс“ бъде учредено! На записът от сесията ще се види и още нещо много важно: в края на едно от изказванията си по точката  адв. Димовска даде напълно добронамерен съвет на общинска администрация да отидат и поне да запазят името на дружеството - „Хемус ресурс“ ООД, за да не го запази някой друг, което в последствие се случи, след като нейния съвет бе пренебрегнат!

ВЪПРОСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР

И СЕГА, като лично засегнат от написаното от г-жа Михайлова относно възможен съветник (който мога да бъда и аз), готов да жертва в ущърб на Община Троян 6,5 млн. лева, искам да  задам следните въпроси, на които държа да се отговори публично.

     1. Защо, г-жо Михайлова, общинска администрация не регистрира дружество „Хемус ресурс“ ООД в изпълнение на решение по т. 11, взето на заседанието на Общинския съвет на 28 януари 2021 г.?
     2. Защо дружеството не бе регистрирано през възможните 20 дни между двете сесии - януарската и февруарската, поради което ни бе предложено за гласуване противозаконно решение по т. 6 на сесията на 18 февруари 2021 г.?
    3. Защо дружеството „Хемус ресурс“ ООД не бе регистрирано и до 1 април 2021 г., когато някой, очевидно да подчертае нещо или да се подиграе, използва именно датата 1 април, за да запази името?
     4. Защо, с оглед защита на интересите на гражданите на община Троян и община Априлци, поне името на дружеството не бе запазено, когато процедурата по запазването едва ли  отнема повече от половин час?
УТОЧНЯВАМ, че поради лични причини не можах да присъствам на последните две сесии – извънредната на 28 април и редовната на 22 април и е възможно да съм пропуснал нещо по темата. Мисля, че отговорите на горните въпроси са важни както за общинските съветници, така  и за жителите на Троян и Априлци и заслужаваме да ги получим!

С уважение: инж. Мариян Данчев,
общински съветник от местна коалиция „Глас народен“


Още по темата

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |