Тема с продължение: Излъга ли ни г-н Гечев или просто сбърка?

* „Ако аз бъркам, моля да ме извините, но ако съм прав – настоявам да прекратите тази практика”

ОТВОРЕНО ПИСМО до инж. Тонимир Гечев,
управител на „ВиК – Стенето” ЕООД - Троян

Г-Н ГЕЧЕВ, търпеливо чакам да коригирате грешките си в казаното пред в-к „Троян 21” (статията „Инж. Тонимир Гечев: Никой не е задължен да си купува нов водомер”, бр. 8 от 2 март 2011 г.). Затова за Вас и най-вече за тези, които са Ви повярвали, ще си позволя да ги посоча.

1. ЗАПОВЕД № А-412 ОТ 16 АВГУСТ 2004 Г. на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на която се позовавате, е невалидна – отменена е още през 2010 г. Валидната заповед е № А-102 от 5 март 2010 г. (публ. в ДВ, бр. 22 от 19.03.2010 г.) и именно тя определя периодичност на последващите проверки на измервателните средства и т.н. В края на тази заповед пише: „Заповедта отменя Заповед № А-412 на председателя на Държавната агенция за метрологичен контрол…”; а на позиция № 10 определя за коментираните от Вас и мен водомери срок от 5 години. Което, г-н Гечев, означава, че до 2015 г. не е необходима проверка на водомерите ни. Не го ли знаехте? Драги абонати на ВиК – Стенето и вие г-н кмете и г-да общински съветници – какво ще кажете? В централата на „ВиК – Стенето” ЕООД, в стая № 2, ръководител продажби Б. Атанасов също разполага с актуалната Заповед № А-102, и на мен я показа. Аз съм убеден, че умишлено сте сгрешили и стигайки до края на Вашето изявление пред Т21, се питам колко пъти е сгрешена обявената цена на водата, която купуваме от ВиК – Ловеч (Черни Осъм, Априлци и Топля)? Но да караме по ред.

2. ТАКСУВАНЕ НА АБОНАТИ (според нормативните изисквания) на брой членове на съответното домакинство. Това е недобър начин за абонатите, защото така ще плащат повече. Питам Ви – кой нормативен документ го указва?! Ползваната в България Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), публикувана в ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., стр. 45 или друга, валидна само за абонати на „ВиК – Стенето” ЕООД – Троян?! В споменатата Наредба № 4 четем: (чл. 39, ал. 5, т.1) „За потребители, които нямат водомери: по 6 куб. м за топлофицирано жилище и 5 куб. м за нетоплофицирано”. Забележете – важи само за тези абонати, които НЯМАТ водомери! В чл. 39, ал. 8 пък пише: „При кражба или повреда на водомер изразходваната вода се определя въз основа на средния месечен разход от предходната година”. Как и откъде Ви хрумна да налагате отчитане на брой членове на домакинството при наличие на работещ водомер?! Между другото - на мен вашите хора ми казаха вкъщи: „Слагате си нов водомер или ви пишем по 5 куб. м на човек. Така ни е наредено”. И такава ви е практиката в целия град. Същото ми казаха и в стая № 2 в централата на „ВиК – Стенето” ЕООД – по 5 куб. м на човек; и се обосноваха с Наредба № 4, чл. 39, ал. 5. Г-н Гечев, нямате такова право и, моля Ви, не лъжете хората, които издържат дружеството.

3. В ЧЛ. 34 ОТ ЦИТИРАНАТА НАРЕДБА № 4 СЕ КАЗВА: (ал. 3) „При възникване на спор относно точността на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на експертиза”; (ал. 4) „При изправен водомер разходите за експертизата се поемат от заявителя”. Тоест – ако не Ви се спазва 5-годишния срок (до 2015 г.) за проверка на водомерите, обявен във валидната за страната Заповед № А-102, Вие заявявате експертизата. Но ако се окаже, че сте сгрешили и проверката покаже, че посоченият водомер на гражданина е изправен, плащате вие (дружеството), а не абонатът. Каква обаче е вашата практика. Гражданин като протестира в стая №2 в централата на „ВиК – Стенето” ЕООД, получава съвет: „Плати ни 8 лв. за сваляне на водомера и си го провери в Ловеч за още 5 лв.”. Но аз питам – защо гражданинът трябва да плаща всичко това?! Щом Вие се съмнявате в неточността на уреда, Вие завявате експертизата. Какво излиза – значи гражданинът като не иска да си купи нов водомер, поне да му вземат пари за демонтажа?! Много хитър ход. Умишлено ли, г-н Гечев, не ни запознахте с нашите права, а във всичко казано пред Т21 ни обяснявате само колко и какви задължения имаме и колко и какви права имате вие (дружеството). Но няма ли превишаване на правата ви спрямо хората (абонатите), които ви издържат? Ако аз бъркам, моля да ме извините, но ако съм прав – настоявам да прекратите тази практика. И ако има други факти, изложете ги.

4. ИМА ЛИ ГРЕШКА В ЦЕНАТА на 1 куб. м вода, която „ВиК – Стенето” ЕООД купува от ВиК – Ловеч? И ако има – колко пъти е сгрешена посочената цена от 1,32 лв./куб. м без ДДС?

5. СЕГА НЯКОЛКО ВЪПРОСА по най-подробната част от изявлението Ви пред Т21. Авангардното дистанционно отчитане с колко ще оскъпи услугата, щом ще е нужен само GSM в централата и ще отпаднат инкасаторите? Има ли разлика в показанията между общия водомер и сбора от показанията на индивидуалните, ако всички водомери в кооперацията са нови; и ако в този случай също има разминаване и обща вода, която да се разпределя между абонатите, за какво да си купуваме тогава нови водомери?! Няма ли програми за възстановяване и развитие, които да намалят тези 600-800 хил. лв. наши средства, влагани годишно в модернизации и диспечеризация?

ЖАЛКО, ЧЕ В ТРОЯН И ОБЩИНАТА останахме толкова малко хора (говори се, че градът ни е спаднал до 14 000 жители), с неработещи предприятия и голяма безработица, поради което е трудно да плащаме на дружеството Ви колкото е нужно. Намеренията Ви като че ли са големи за този град, но ако трябва и по два водомера ще си вземем. Знам, че в Афганистан и Африка племенните вождове налагат удобни за тях закони, а сега разбирам, че и в България май е така. Но племето намаля, г-н Гечев.

СМЯТАМ, ЧЕ МНОГО ПРИХОДИ ЩЕ ДОЙДАТ, ако свалите цената, която дружеството плаща за водата от Черни Осъм - ако не успеете, оставете да опита някой друг, може пък той да постигне резултат. Защото разликата от 1,32 лв./куб. м без ДДС, на която купувате вода от Вик - Ловеч, до 0,91 лв./куб. м без ДДС, на която я продавате на гражданите, не е малка и явно ощетява дружеството. Аз обаче искам да съм в услуга на гражданите и дружеството и заявявам, че ако г-н Гечев ме назначи на работа, ще сваля цената, която се плаща за водата от Черни Осъм, обещавам!
20 март 2011 г., Троян

Георги Стойчев
,
потърпевш гражданин

Още по темата:

66 коментара:

Анонимен каза...

Перфектно Георги,но дали ще е поредния глас в пустиня.....

Анонимен каза...

Toзи е за затвора то се знае.Бил много работлив казват някои,ама толкова далавери могат да се правят в това дружество,че то как да не му се доработи на човек.Сега е по важно кметът дали ще събере смелост след като се гласи за втори мандат да се освободи от тези тумори като Гечев в общинските дружества поставени още от Енкин и да ни покаже ,че има воля за истинска промяна.Или пък ще си си ги дондурка и ще си правят делчо спасов до края на мандата.Крино време е да обърнете внимание на обикновенните хора като Геоги Стойчев например.Може да е и прав човекът като се ангажира да помогне за свалянето на цената .ПОМИСЛЕТЕ не всички в този град са далавераджии като Гечев.

Г. С. каза...

Гечев е кадърен и работлив човек,нещо рядко срещано за общинските дружества.Той не е човек на Енкин а трудно мелеше с него,защото има позиция и умее да я отстоява,същото е и при Акимов,но не го махназаха понеже е професионалист и милее за дружеството.Гечев сигурно прави грешки но не греши който не работи и нека не плюем един от кадърните хора в този град.

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Коя е пък тази Нела каже те ни да чуем

Анонимен каза...

Георги, има водомери, които не са минавали 20 години на проверка. Наредбата не може да им удължи срока с още 5 години. Наредбата казва, че трябва да минат веднага на преглед. Номера е друг.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА
В сила от 09.11.2002 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
Чл. 44. Лицата, които ИЗПОЛЗВАТ !!! средства за измерване, са длъжни:

1. да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;

2. да не променят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка;

4. да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1.
Става дума за лицата, които ИЗПОЛЗВАТ средствата, а не СОБСТВЕНИЦИТЕ! Ей това премълчава Гечев и тихомълком изнудва хората да си купуват водомери. Лукав като Кадафито.

Анонимен каза...

Гечев върши работа, ама половината му е ургулешка. И много-много не спозва законите, ами си прави каквото си иска. Като го търпим...

Анонимен каза...

№3 добра защита.Но и аз да кажа няколко думи.По голяма част от предприятията в Троян спряха.По големия процент от приходите на дружеството бяха от промишленноста.От битовите абонати прихода е малък.Дружеството отчита и калкулира в цената на водата около 60% загуби по водопреносната мрежа.Какво излиза,че водата която купуваме от група Черни осъм ни излиза на нас данъкоплатжите с 60% по скъпа.Като се има предвид,че водата в водопреносната мрежа на Троян постъпва по гравитация.Процента на помпени станции е много малък,т.е. разхода при преноса на вода е малък,защото е нисък процента на използване на ел.енергия.И какво излиза,че ние купуваме по скъпа вода например от Добрич,където преноса е на база помпени станции.И така Гечев вместо да измисли как да намали разходите за да му се запазят приходите,той измисля как да оскубе данъкоплатците и то с насилствени методи.И сега да кажа как беше избран Гечев за управител на Дружеството.Беше около 10 число на месец декември през далечната 1998 год.На тази дата имаше конкурс обявен от Кмета Енкин за Управител на дружеството.Критериите по които се извърши избора бяха Нагона на заемащия длъжноста Зам.Кмет Стефко Луканов и дупето на жената на Гечев.Какво да говорим за човек който не използва мозъка си а дупето на жена си за да дойде на власт.Какво е измислил за да намали разходите на Дружеството през 12- годишния период в който е Управител.Но за какво да говорим,като през последните 20 год в Община Троян назначенията бяха на принципа нагон и шуробаджанашкия(примери мога да дам много).И какво картинката се избистри вече,в града промишленноста спря,населението в града от 22000 маи е станало 14000 и последната зифра все повече ще намалява.С една дума Троян ще стане село от градски тип.

Анонимен каза...

Хора като №8 трябва да бъдат вкарани в затвора, само тогава Троян има шанс да се пооправи!

Анонимен каза...

EM/SI: Гошо/позволявам си да се обърна към теб така, щото се познаваме/, добре питаш , но инж.Гечев едва ли ще ти отговори. На неудобни въпроси се прави мълчалив отказ-нали са все пак администация. Да са отговорили по същата статията в която писах, че част от водата в сграда в режим на етажна собственост се плаща два пъти?По друга тема, да са отговорили на поставени въпроси от отдел " Местни приходи"? Така че не очаквай много. Смущава ме обаче твоето искане и ангажимент/обещаваш/, че ако те назначат на работа във ВИК-Троян, ти ще свалиш стойността на водата която дружеството получава от водопровод „ Черни осъм”, имайки предвид че водопровода не е собственост/нито съсобственост/ на ВИК Троян. Моля, поясни как мислиш да направиш това-обясни процедурата.

Анонимен каза...

Аз пък си мисля,че докато ги има такива като 3 и 9 в Троян ще плащаме най големите данъци вода ще газим и най много ще плащаме за нея и няма да остане нормален човек.И 9 по полшка със затворите щото това всеки го знае за Луканов и ,ако има закони твоят човек Гечев отдавна да е на друго място.

Анонимен каза...

на улица Вл.Илиев от дълго време има теч на питейна вода и ВиК са уведомени, но без резултат.

Анонимен каза...

№9 от истината боли много нали.До сега мълчахме за да гледаме как безмозъчни същества се назначават в Община Троян по шуробаджанашкия принцип и тези хора ни командват.Не смяташ ли че времето на мълчанието вече отмина.И друго да запитам, след като вкарате мислещите с мозъка си хора в затвора вие безмозъчните какво ще правите.Кой Ще ви дава акъл.А твоето изказване ме връща в историята и се сещам,че по времето на социализма не се разрешаваше да се мисли и тези който мислеха отиваха в затвора.Явно не си надживял този период и сега боли като ти казват истината в очите.Краино време е да разбереш,че колелото на историята се върти и то само напред,заден ход няма.И не виждаш ли че Троян от град ще стане на село и в българия ще станат две села Троян едното на южната ни граница а другото в северна България

Анонимен каза...

№11, ако имаше повече такива като мен, щяхме да сме добре. Лошото е, че аз съм като единствена птица, която пролет няма да направи, за това и аз напускам и оставям скотове като теб да газят в калта. Няма да ми е жал. А ако познаваше жената на Гечев, никога не би направил такъв коментар. Ти си просто поредния задавен от злоба овчар.

Анонимен каза...

№13, Моята е лесна, аз съм образован и грамотен човек и ще се справя. Докато ти ще гниеш в клоаката и ще си спомняш с носталгия комунизма, защото такова ти е мисленето. И истината, за твое сведение, не боли! Истината е най-чистото нещо, което ти никога няма да имаш възможност да докоснеш.

Анонимен каза...

№9 май нервничим.Изпускането на нервите не е присъщо на образованите и интелигентните хора,а е форма на безсилие.И освен това образованите и грамотните хора не парадират с това.Това е присъщо на хора, който им липсват първите седем години от възпитанието.

Анонимен каза...

Еее, стига вече. Не говорете така за жената на Гечев. И аз не я познавам, чувала съм разни работи, но да говорите така си е меко казано клюкарстване. Не е важно как Гечев е станал управител, важно е какво се случва сега. И аз не съм съгласна да се изнудват хората да си купуват водомери, пък и да ни заплашват, че ще ни пишат по 5 кубика служебно на глава от семейството си е пресилено. Няма правно основание за това, така че не се подвеждайте. Нека напише Гечев кое е основанието за служебните 5 кубика вода на член от семейството!

Анонимен каза...

Много шум се вдигна за Тонимир Гечев защото работи ако беше някой мишок дето си стои цял ден на стола и се дупи на власта никой нямаше да говори за него.Който върши нещо дай да го затрием,злобно племе сме и туйто.Сега пък жена му на Гечев била виновна че е хубава а не като някоя разплута троянска крава да не е престъпно да имаш хубава жена...Завистници излобари това са троянци

Анонимен каза...

Хубава е много силно казано, но не е съвсем глупава!

Анонимен каза...

Преди изборите, се чуваше че с идването на власт на ГЕРБ баницата ще се разпредели между определени хора.
Та едното парче (ВиК), било много апетитно за братя Данкови(Сашо и Данчо).
Съвсем скоро ще разберем накъде се движат нещата.
Нека не забравим да излезем на протест, в деня в който Стареца ще разруши единственият парк в Троян за да направи паркинг!

Анонимен каза...

ЕМ/SI: Уважаеми колеги, не съм адвокат и защитник на инж. Гечев, но моля Ви в коментарите си да коментирате същественото по поставения проблем. Лично аз не приемам твърдения, че видите ли съпругата на инж. Гечев била такава или онакава или използвала еди кво си за …... Аз не я и познавам. Недопустимо е да се правят такива коментари. За подобни твърдения се носи наказателна отговорност, която в случая не може да се търси поради анонимността на пишещите. Носите обаче морална отговорност пред себе си. Друг е въпроса кой и до каква степен има морал.

Анонимен каза...

Да направим както казва 20

Анонимен каза...

А на линка отдолу можете да видите как единият от братята (Данкови) мераклии за ВиК, бурно аплодира отварянето на Лидъл в Ловеч.

http://www.lovechtoday.eu/news.php?readmore=5734

Анонимен каза...

За двадесет години не сме мръднали дори с милиметър напред към цивилизацията.Пак започват социалистическите ни битиета.Да ходим , да се оправяме, да ни налагат и ние да слушаме.Какво ще ми стува на мен подмяната на водомера:
Да дойдат от В и К специалисти и да го откачат от водопроводната мрежа - те го правят в работно време за тях и за мен, това означава , че аз трябва да си взема отпуск , за да съм вкъщи и да ги чакам.Втори ден отпуск, за да занеса водомера на проверка в Ловеч.
Сле известно време посочено от метлологията да отида да го взема и да платя - трети ден отпуск.
Отиване до В и К да заявя , че имам готовност да ми скачат проверения водомер/ или новия/ - един ден отпуск, защото не знам кога ще дойдат.
Колко ще ми струва подмяната на съществуващия ми водомер?
1.Отпуска - 4 дни х 20.00 лв надница,защото отпуската ми е неплатена 80.00лв
2.Автобус до Ловеч 4х5.00 лв 20.00лв
3.Откачване и закачване на водомер 8.00лв
4.Такса за проверката 5.00лв
5.Нов водомер 34.00лв
Или 113.00 лв само за проверка или 147.00 с подмяна с нов водомер.
Питам аз, защо след 20 годи продължава тормоза над хората, вместо така да се организират нещата, че да не ни занимават с този въпрос.Тази услуга да се извършва от В и К и да се плаща на нея, като стойността и се разсрочи за 1 година.Чичо Гошо

Анонимен каза...

Забелязвате ли колко са загрижени за нас?
Всички сме наясно,че крайната цел е да си закупим водомери,каквото и да си говорим.
Разбрахме също колко и какви предимства получаваме, ако си ги купим от ВиК-то.
Понеже грижата за нас ни идва малко в повече отколкото сме свикнали,трябва да се запитаме:
Има ли хора близки до сърцето на г-н Гечев, които работят във фирми за внос и дистрибуция на ВиК части?
Ако има тогава вече ще осъзнаем пълната загриженост за абонатите.
Следете за отговор на въпроса!

Анонимен каза...

Е,сега след толкова приказки по темата кажете какво ще правим ние ,които се потдадохме на рекета и си купихме нови водомери?как ще си компенсираме загубите и как ще накажат г-н Гечев?Относно РосицаГечева ще кажа,че дим без огън няма.Много хора знаят една пикантна случка от бившата резиденция на Капинчо.Други пък са били свидетели на отношенията и със Ст.Луканов.Така че,на "чужд гроб не плачете",а да вземем да поставяме а място всеки,който злоупотребява с нас.

Анонимен каза...

Гечев бил кадърен и работлив човек?!?!?!?!Само да отбележа,че от неговата работливост целият град пропищя и където е минал кадърният Гечев заприличва на Япония след 10 по Рихтер+цунами. С тази разлика ,че там след няколко месеца няма да личи ,че е имало цунами ,а тук сме принудени с години да си чупим колите и краката по улиците тотално разбити от този некадърник.
""Има ли хора близки до сърцето на г-н Гечев, които работят във фирми за внос и дистрибуция на ВиК части?
Ако има тогава вече ще осъзнаем пълната загриженост за абонатите."".......Тука е разковничето на работливостта му.Дано се включи някой от подчинените му ,те са напълно наясно за какво става дума само ,че този гад ги е наплашил прекалено много и при тази безработица хората не смеят да говорят. Просто ги съжелявам като знам какво кретенско отношение има към тях.

Анонимен каза...

Да бе, Гечев е кадърен и работлив. Не е прост. Но гледа само себе си. Той е като българските политици - умни и хитри, но са си мръсници - тъй ебават мамата на народа, че да не ги лови закона. По добре някой прост, но добронамерен. Той може да се научи и ще намери начин да върши работа. Да не би Гечев да не знае, че пръстта след засипване се сляга? Туй и циганите го знаят. Ама тъй му е по-евтино.
Аман от интелигентни мръсници!

Анонимен каза...

EM/SI твоята съпруга не работи ли в Община Троян или се бъркам нещо...........ако съм се объркал да ме извиниш!

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

След всичките му дела,къде е мястото на Гечев,какво общо има той с водота и водоснабдяването,освен това което стана ясно на всички.

Анонимен каза...

ЕМ/SI: До 29: Нямам съпруга-разведен съм. А бившата почина на 29.11.2009г. Не е работила никога в община Троян, както и аз не работя там.

Анонимен каза...

№31 - Господин Гечев няма нищо общо със водата, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и съоражения както и сградно водоснабдителни инсталации. Вярно е, че има инженерно образование, но не е свързано с ВиК. Но той има план за бъдещето. Сина му е изпратен да учи за ВиК инженер за да продължи семейния бизнес.
№30 - 1. Вярно е че се отчита по общите водомери. Но разликата идва от това, че ако кооперацията е голяма се предвижда водомер с доста голямо протичане. Например за една 8 етажна жилищна сграда със 250 водопотребители живущи в нея при средна водоснабдителна норма 200 литра на жител за ден, средноденонощното водно количество е около 50 кубически метра на ден. Ако вземем еквивалента при пожар на това водно количество което е редуцирано и противопожарното водно количество то следва че трябва да сложим водомер с протичане около 20 кубически метра на час, което е равно на 5,55 литра за секунда. При минимално потребление влизаме в един голям диапазон на грешката (±5%). И в този случай апартаментния водомер който е доста по малък, отчита правилно и неговата грешка се колебае между (±2%), но общия прави доста голяма. И от там идват големите разлики. Според наредба 4 за проектиране на сградни инсталации в зависимост от разликата в минималните и максималните оразмерителни водни количества се проектират комбинирани водомери
№30 - 2. Да и аз така мисля че злоупотребява с гражданите. А и отношението му към тях и към своите работници е доста лошо.
№30 - 3. Къде е кмета, кмета е в офиса си и както обикновенно прави "НИЩО". Надваме се че на предстоящите кметски избори, троянци ще има за кого да гласуват този път. Защото на последните избори беше доста труден избор.

Доколкото въпроса с радио модулите за дистанционно отчитане стои по следния начин. Разходите за инкасатори наистина ще се намалят с малко, защото инкасатора трябва все пак да отиде до кооперацията за да направи отчетите, но пък не е нужно да влиза във жилищата. Това е доста голямо удобство за водопотребителите. Грешката от неправилни отчети ще намалее (защото в момента я има. Видял недовидял инкасатора пише някакви цифри сметнал недосметнал и хоп 40 кубически метра вода)

Анонимен каза...

Много точен коментар !

Анонимен каза...

"Вярно е, че има инженерно образование, но не е свързано с ВиК. Но той има план за бъдещето. Сина му е изпратен да учи за ВиК инженер за да продължи семейния бизнес."...Това дали ти пише пред името инженер особено в БГ където за около 5-6 хилки можеш да си купиш всякаква инженерна диплома не толкова важно.Но не трябва да забравяме ,че в нормалния свят най-важни са социалните умения, след това финансовите и бизнес умения.И само 15 % от ръководителите са супер специалисти в някаква област. Останалите 85 % са ръководители, защото имат заложени по рождение или придобити социални умения (могат да работят с хора). Решаващи за живота на човек са социалните умения,т.е. първите седем години които определено липсват на Гечев са много важни за бъдещето изграждане на една личност.Но за жалост в БГ важи законът на джунглата и природно наглите и жизнено активни тарикати си пробиват по лесно път от нормалните хора.Тежко му и горко на Троян когато сегашните некадърни управляващи наместят и наследниците си по възловите служби.

Анонимен каза...

Явно,гражданите са изрекетирани от човечето.
И както се казва:"и какво от това?".Май си задаваме въпроси и сами си отговаряме.
Атрябва да отговори взелият се за началник на всички троянци Гечев.А кмета да прецени му е мястото.

Анонимен каза...

Ало,анонимен 33-водоснабдяването на града,да не е
семеен бизнес.Прочем в такова го е превърнал Гечев.

Анонимен каза...

Аз предлагам да направим гражданско сдружение на всички,които бяхме изнудени да си сменим водомерите неправомерно и да поискаме обезщетение от дружеството!!!!

Анонимен каза...

Незнам какво точно е направила с дупето си,даите по-точно описание.Но знам какво направиха полендачките с своите дупета-.....по 2 апартамента и се "насадиха" на хубава работа,Вие троянките какво дремите-като катерици на обрулен орех????????!!!!!!!!!!!!Иначе за водомерите,Тонката е взел много евтини и трябва да ги продаде по някакав начин.......

Анонимен каза...

Държавата трябва да защитава поданиците си от рекета на монополните структори.Какво прави община Троян която е Принципал на водното дружество за да защити непрекъснато намаляващото население на града.От прочетеното до тук разбирам,че Общината си бие паса т.е. е учасник в изнудването ни и ни рекетира.Наистина живеем в държавата Абсурдистан.
Има една българска поговорка:"На глупав човек му дай власт за да му видиш акъла".Много е точна за гечев,човек който нито с подчинените си нито с клиентите си може да работи,човек който смята че с дадената му власт може да си прави каквото иска.Но къде е Общината къде е и изобщо има ли такава институция в Града ни.Наесен за какво ще ходим на избори,само да харчим нашите пари ли и да избираме нещо което в Троян само се води ,че го има,Но не е само Гечев проблема.В самата Община има служители,които още не са разбрали,че ние ГРАЖДАНИТЕ сме им работодатели и получават пари от нашите данъци и като отидеш за услуга вместо да ти свършат работа с приятна усмивка и то бързо те ти се карат, че си им нарушил спокойствието

Анонимен каза...

Какво прави Общински съвет за контрола на действията на Общината.Общинските съветници ходят по няколко часа няколко пъти в месеца да поспят в залата и накрая да вземат едни парички които сами са си гласували и които са пак нашите пари.А председателя на Общински съвет Ангел Балев вместо да ръководи тази структора сладко и по цял ден си сърба кафенцето във Виенската сладкарница в компанията на Пенко Терзиев и Лиляна Цанкова и обсъждат кой строителен обект да гушнат с възложител Община Троян.Господин Маринов идват избори пуснете форум Трябва ли ни тази Община за да ни харчи парите и да плащаме на хора които ходят на работа само за заплати и трудов стаж.

Анонимен каза...

Много интересни неща могат да разкажат служителите на ВиК....ама си мълчат , защото ги е страх.

Анонимен каза...

Спомняте ли си 2008, тогава пак минаваха и искаха да си взимаме нов водомер или "ще пишат по 5 кубика". Сложиха ли ви оборотен, за да си проверите вашия и на колко казаха за А-412, според която сега сме пропуснали задължителния срок.Сега идват ли да свалят старите за проверка или ви натискат да си купите нови? А какво правим с новите след още 5 години?
Те не се ремонтират...Ако утре извадят някоя заповед от 1976, която не сме изпълнили, какво 6те правим? Явно се приема,че те са упражнили контрол по предходни заповеди и 2010г. им пускат нова заповед, с която да работят.

Анонимен каза...

Не сте доволни? - Вариянтът е да станем клиенти на Ловеч, за да получим нормално и човешко отношение. Макар да спазват същите изисквания, там поне няма такъв натиск.

Анонимен каза...

В крайна сметка битият - бит , е....т - е..н ..., който се е поддал на рекета е сменил водомера , който не е , ще се замисли дали точно сега ще го смени , а служебните кубици , които са написани неправомерно предлагам да не се плащат (защото аз няма да ги платя)

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Г. Стойчев: каза...

Искам да съм в услуга, но думата "обещавам" в края на статията ми, не е моя.

Бай Бочо каза...

47ми -хем сърби,хем боли...

Анонимен каза...

Тонимир Гечев,че работи работи, но само за себе си!Много хора в този град не знаят, че още с назначаването си преди години той пое еднолично цялото снабдяване на фирмата и комисионните започнаха да пълнят джоба му!От къде си купи апартамента в София, знае се и за отношенията му със собствениците на фирма "Рожен Пласт", но за него май няма закони!Редно е вече да се сложи край на далаверите му!!!

Анонимен каза...

49 А дойдохме си на думата защо толкоз работи нашето човече.Всичкото друго е миже да те лажем.

Анонимен каза...

М...да господин Гечев мълчи!Защо ли?!Срам голям в личен и професионален план!!!!!!Внормалните държави след подобни скандали нормалните хора подават оставки и се извиняват за гафовете си!!!!!

Анонимен каза...

Гаф за гражданите,а за Гечев личен успех.
Голям срам-че той срам няма.

Анонимен каза...

Как да подаде Гечев оставка,като много добре знае,че в Троян никой работодател няма да го вземе на работа,а освен това му се спира и кранчето от което в момента много добре си точи.

Анонимен каза...

Защо ли си мисля,че това е злоупотреба със служебно положение и че прокуратурата трябва да се самосезира - тази фирма все пак не е негова,а доста хора бяха изнудени да си купят нови водомери.

Анонимен каза...

Лошото от цялата ситуация, че и сега възрастни хора, живеещи сами и не знаещи нищо за това изнудване от ВиК-а, ходят по магазините и питат колко струва един водомер. Много от тях имат по два в къщите си и вече са "глобени" с по 5кубика вода. Как една самотна 70-сетгодишна жена да си купи два водомера, независимо от къде, с една пенсия от 150лв? И чете ли прокуратурата тези коментари, че да вземе да се самосезира? Глас в пустиня е нашето...Пука му на Гечев, неговите хора си вършат делата и мамят открито, плашат възрастните и те слушкат!

Анонимен каза...

Нека и друго да се знае: инкасаторите са длъжни 3 дни преди отчитането на водомерите, да оставят бележка с точните час и дата, когато ще го направят, за да може домоуправителят или друг представител на кооперациите да присъства на измерването. Това случва ли се при някого от вас? Общите водомери са меродавни за количеството вода/дори и да са стари/, така че вашият и да е нов, пак няма значение. Крайната цел е да се изкупят водомерите и да се спечелят пари от тях, ясно за чий джоб.

Анонимен каза...

Имаме 3 водомера - два на етажа и един в мазанска стая. Не са сменяни, това са над 100 лева за нови (ако не се лъжа 111 лв. за трите). С две малки деца и майчинството ми от 240 лв. Мъжът ми работи, но при все това три нови водомера са си сериозна сума от семейния н бюджет. Не се оплаквам, в деншно време на никого не стигат. От какво трябва да лиша децата си и семейството си, за да можем за купим нови водомери? Но това с водомерите и служебната вода вече на нищо не прилича. Защо Гечев не отговори на нито едно питане? Този проблем в Троян вече е доста наболял. А шефът на ВиК си мълчи все едно нищо не се случва. Инкасаторът мина миналият ден и писа служебно по 5 кубика на член от семейството. Имам конкретен въпрос към Тонимир Гечев - кое е основанието за тези служебни 5 кубика? Защо са 5, а не 2 или 10 например? Може би просто така му е хрумнало. ВиК е общинко дружество (или с общинско участие). Защо общината не вземе отношение по въпроса??? Нали има Комисия за защита на потребителите и една нова организация срещу своеволията на монополистите. Май е време да се организираме и да се обърнем към тях.

Анонимен каза...

57-ми, ако желаеш да си помогнеш по горния проблем ми пиши и остави телефон за контакт на емейл: ge100@abv.bg. Важи за всички глобени и притиснати от проблема.

Анонимен каза...

57-ми, искай за служебната вода да ти дадат офециален документ с подпис и печат, на какво основание ти ги начисляват тези кубици. Какво ще правиш с новите водомери след 5 години, ако се поразят - те не се поправят!? Най-добре прочети горният коментар и пусни един тел. номер за съдействие...

Анонимен каза...

Вбеси ме наглостта на инкасатора Мирослав , който с ехидна усмивка ми заяви , че пак ще ми пише служебно вода , защото не съм си сменил водомера, на въпроса "Защо" ,отговора беше: Смени си водомера и няма да ти пиша" , не е виновен г-н Гечев, според мен инкасаторите проевяват своеволие ,без законово основание да начисляват служебно вода,това е силово изнудване.
(5) (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) По изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

2. по 0,15 куб. м на 1 m2 обработваема площ;

3. по 0,1 куб. м за всеки куб. м застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;

4. по 0,5 куб. м за всеки куб. м застроен обем на сграда - за сгради в строеж.
Е ,аз имам монтиран водомер на водопроводното отклонение , също така има и индивидуален водомер. Към кого да се обърна,че да спре това изнудване от страна на инкасатора.

Анонимен каза...

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-102
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 и предложение
на председателя на БИМ, рег. № 04-07-28909 от 5.II.2010 г., определям периодичност на последващи
проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

по
ред
Наименование на средствата за измерване
Периодичност на
проверките
1 2 3
1. материални мерки за дължина две години
2. везни с неавтоматично действие:
клас I и ІІ
две години
клас III и ІV една година
3. везни с автоматично действие една година
4. клинични електрически термометри с максимални показания една година
5. клинични електрически термометри за непрекъснато измерване една година
6. топломери:
топломери, използвани в абонатни станции
две години
индивидуални топломери, използвани за определяне на топлинната
енергия за отопление на имотите в сграда – етажна собственост
пет години
7. манометри за кръвно налягане:
механични (живачни или анероидни)
една година
автоматични (електронни) две години
8. манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния
транспорт
една година
9. манометри за автомобилни гуми една година
10. водомери с номинален разход (Qn):
Qn < 15 m3/h
пет години
15 m3/h < Qn < 50 m3/h две години
Qn > 50 m3/h две години
11. обемни разходомери за течности, различни от вода, и допълнителни
устройства към тях
две години
12. измервателни системи за течности, различни от вода:
измервателни системи за течни горива;
шест месеца
измервателни системи, използвани към автоцистерни за транспорт
и доставка на течности, с изключение на течности за пиене;
една година
измервателни системи за приемане или получаване на течности при
разтоварване на танкери, жп и автоцистерни;
една година
СТР. 6 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 2 2
1 2 3
измервателни системи, стационарни или използвани за автоцистерни,
за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни
течности;
шест месеца
измервателни системи за мляко една година
13. електромагнитни разходомери две години
14. други видове разходомери и системи за вода и за течности, различни
от вода – турбинни, масови, ултразвукови и конструирани на принципа
на разлика в налягането
две години
15. обемни разходомери за газ с деформируеми камери или с ротационни
бутала и турбинни разходомери за газ и допълнителни устройства към тях две години
16. стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства една година
17. термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация две години
18. димомери шест месеца
19. газоанализатори на отработени газове от МПС шест месеца
20. средства за измерване на хектолитрова маса една година
21. дозиметри – индивидуални и клинични една година
22. уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиаци-
онния фон една година
23. системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност една година
24. уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда една година
25. електромери – еднофазни шест години
26. електромери – трифазни, използвани по предназначение за отчитане на
електроенергия при мощности:
до 10 MVA (включително)
четири години
от 10 MVA до 60 MVA (включително) две години
над 60 MVA една година
27. електрокардиографи eдна година
28. системи за таксуване на телефонните разговори три години
29. хронометри за часово заплащане една година
30. аудиометри една година
31. радарни скоростомери една година
32. анализатори за алкохол в дъха шест месеца
33. диоптрометри една година
34. система „Автомобил – таксиметров апарат“ една година
Заповедта отменя Заповед № А-412 от 16.VIII.2004 г. на председателя на Държавната агенция за
метрология и технически надзор и влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател: А. Ангелов
2231
И тук не пише , че се начислява служебно вода .

Анонимен каза...

Г-н Гечев прекратете своеволията и изнудванията на Вашите инкасатори , те Ви злепоставят , техният отговор е: "Шефа каза" , това е недопустимо , няма законово основание

Анонимен каза...

59-ти , поисках този документ , но така ми се изсмяха ,че се почуствах неудобно , явно на инкасаторите наистина им е по-удобно да пишат служебно вода , така не посещават абонатите и работата им се съкращава.

Анонимен каза...

63-ти и всички с начислена вода, ако искате развитие пуснете данни за контакт на емейл: ge100@abv.bg, само с опласвания във форума трудно ще стане нещо положително.

Анонимен каза...

Явно че има решение на фирма ВиК да си подменим водомерите с нови.Нейните служители при записване данните на водомерите подканят собствениците да си закупят нов водомер и да подменят стария.На въпроса на жена ми "защо" отговорът бил-"Новото си е ново".

Анонимен каза...

Нека компетентните органи да установят законният произход на двата апартамента в София на Гечев,който преди да го настъпят всеки божи петък ходеше до София със служебна кола да вземе съпругата си,която работи там, а като дойде неделя я откарва отново в София, с какво? Отново със служебната кола. Преспива в София и в понеделник рано се прибира за работа в Троян. Това е години на ред! Моля да му бъде потърсена отговорност! Също и за смяната на водомерите. В наредбата се казва, че всички водомери трябва да минат на проверка до 2015 година, а не да се подменят, а до 2015г има още три години…..

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |