Политически коледен подарък по сватбарски за Троян

* „Изразените от нас аргументи бяха подминати и неотчетени. Това насажда увереността ни, че всичко е предрешено и
 „сватбарски“ договорено“
Позиция
Николай Тодоров
Уважаеми граждани на община Троян, надявам се повече хора да прочетат декларацията на коалицията и да гледат заседанието на Общинския съвет. В декларацията и на сесията има изложени сравнително ограничен обем от факти и аргументи по разглежданата тема. Биха могли да се посочат далеч повече, но тя би станала трудно четима, затова сме засегнали само част от тях. Обмислям варианта да отворя темата за отпадъците и подзаконовата нормативна уредба за публично обсъждане с продължение, защото явно общинската управа не желае да го прави. Освен това, констатирам, че за съжаление Общинският съвет стартира мандата си като един формален регистрационен орган, лишен от съзидателност, желание за дебат и отговорност към местната общност. Търся още отговора на въпроса как и защо по такъв арогантен начин новата общинска управа и подкрепящата ги „нова левица“ БСП-ГЕРБ, решиха да накажат гражданите си с това безпрецедентно вдигане на такса битови отпадъци с 20%.

Искам да попитам гражданите на община Троян няколко неща сега. В предизборните кампании на БСП и ГЕРБ те казаха ли ви какво ви чака след като ги изберете?  Казаха ли ви, че ви чака подобен финансов скок в ТБО, непосредствено, буквално дни след вота? Не, аз знам, че не са. Те такива неща не говорят. Те финансово и с обещания за просперитет ви привлякоха. Те ви обещаха и дадоха доволно от всичко в кампаниите си, затова вие им дадохте доверието и вота си.

Е, сега остава да склоните глава, да приемете случилото се за пореден път и да започнете да си плащате! Това сте го правили и преди, няма да ви е непознато или иновативно! И това го знам. Знам също, че лесно ще го подминете и забравите! И аз го знам, ама да знаете, че и те го знаят и затова така го правят! Знам обаче и още нещо. Знам, че те предполагат, че аз няма да спра да ви показвам какво те правят. Не че това ще промени нещо, но поне ще им е с една идея по неудобно. Ще завърша с една моя си сентенция: Това, че каузата е обречена, е слаб довод да се откажеш, щом вярваш в правотата й!

Николай Тодоров
общински съветник, 
председател на групата на Местна коалиция „Глас Народен“

Декларация от гражданската платформа „Бъдеще за Троян“, представена в Общинския съвет чрез МК „Глас Народен“ 

Уважаеми граждани на община Троян,

С НАСТОЯЩАТА декларация, ние, общинските съветници от гражданската платформа „Бъдеще за Троян“, представени в Общинския съвет чрез МК „Глас Народен“, изразяваме острия си протест от предложеното увеличаване на 20% на такса битови отпадъци (ТБО) на населението и бизнеса, както и от некоректния опит за налагането му. Считаме, че обществения договор от страна на управляващите община Троян още в началото на мандата е сериозно накърнен и въпросното увеличение е в ущърб интереса на гражданите и бизнеса. Протестираме срещу налагане постфактум на увеличението на таксата, без да се проведе фактическо обсъждане, нито на широко експертно ниво, нито с граждани и бизнес. Не се взеха предвид предишни препоръки в посока привеждане по справедливо облагане, нито се поискаха настоящи такива.

ЗА НАС е крайно некоректно Наредба №7 да бъде публично предложена от страна на вносителя Община Троян на 08.11.2019 г. без да предвижда увеличение на ТБО и впоследствие, използвайки общинския съветник Владимир Хаджийски, тихомълком в последния момент, на 28.11.2019 г., да внесе съществена поправка, като предложи този голям скок в таксата. Ние считаме, че проведеният блиц разговор по темата с вносителя малко преди заседанията на постоянните комисии е несериозно и считаме, че имаше формален характер. Изразените от нас аргументи тогава и на заседанията на постоянните комисии бяха подминати и неотчетени. Това насажда увереността ни, че всичко е предрешено и „сватбарски“ договорено. За нас този начин на провеждане на местна политика е всичко друго, само не и прозрачен, модерен или иновативен. За нас това е отглас от вече не толкова близките тоталитарни години. Въпреки това, всички ние от МК „Глас Народен“, водени от разбиранията си, за прозрачност и честност в изпълнение на обществения политически договор с гражданите на община Троян, препотвърждаваме намеренията си да извеждаме честно и прозрачно политическата си дейност и да защитаваме интереса им.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ на това ние апелирахме към общинските съветници да не приемат предложените увеличения на ТБО, като изложихме следните аргументи за това:

     1. Считаме, че план-сметката е със съществени пороци при съставянето си, а те са:

- Заложено е нереално занижение от 5 хил. тона отпадък за годишно депониране, при положение че обичайните количества са между 7-10 хил. тона;

- В план-сметката са заложени ставки отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер общо 100,55 лв. за тон. Публично стана известно на 11.12.2019 г. от министъра на околната среда и водите Нено Димов, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) са постигнали споразумение за това, че увеличението по въпросните отчисления по чл. 64 ще е  плавно и за тригодишен период. За 2020 г. ще е съответно 69 лв./тон депониран отпадък., а не както са разчетени по план-сметката в размер на 95 лв.;

- Освен това съгласно Чл. 27 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, дължими от всяка община, се намалява с 50%, когато са изпълнени целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, т. е. да има изградена инсталация за предварително третиране на отпадъци, а както знаем такава инсталация през 2020 г. предстои да бъде изградена в община Троян и може да бъде поискано преждевременно намаляване за оставащото до края на година време, в размер на 50%.

     2. Считаме, че към настоящия момент общинската уредба, уреждаща начина за определяне на ТБО, е крайно несправедлива и не отразява обективно и в необходимите норми справедливия индивидуален облог на ТБО върху данъчните субекти. За съжаление през отминалите години, та чак и до сега, няма направено нищо в посока на постигане по-високи нива на справедливо облагане, въпреки отправяните от наша страна ежегодно призиви за реформиране на въпросната наредба. За съжаление през почти всички отминали периоди ставката по ТБО беше повишавана, без да се направи нищо за подобряване на нормативната база. В резултат на това пропорционално с повишаването им се отваряше все по-голям разлом от несправедливост при определянето им. Ние считаме, че това трябва все някога да спре и да се тръгне по единствения възможен път. Път начертан и доказан във всички цивилизовани държави – определяне на основата за облагане чрез справедливо измерване на количествата генериран отпадък. Знаем, че е необходим преход за подобна реформа, но също така няма как да не отчетем съпротивата от страна на Общината да тръгне по подобен път.

УВАЖАЕМИ общински съветници, всички вие трябва ясно да разберете, че дефицитът по план-сметката за дейност чистота по един или друг начин трябва и ще се обезпечи от гражданите, собственици на имоти в община Троян. Това е, върху което трябва дълбоко да се помисли и да се избере е по какъв способ това да стане. А способите са два.

• ЕДИНИЯТ е чрез вдигане на таксата на населението, с което ще отворим още повече разлома на несправедливо облагане. Ще осигурим допълнителна тежест на бизнеса, който и без това започна да изпитва затруднения заради симптомите на предстояща икономическа криза и вместо в такива моменти да се опитаме да му подадем ръка, ние ще го обременим още повече. В материала беше посочено 135 хил. лв. неизпълнение по план-сметката. Хубаво би било освен тази цифра да се използва за математически изчисления, тя да бъде анализирана и да бъде потърсен отговор защо е така. Защото отговорът вероятно е, че гражданите не са си платили налозите заради това, че най вероятно имат временни финансови затруднения, а не че са се променили или са решили друго. Трябва ли в този момент вместо да им подадем ръка ние да ги натоварим още повече? Ние считаме, че ако общинската управа и вносителя си бяха направили труда да си отговорят на горните въпроси, вероятно щеше да търси друго решение за обезпечаване на план-сметката.

• ДРУГОТО РЕШЕНИЕ за покриване на дефицита по нея е чрез бюджета на Община Троян за 2020 г. Голяма част общините в България и до сега са покривали отворените им дефицити по план-сметките по дейност чистота чрез бюджетите си. В това няма нищо лошо, нито порочно. Напротив, в настоящата ситуация на несправедливо облагане с ТБО чрез действащата наша наредба, ние категорично считаме, че обезпечаването им чрез бюджета ще е по-добрият, по-справедливият и по-полезният за гражданите на общината начин. Установения при сега действащите ставки дефицит в размер на 391 хил. лв. ако бъде покрит от бюджета за 2020 г., означава Община Троян да не предостави на гражданите си публични услуги или дейности в размер на същата сума. Мисля, че това е разумна цена за глътката въздух, която ще се даде на граждани и бизнес, като не се увеличи ТБО. Това ще даде също така и необходимата мотивация и време на администрацията и Общинския съвет най-накрая да се тръгне към реформиране начина за определяне на ТБО. Да се тръгне към въвеждане на фискални и други мерки за намаляване депонираните отпадъци.

ВЪПРЕКИ ПРИЗИВА към общинските съветници да не подкрепят предложеното увеличение на ТБО. Въпреки призива към общинските съветници да подходят в излъчване на вота си с грижата за отговорностите, които са поели към гражданите на община Троян. Въпреки призива към общинските съветници да постъпят така, сякаш те ще сте на мястото на тези, които ги гледат и следят за действията им. Те постъпиха според съвестта си!


Още по темата:

1 Коментара:

Илиян Пеевски каза...

Когато една кметска управа с бедарния и буквално безграмотен общински съвет нито могат, нито знаят как се пълни и увеличава един бюджет - друго не може да бъде.
Когато едно население се е превърнало в стадо овце и не гледа за какво и за кого гласува, а гледа да си продаде гласа като евтина проститутка - друго не може да бъде и друга съдба за това овчедушно население не може да има като му съдират задника от такси и данъци.
Много ще ми е интересно на сесията през м.Януари колко и какъв ще е поредният "преходен остатък" от 2019-та година или казано по-ясно - с колко не е изпълнен поредния бюджет за последните 12 години и колко "мъртви пари" ще бъдат прехвърлени за 2020 г. И по-важното - как това ще бъде обяснено с поредното НЕОБОСНОВАНО вдигане на ТБО.
Отделен въпрос е, че кмет и общински съветници трябваше да намалят ТБО за 2020, а те с цялата си наглост и безочие я увеличават.
И още нещо да припомня на дебилите, които си продадоха гласа на изборите като долнопробни проститутки и напълниха общината с всевъзможна нискоинтелигентна политическа фауна - преди 10-11 години имахме общинска фирма Комунални услуги. След като две години поред тази фирма реализираше по над 300 000 лева излишъци и след като две години поред изисквах намаление на промилите за бизнеса /едната година дори го свалихме от 19 на 17 промила/ - общинската управа и продажниците в ОбС взеха решение и "скриха" Комунални услуги като от общинска фирма го направиха общинско предприятие, което е пряко подчинено на кмета и на практика безконтролно от страна на ОбС като орган, чрез който /уж/ т.нар. граждани трябвало да се самоуправляват /уик, уик/.
Започна ли да ви просветва? И да е започнало - все тая. Трайно сте набутани от "страната на булката", но, имате право да мърдате..... с всички последствия от това.
Щях да забравя - да са ви честити победителите от изборите, другари и другарки избиратели в община Троян. И кмет и особено общинските ви съветници. Аз загубих и сега съм около Големия бариерен риф да си ближа раните.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |