Еленко (Начев) срещу Климент Охридски?!

* Началникът на РУО-то в Ловеч със зъби и нокти срещу нова трета паралелка за 8-класниците в троянското СУ „Св. Климент Охридски“
 * Абсурдът ще стане безграничен, ако Еленко надделее; но не вярваме – да си спомним 1936 година!
Абсурдно
Еленко Начев срещу Климент Охридски
ЩЕ ПРИПОМНИМ една троянска история, и защото сама по себе си е любопитна, но важното е друго – защото днес историята се повтаря, в известен смисъл, и дано не като фарс. Годината е 1936-та. В набиращия скорост Троян нещата вървят нагоре – като икономика, като духовност, всякак. Но има проблем – родители, деца, учители, училищни и градски власти, цялата троянска общност се борят за разкриване на гимназиален клас в Троян (тогавашен 6. клас, отговарящ на днешния 10-ти – бел. авт.), логично, справедливо и закономерно. Но битката, защото наистина става дума за битка, никак не е лека; а препятствие в колелата (ни) е и съседният Ловеч, тъй като дотогава след 5-ти клас (днешния 9-ти) троянските деца искат, не искат заминавали да учат там. За случилата се голяма троянска победа е разказано в сборника „Троян – документи, открития, събития, личности“, издаден през 2018 г. по случай 150-годишнината от обявяването на Троян за град, материалът е на учителката по български език Нели Генкова-Маринова и е озаглавен „Троянци и образованието“. Цитираме:

„Но истинска битка започват и спечелват троянци през 1936 г., когато настояват пред Министерството на народното просвещение за откриване на 6-ти гимназиален клас в града. Тук виждаме обединени усилията на учителите, родителите, гражданството и общинските власти. Двигател на събитията е Родитело-учителското сдружение, Общинският съвет прави въпроса програмен, кметът оглавява делегация в София, в която с авторитета си присъства и почетният гражданин на Троян Константин х. Калчев. Рапортът на кмета до министъра издава самочувствие и борбеност у цялата тукашна общност: „От завършилите същото училище средно 90% всяка година отиват да продължат образованието си в различни средни учебни заведения, а най-много в гимназията в град Ловеч; там има такива понастоящем цяла паралелка VІ клас, завършили миналата година V клас тук. (...) Големият процент учащи се от Троян и Троянско в средните учебни заведения, а след тях – в университетите и академиите, се обяснява с характерното за подбалканското население ученолюбие. (...) Няма ли в Троян достатъчно учебни заведения, които да отговарят на неговия стремеж към просвета, то ги търси другаде, въпреки трудностите. (...) Трети факт: в стопанско отношение Троян и Троянският край са в непрекъснат възход. (...) Дори в годините на общата стопанска криза тук нямаше безработни интелигентни хора. (...) При наличието на тези факти очевидно е, че в Троян има не само условия, но и една твърде нарасла и изострена вече нужда от учебно заведение от по-висок разряд” (в „Троянски общински вестник, бр. 11 от 26 юли 1937 г.). Троянци имат самочувствието да изискват и защото могат да докажат, че държат на разположение на министерството сумата за издръжка на необходимия персонал. Резултатът е, че въпросът е решен „като едно изключение от системата на средното образование”, което „Троянски общински вестник нарича „историческа придобивка”.

КАЗАХМЕ, че историята в някаква степен се повтаря – днес, 2019 г., Троян и троянското училище СУ „Св. Климент Охридски“ са принудени да водят тежка образователна битка. За какво става дума? Споменатото второ по големина, най-младо и модерно троянско училище, което е и в най-големия и жив троянски квартал „Лъгът“, има силен и многоброен випуск в 7. клас. А анкетите и проучванията сред ученици и родители сочат, че голяма част от випуска иска да продължи следващата образователна степен (от 8. клас) в досегашното си училище „Св. Климент Охридски“. Тоест, училището има възможност и желание да открие трета паралелка в 8. клас (сегашните са две), като желанието е тази паралелка да е профилирана хуманитарна, каквато в Троян няма, иначе казано – да има повече часове по български език, литература и история и приоритетът да е върху тях. Освен ученическия и родителския интерес, има и други важни условия: ресурси (материални и кадрови), човек на каузата на директорския пост (Иванка Цекова) и изобщо амбицията и енергията на училището да върви напред, защо не и да върне водещите си позиции (а защо ги изгуби, е друга тема и не й е тук мястото – бел. ред.).

7. клас, СУ "Св. Климент Охридски", Троян
ЩЕ КАЖЕТЕ – какво по-хубаво от това. Във времето на стагнация и намаляване на учениците едно училище има потенциала, волята и куража да се разширява. Разкрива се нова профилирана паралелка с разширено изучаване на български език и история в момент, когато битката за българския език е сред основните битки на обществото ни, на България, и може да звучи пресилено, но не е невярно – е битка за оцеляване на българското. Едно младо градско училище, неслучайно взело името на великия просветител св. Климент Охридски, което през годините може да се похвали с редица инициативи и успехи в хуманитарната област: след завършване на училището много ученици успешно кандидатстват с български език и литература, както и с философия, история, музика; организира градски и областни състезания за писане на есе и за говорене пред публика и дебати на английски език в рамките на училищния празник (Климентовите дни); има действащ клуб  по дебати; изнася училищни концерти с високо качество; притежава уникална училищна художествена галерия… И още нещо: днес, когато всички се оплакваме, че младите бягат (от Троян, от България), има обратното желание – да останат и да учат тук, което не заслужава нищо по-малко от адмирации и пълна подкрепа.

ДА, АМА не. Колкото и нелогично и абсурдно да звучи. Първо, защото началникът на т. нар. РУО (Регионално управление на образованието) в Ловеч Еленко Начев е против и се е запънал като… (за случая има един великолепен троянски лаф, но ще се удържим да не го кажем – бел. ред.). А защо ловешкият образователен началник се е запънал, общо взето е ясно, колкото и да се замазват нещата. Най-напред – защото баш чиновникът от РУО - Ловеч, както и подопечните му образователни чиновничета, се плашат за топлите си местенца и заплати (вероятно по-високи от учителските – бел. авт.). А чиновническите местенца се пазят, като слушкаш началниците от най-отгоре и прокарваш нарежданията им на всяка цена, дори да са несправедливи, нелогични или/и направо тъпи.

В СЛУЧАЯ отгоре (министерството) е спуснато нареждането учениците масово да се насочват към професионалните паралелки и професионалните училища, за да вземат занаят и да помагат на изнемогващата за добри работници българска (в т. ч. и троянска) икономика. Чудесна и заслужаваща подкрепа идея, споделяна и от нас; в Т21 сме писали в подкрепа на прохождащото дуално обучение в Троян, което е стъпка именно в посока на разширяването и подобряването на професионалното образование. Нещо такова казва г-н Начев на срещата през м. декември миналата година в залата на Община Троян, организирана във връзка с предложенията на троянските училища за прием на ученици догодина; но без да поиска да чуе аргументите на „противната“ страна и без дори за момент да допусне, че някой може да е срещу директивите отгоре. Вероятно точно заради това началникът на РУО - Ловеч отказва въпреки предварителната уговорка (?!) да приеме представители на Инициативния комитет на родителите от СУ „Св. Климент Охридски“, които искат техните 7-класници догодина да учат в същото училище. Разбира се, професионалното образование е изключително важно, още повече днес в България, но изборът не бива да става под натиск, силово – защото ако ученикът иска да учи български език, литература, история, философия, а насила го натискат да става монтьор/мебелист/текстилен работник и каквото и да е друго, резултатът няма да е добър. Ще се получи един некадърен монтьор/мебелист/текстилен работник… и от това няма да спечели никой, включително производството и икономиката; личната неудовлетвореност от наложения погрешен избор също не бива да се подценява.

7-класниците в екоакция в училищния двор, СУ "Св. Климент Охридски", Троян
ТРОЯНСКАТА родителска депутация обаче е приета от областния управител Георги Терзийски, доказал, че милее за образованието и образоваността; но и на тази среща, на която се възлагат големи надежди, се разбира, че интифата отгоре ще се следва безпрекословно от областното началство и новата троянска хуманитарна паралелка няма да бъде подкрепена от г-н Терзийски. А в началото на м. февруари ще се проведе заседание на Областния отраслов съвет в Ловеч, където ще се обсъжда образователната политика и държавният училищен план прием в Ловешка област; и от подкрепата или неподкрепата на предложението на СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян) за разкриване на нова трета паралелка ще зависи много. Отрасловият съвет ще се ръководи от зам.-областния управител и наш земляк, троянец Илиян Тодоров; който би трябвало да брани троянската кауза и да даде рамо, а дано.

НО ИМА и друго. Със сигурност една нова хуманитарна паралелка в Троян ще „изяде“ ученици на ловешката Езикова гимназия – безспорно най-рейтинговото училище в областта, но което вече си има достойна конкуренция в лицето на чуждоезиковата паралелка в троянското СУ „Васил Левски“, а сега искат и допълнителна конкуренция в лицето на новата хуманитарна паралелка в другото голямо троянско училище СУ „Св. Климент Охридски“. Разбира се, никой от споменатите началнически фактори няма да признае подобен мотив за запъването си, но такъв мотив има, факт е.

ВТОРО – много родители се досещат, че ако сега паралелките на техните 7-мокласници са три, то догодина, при положение че новата паралелка за 8. клас не бъде одобрена, ще са само две; с други думи – немалко деца просто ще бъдат изхвърлени силом от училището (ако са избрали да продължат в него) и системата ще ги запрати другаде. Тоест семействата нямат същински избор, който уж им е гарантиран.

ТРЕТО, но не по важност. В условията на делегирани бюджети – когато училищните средства са пряко обвързани с броя на учениците – подобни централизирани решения и натиск са парадоксални, нелогични, некоректни. И без да е пресилено могат да се смятат като съсипителни за училища, които по някакви причини нямат чиновнически „чадър“.

СЛЕД КАТО стана ясно, че началствата в Ловеч са срещу искането на СУ „Св. Климент Охридски“, диалогът е невъзможен, а мирните средства – изчерпани, Инициативният комитет на родителите излезе с публично обръщение. Което завършва с думите: „Ще се борим децата ни да имат право на избор, защото е неприемливо да има училище с изключителна материална база, педагози, показващи отношение към децата и доказали се във времето, достатъчен брой деца, които искат да учат в любимото си училище, подкрепа, изразена писмено, от страна на родителите, подкрепа от Община Троян и в същото време РУО - Ловеч да казва „Не”! (пълния текст на Обръщението публикуваме по-долу – бел. авт.)“.

***

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВ. Троян е градът на бляскавия литературен критик Минко Николов, на изключителните преподаватели по български език и литература сем. Николови, Найден Ангелов, Лина Мажгурова, на гениалния Иван Хаджийски, на неповторимия Ганко Цанов, на Димитър Гимиджийски, на напусналия ни наскоро изключителен поет Ивайло Иванов и т. н., и т. н. Троян е град на духа и езика. Град, чието най-ново училище неслучайно взима името на светеца просветител Климент Охридски. И сега един Еленко (Начев) да застане срещу св. Климент?! Това е жалко и срамно, абсурд на абсурдите. А абсурдът ще стане безграничен, ако Еленко надделее. Но не вярваме, да си спомним 1936 година!

Гледка към училищната сграда и паметника на патрона, СУ "Св. Климент Охридски", Троян
И ДА НАПОМНИМ на всички, че ключова компетентност в Европейската референтна (базова) рамка, основен образователен документ на Европейския съюз, чийто член е и нашата страна, е общуването на роден език. Подобен ключов характер на въпросната компетентност (общуването на роден език) е даден и в актуалната българска нормативна уредба в образованието. Знаете го, нали, г-н Начев?!

Генадий Маринов


До: Обществения съвет към СУ „Св. Климент Охридски”, Троян
Копие: вестник „Троян 21“

ОБРЪЩЕНИЕ
от Инициативен комитет на родители на седмокласници
 от СУ „Св. Климент Охридски”, Троян

УВАЖАЕМИ членове на Обществения съвет към СУ „Св. Климент Охридски”, ние, родителите на седмокласници, се обръщаме към Вас като орган за подпомагане развитието на училището с молба за подкрепа и съдействие.

В КРАЯ на м. декември 2018 г. разбрахме, че Регионално управление на образованието (РУО) - Ловеч не подкрепя идеята на ръководството на СУ „Св. Климент Охридски” в Троян за създаване на 3 (три) паралелки за 8. клас за учебната 2019/2020 г. При настоящия брой седмокласници считаме, че е несериозно да се утвърждават по-малко от 3 паралелки за 8. клас, тъй като по наши данни ако останат 2 (две) паралелки за 8. клас, около 30 деца няма да могат да продължат обучението си в училището, в което желаят. А за желанието на децата да останат в това училище говорят резултатите от проведената сред родителите информирана анкета.

СЪЗДАДОХМЕ Инициативен комитет на родители на седмокласници и се опитахме да се срещнем с началника на РУО - Ловеч Еленко Начев, за да изясним ситуацията. Той не удовлетвори искането ни за среща с оправданието, че вече е взел своето решение, което заедно с предложението на ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“, подкрепено от кмета на община Троян Донка Михайлова, ще представи на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие. А там вече ще бъде решена съдбата на бъдещите осмокласници.

НИЕ КАТО РОДИТЕЛИ сме благодарни на учителите и училищното ръководство на СУ „Св. Климент Охридски” (Троян), както и на Община Троян за подкрепата, но сме изключително притеснени за бъдещето на нашите деца. Бихме искали да ни съдействате и подкрепите в желанието ни да бъдат утвърдени 3 паралелки за 8. клас, съгласно предложението на ръководството на училището.

ЩЕ СЕ БОРИМ децата ни да имат право на избор, защото е неприемливо да има училище с изключителна материална база, педагози, показващи отношение към децата и доказали се във времето, достатъчен брой деца, които искат да учат в любимото си училище, подкрепа, изразена писмено от страна на родителите, подкрепа от Община Троян и в същото време РУО - Ловеч да казва „НЕ”!

НАДЯВАМЕ СЕ, че ще направите необходимото с цел подпомагане развитието на училището и ще ни окажете необходимата подкрепа!

22 януари 2019 г., Троян
С уважение:
Снежана Паймакова-Минкова
Камелия Лачева-Мошекова
Радина Георгиева


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |