СУ "Св. Климент Охридски" – ПОКАНА за Общо събрание на настоятелството

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТРОЯН

    
Съветът на настоятелите на „Сдружение училищно настоятелство при средно общообразователно училище Свети Климент Охридски – град Троян“ , на основание чл. 26 от Устава, свиква Общо събрание  на сдружението на 12.02.2019 г. (вторник) от 17:30 ч. в учителската стая на училището при следния дневен ред:
     1. Отчет за дейността на Съвета на настоятелите;
     2. Избор на нов Съвет на настоятелите.

     На основание чл. 27 от Устава на Сдружението, Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същия ден и място, и при същия дневен ред, и се провежда с явилите се членове.

Председател на Съвета на настоятелите: Страхил Камарашки

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |