От днес: „Зелен сертификат“ срещу короната

* Министър Кацаров: „Нарастването на броя на заразените и броя на починалите ни принуди… Зелен сертификат“ се издава за хора, които са преболедували, ваксинирани или са си направили антигенен или PCR тест“ * Важно – за „зелен сертификат“ ще се счита и документът за преболедуване, регистрирано с бърз антигенен тест, валидност 1 година
Коронавирусът Актуализиран
Здравният министър д-р Стойчо Кацаров на брифинг за новите мерки, 19 октомври 2021 г.
ОТ 00:00 Ч. на 21 октомври, четвъртък, влезе в сила заповед РД-01-856/ 19.10.2021 на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, разписана предния ден, с която се въвеждат засилени противоепидемични мерки на територията на цялата страна с неопределен срок на действие. Новото е, че много дейности – като конгресно-конферентни мероприятия, обучения, конкурси и изпити, посещения на ресторанти, увеселителни заведения, музеи, галерии, кина, театри, цирк, концерти, фестивали и всякакви сценични събития, танцови и музикални школи, образователни центрове, фитнес центрове, басейни, СПА центрове и подобни, МОЛ-ове, организирани екскурзии – ще могат да се извършват само с наличието на т. нар. „зелен сертификат“ на всички участници.

ВЪПРОСНИЯТ „зелен сертификат“ не е единен документ, като например някогашния „зелен паспорт“, а обобщеното название на няколко различни документа, всеки от които ти дава право за извършване/участие в споменатите дейности. Документите са: удостоверение за завършен цикъл на ваксинация срещу ковид (важи за 1 година; с последваща заповед за валиден бе възприет и документът за незавършен курс на двуразова ваксина, важи за 30 дни), удостоверение за преболедуване на ковид (важи за 6 месеца; този срок бе коригиран на 1 година с последваща заповед), удостоверение за направен PCR тест (важи за 72 часа) или антигенен тест (важи за 48 часа).

В ПОСЛЕДНИТЕ дни министър Кацаров даде няколко брифинга и множество изявления по темата като пространно и сравнително ясно обясни за новите мерки и „зеления сертификат“. Ето някои от министерските обяснения, цитираме:
• „Нарастването на броя на заразените и броя на починалите ни принуди да предприемем допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване на заразата сред населението. Предварително се обсъждаха два варианта – спиране на дейностите или възможност за провеждането им със „зелен сертификат“. Преобладаващото мнение бе да се заложи на втория вариант – „зелен сертификат“ за всички дейности на закрито и контрол на входа“;

• „Мерките засягат само дейностите, които изрично са посочени в новата заповед. Всичко, което не е посочено в заповедта, не е засегнато от мерките. Някои от мерките дори са облекчаващи в сравнение с досегашния режим – защото ще могат да се извършват със „зелен сертификат“;

• „Мерките са противоепидемични, те не забраняват на хората да работят. И това не са мерки, които принуждават хората да се ваксинират, а мерки, които намаляват риска от разпространение на вируса. „Зелен сертификат“ се издава за хора, които са преболедували, ваксинирани или са си направили антигенен или PCR тест през последните съответно 48 часа и 72 часа“;

• „На този етап в администрацията и в обществения транспорт не се предвижда изискването на „зелен сертификат“, тъй като това би ограничило възможността на много хора да отидат на работа“;

• „Закупуваме голямо количество тестове, РЗИ-тата също са получили средства да закупят тестове. Безплатните тестове ще бъдат предоставени на всички лаборатории, които имат право да извършват такива тестове, на практика това са всички лаборатории в страната. Тестовете ще им бъдат предоставени с договор, в който лабораториите ще се обвържат с пределна цена за пробовземането и няма да определят кой каквато си иска цена за пробовземането“;

• „Информационната ни система не е била пригодена да издава съответния сертификат, когато заболяването от ковид е било установено с бърз антигенен тест. Колегите от „Информационно обслужване“ са дали уверение, че работят максимално бързо и в петък (22 октомври) или най-късно в първия работен ден на новата седмица (25 октомври) системата, която е изградена за издаване на сертификати, ще може да издава и такъв сертификат – на хора, чието заболяване е установено с бърз антигенен тест (като това се отнася за тестове, извършени след 1 декември 2020 г., тай като тогава официално в нашата страна този тест е приравнен към PCR-теста)“.

ЕТО И ОСНОВНИТЕ забранителни мерки в новата заповед на здравния министър от 19 октомври 2021 г. Преустановяват се: посещенията на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца; конгресно-конферентните мероприятия, обучения, конкурси, изпити; тиймбилдинги и други организирани групови мероприятия на трудови колективи; всякакви сценични мероприятия – музикални и танцови фестивали, събори и други; посещения на музикални и танцови центрове и школи; присъствените учебни занятия във висшите училища; работата на езиковите и образователните центрове за възрастни; посещенията на музеи, галерии, кино, театър, цирк, концерти и други сценични прояви на закрито; посещенията в заведения за хранене и развлечения; посещения в търговски центрове тип МОЛ, големи магазини с над 300 кв. м площ, базари и изложения на закрито (не важи за магазини с предимно хранителни стоки, аптеки, дрогерии, банки, куриерски, застрахователни и телекомуникационни офиси, офиси за платежни услуги); организирани екскурзии; свижданията в лечебни заведения (с някои изключения).

ПО-НЮАНСИРАН е забранителният режим в образователната сфера. Преустановяват се занятията във всички училища в общините, където достигнатата заболеваемост на 14-дневна база е над 750 заболели на 100 хил. души (такава мярка бе въведена в съседните ни общини Ловеч и Луковит от 21 октомври). При достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 – на редуващо се дистанционно обучение преминават 50% от учениците; при заболеваемост между 250 и 500 и наличие на 20% заболели ученици и/или 30% карантинирани паралелки – мярката е същата. Всички ученици от 5. до 12. клас, учителите и останалият персонал трябва да носят защитна маска за лице по време на престоя си в училище.

ДЕЙНОСТИТЕ, които не са забранени или преустановени с новата заповед, се извършват по реда на предходна министерска заповед РД-01-743 от 31 август т. г. При тежки нарушения на заповедта контролните органи са длъжни незабавно да сигнализират прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс, предвиждащ лишаване от свобода до 2 години. Контролът по изпълнение на тази заповед се извършва от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или с отрицателни тестове. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  
 
ВАЖНО! С поредна заповед на министър Кацаров от 21 октомври (РД-01-861/21.10-2021) бе допълнена влязлата в сила същия ден предходна заповед за противоепидемичните мерки (РД-01-856/19.10.2021). Голямата новост е, че вече за „зелен сертификат“ ще се счита и документът за преболедуване от ковид, регистрирано както с PCR тест, така и с бърз ангигенен тест; този документ ще е валиден за срок от една година (365 дни) от датата на регистриране на заболяването със съответния тест. Другата новост е, че за „зелен сертификат“ ще се счита и цифровият сертификат за незавършен курс на ваксинация с двуразова ваксина, валидността му ще е „за срок от 30 дни от поставянето на първата доза от ваксината“.
 
***
 
Мая Манолова остро атакува новите мерки
Реакции
 
Манолова: Министърът да отмени заповедта за „зеления сертификат“
 
Здравният министър да отмени заповедта за задължителния „зелен сертификат“. Атакуваме пред Върховния административен съд и пред Комисията за защита на дискриминацията тази заповед, защото е незаконосъобразна и дискриминационна. Заповедта, написана по този начин, разделя допълнително обществото на ваксинирани и неваксинирани, на браншове, които изискват сертификат и на такива, които не изискват. Този сертификат ще бъде неработещ в България, защото при 20 % ваксинирани прилагането му ще бъде невъзможно. Ще бъде ограничено и правото на труд по този начин. В жалбата си до ВАС ще настояваме за спирането на тази заповед. Това заяви председателят на коалицията „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Мая Манолова в предаването „Още от деня“ по БНТ в сряда, 20 октомври.
 
Т21
 
Бел. ред. Своя „зелен сертификат“ можете да изтеглите от единната здравна информационна система на Министерството на здравеопазването www.his.bg 

Начало

Още по темата за коронавируса:

3 коментара:

Дедо Спас каза...

Конституция на Р България:

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.

(2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон.

Наказателен кодекс:

Чл. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143 – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Илиян Пеевски каза...

Понеже в т.нар. медии за масова манипулация и психиране на населението няма да ви припомнят какви ги говореше само до преди няколко месеца г-на миниЦтъра, та да припомня
ЦИТИРАМ:
9 април 2021 година пред Дарик радио д-р Стойчо Кацаров:
„Ако се изисква сертификат за имунизация за пътуване или за постъпване на работа, това е класически пример за непряка дискриминация.
Ако ваксинираните продължават да разпространяват вируса, това означава, че ваксините не работят. Ваксинираният човек, който има имунитет, не може да се зарази, а ако ти самият не си заразен, не можеш да предаваш вируса.
Ако сертификат за ваксиниране се изисква за пътуване, както Европейската комисия обсъжда, а още повече пък за работа, това е класически пример за непряка дискриминация – създаване на предпоставка за отнемане на права. Цялата тази история с коронавируса повлия много на психиката на хората и на обществените отношения. В един момент този процес става неконтролируем и хората започват да го поставят като условие – като прокажените, едно време – това е психологически феномен.“
Въпрос с неповишена трудност - какво ли обърна мнението на г-на миниЦтера точно на 180 градуса, с което се превърна в един най-обикновен ....оберваксенфюрер?
Между другото - да сте чували последните две години някой да е бил болен от ангина, простуда някаква или от познатите ни от много десетилетия грипни заболявания? Къде изчезна грипът бе, геносе оберваксенфюрер?
И още едно въпросче, геносе оберваксенфюрер - как така в европейски държави с 60-80 милиона население има по 40-50 летални изхода дневно, а в по-малко от 6-милионна България те са по 150-200? Как лекуват хората в ЕС /където казват сме били член/ и какви здравни протоколи следват.... и кой ви пречи да взаимствате европейските практики... и какво правите тук в България, геносе оберваксенфюрер? Ако тези цифри са верни - ... сещам се само за д-р Менгеле. А ако не са верни - пак същото!

Z@Q каза...

Има и други въпроси? :
кой изпълни чужда разпоредба преди години за намаляване на болничните легла, като ненужни?! - , а не е ли това част от плана?!
А сега ясно ли е защо "практикер"(а и не само те) , продадоха веригата на българи преди време?!
Билденбергите не се събират всяка година, за да си прочетат космите в ушите!
Четене и анализ му е майката, другото е "новините по нова и бтв" придружено с първични клюки!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |