Нова забранителна заповед на кмета

Извънредно положение

Днес следобед, понеделник, 16 март 2020 г., кметът на община Троян Донка Михайлова издаде нова забранителна заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка. По-долу – пълният текст на заповедта.

ЗАПОВЕД
№ 39, Троян, 16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни върху терени общинска собственост – до второ нареждане;

2. Използването на терени общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения и пред магазини – до второ нареждане;

3. Продажбата от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни на стоки, които не са фабрично пакетирани – до второ нареждане.

Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на община Троян да ограничат контакта на стоките с потребителите.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение. Да се връчи на началника на РУ на МВР - Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Троян.

Донка Михайлова, кмет на община Троян
Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |