Отвориха баничарниците, не важи за кебапчийниците

* Дейността им е разрешена от днес, 24 април, с нарочна кметска заповед, режимът на работа – „на гише“ * Не важи за кебапчийници, дюнерджийници, бистра и подобни – те са в режим
 „доставка по домовете“
Коронавирусът Актуално
ОТ ДНЕС, 24 април, е разрешена работата на баничарниците/пекарните за закуски на територията на Троян и общината, съобщиха от общинската администрация. Това става със заповед на кмета Донка Михайлова от 23 април (№537/23.04.2020), която отменя предходната забранителна кметска заповед от 16 март (№395/16.03.2020) и е във връзка с разпореждане на РЗИ - Ловеч от 22 април (РД-01-74/22.04.2020).

В НОВАТА разрешителна заповед (точка 3) се казва следното, цитираме: „Разрешавам продажбата на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти (продажба само „на гише“), като се осигури предпазна бариера между храната и клиента, а служителите задължително работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики“. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-кмета Ангел Ангелов.

***

ВЪВ ВРЪЗКА с множеството запитвания от РЗИ - Ловеч и ОДБХ (Областната дирекция по безопасност на храните) - Ловеч дадоха конкретни разяснения по режима, при който трябва да работят баничарниците. Ето някои от задължителните изисквания към тези обекти:
• Да не се допуска влизането на клиенти в помещенията – т. е. обслужването да става „на гише“;
• Да не се допуска кръстосано замърсяване на храна и пари  – опаковането на закуските и боравенето с парични средства да се извършва от различни работници;
• Задължително използване на предпазно работно облекло, маски и ръкавици от работниците в обекта;
• Да се създаде организация за недопускане на струпване на клиенти в прилежащите към обекта площи – чрез подходящи указателни  табели за спазването на дистанция от 1,5-2 м;
• Стриктен контрол от страна на собствениците за спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на обекта и поддържане на личната хигиена и здравословно състояние на персонала.

НАПОМНЯ СЕ, че всички останали заведения за бързо хранене – снек барове, бистра, закусвални, кебапчийници, дюнерджийници и други с подобен предмет на дейност, попадат в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 13 март (№ РД-01-124/13.03.2020) и могат да работят единствено в режим „доставка по домовете“ при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |