Детски градини и училища с нови имена

* Всички детски заведения вече са ДГ (детска градина), СОУ-тата стават СУ * Троян като София – имаме си СУ „Св. Климент Охридски“
Образователни реформи
Това троянско училище вече има "университетско" име - СУ "Св. Климент Охридски"
НА ПОСЛЕДНАТА преди ваканцията сесия на Общинския съвет в Троян (28 юли) бе гласувано предложението на кметската администрация за промяна на наименованията на общинските детски градини, общинския педагогически център и на три троянски средни училища. Промяната е във връзка с влезлия в сила нов Закон за предучилищното и училищното образование, според който институциите в системата на предучилищното и училищното образование са:  детски градини, училища (начални, основни, средни и гимназии) и центрове за подкрепа на личностното развитие.

ДОСЕГА общо 8-те детски градини в община Троян – пет в града и три в селата (Орешак, Борима, Калейца), имаха различни наименования. Пет от тях бяха „Целодневна детска градина“ (ЦДГ), две бяха „Обединено детско заведение“ (ОДЗ) и едно – „Седмична детска градина“ (СДГ). Според закона всички те – които имат една и съща функция и изпълняват едни и същи предучилищни образователни задачи – вече ще са с единното наименование „Детска градина“ (ДГ). А уеднаквяването освен че е по-точно, е и по-удобно. Във връзка с новия закон бе променено и наименованието на Общинския педагогически център (Шошковата къща), който вече е Център за подкрепа на личностното развитие.

ЗАКОНЪТ наложи промяна и в имената на три средни училища в общината (СОУ „Васил Левски“ и СОУ „Св. Климент Охридски“ в Троян и СОУ „Васил Левски“ в с. Черни Осъм). Досега те бяха СОУ (средно общообразователно училище), а отсега нататък ще са СУ (средно училище). При двете троянски гимназии – ПГМЕТ (Механото) и НГПИ (Художественото училище), промяна няма да има. Това нововъведение доведе и до едно прелюбопитно съвпадение: второто по големина троянско средно училище вече има същото наименование като Софийския университет – СУ „Св. Климент Охридски“.

Т21

Първи фестивал на православната музика „Общение на живите“

* Домакин на уникалното за района събитие е Троянският манастир, 26-28 август 2016 г. * Участват православни хорове от
 София, Поморие, Ботевград и Троян
Предстоящо
ТРОЯНСКИЯТ манастир „Успение Богородично“ ще стане домакин на уникално по рода си събитие в региона. Фестивалът на православната музика се организира по инициатива на Дамски хор „Общение“ при Троянската света обител и е част от проект „3С – Култура, творчество, промяна, Дневен ред на творческите градове“ (3C - Culture, Creativity, Change - Agenda for Creative Cities), осъществяван с подкрепата на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и изпълняван от сдружение „Фабриката“. Фестивал „Общение на живите“ получава спомоществователство и партньорство от Троянския манастир, Община Троян, Аптеки „Марешки“ и дарители.

ИНИЦИАТОРИТЕ имат надеждата и амбицията Фестивал „Общение на живите” да създаде нов културен продукт, развиващ богатия културно-исторически и духовен ресурс на региона ни. С привличането на изявени хорове и певци от страната, а впоследствие и от различни държави, ще бъдат представени на местната общност и гостите ни богатството на православното песнопение.

СРЕД ПЪРВИТЕ участници във фестивала са: Камерен хор „Средец“ (София) с диригент проф. Александър Куюмджиев, Дамски хор „Благовестие“ при храм „Рождество на Пресвета Богородица“ (Поморие) с диригент Йорданка Панчева-Туджарова, Църковен хор при хрaм „Успение нa Пресветa Богородицa“ (Ботевгрaд) с диригент Миленa Спaсовa, хор „Общение“ при Троянския манастир с диригент Илиян Тодоров.

ОФИЦИАЛНОТО откриване на Фестивала е на 27 август от 10:30 ч. в Троянския манастир, когато ще бъде проведен и първият фестивален концерт (10:30 ч. – 13:00 ч.). Заключителният концерт ще се състои на 28 август (11:00 ч. – 13:30 ч.), след Светата Божествена литургия в манастирския храм. Заповядайте и се насладете на красотата и многообразието на православното песнопение!

ВАЖНО! Повече информация за фестивалната програма може да се намери в интернет на адрес: www.orthodox-music-fest.org

Мая Кръстева, ръководител на проекта
Илиян Тодоров, диригент на хор „Общение“ при Троянски манастир
Велички епископ Сионий, игумен на Троянския манастир

Още по темата:

Горското предлага дърва по 36,30 лв. кубика

* Цената е франко временния склад в гората, товарене,
 разтоварване и транспорт – за сметка на клиентите; срокът за подаване на заявления – до 15 септември
Оферта
ОТ ДЪРЖАВНО горско стопанство (ДГС) - Троян обявиха, че във връзка с писмо на зам.-министъра на земеделието и храните за осигуряване на дърва за населението започва приемането на заявления за закупуване на дърва за огрев. Дървата се товарят от временен склад в гората.

ЦЕНАТА на 1 пр. куб. м дърва за огрев е 36,30 лв. с ДДС. Цената е франко временния склад и не включва товарене, разтоварване и транспорт, които се осигуряват от клиентите. Един превозен билет за експедиция на дървесина е на стойност 1,50 лв. с ДДС. Важно е да се знае, че транспортирането може да се осъществи само с високопроходим товарен автомобил.

СРОКЪТ за подаване на заявленията е до 15 септември 2016 г. Повече информация можете да получите на място в ДГС - Троян.

Източник: Община Троян

Неизплащане на уговорените възнаграждения е най-честото нарушение

* Това сочи проверката на ДИТ – Ловеч, извършена през м. юли в 114 предприятия на територията на областта
Хубава работа, ама...
ПРЕЗ М. ЮЛИ инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ в Ловеч са извършили 112 проверки в 114 предприятия в Ловешка област с общ нает персонал от 4297 души, съобщи директорът на инспекцията Иванка Борисова. Проверките са основно в малки и средни предприятия. Резултатът – констатирани са 543 нарушения, от които 219 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 324 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

ОТ НАРУШЕНИЯТА, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа най-голям дял имат тези по организация на здравословни и безопасни условия на труд – 126 нарушения; и тези по безопасност на работното оборудване – 71 нарушения. Констатирани са също 22 нарушения на хигиената на труда. При осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, касаещи заплащането на труда – 185, от които 167 са за неизплащане на уговореното трудово възнаграждение, а 3 са свързани с неизпълнение на гарантираната минимална работна заплата за страната. Констатирани са и 12 нарушения при изплащане на допълнителни възнаграждения (за положен нощен труд и за прослужено време). Установени са неизплатени трудови възнаграждения в размер общо на 34 137 лв.

По информация от www.nglas.wordpress.com

11,7% ръст на заплатите в Ловешка област през второто тримесечие

* Най-високо платени са секторите създаване на информация и творчески продукти и далекосъобщенията – 1284 лв.; най-зле в администрацията и спомагателните дейности – 481 лв.

Money

ПРЕЗ ВТОРОТО тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата в Ловешка област нараснала с 11,7% спрямо същия период за миналата 2015 г. и е достигнала ниво от 736 лв. Това съобщи ловешката кабелна телевизия „Зетра“, цитирайки предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Ръст на средната брутна месечна работна заплата има и спрямо първото тримесечие на 2016 г. – с 2,8%.

В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ за споменатия период (второто тримесечие на тази година) най-високи заплати са получавали наетите в секторите създаване на информация и творчески продукти и в далекосъобщенията – средно 1284 лв. Най-ниско платени са в администрацията и спомагателните дейности – средно 481 лв.

Т21 

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |