Другата позиция (за разделното събиране)

* „Става въпрос за добре разработена схема за източване на обществен ресурс, действаща на много места в България, от която се облагодетелстват добре познатите ни „обръчи от фирми“, и от която схема нашата община също не бе подмината
Тема с продължение
инж. Мариян Данчев
Авторът инж. Мариян Данчев е независим общински съветник, а във фокуса на съветническата му дейност е управлението на общинските ресурси (отпадъци, вода, общински дружества). На сесията на Общинския съвет през м. октомври 2022 г. между инж. Данчев и кмета Донка Михайлова прехвръкнаха искри по темата за отпадъците, конкретно – за неудачите с балиращата машина от инсталацията за сепариране на общинското дружество „Хемус Ресурс – Троян и Априлци“ ООД и особено заради наемането на външна фирма за разделно събиране на битовите отпадъците в Троян. По-долу съветникът дава допълнителни разяснения на позицията си. Т21

НАРЕД с коледно-новогодишната украса, с която Троян традиционно бива  украсяван преди Рождество, градът ни се сдоби и с една друга украса - разноцветните контейнери за разделно събиране на отпадъци. Похвално, най-сетне и в Троян! Разделно събиране на отпадъците, по отношение на  което неведнъж съм отправял критики, че общината ни изостава и за което си оставам радетел, подобно на  много  наши съграждани. Защо обаче на предложеното ни (на сесията на Общинския съвет през ноември) за гласуване решение, с което предоставяме правото, безвъзмездно,  на външна фирма да разположи своите контейнери на територията на общината ни, единствено аз гласувах против и изразих остро несъгласието си с това?!

ЩЕ СЕ ОПИТАМ да обясня. Както мнозина знаят, по  отношение на отпадъците през последните години в община Троян ни се случиха няколко важни неща. Освен че в процес на изграждане е третата клетка на регионалното депо за твърди битови отпадъци, бяха изградени и пуснати в експлоатация инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъците, обслужващи двете общини Троян и Априлци. След пускането в експлоатация на двете инсталации управлението и експлоатацията им бе възложено на нарочно създадената за целта фирма „Хемус Ресурс - Троян и Априлци“ ООД, публична собственост на двете общини.

С ВСИЧКО това бе създадена една добра основа за решаване на проблемите с отпадъците, съобразно съвременните европейски практики, при които количеството на депониран (заровен в земята) отпадък да  се свежда до минимум, като се търсят варианти за повторна употреба на по-голямата част от него, който на фона на суровинната криза представлява и значителен ресурс във финансово изражение. Именно в тази посока е разписана и ясната цел при проектирането и изграждане на гореспоменатите инсталации – проектът, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ на стойност 6,2 млн. лева, има за цел увеличаване дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци.

В ХОДА на експлоатиране на инсталациите, вече повече от година, видно и от отчетите на управителя на дружеството, се разбра следното:
• Първо – смисъл от работата на подобна инсталация има, не само екологичен, но и финансов! Пазар за отделени вторични суровини има, като приходите от тях могат не само да покрият разходите на дружеството, които иначе се поемат от общинския бюджет, но и да се генерират съществени печалби;

• Второ – ефективна работа на подобна инсталация за сепариране може да се получи при комбинация с разделно събиране още при източника на отпадъците. Определено положителни стъпки в тази посока бяха реализирани от управителя на дружеството г-н Пламен Бойновски – поставят се съдове за събиране на стъкло, системно се събират картонени опаковки при източника, вече има контейнер за дървени отпадъци, за кенчета и др.
И ТОЧНО когато нещата потръгват, ни се предложи и бе прието решението, с което позволяваме на външна фирма, една от четирите „Богопомазани или по-точно Бойко-помазани“ такива за територията на България, да си постави напълно безвъзмездно контейнерите за разделно събиране  в града ни?! Или казано с прости думи – да обира каймака от ресурса, който носи основните приходи на общинското ни дружество. Защото парите са именно в този отпадък, който побират въпросните контейнери, като най-скъпи са разделените пластмасови бутилки, широко използвани в бита ни, при които цената варира от 800 лв. до 1200 лв. за тон в зависимост от цвета им.

И когато ние си дадем безвъзмездно най-ценното от ресурсите, на практика какво остава за нас? Както шеговито се изразявам – остава „туристическата дейност“, да отчитаме, че правим нещо, като возим останалите отпадъци да минат през инсталацията и отново да бъдат депонирани на сметището!

КАКВО е обяснението, защото обяснение, разбира се, има. Официалното – че видите ли не само нашата община, но и на почти всички други в България, където са изградени подобни инсталации, не могат да бъдат постигнати заявените цели за 50% оползотворяване на отпадъка без „помощта“ на една от въпросните фирми, които имат система за разделно събиране. А ако 50-те процента не бъдат достигнати, тогава държавата ни задължава да внасяме по-големи отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и следователно ще трябва да вдигнем такса битови отпадъци в общината.

И НЕОФИЦИАЛНОТО и очевидно обяснение – че става въпрос за добре разработена схема за източване на обществен ресурс, действаща на много места в България, от която се облагодетелстват добре познатите ни „обръчи от фирми“, и от която схема нашата община също не бе подмината. Чрез добре отработени административни еквилибристики държавата (разбирай – тези, които „дърпат конците“) поставя такива условия, че или става тяхното или плащаш повече.  В крайна сметка това е само един от многото  примери за „европеизация по български“, при който възпитаването на полезно гражданско поведение по отношение на отпадъците остава съвсем на заден план. Като на практика се получава, че ако аз, примерно, проявя гражданска доблест и си изхвърлям разделно събраните отпадъци в съответните контейнери – реално ги подарявам на събиращата частна фирма и косвено плащам повече данъци, ощетявайки общинския бюджет. И ако поставям отпадъка си в контейнерите за общ отпадък, обслужвани от общинската ни фирма, те ще бъдат оползотворени от нея и парите от тях ще компенсират разходите по сметосъбиране, които така или иначе пак аз плащам.   

ОБЯСНЕНИЯ и гледни точки по темата разбира се има още много, всеки има право да защитава своите си. Вероятно създаването на общинска система за разделно събиране би срещнало известни трудности, но според мен макар и поетапно това е напълно възможно, още повече ако се мисли своевременно и с истинска грижа за околната среда и бъдещето на обществото ни.

14 януари 2023 г., Троян
инж. Мариян Данчев, общински съветник 
 
Още по темата:


Още от същия автор:

1 Коментара:

Асен Панайотов каза...

Тази тема и нейното продължение е вече повече от 10 години. Не знам, да се радвам ли, че все още се коментира и има мислещи по въпроса хора или да плача, че нещо толкова просто, очевидно не е толкова просто за решаване.

Преди повече от 10 години написах една статия през детския си поглед над нещата и единствената грешка, която виждам в себе си тогава, е че исках да бъдат наказани служителни на Комунални услуги, а не директора на Комунални услуги или община Троян.

Все повече си мисля, че такъв тип решения, като това да се даде "мекото на хляба", което би било в полза на гражданите, на частна фирма, трябва да са решенията, които се взимат след референдум на местно ниво.
Уви, живеем в държава в която дори референдум би бил манипулиран, още повече мисля в млаък град, където всеки с всеки по някакъв начин на някакво ниво е свързан.

Не виждам нищо лошо в това общината да продължи да издържа „Хемус Ресурс - Троян и Априлци“ ООД , а печалбите реализирани от тази фирма да отиват за така нареченото общо благо.
Дали ще е модернизиране на депото, дали ще е модернизиране на техниката, като например електрически камиони, които да не замърсяват въздуха (един много добър PR за кмета), или пък за изграждането, поддържането на паркове и градинки. Варианти много, интерес мижав.

За жалост, без да съм запознат, предполагам, че този така наречен "аутсорсинг" е обвързан с договор, който не е от най-щадящите за общината в случай на предсрочно разтрогване, но би било хубаво да се помисли и в тази насока. От години не живея на територията на гр. Троян, но мисля че има значителен прогрес последните години, но защо да се ограничаваме до тук. Защо не се използва всеки удобен момент и възможност да се направи нещо повече за града. Нещо повече от минимума за задоволяване на простите потребности на гражданите.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |