Злото не е чак толкова силно

* Ако искаме промяна,
трябва да сме готови да променим първо себе си

Позиция
Мариян Данчев
Авторът инж. Мариян Данчев е приятел и дългогодишен автор на Т21, непоправим родолюбец и оптимист. Спомоществовател на редица добри троянски каузи, водеща фигура на гражданското сдружение „Бъдеще за Орешак“, организатор на гражданската дискусия „Предизвиквам промяната“. Общински съветник от групата на местната коалиция „Глас Народен“. Т21
 
ЕДНО ОГРОМНО СМЕТИЩЕ ОТ ПРОБЛЕМИ

МИСЛЯ, че малко хора осъзнават истинския конфликт на днешните времена. Динамично променящият се свят около нас изисква съответните промени вътре в нас. Ако човек отбягва да се замисля за своята лична, вътрешна проблематика, то той търси решения само вън от себе си, изнася от своето личностно пространство проблемите си навън, като търси някой друг да му ги реши.  Така хората замърсяват общата реалност, в която всички живеем и това е всъщност истинското замърсяване, което подпомагано от информационно-медийния потоп превръща света в едно огромно сметище от проблеми. И все по-трудно ще става опазването и осъществяването на реда в различните обществени сектори, защото ако човек не може да опази и подреди вътрешния си свят, то как ще оправи външния?!

ПОЛИТИК ФИЛОСОФ? ЗАЩО НЕ!

НЯКОИ
казват, че между философия и политика няма нищо общо, аз обаче не съм съгласен.  Ако изобщо продължа да бъда политик, то ще бъда политик от нов тип. Политик философ? Защо не! Всъщност думата „философия“ означава в превод от гръцки „любов към мъдростта“. Става въпрос за истинската мъдрост, която е вплетена във вътрешността на цялото съществувание около нас. Ако човек не вникне, и не се задълбочи  в познанието за околния свят, то той никога няма да може да го управлява успешно, без значение с какви технологии разполага! Освен като философстващ имам себе си и за практичен човек. В нашата народопсихология тези понятия се приемат за противоречиви  –  чували сме определението „дървен философ“, и все пак може би има изключения.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

КАК философията може да бъде полезна в политиката ли? В естеството на нещата, всяка динамична система, която извършва определени движения и работа, за да е ефективна и трайна, трябва да бъде балансирана. Замисълът на демократичната система на управление е именно такъв: да може да се самобалансира и усъвършенства. Елементът, който балансира, т. е. който е противовес на авторитарното партийно управление в демокрацията, е гражданското общество.  Затова и онези демокрации, които са достигали успех и могат да служат като добри примери, се характеризират с добре развито гражданско общество – активно, не безразлично,  готово да реагира, когато властимащите се самозабравят.

ДОБРЕ ДА СЕ РАЗБЕРАТ ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА

• ПЪРВО. Властта променя човека!  Човек на власт  лесно се самозабравя, властта го опиянява – действа му като опиум, като наркотик. Слабохарактерните политици  на практика стават зависими. Готови са на всяка цена да се задържат на власт. Терминът „на всяка цена“ означава следното: Когато дойдат избори, за да останат на власт, управниците, потъпквайки  чест и достойнство, се съюзяват   с всякакви нечисти сили и човеци, само и само да получат подкрепата им. Така постигат своето – остават на власт, но губят силата да я упражняват! Упражняването на власт е свързано с прилагането на сила. Ако  изгубиш силата, ставаш  „безсилен властник“ или „безсилен безвластник“. Терминът „безсилно безвластие“ е известен още от древността. Древните са знаели колко гибелно е това състояние, довеждало не веднъж до крахът на империи, държави и народи. Уви! Зависимостта от власт в днешните демокрации се явява по-опасна от наркотичните зависимости, ражда безсилни управници, неспособни да се справят със съвременните предизвикателства!   

• ВТОРО. Балансиращ елемент, или имунитет срещу гореказаното, при демократичните системи може да осъществи единствено будното гражданско общество. Какво представлява едно гражданско общество и как може то ефективно да изпълнява своите функции е отделна и много сериозна тема. Ще кажа само, че гражданското общество се състои от общности, които от своя страна имат лидери и се подчиняват на определен ред. За разлика от тълпата, общностите не само следят за евентуални нередности от страна на властимащите, но самите те изобщо изграждат цялото демократично общество. Ето защо би трябвало да се разбере, както от гражданите, така и от управляващите, че за една успешна демокрация будното гражданско общество не е просто някаква екстра, то е абсолютна необходимост. Бих го сравнил с ваксина, против вируса на партийно-политическото опиянение. Без будно гражданско общество една демокрация не може да просъществува дълго време – умира или се изражда в друг тип управление.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС – НАД ЛИЧНИЯ

КОРУПЦИЯТА
, като събирателен термин за нечестното управление и престъпването на обществения договор между управляващи и  избиратели, принася щети не само върху финансово-икономическите ресурси на обществото, нейния поразяващ ефект трайно и дълбоко уврежда градивния потенциал на гражданите на това общество. Една държава се развива успешно само тогава, когато нейните управници успяват да създадат условия, при които всеки един гражданин да може да реализира максимално своите потенциали и способности. Уви, тази проста истина се оказва неразбираема за иначе дългогодишни управляващи. Зад отделната личност за тях на първо място стои гласът в бюлетината на поредните избори, „мъдростта“, до която достигат, е следната: „с антропоморфически маймуни аз ще направя общество изрядно“*!

НЯМА друг начин за справяне с корупцията освен реакцията на гражданското общество, изразена в завишени критерии и безкомпромисност спрямо управляващите, не само относно техните професионални качества, но и относно техния морал, етичност и нравственост. В българската политика принципът „Общественият интерес - над личния“ трябва да излезе от сферата на утопиите, където понастоящем се намира и да бъде отстояван и изискван от гражданите. В нормалните демокрации е така, кога ще стане това в България си зависи от нас. Понятията етика, морал, нравственост не са частно-религиозни понятия, те са общочовешки  ценности. Без морал, без нравственост не може да се управлява успешно държава.

РОЛЯТА на гражданското общество е и тази, да изисква от управниците си съответстващ морал и характер,  и по възможност да избира такива хора. „Крепки убеждения има у хора, които обладават чисти нрави. Убеждението е морална сила, у развален човек, няма морална сила! Той се грижи само за своето временно материално благо!“ Българският народ е уникален, той може векове да запази способността си да се самовъзражда, все още не изгубил вярното усещане за правда и справедливост. Общественото мнение, като морален стожер и коректив, е все още живо, максимата „Глас народен, глас Божий“ все още е валидна!

ПРОМЯНА ОТГОРЕ И ПРОМЯНА ОТДОЛУ

ХОРАТА трябва да осъзнаят, че истинската промяна е лична отговорност на всеки! Личността и обществото са неразривно свързани. „Спасението на личността е в спасението на обществото, безопасността на обществото е в безопастността на личността.“ Промяната в едно общество изисква както промяна отгоре при управлението, така и промяна отдолу в съзнанието и умовете на хората. Каква полза от нова конституция, когато хората не са прочели старата! Законите имат сила не тогава, когато стоят написани на книга в някое хранилище, а когато биват приети и написани в умовете и сърцата на хората!

НАСТОЯЩАТА пандемична ситуация особено потвърждава верността на тези думи! Лукавите хитреци си мислеха така: „Ще открадна от общото, ще го завлека в хищническото си леговище (палатите и сараите, изградени с откраднатите от обществото пари) и ще си живея живота!“ Уви, няма да можеш, не дишаш ли и ти същия въздух, който диша и презрения скитник бедняк! Вирусът Covid 19 освен всичко друго, се проявява и като обществено справедлив – всеки има достъп до него!

БИХ НАСЪРЧИЛ ЧЕСТНИТЕ ХОРА

КАТО общински съветник, вече с едногодишен стаж, първо трябва да благодаря на хората, гласували за мен. Въпреки колебанието ми дали изобщо да се кандидатирам и да си слагам „таралежа в гащите“, днес не съжалявам за това. Просто няма как по друг начин човек да придобие нужния опит; опитът, разбира се, се придружава и с освобождаването от определени илюзии и погрешни представи.  Абсурдно и наивно е да се мисли, че мога да провеждам някакви политики. Общо взето настоящите местни политически фракции нямат нужда от такива като мен, не знаят какво искам от тях, нито какво могат да получат от мен, не се вписвам в политическата търговия, поне засега.  Това, което се опитвам, е  да бъда коректив за едни или други действия или бездействия на властимащите, които смятам за неправилни от гледна точка на полезността им за обществото. Бих насърчил честните хора в България да не се страхуват толкова много от злото, злото не е чак толкова силно,  колкото се прави да  изглежда! „Нека честните хора бъдат смели, пъргави и хитроумни като нехранимайковците – и обществото ще заживее нормален живот!“

Мариян Данчев
, общински съветник

* Цитатите, използвани в текста, са от сборника „Божествен размирник“ на изключителния български политик, общественик и писател Стоян Михайловски.
 

Още от и за същия автор:

1 Коментара:

КОРЕКТЕН каза...

Направо да си го кажем:Общинското сметище е на края на града,като до там се стига по най-скапания общински път.Няма такъв в общината.А там минават основно камионите на Общината.АКО СЕ МОНТИРАТ ПО-ВИСОКИ СТРАНИЦИ НА БОРДОВИТЕ КАМИОНЧЕТА,НЯМА ДА СЕ РАЗПИЛЯВАТ БОКЛУЦИ ИЗ ГРАДА.АКО СЛОЖАТ И ОТГОРЕ МРЕЖА НЯМА ДА СА НАРУШИЛИ ЗДП.А "торището "се зарежда всеки ден с пресни въшкии.Но и поговорката си я знаем-колкото ровим по-мирише.Не на страха пееше Дони.Но принас "просто няма какво да се случи".Общинските съветници машинално вдигат ръка за поредното недоносче,за да се чеше егото на поръчителя.Докато те не разберат че са фактор в града, промяна няма да има.Билета който плащаме за да участваме в изборите са нашите данъци.Партийните листи са с хора които няма да изразяват собствено мнение ,а там са под строй/определената бройка/.Браво Маряне.Поставяй въпросите ама остро ,като уважаваш хората и унижаваш чиновническото безхаберие.Дано дочакаме кмет РЕАЛИСТ , РЕФОРМАТОР на общинската администрация,прозрачен в дейността си,а не задкулисен играч да омайва със сладки приказки и платена показност.Нека разплетем общинските черва!!!!!!!!!!!1

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |