И Центърът за лица с увреждания в Новата поликлиника – одобрен

* Ще е на първия етаж на запуснатото крило Г на сградата; финансирането с европейски средства – близо 1 млн. лв. * На втория етаж ще е Центърът за лица с умствена недостатъчност, също финансиран с европейски средства
Социално
Сегашното състояние на крило Г на Новата поликлиника, м. юни 2020 г.
И ВТОРИЯТ проект на Община Троян, който ще е базиран в недостроеното и неизползваемо от близо три десетилетия крило Г на т. нар. Нова поликлиника (в непосредствена близост до корпуса на общинската болница МБАЛ - Троян), е бил одобрен за финансиране с европейски средства, стана ясно на редовната месечна пресконференция на кмета Донка Михайлова (29 юли). Проектът е за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, а проектният бюджет възлиза на близо 1 млн. лв., които ще се осигурят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“). Центърът ще се разположи на първия етаж, като реализацията трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца; а проектното финансиране освен за строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване предвижда и средства за издръжка на дейността в рамките на 12 месеца.

Поглед към първия етаж, където ще бъде Центърът за подкрепа на лица с увреждания
ЦЕНТЪРЪТ за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства ще е с капацитет 30 места и ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги, включващи грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране, подкрепа, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група. Също и подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни). След приключването на проекта Община Троян ще кандидатства за финансиране на дейността на центъра от държавния бюджет.

ПРИПОМНЯМЕ
. През м. май т. г. бе одобрен за финансиране с европейски средства друг, свързан като социална насоченост и местоположение проект на Община Троян – за създаване на Център за лица с умствена недостатъчност, който ще заеме втория етаж на крило Г на Новота поликлиника (виж „Одобриха проекта на Център за лица с умствена изостаналост в Троян“). Проектната му стойност е 850 хил. лв., осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“, 2014-2020 (процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“). Центърът ще е с 15 места. Предвидени са спални помещения със съответните спомагателни помещения, дневна, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала, както и зони за отдих и занимания на открито. С финансирането по проекта ще се извършат строително-монтажните работи и доставката на необходимото обзавеждане и оборудване.

СТРОИТЕЛНИТЕ дейности на първия и втория етаж в крило Г на Новата поликлиника, където ще са разположени Центърът за подкрепа на лица с увреждания и Центърът за лица с умствена недостатъчност, се предвижда да се извършат в синхрон и поетапно. Изпълнителят ще бъде избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка с пряко договаряне, а от решението за откриване на процедурата става ясно, че основният кандидат е арх. Георги Бачев и неговото дружество „Панда арт - Бачев и Сие“ СД. Това пък се обуславя от факта, че възлагането на друг изпълнител би довело до нарушаване на авторските права на арх. Бачев - участник в проектантския екип при изграждането на Новата поликлиника през 1885/93 г., след което фирмата му „Панда арт“ изготвя работния проект за преустройство на блок В (ниската част) на Новата поликлиника в Медицински център и кабинети на общопрактикуващите лекари, а през 2003 г. представя идеен проект (варианти) за преработка на проекта от 1985 г. в посока създаването на Единен център за социални услуги.

Изглед към пустеещата сграда откъм паркинга (дере Алдица)
ВСЪЩНОСТ с реализацията на двата проекта до голяма степен ще се осъществи идеята за превръщането на Новата поликлиника в единен социален център; и още повече, тъй като в непосредствено съседство са МБАЛ - Троян и частният Медицински център. Безспорен е и друг значим ефект – съживяването на един ценен и със сериозен потенциал, но пустеещ от толкова дълго време общински имот.  

Т21

Още по темата:

Ангел Балев е новият директор на СУ „Васил Левски“

* Конкурсът се проведе на 27 юли и изборът е ясен, но резултатите все още не са публикувани в официалния сайт на РУО - Ловеч * Новият шеф на най-голямото троянско училище има сериозен учителски, административен и политически опит
Образование
Ангел Балев
НАПЪЛНО според прогнозите ни – виж „Ще избират нови директори на две троянски училища“ – конкурсът за директор на СУ „Васил Левски“ в Троян, най-голямото училище в общината, бе спечелен от досегашния временно изпълняващ длъжността Ангел Балев. Кандидатите за директорския пост бяха двама, другият – учителката по български език и литература и бивш зам.-директор на училището Цветлина Митева. Конкурсът се проведе на 27 юли, а изборът е бил ясен ден по-късно – на 29 юли.

ПОРАДИ оскъдната официална информация отправихме питане до Регионалното управление на образованието (РУО) - Ловеч, което организира и администрира тези конкурси, и получихме следния отговор, подписан от началника Еленко Начев: „До участие в обявения конкурс за заемане на длъжността директор на СУ „Васил Левски“, гр. Троян, бяха допуснати двама кандидати, с които на 27 юли 2020 г. се проведоха последните два етапа от конкурсната процедура: писмен изпит – тест, и интервю. На първо място е класиран Ангел Мичев Балев“.

НОВИЯТ директор на СУ „Васил Левски“ (Троян) Ангел Балев има инженерна специалност и е преподавател по информационни технологии. Има дългогодишен учителски стаж и сериозен административен опит като зам.-директор. Известен е с политическата си ангажираност, бил е няколко мандата общински съветник и председател на местния парламент, в момента е общински съветник от групата на местната коалиция „Глас народен“.

ПРИПОМНЯМЕ, че твърдението в споменатия материал, сочещо г-н Балев като фаворит за поста, тъй като си е осигурил нужната партийна благословия и редакторската ни бележка по темата („всеизвестно е, че образователната сфера е силно контролирана и директорските назначения нерядко са плод на политически договорки“), предизвика несъгласие сред част от учителския колектив. В изпратеното до Т21 отворено писмо от синдикалната секция „Образование“ към КТ „Подкрепа“ при СУ „Васил Левски“ (виж „Нека победи по-добрият! В името на учениците и училището!“) бе обяснено, че за няколкото месеца като вр. и. д. Ангел Балев е вдигнал училището на крака и е успял „да тушира всички негативи, натрупани от предходното (временно) ръководство“.

В ДРУГОТО троянско училище, за което бе обявен директорски конкурс – ОУ „Васил Левски“ в с. Борима, нещата са по-различни. Там конкурсът бе прекратен поради липса на кандидати и досегашната дългогодишна и успешна директорка Иванка Миткова, която навърши пенсионна възраст, ще продължи да изпълнява длъжността до обявяването на следващ конкурс.

Т21

Спорове за каруците в Общинския съвет

* Съветникът Николай Тодоров обвини кмета и общинската администрация в отказ да изпълнят решение на местния парламент
 * Кметът Донка Михайлова определи мерките срещу каруците в Наредба №2 като незаконосъобразни
Тема с продължение
26 юли 2020 г., Троян, ул. „Христо Ботев“, сн. Георги Радковски
НА ПРЪВ поглед „кротката“ т. 2 от дневния ред на юлската сесия на Общинския съвет в Троян (23 юли) – отчетът за изпълнението на решенията на местния парламент за първото полугодие на 2020 г., доби неочаквана енергия. И предизвика сериозен спор – конкретен, но и принципен.

Николай Тодоров
СЪВЕТНИКЪТ от групата на местната коалиция „Глас народен“ Николай Тодоров гласува против (единствен, имаше и един въздържал се, останалите 27 съветници бяха „за“), след което се възползва от правото си да обясни отрицателен вот. Като ябълката на раздора бе неизпълненото от общинската администрация решение на ОбС за промени в Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян, включително забраната за движение на ППС с животинска тяга (каруци) в града, предложени именно от г-н Тодоров и приети през 2019 г. „Така или иначе тази наредба е гласувана от Общинския съвет и случващото се се явява неизпълнение на решение на Общинския съвет. Призовавам още един път – може да е лош подзаконовия нормативен акт, но той трябва да бъде спазен. Ако кметът на Троян счита, че е незаконосъобразен, има начини, по които да бъде протестиран. Ако ли не, това се явява отказ от изпълнение не само на подзаконовия нормативен акт (Наредба №2), но и на решение, взето от Общинския съвет“, заяви от трибуната г-н Тодоров.

ПОСЛЕДВА отговор на кмета Донка Михайлова, която отхвърли обвиненията в незачитане на решенията на местния парламент. И в добавка определи въпросните мерки срещу каруците като прецедент от национален мащаб, които освен това изискват сериозни общински разходи и най-важното – незаконосъобразни са. Ето точните думи на г-жа Михайлова:

Донка Михайлова
„Мисля, че никой от вас не би оспорвал, че и аз, и общинската администрация се отнасяме с особено уважение към решенията на ОбС – самият отчет за изпълнение на решенията е показателен за това. Тъй като втори път става дума за Наредба №2, аз си признавам, че промените, които приехте (през 2019 г.), много сериозно ни затрудняват, и то поради две причини. Първата – за част от текстовете на наредбата, тези, касаещи забраните, ние сме пред сериозно затруднение, свързано с това, че изпълнението им би създало определени прецеденти. Това решение налага да се въведат 152 знака за ограничаване на движението на каруци в населеното място. И Троян ще бъде единственият град в страната, може би не само в страната, който би се прославил с това, че има 152 знака, забраняващи движението на каруци. На мен все ми се искаше и очаквах да преоцените това свое решение. Но ако ОбС няма намерение да го преоцени, ще помоля, може и днес, в актуализацията на бюджета да гласувате съответната сума и да пристъпим към поръчването, закупуването и качването на 152 знака, ограничаващи движението на каруците – 76 от които ще са кръглите забранителни знаци и още 76, указващи часовете на забраната. Цената на един знак е 76 лв. и общо ще струват 11 552 лв., а като прибавим и цената на стойките за знаците (те ще се налагат в определени случаи, в други случаи знаците ще се прикрепят към съществуващите стойки), общата цена става около 16-17 000 лв. Ако ОбС гласува тази сума, ще пристъпим към изпълнение и поставяне на знаците.

Вторият по-тежък проблем е, че на практика Наредба №2 влиза в противоречие със Закона за административните нарушения и наказания, чийто чл. 23 гласи: „Случаите, в които могат да се налагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат и начините за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или указ“. Казано по друг начин – ако ОбС очаква от общинската администрация да изземва каруците при определени нарушения, то това може да се случи и да е законосъобразно, само ако е уредено със закон. В противен случай ние ще вкараме Община Троян в едни сложни, вероятно съдебни процедури на оспорване на наказателни постановления. Много не ми се искаше да вкарвам Наредба №2 в административния съд, но може би си струва да го направя, освен ако ОбС реши друго. Отново декларирам своето уважение към актовете на ОбС, просто ми се струва, че текстовете, които прибавихте в тази наредба, си струва да се преосмислят още веднъж.“

22 юли 2020 г., Троян, ул. „Христо Ботев“, сн. Т21
КМЕТСКАТА реплика предизвика дуплика от г-н Тодоров и категоричната му защита на решението за каруците: „Не искам да си припомням дебата по приемането на съответните поправки в Наредба №2. Мисля, че там детайлно разгледахме колко струва човешкият живот или колко струват евентуалните травми, които могат да се получат в резултат на неразумното използване на ППС с животинска тяга в рамките на града. Колко, 16 хил. лв. ли струват, когато стане проблемът?! А ние го виждаме ежедневно, виждаме че и медиите постоянно сигнализират, в социалните мрежи също има сигнали за различни подобни неприятни за обществото случки с ППС-та с животинска тяга. Относно законността на наредбата, аз държа да подчертая, че тя е минала през редакцията на Областната управа и през ситото на прокуратурата, които се занимават със законосъобразността на актовете. Това, че кметът на общината не иска да я изпълни, е друг въпрос, за мен се търсят различни причини и се слагат различни препятствия, само и само наредбата да не се реализира“.

***

28 юли 2020 г., Троян, ул. „Спас Бояджиев“
27 юли 2020 г., ул. „Феликс Каниц“, точно срещу офиса на Т21
ДА ПРИПОМНИМ. Троян пропищя (така е от години, и продължава да пищи) от щъкащите из целия град ППС-та с животинска тяга (каруци), които при големия и непрекъснато увеличаващ се брой на автомобилите и усложняващия се уличен трафик, създават сериозни предпоставки за транспортни произшествия; освен другото – безредие, мръсотия, цигания. През 2016 г. бе предложена, пак от Николай Тодоров, промяна във въпросната Наредба №2, предвиждаща пълна забрана за движението на каруци в Троян. Сред аргументите на вносителя бе, че съществуващата частична забрана за достъп на каруци в централната градска част редовно е нарушавана и талигите миткат навсякъде; подчертано бе също, че подобна крайна мярка вече е въведена в някои български градове, включително в областния ни Ловеч. Пълната забрана не се случи, като ясно се видя, че не принципите, а партийните сметки, макар и под разни миловидни маскировки, са водещи при гласуването (ГЕРБ, БСП, ДПС и ВМРО гласуваха против). Тук обаче си заслужава да припомним отказа на един дисциплиниран партиен боец – бившия кмет и дългогодишен шеф на полицията в Троян Минко Акимов, който в дълбочина познаваше проблема, да се съгласи с групата си (ГЕРБ); и да заяви без заобикалки – каруците се използват да се краде, денем и нощем, не за друго. Все пак тогава (2016 г.) съветниците гласуваха частична забрана за движението на каруци в Троян – да нямат право да се движат в тъмната част на денонощието (след 19:00 ч. през зимата и след 21:00 ч. през лятото) и да използват само определени маршрути, съобразени с основните цигански обиталища в града и околностите (виж „Без цигански каруци в Троян? Да, ама не!“ – бел. ред.). Разбира се, и тази олекотена забрана не бе изпълнявана. През 2019 г. Николай Тодоров внесе предложение за допълнително затягане на мерките  – възможност за движение на каруци в града само два часа в денонощието (от 13:00 ч. до 15:00 ч.) по определените вече каруцарски трасета плюс по-строги наказателни санкции за нарушителите (задържане на каруците на специално определено място до плащане на глобата). Този път съветниците гласуваха „за“ и предложените промени в Наредба №2 станаха факт (виж „Приеха (почти) пълна забрана за движението на каруци в Троян“ – бел. ред.). Но както се разбра от казаното на общинската сесия на 23 юли 2020 г., всичко си е останало само на книга.

Т21


Бележка на редактора

Картофът е много горещ и много голям

* Има и друг съучастник – липсва онази критична точка на граждански натиск, която да принуди властите да действат

ЦИГАНСКИТЕ каруци в Троян, и изобщо циганският проблем (гетата – не е само Балабанския завой, безредието, отказът от образование, умишлената сегрегация, демографията, далаверата със социалните помощи), са горещ картоф. Който никой не се наема да извади от години, и тук, и в страната. И няма да е честно за троянското му неизваждане да виним само сегашната общинска администрация и лично кмета.

В КОНКРЕТНИЯ случай – с каруците, трябва обща воля, целенасоченост, убеденост, че и кураж на властите (включително четвъртата) плюс, това е много важно, подкрепа от гражданското общество, за да разсечем възела и турим край веднъж завинаги на тази ненормалност, застрашаваща и реда, и здравето, и живота на гражданите. Че администрацията се „ошумолява“ да арестува каруците и да наказва/глобява водачите на нередовните ППС-та, е факт. Но че общинските съветници вместо пълна забрана приеха половинчато решение от типа „ни риба, ни рак“ (частична забрана с 2-часово разрешение за движение), което от километри си личи, че няма да се изпълнява, също е факт. Има и друг съучастник – липсва онази критична точка на граждански натиск, която да принуди властите да действат, да им тропне с грамадния си юмрук по масата и да заяви, че така не може; с други думи – май не ни пука (достатъчно) нито за каруците, нито за другите неща, траем си ги, т. е. искаме си ги.   

КАРТОФЪТ е толкова горещ и толкова голям, че трябва много повече, за да го извадим. Ако искаме да го извадим?! 

Генадий Маринов

Още по темата:

Орешашкият панаир 2020 ще го има, 14-16 август

* Затягат изискванията към участниците – само производители с майсторски свидетелства и дипломи и търговци със сертификат/ декларация за предлаганата стока * Забранена е продажбата на
 стоки с политическа насоченост * Няма да има бирарии и атракциони

Предстоящо

ТРАДИЦИОННИЯТ Орешашки панаир, провеждащ се в дните около храмовия празник на Троянския манастир „Успение Богородично“ (Голяма Богородица, 15 август), ще го има и тази година – въпреки короновирусната ситуация и проблемите около Националното изложение на занаятите - Орешак, което е традиционният организатор. Това става ясно от съобщение в официалния сайт на Община Троян, публикувано миналата седмица. Панаирът тази година ще е в обичайните дни – от 14-ти до 16 август (петък - неделя), но личат няколко съществени промени.

ОСНОВНАТА разлика е, че този път събитието, което събира участници и гости от цяла България, има национална известност и е едно от възловите летни събития в района, ще се организира от Община Троян (общинската администрация). Което със сигурност има връзка със скорошната оставка на дългогодишния управител на Националното изложение Иван Чакъров, образуваното досъдебно производство за финансови нарушения и назначението на общинския служител Радион Букарев за временно изпълняващ длъжността (предложената от кмета Донка Михайлова кандидатура бе гласува с пълно единодушие на сесията на Общинския съвет на 23 юли – бел. ред.).

ВТОРАТА важна разлика – затягат се изискванията за участие. Своя сергия на Орешашкия панаир 2020 ще могат да отворят само две категории кандидати – производители, притежаващи майсторски свидетелства или дипломи, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата и търговци със сертификат/декларация за произход на предлаганата стока. Всичко това явно е в посока на изчистване от ментета и несвойствени стоки или с други думи – посока на завръщане към корените на вековното тържище, създадено като чисто занаятчийско/майсторско изложение, тясно свързано с манастирския празник. Че е така, подсказва и възприетото от организаторите наименование – Традиционен панаир на занаятите; както и обявеното условие за участие: „Теренът може да се ползва единствено от заявителите за продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрации на заявените занаяти или художествени изкуства“. Обективността изисква да кажем, че в предишните години се направи немалко в тази посока, но процесът в никакъв случай не е завършен.

ЗАЯВЛЕНИЯ за участие се приемат до 17:00 ч. на 7 август, а разглеждането им и потвърждението/отхвърлянето на участието ще стане в срок до 10 август. Изрично е забранено преотдаването на нает терен на трети лица, предупреждават организаторите. Актуално изискване е да се спазват противоепидемичните мерки, като носенето на лични предпазни средства за лице (маска или шлем) е препоръчително, а подсигуряването на необходимите средства за дезинфекция – задължително. Тази година няма да има бирарии и атракциони.
 
На Голяма Богородица, 15 август, в Орешак, архив Т21
ЛЮБОПИТЕН момент е изричната забрана за „продажбата на стоки с политическа насоченост, свастики и нацистки символи, с еротичен характер или порнографско съдържание“ (вярваме, че в тази категория са включени и комунистическите символи, чието разпространение и пропагандиране е забранено със Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, приет от Народното събрание през 2000 г. и актуализиран през 2016 г. – бел. ред.).

Т21
   
Още по темата

Благотворителна инициатива в памет на Ивайло

 * Над 200 лв. се събраха от благотворителната продажба на книги в Троян, следват София, Велико Търново и Пловдив * Целта – финансова подкрепа на творчески ученически лагер, носещ името
 на троянския поет
Духовност
Георги Ганев (вдясно) и Георги Георгиев пред книжния щанд
ТРОЯНЦИ купиха книги за повече от 600 лв. на благотворителна продажба, 21-22 юли, организирана в памет на големия троянски поет Ивайло Иванов (1972-2016). Инициативата е на пловдивчанина Георги Ганев - поет, преводач, журналист, живял години в Троян, а наскоро завърнал се в страната след двугодишно пребиваване в Англия, и бе подкрепена от Община Троян и читалище „Наука - 1870 г.“. Книжарският щанд беше подреден на централния троянски площад пред Къщичката за книги, поставена там в памет на Ивайло година след кончината му (нейното функциониране е отделна тема – бел. ред.), а предлаганите заглавия бяха на пловдивските издателства „Летера“, „Жанет 45“, „Хермес“, както и „Джим 04“ на Георги Ганев. Площадното събитие включваше четене на стихове на Ивайло и майсторски джаз изпълнения на гостуващия кларнетист Георги Георгиев.

НА СПЕЦИАЛНА пресконференция, пак на площада, Георги Ганев представи идеята си за творчески ученически лагер, който да носи името на Ивайло Иванов и да се финансира чрез подобни инициативи. С тази цел са планирани благотворителни продажби на книги в още три града – София, Велико Търново и Пловдив. Г-н Ганев обяви, че събраната в Троян печалба е над 200 лева и ще я предаде за съхранение на д-р Йоана Ценова, която не познава добре, но го впечатлила силно със свой текст в „Троян 21“.

Отзад се вижда Къщичката за книги, поставена през 2017 г. в памет на Ивайло, 21 юли 2020 г.
НА ВЪПРОС за очакваната стихосбирка с неиздадени творби на Ивайло Иванов майката на поета Мария Йонкова сподели, че се работи по тази стихосбирка, а Общината се е ангажирала с издаването й.

Т21

Още по темата:

„Свети Никола“ върна достойнството си

* Финансирането с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони – почти 800 хил. лв. * Владиката Гавриил и игуменът Сионий отслужиха тържествената литургия
Ново начало
Обновеният скит „Свети Никола“
ЕДНО занемарено прелестно кътче в Троянския Балкан върна своето достойнство и привлекателност. На 27 юли беше осветен реставрираният и ремонтиран скит „Свети Никола“, прилежащ към Троянския манастир „Успение Богородично“. Преди години се търсеха пари за възстановяването му чрез благотворителни акции, но в крайна сметка финансирането стана с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони. Договорът е сключен през 2017 г., общата стойност 770 хил. лв, от които 23 хил. лв. съфинансиране от бенефициента (Троянския манастир).  

„СВЕТИ НИКОЛА“ е  разположен на около километър югоизточно от светата Троянската обител, на западния склон на връх Иван дял. До мястото се стига за около 30 мин. пеша по камениста пътека, започва от живописната махала Миленча. Има достъп и по асфалтов път. Скитът представлява комплекс от черква, жилищни сгради и аязмо с лековита вода. Основан е през 1785 г. от игумена на Троянския манастир Паисий. През периода 1794-1869 г. там се е помещавало килийното училище на Троянския манастир. Скитът е преживял разрушаване и е възстановен през 1812 г., когато е построена църквата му със своя забележителен, фино резбован иконостас. Жилищните постройки са по-нови – строени са между 1950 г. и 1960 г. от архимандрит Йосиф Минков, последният свещеник, служил тук. В манастирския двор е гробът на хайдут Велко от Шумен, приютен в скита и починал от раните си през 1848 г.

Момчетата от „Традиция“ донесоха костите на хайдут Велко
ТЪРЖЕСТВЕНАТА литургия на 27 юли беше оглавена от Ловчанския владика Гавриил, в съслужение с доскорошния игумен на Троянската обител Велички епископ Сионий. Доброволците от регионалния клон на националното дружество „Традиция“ тържествено донесоха и костите на хайдут Велко, пазени по време на ремонтните дейности в Ризницата на манастира.

СЕГА скитът „Свети Никола“ е с нова ограда, тревата е окосена, има ток, вода и видеонаблюдение. Напълно ремонтирани и обзаведени са манастирската магерница и монашеското крило и те могат да приемат поклонници. Църквата е реставрирана в своя автентичен вид, иконостасът е възстановен от професионални реставратори. Костите на хайдут Велко са достойно положени – миросани, подредени и опети. До аязмото, за което казват, че лекува очни заболявания, има място за пикник. Възстановени са шеговитите и окуражаващи надписи по пътеката към скита, оставени навремето от грижовния му стопанин архимандрит Йосиф.

„Хоп-троп, при дядо поп“, както е казал и записал добрият монах Йосиф
В САЙТА на Троянския манастир е обявено, че „Свети Никола“ ще бъде отворен от сряда до неделя в часовете от 10:00 до 18:00. През другото време дворът ще бъде затворен, за да се избегнат набези и повторно оскверняване и разрушаване. Всеки, който желае да получи повече информация, може да се обади на тел. 0877/326713. Сигурни сме, че след направения с европейски пари ремонт орешачани, троянци и гостите на нашия край ще имат още един любим поклоннически и туристически маршрут. „Хоп-троп, при дядо поп“, както е изписал добрият монах Йосиф на камък край балканската пътека, водеща към скита.

Ремонтът на „македонската дупка“ започна веднага

*  Задачата е възложена на строително-ремонтното звено на „Комунални услуги - Троян“ * Инж. Николай Райковски: Вероятната причина – слягане на пластовете поради недостатъчно уплътняване при работата по водния цикъл * Сигнал за нова дупка, още по-дълбока – на ул. „Минко Радковски“ до Пачовия мост
Тема с продължение
Дупката на ул. „Македония“, 26 юли 2020 г.
Дупката вече е запълнена, 27 юли 2020 г.
ВЧЕРА, както вече ви информирахме, на ул. „Македония", десетина метра след кръстовището с ул. „Ген. Карцов“, се появи 2-метрова дупка и слягане на асфалта около нея. Улицата е изключително важна, тъй като поема огромния трафик на тировете от и за „Калинел“ ЕООД и е основна пътна връзка за кв. „Балкан“ и с. Горно Трапе. Спешният ремонт на „македонската дупка“ започна рано тази сутрин, понеделник, 27 юли, като със задачата бе натоварено строително-ремонтното звено на Общинското предприятие „Комунални услуги – Троян“.

инж. Николай Райковски
ЗА ПОВЕЧЕ информация около неприятния инцидент на ул. „Македония“ потърсихме инж. Николай Райковски, директор на дирекция „Строителство“ в общинската администрация. Отговорът му: „Не е съвсем ясно какво се е случило, възможностите са две. По-вероятната – да е слягане на пластовете поради недостатъчно уплътняване при работата по водния цикъл през 2014 г., на още няколко места по трасето на водния цикъл в града има слягания, макар и не от такъв мащаб, което подкрепя това предположение. Другата възможност – пробив на канала и подкопаване на улицата след дъждовете. В момента екип на ОП „Комунални услуги - Троян“ запълва дупката, това е спешната мярка, след това предстои допълнително уплътняване и асфалтиране на участъка“.

Дупката на ул. „Минко Радковски“, 27 юли 2020 г.
Поглед във вътрешността
МАЛКО след разговора ни с инж. Райковски получихме нов сигнал за подобна дупка на пътя – този път на ул. „Минко Радковски“ (на метри от новото кръгово кръстовище при АИР-а и Пачовия мост), подаде ни го нашият приятел инж. Тихомир Лилов, чийто офис се намира в съседната кооперация. „Дупката е много дълбока, сигурно има 3 метра и е изключително опасна, някой може да се пребие в нея. Толкова е дълбока, че като надникнеш, се вижда заустеното дере Алдица. Подадохме сигнал в Общината и очакваме спешни мерки“, коментира инж. Лилов. И поясни, че воден цикъл там не е минавал, но миналата година е правен ремонт на канализацията.

Т21

Още по темата:

„Велде България“ АД, Троян – предлага работа

Работа
„Велде България“ АД - Троян

търси да назначи временно на работа четири жени – за срок до три месеца в цеха за производството на фазер

За информация: 0882/644048, 0670/68-671

Дълбока дупка зейна насред ул. „Македония“

* Дупката е с диаметър 30-40 см и дълбочина около 2 метра, в радиус около метър асфалтът е слегнат и е възможно ново пропадане 
* Участъкът е обезопасен, очакваме информация
 от компетентните органи
Внимание!
ДЪЛБОКА дупка е зейнала по средата на ул. „Македония“ – на десетина метра по стръмното след пресечката с ул. „Ген. Карцов“, ни съобщи в късния неделен следобед (26 юли) нашият читател Цветан Печевски. Отидохме на място – дупката наистина бе дълбока, вероятно около 2 метра, намираше се непосредствено до капака на отводнителна шахта и отворът й бе около 30-40 см, а асфалтът в радиус около метър се бе вдлъбнал и ново пропадане бе много вероятно.

КРИТИЧНИЯТ участък бе обезопасен по атрактивен начин – с поставен до предупредителния триъгълник яркооранжев строителен костюм, създаващ илюзията на приседнал до дупката пътен работник в поза „Мислителят“ на Роден. Оранжевата инсталация се виждаше отдалеч и вършеше добре предупредителната си функция – нещо изключително важно, тъй като навлизане на автомобил в участъка със сигурност би довело до ново пропадане и непредвидими щети.

„СЛЯГАНЕТО си личеше от дни и беше ясно, че нещо ще се случи на това място“, коментира пред Т21 живущ в близката кооперация. А какво точно се е случило и каква е причината, ще очакваме отговора на компетентните органи. Както и информация за належащия спешен ремонт, който трябва да започне възможно най-скоро.

УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ е изключително важна, тъй като поема огромния трафик на тировете от и за „Калинел“ ЕООД, освен това е основна пътна връзка за кв. „Балкан“ и с. Горно Трапе. По улицата през 2014 г. премина водния цикъл, а след разкопаването за канализационния ремонт тя бе основно реконструирана със средства по националната Публично-инвестиционна програма (ПИП) на правителството Орешарски; по тази програма Троян получи 1,3 млн. лв., с които бяха ремонтирани още ул. „Симеон Велики“ и ул. „Д-р Спас Бояджиев“, както и участъци от ул. „Радецки“ и ул. „Здравец“ в кв. „Буковец“ и местен път в кв. „Миревското“. Досега с тези пътни ремонти не е имало проблеми.

Т21

 Още по темата:

Спомени за Митака (3)

* „Митака беше от плеядата прочути старопланински хижари – като бай Васил и леля Бояна от х. „Тъжа“, Гечо и Дана от х. „Амбарица“,
 Владо и Надка от х. „Вежен“

Енчо Димитров
Личности
Нашият съгражданин инж. Енчо Димитров е активен турист от близо 60 години. И още като ученик в Механотехникума в Ловеч започва активната си туристическа дейност в Централна Стара планина. Оттогава са и спомените му за Димитър Цветков-Митака (1927-2016) – пореден нюанс към портрета на планинаря художник от Острец (сега Априлци), за когото ни разказаха в предишните два броя на Т21 столичанката доц. д-р Дора Константинова („Спомени за Митака 1) и живеещата в Америка Христи Стоилчева-Уилбър („Спомени за Митака 2). Т21

Митака
В ДВА поредни броя на в. „Троян 21“ се появиха „Спомени за Митака“, обхващащи времето след като той се бе заселил в гр. Априлци (тогава с. Острец). Моите спомени са от един по-ранен период – когато Митака бе хижар на хижа „Васил Левски“.

ПРЕД 1961 Г. група приятели направихме преход от х. „Тъжа“, през връх Ботев, Кръстците и Купена, откъдето видяхме х. „Васил Левски“. На следващата година, 1962 г., бяхме на нея, пристигайки от х. „Рай“. Гледката, която се откри пред очите ни беше невероятна – девствено райско кътче. Една поляна, на която в горния край имаше малко изкуствено езеро, а малко по-надолу бе самата хижа.

Поглед към хижа „Васил Левски“, 1962 г.
ОКОЛО хижата имаше маси и столове от дървени трупи, а по дърветата наоколо хижарят Митака майсторски бе закачил дървесни гъби. Тогава той беше с брада и това още повече ни впечатляваше. В стаята му по стените пък бяха закачени кожи от диви животни, ножове, пикели, алпийски въжета. Хижата веднага ни стана любима и на следващата година отново я включихме в маршрута си – направихме си почивен ден на нея, като обядвахме на споменатите маси от дървени трупи.

На дървената маса пред хижата, вдясно – Енчо Димитров
ОТНОВО посетихме х. „Васил Левски“ през есента на 1964 г., с мой братовчед дойдохме от х. „Амбарица“. Митака го нямаше, но късно вечерта пристигна с товарни коне (тогава, а и сега снабдяването ставаше по този начин); но единият кон се бе отделил някъде по пътя и хижарят се върна да го търси. След това, като се прибра, Митака се разговори с нас, заинтересува се откъде идваме и ни обясни, че когато времето е лошо, трябва да вървим не по билото, а да слезем по-ниско. Сутринта бяхме сложили да си варим боб в лятната кухня, но пристига Митака и казва да влизаме вътре, при тях, жена му ще сготви боба. За нас бе приятна изненада и голямо удоволствие да ни покани, тогава не знаехме колко широкоскроен и добър човек е. Сутринта им направих снимка пред хижата – на Митака и съпругата му.

Хижарите – Митака (вдясно) и до него съпругата му, х. „Васил Левски“
ПОСЛЕДНАТА ми среща с Митака беше зимата на 1967 г., когато той вече работеше на връх Ботев. По коридорите на метеорологичната станция имаше закачени негови картини. Митака беше от плеядата прочути старопланински хижари – като бай Васил и леля Бояна от х. „Тъжа“, Гечо и Дана от х. „Амбарица“, Владо и Надка от х. „Вежен“.

19 юли 2020 г., Троян
Енчо Димитров

Още по темата:

Хаджийски и Щинков заедно в троянската галерия

* Първата съвместна изложба на двамата колеги и дългогодишни приятели е озаглавена „43 години след това“ * Откриването –
 28 юли, вторник, 18:00 ч.
Предстоящо Серяковата къща
Иван Хаджийски, Валентин Щинков
НА 28 ЮЛИ (вторник, 18:00 ч.) в троянската галерия „Серякова къща” се открива изложба на Иван Хаджийски (живопис) и Валентин Щинков (графика). Първата си съвместна изложба двамата колеги и добри приятели са озаглавили „43 години след това“. Което не е случайно – преди 43 години е началото на тяхното пътуване от приятелството към творческата безкомпромисност и естетическо съвършенство, четем в анонса за изложбата. Пътуване в една посока – към експеримента, духовната независимост, личната социална и творческа свобода. И към непоносимостта към стиловото безвкусие, имитацията, повторяемостта. Артисти в пълния смисъл на думата, е оценката за авторите на „43 години след това“, най-високата оценка.

ЗА ТЯХ. Валентин Щинков е художник и дизайнер, живее в София. Собственик е на столичната галерия „Интро”. В началото на миналата година тук (галерия „Серякова къща“) бе представен неговият арт проект „Столът като символ“. Иван Хаджийски е наш съгражданин. Завършил е Националната художествена академия, специалност живопис в класа на акад. Светлин Русев. Работи основно в областта на илюстрацията и живописта. Автор е на герба на град Троян.

И ЗА ФИНАЛ един любопитен щрих. Хаджийски – който е известен с творческата си провокативност и със социалната си, а на моменти и политическа, ангажираност – е подредил по специален начин в изложбения списък първите 7 от общо 13-те си картини. Така че заглавните им букви образуват в акростих думата „ОСТАВКА“ (Осем, Съм, Тя, Ангел, Вътрешен двор, Копнеж, Абстрактно).

Т21, по информация на галерия „Серякова къща“

За Доброто – добри думи!

* „Те са моите две мили дъщери – винаги засмени, отзивчиви, пословично точни. Деница с осанка и вид на светица, Марина –
 родена манекенка…“

Васка Ангелова
Читателите ни пишат
Поредно читателско писмо с благодарност за социалната услуга Патронажна грижа, организирана от Община Троян в подкрепа на най-уязвимите ни съграждани – възрастните и самотните. А когато оценката е от ползвател на услугата, както в случая с нашата приятелка Васка Ангелова, тежи най-много.

КАЗВАМ се Васка Ангелова – пенсионерка; някога – банкерка. Връстница съм на националното радио, с което тази година празнуваме юбилей – 85 години.

ВСЯКО време със своите проблеми. Днес възрастните хора – при извънредната обстановка, епидемията, пандемията от коронавируса – са с още по-много проблеми. Предвид създалата се кризисна ситуация Община Троян създаде Патронажна грижа „Компонент 3“ – за обслужване на възрастните хора над 65 години, самотни, в невъзможност за водене на независим самостоятелен живот, хора с увреждания и карантинирани.

ИСКАМ да разкажа за това, на което съм непосредствен участник. Служителките, които обслужват района, в който живея, са: Деница Руменова Канова и Марина Драгомирова Панова. Те са моите две мили дъщери – винаги засмени, отзивчиви, пословично точни. Деница с осанка и вид на светица, Марина – родена манекенка, винаги облечена като фотомодел. Веднага след обаждането ми по телефона – пристигат, усмихнати, засмени, в очакване на кажа моето искане, може и написано четливо. След като всичко е изпълнено – пак усмихнати, засмени пристигат и ясно и подробно споделят за направеното.

ЗА МЕН
Деница и Марина са като от Корпуса за бързо реагиране! Аз лично съм много, много доволна. Вярвам, че и другите обслужвани са доволни. Приемете моите искрени благодарности и похвали! Бъдете живи, здрави и все така мили и добри! Браво! Браво! Браво! Изказвам похвала и на Община Троян за социалния проект Патронажна грижа „Компонент 3“ – за хубавото начало и навременната грижа за възрастните хора и хората със специални потребности. За Доброто – добри думи!

м. юли 2020 г., Троян
С почит и уважение: Васка Ангелова

Троянски учителки споделиха наученото по „Еразъм +“

* „Млади, технологични и готови да споделят, те подчертаваха, че игрово базираното обучение се харесва на учениците“
Диалог
Двата училищни екипа, обменили впечатления
НА 17 ЮЛИ СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян) беше домакин на събитие, организирано съвместно с другото голямо троянско училище – СУ „Васил Левски“. Два училищни екипа, участвали в обучения по програма „Еразъм +“ през 2019 г. – съответно в Прага и Любляна, се събраха, за да обменят впечатления помежду си и пред колеги. Събитието беше уважено от двамата училищни директори – Иванка Цекова и Ангел Балев. Тук беше и преподавателката Валентина Маринова – неуморен помощник и мотиватор, на която до голяма степен се дължи троянската активност в писането и изпълнението на различни училищни проекти.

Директорите Иванка Цекова и Ангел Балев
ПРОЕКТЪТ, в който участваха учителите на СУ „Св. Климент Охридски“, е свързан с преподаването на учебни предмети на английски език, а този на учителите от СУ „Васил Левски“ – с въвеждане на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) в класната стая. Чрез уъркшоп и презентации колегите запознаха аудиторията с различни обучителни игри и платформи. Млади, технологични и готови да споделят, те подчертаваха, че игрово базираното обучение се харесва на учениците. В свободна дискусия се обсъждаше адаптиране на показаното към конкретни ситуации и полезността му в условия на дистанционно обучение.

УЧИТЕЛИТЕ си пожелаха през следващата учебна година да покажат наученото в открити уроци в реални класни стаи, както е заложено по проектите.

Нели Генкова,
СУ „Св. Климент Охридски“

Археологическото лято 2020 – на два обекта

* Проф. д-р Иван Христов ще продължи проучванията на Состра, д-р Стилиян Иванов ще работи на Калето край Дебнево

Момент от пресконференцията, м. юли 2020 г.
Старини

 ОЧЕРТАВА се поредното горещо археологическо лято в община Троян, стана ясно на съвместната пресконференция на кмета Донка Михайлова и землякът ни проф. д-р Иван Христов, зам.-директор на НИМ - София, който от 2002 г. ръководи археологическите дейности на римската крепост Состра до Троян. Този път ще се работи на два обекта – раннохристиянската църква „Св. Георги“ (известна като Гергьова черква) на около километър южно от Состра и средновековната крепост Калето в землището на с. Дебнево; а двата екипа ще се ръководят съответно от проф. Христов и от колегата му д-р Стелиян Иванов, също наш съгражданин. Средствата за експедициите се осигуряват от общинския бюджет.

СПОРЕД поясненията на проф. Христов Калето до Дебнево е обект с голям потенциал – става дума за малък средновековен град, чието проучване е започнало преди доста години и досега са разкрити немалко артефакти. При сегашната експедиция могат да се очакват находки от различни исторически периоди – тракийски, късната античност, Средновековието до началото на османския период, уточни професорът. А Гергьова черква – която представлява ранновизантийска базилика, една от първите в Северна България, и е вдигната на мястото на древно езическо светилище – е паметник на културата с национално значение. Като може да се окаже, че е било цял манастирски комплекс, допълни проф. Христов. Това лято специалистите ще се опитат да проучат част от южната периферия на храма, където се надяват да открият останките на прилежащи сгради.

Римската крепост Состра до Троян – поглед отвисоко
НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА стана дума и за мащабния проект за Состра, чиято цел е да развие туристическия потенциал на обекта, да допълни значимата като археология и култура антична старина с адекватната модерна туристическа инфраструктура. Инвестиционният проект, който вече е получил одобрителната санкция на държавните институции, е озаглавен „Археологически комплекс „Состра“ - реставрация, експониране и социализация на римския кастел и римската крайпътна станция“ и се предвижда реализация на няколко етапа. Общата му стойност надхвърля 4 млн. лв. и ще се търсят различни източници на финансиране, сред тях и европейски; обявено бе, че през м. септември Община Троян ще кандидатства за безвъзмездна субсидия от 1,4 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ за реализация на първия етап. Като цяло проектът предвижда реставрационни и консервационни работи, възстановяване на кули и помещения, изграждане на рампа за преминаване на посетителите през жп линията (пресичаща археологическия обект), изграждане на паркинг, посетителски център, мотел, ресторант.

Т21  

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |