И Центърът за лица с увреждания в Новата поликлиника – одобрен

* Ще е на първия етаж на запуснатото крило Г на сградата; финансирането с европейски средства – близо 1 млн. лв. * На втория етаж ще е Центърът за лица с умствена недостатъчност, също финансиран с европейски средства
Социално
Сегашното състояние на крило Г на Новата поликлиника, м. юни 2020 г.
И ВТОРИЯТ проект на Община Троян, който ще е базиран в недостроеното и неизползваемо от близо три десетилетия крило Г на т. нар. Нова поликлиника (в непосредствена близост до корпуса на общинската болница МБАЛ - Троян), е бил одобрен за финансиране с европейски средства, стана ясно на редовната месечна пресконференция на кмета Донка Михайлова (29 юли). Проектът е за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, а проектният бюджет възлиза на близо 1 млн. лв., които ще се осигурят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“). Центърът ще се разположи на първия етаж, като реализацията трябва да се осъществи в рамките на 31 месеца; а проектното финансиране освен за строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване предвижда и средства за издръжка на дейността в рамките на 12 месеца.

Поглед към първия етаж, където ще бъде Центърът за подкрепа на лица с увреждания
ЦЕНТЪРЪТ за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства ще е с капацитет 30 места и ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги, включващи грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране, подкрепа, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група. Също и подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни). След приключването на проекта Община Троян ще кандидатства за финансиране на дейността на центъра от държавния бюджет.

ПРИПОМНЯМЕ
. През м. май т. г. бе одобрен за финансиране с европейски средства друг, свързан като социална насоченост и местоположение проект на Община Троян – за създаване на Център за лица с умствена недостатъчност, който ще заеме втория етаж на крило Г на Новота поликлиника (виж „Одобриха проекта на Център за лица с умствена изостаналост в Троян“). Проектната му стойност е 850 хил. лв., осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“, 2014-2020 (процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“). Центърът ще е с 15 места. Предвидени са спални помещения със съответните спомагателни помещения, дневна, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала, както и зони за отдих и занимания на открито. С финансирането по проекта ще се извършат строително-монтажните работи и доставката на необходимото обзавеждане и оборудване.

СТРОИТЕЛНИТЕ дейности на първия и втория етаж в крило Г на Новата поликлиника, където ще са разположени Центърът за подкрепа на лица с увреждания и Центърът за лица с умствена недостатъчност, се предвижда да се извършат в синхрон и поетапно. Изпълнителят ще бъде избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка с пряко договаряне, а от решението за откриване на процедурата става ясно, че основният кандидат е арх. Георги Бачев и неговото дружество „Панда арт - Бачев и Сие“ СД. Това пък се обуславя от факта, че възлагането на друг изпълнител би довело до нарушаване на авторските права на арх. Бачев - участник в проектантския екип при изграждането на Новата поликлиника през 1885/93 г., след което фирмата му „Панда арт“ изготвя работния проект за преустройство на блок В (ниската част) на Новата поликлиника в Медицински център и кабинети на общопрактикуващите лекари, а през 2003 г. представя идеен проект (варианти) за преработка на проекта от 1985 г. в посока създаването на Единен център за социални услуги.

Изглед към пустеещата сграда откъм паркинга (дере Алдица)
ВСЪЩНОСТ с реализацията на двата проекта до голяма степен ще се осъществи идеята за превръщането на Новата поликлиника в единен социален център; и още повече, тъй като в непосредствено съседство са МБАЛ - Троян и частният Медицински център. Безспорен е и друг значим ефект – съживяването на един ценен и със сериозен потенциал, но пустеещ от толкова дълго време общински имот.  

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |