Новият Дневен център за деца с увреждания започва работа

* В новата сградата са вложени 425 хил. лв. по ОП „Региони в растеж“, дооборудването и финансирането на дейността е по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 1,588 млн. лв. * Донка Михайлова: „В този ден се сбъдва една мечта – мечтата на родителите на деца с увреждания, за съжаление мечтана твърде дълго време“
Добро начало
Поглед към новата сграда на Дневния център за деца с увреждания, централния вход
НА 10 СЕПТЕМВРИ се състоя заключителната пресконференция по проекта „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“ (първи етап). Включващ изграждането на социалната инфраструктура – нова специализирана сграда плюс оборудване, включително и на дворното пространство, предназначена за осигуряване на качествена грижа за деца и младежи с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности; и едновременно с това – осигуряване на условия за предоставяне на консултативна грижа и обучение на техните семейства. Проектът се реализира по ОП „Региони в растеж“, бенефициент е Община Троян, а проектната стойност възлиза на 425 хил. лв., като субсидията е изцяло безвъзмездна – 361 хил. лв. европейски средства и 64 хил. лв. национално съфинансиране. Ръководител на проекта е инж. Мария Василева от строителния отдел в общинската администрация.

ТОЗИ ПРОЕКТ се реализира паралелно с втори проект, озаглавен „Нова грижа в община Троян“, за финансиране на дейността на Дневния център и дооборудване на сградата – който ще осигури заплатите на екипа и останалите разходи до края на 2023 г. Този втори етап е на стойност 1,588 млн. лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 85% европейски средства и 15% национално съфинансиране. Бенефициентът е същият, Община Троян, а ръководител – Марияна Николова от отдел „Образование, култура и социални дейности“ в общинската администрация. Предвижда се след 2023 г. социалната услуга да продължи да функционира като делегирана държавна отговорност, т. е . дейностите да се финансират от държавния бюджет. Новият Дневен център ще предлага целодневни, полудневни и почасови грижи, като капацитетът му е 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна грижа.

Донка Михайлова
„ВЪЛНУВАЩ за нас е този ден, вълнуващ е защото в този ден се сбъдва една мечта – мечтата на родителите на деца с увреждания, за съжаление мечтана твърде дълго време. Мечта и на нас, партньорите от общинската администрация (Община Троян), които в годините направихме всичко възможно тази мечта да се сбъдне“, бяха встъпителните думи на кмета Донка Михайлова. След което тя благодари на съмишлениците и помагачите, дали своя принос тази важна социална придобивка за Троян и общината да стане реалност, като най-напред бяха споменати имената на адв. Кремена Добрева и общинския съветник Николай Тодоров, пионерите на идеята за Дневния център и с безспорни заслуги тази идея да влезе в дневния ред на Общината. Кметската благодарност бе и към екипа от общинската администрация, работил за реализацията и, разбира се, към родителите на децата, ползатели на услугата, които „трябваше да чакат дълго време тази услуга да стане реалност“. Хубави думи бяха казани за проектанта арх. Пенко Терзиев, изпълнителя на строителните дейности „Микра КМ“ ЕООД (Ботевград), надзорника, доставчиците на оборудването. Също за съдействието и съмишленичеството на служба „Социално подпомагане“ (регионалната дирекция в Ловеч и дирекцията в Троян) и отдел „Закрила на детето“.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА специално акцентира върху съвместяването на двата проекта, довело до цялостния краен резултат. „В последните години придобихме особеното управленско умение да съчетаваме средства от различни финансови източници, от различни програми, за да създаваме цялостни продукти в интерес на гражданите на общината“, бе оценката й. Кметът подчерта  още, че за последните четири години в община Троян са реализирани три нови социални услуги, което ни прави „най-бързо развиващата нови социални услуги община, което може би е така, защото Троян беше изостанал в предлагането на социални услуги“. Уточнено бе, че първата нова социална услуга (2016 г.) е Центърът за обществена подкрепа, който работи активно с проблемни деца и семействата им; втората (2018 г.) е Центърът за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция, която е сред най-дефицитните социални услуги в страната; третата (2019 г.) е стартиращият сега Дневен център за деца/младежи с увреждания и техните семейства.

Мария Николова
инж. Мария Василева
ДУМАТА бе дадена и на ръководителите на двата проекта. „За мен е изключителна чест да представя този проект в самата сграда, защото за нас, строителите, това е най-важното нещо – на 1 юни 2018 г. се събрахме тук на една гола поляна, а сега имаме новата сграда. Преди това имахме един друг много важен период – изработка на проектите, обществени поръчки за избор на изпълнители и т. н., проектът стартира на 11 ноември 2017 г.“, коментира инж. Мария Василева (проект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“). „Името на проекта ни подсказва какво искаме да направим – да представим нова социална услуга на територията на община Троян. В заглавието не е казано, че тя е за „деца с увреждания“, защото не мислим, че те са различни – те са специални и трябва да им предоставим специални грижи“, бяха началните думи на Марияна Николова (проект „Нова грижа в община Троян“). Тя подчерта, че голямата цел на проекта, ръководен от нея, е да се подкрепи деинституализацията на децата (изваждането им от специализираните домове) чрез развитие на социалните услуги в общността, каквато услуга е и новият Дневен център. Сред материалните задачи е закупуване на специализиран транспорт, който да осигури мобилност плюс дооборудване на центъра; а от края на м. септември започва набиране на персонал (психолог, двама социални работници, логопед, детегледачки, възпитател, физиотерапевт, рехабилитатор и кинезитерапевт), назначаването и обучението му и настаняването на деца.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |