Одобриха проекта на Център за лица с умствена изостаналост в Троян

* Пред одобряване е и проектът за Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания * С новите социални структури се постига и друга цел – съживяване на недостроената и пустееща от години т. нар. Нова поликлиника
* Финансирането – с европейски средства по ОПРР и ОПРЧР,
 общо 1,5 млн. лв.
Социално
Тук - в зарязаната от десетилетия Нова поликлиника, ще се настанят двете нови социални услуги
ОБЩИНА ТРОЯН получава финансиране на проекта си за изграждане на Център за лица с умствена изостаналост. Добрата новина дойде в навечерието на празника на българската духовност и просвета 24 май, съобщи в профила си във фейсбук кметът Донка Михайлова. А на първата си след извънредното положение пресконференция (18 юни) градоначалникът даде допълнителни подробности. В същата посока е и друг готов проект на Община Троян, за който се търси финансиране и който в момента е на етап оценка – Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. Общата стойност на двата проекта е 1,5 млн. лв., от които около 850 хил. лв. са за строителство.

СТАВА ДУМА за важни и нужни социални придобивки за града и общината, с които се постига и друга цел – започва съживяването на един ценен и със сериозен потенциал, но пустеещ от години общински имот, какъвто е недостроената т. нар. Нова поликлиника в съседство с Медицинския център (общопрактикуващите лекари) и Троянската общинска болница (МБАЛ - Троян). „Това е първата крачка в осъществяване на идеята ни за изграждане на социален комплекс в сградата“, коментира г-жа Михайлова, с което подсказа намеренията за доразвиване и цялостно  завършване на обекта.

СЪЗДАВАНЕТО на новия Център за лица с умствена недостатъчност - Троян ще се финансира с европейски средства – по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), 2014-2020 г. (процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“). Решението за одобряването на троянския проект е подписано от социалния министър Деница Сачева в качеството й на ръководител на Управляващия орган на ОПРР, подписан и е договорът за отпускане на безвъзмездната финансова подкрепа. Центърът за лица с умствена недостатъчност ще е с 15 места и ще се разположи на втория етаж на сградата. Предвидени са спални помещения със съответните спомагателни помещения, дневна, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала, както и зони за отдих и занимания на открито. С финансирането по проекта ще се извършат строително-монтажните работи и доставката на необходимото обзавеждане и оборудване.

ПРОЕКТНОТО предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства очаква одобрение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 (процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“). Финансирането ще включва: строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата, подбор и наемане на персонал и средства за функционирането на услугата за период от 12 месеца. Капацитетът е 30 места и ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, (включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда), мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, както и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. Центърът ще е на първия етаж на сградата и предвижда осигуряването на основни и спомагателни (обслужващи) помещения, както и пространство за отдих и групова работа.

НОВИТЕ Център за лица с умствена недостатъчност и Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства са поредните придобивки, допълващи и развиващи структурата на социалните заведения за най-нуждаещите се в община Троян. Досегашните са: Центърът за обществена подкрепа на деца и семейства в риск и Дневният център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (в Троян); Домът за стари хора, Центърът за бездомници и Центърът за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция (в с. Добродан); Защитеното жилище за хора с физически увреждания и Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания (в с. Дълбок дол). 

Т21

Още по темата:

1 Коментара:

Unknown каза...

Голямо БРАВО, има светлина в този град! Трябва да се помисли за тези хора, те не са виновни с нищо за това което са. Това да се намери начин, е само начало! Поздравления - няма да намесваме политиката - нека само резултатите да са добри!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |