Председателят Пенков пише на премиера Денков

* „Липсата на адекватна инвестиционна политика на електроразпределителните дружества води до чести аварии в електропреносната мрежа и до трайни негативни последствия за гражданите и бизнеса“ * „Категорични сме, че новият Закон за водоснабдяването и канализацията не зачита правомощията на Общинския съвет и на местното самоуправление и нарушава интересите на гражданите и бизнеса като крайни ползватели на услугата“

Тема с продължение

ПРОДЪЛЖАВАТ две големи битки на Троян. Едната – срещу безразборните спирания на тока в района, вината в повечето случаи не е обективна, на някакви непреодолими природни катаклизми, а на енергодоставчика „Електрохолд България“; подобни спирания имаше и през първата половина на м. декември 2023 г., при обичайни за сезона два снеговалежа, когато доста троянски села бяха отрязани от „светлото“ за десетки часове, че и дни (виж „Поредният снежец пак ни спря тока“ – бел. ред.). Другата – срещу опитите на държавата, чрез държавния регулатор КЕВР (Комисията за енергийно и водно регулиране), законови промени и натиск по всевъзможни други начини, се опитва да включи шепата общински водни дружества страната, най-успешното сред тях е троянското „ВиК Стенето“ ЕООД, в държавния воден сектор, иначе казано – да ги национализира/одържави; което в нашия случай ще доведе до скок на цената на водата за троянци с повече от лев за куб. м (колкото е цената в Ловеч) и отделно – ще отреже възможността за инвестиции във водопроводната и канализационната система на община Троян, насочвайки европейските субсидии за сектора към най-слабите звена в областта, т. е. ще стимулира слабаците за сметка на най-добрите (в случая Троян и общинското „ВиК Стенето“ ЕООД, което вече две десетилетия ежегодно инвестира сериозни собствени средства в общинската ВиК инфраструктура).

инж. Петко Пенков
НАСКОРО кметът Донка Михайлова, от името на Община Троян, но и от позицията си на зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България и от името на всички български общини, реагира остро, като на среща на премиера акад. Денков с представители на местните власти (11 декември) директно постави двата проблема – с тока и с водата (виж „В едно изречение (33)“). Сега, от името на троянския местен парламент, основния орган на местното самоуправление в общината, реагира и председателят на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков. В писмо, адресирано до основните ръководни фактори в държавата, от които се очаква решение на споменатите проблеми (премиера, регионалния министър, националния омбудсман, ловешкия областен управител, КЕВР, КЗП), председателят посочва като причина за „зачестилите колапси на електроенергийна система“ в община Троян „липсата на адекватна инвестиционна политика на електроразпределителните дружества“ и предупреждава за опасността, която ни грози „при предстоящото одържавяване на ВиК дружествата“, предвидено в новия Закон за водоснабдяването и канализацията, определен като незачитащ „правомощията на Общинския съвет и на местното самоуправление“ и нарушаващ „интересите на гражданите и бизнеса, като крайни ползватели на услугата“. По-долу – четете пълния текст на писмото на инж. Пенков.
Т21

Становище на Общински съвет Троян относно дейността на „Електрохолд България и „ВиК Стенето“ ЕООД, Троян

До:
Министър-председателя  на Република България
Министъра на регионалното развитие
Омбудсмана на Република България
Областния управител на област Ловеч
Комисията за енергийно и водно регулиране
Комисията за защита на потребителите


ПРЕДВИД зачестилите колапси на електроенергийна система, а оттам и създаването на проблеми на цялата икономика в Община Троян, Общинският съвет Троян изказва крайно неодобрение на дейността на „Електрохолд България“. Липсата на адекватна инвестиционна политика на електроразпределителните дружества за почистване и създаване на просеки за електропроводните линии води до чести аварии в електропреносната мрежа и до трайни негативни последствия за гражданите и бизнеса.

ВСЛЕДСТВИЕ на честото и дълготрайно прекъсване на електрозахранването щети понася туристическият бранш, който е един от основните в община Троян. Много туристи напускат обектите предварително. Отказани са резервации за предстоящите коледно-новогодишни празници. При прекъсване на електрозахранването щети се нанасят и на промишлената дейност, тъй като предприятията прекъсват технологични процеси, които често не могат да бъдат бързо възобновени. Това води до липсата на заетост на работниците и до невъзможност да се изпълняват планове, поръчки и поети ангажименти с контрагентите в отделните браншове. Това е икономически некоректно, особено в края на годината, когато се преследват крайни срокове и договорености. Прекъсването на електрозахранването води до неефективно функциониране на цялата социална инфраструктура в община Троян. Нарушава се топлоподаването, домакинствата търпят финансови поражения поради големия брой изгорели електроуреди.

В ТАЗИ връзка Общинският съвет на Троян категорично възразява и изказва несъгласие срещу инвестиционната политика на „Електрохолд България“  и качеството на провеждане на предварителен и текущ контрол и проверка на техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, сервитутите и други енергийни съоръжения. Задълженията на институциите са ясно посочени в нормативната уредба в Закона за енергетиката.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН настоява да се спазват утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и съгласувани с Комисията за защита на потребителите (КЗП) общи условия на трите електроразпределителни дружества (в България). При авария в градски райони дружествата трябва до 2 часа да създадат необходимата организация и да започнат възстановяване на електроснабдяването и до 4 часа за извънградските райони. Ако електрозахранването не бъде възстановено за 24 часа, електроразпределителното дружество е задължено да плати еднократна компенсация от 30 лева на всеки засегнат клиент. Ако прекъсването продължи над 36 часа, дружеството трябва да плаща по 20 лева на клиент за всеки следващ период от 12 часа до възстановяване на електрозахранването. Целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на електроенергийната  система трябва адекватно да отговарят на нуждите на гражданите и на икономиката в община Троян.
 
***

ЛИПСАТА на контрол води до повишаване на цените и до понижаване на качеството на услугите, опасност, която съществува и при предстоящото одържавяване на ВиК дружествата. Това предвижда новият Закон за водоснабдяването и канализацията. С него се засягат правата на различните форми на собственост и управление на активите, а именно тези на Общинския съвет. В този контекст общинското ни ВиК дружество („ВиК Стенето“ ЕООД) ще бъде заличено и Общинският съвет ще бъде лишен от правото да го стопанисва и управлява. Този акт нарушава Конституцията на Република България, Търговския закон, Закона за общинската собственост и Закона за местното самоуправление.

НОВИЯТ
Закон за водоснабдяването и канализацията предвижда обособяването на 28 територии за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и ВиК услугите, съвпадащи с областното деление на страната. Предвижда се ценообразуването на ВиК услугите да се отнася за цялата област. Общински съвет Троян алармира, че това ще доведе до повишаване на цената на водата (в община Троян) и остро възразява.

ЛИПСАТА на ясни правила за поддръжката и обновяването на водоснабдителните и канализационните системи в проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията също е силно обезпокоително. Досега „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян), функциониращо на територията на община Троян, е доказано ефективно в тази посока въпреки липсата на европейско финансиране. В проекта на Закона се предвижда средствата за обновяването на водоснабдителните и канализационните системи да се разпределят между областите, съобразно конкретната необходимост, без оглед на това от кои от ползвателите са постъпленията.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН изказва остро несъгласие, защото е наясно, че ще настъпят също и проблеми с текущите ремонтни дейности при ВиК авариите. Предвидената процедура е свързана със стиковащи действия с областния управител. Това неминуемо ще доведе до утежняване и забавяне на ремонтите дейности, които най-често имат спешен характер за гражданите. Общината ще трябва да влага допълнителни средства, за да избегне тежката и тромава процедура и бързо и адекватно да отстранява текущите аварии за своя сметка, за да отговори на очакванията на потребителите на услугата.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН
е на позиция, че новият Закон за водоснабдяването и канализацията няма да работи ефективно в посока на решаване на проблемите във ВиК ресора. Липсва възможност за инвестиране в нова техническа инфраструктура или за ремонт на съществуващите амортизирани съоръжения, като причините за това ще са финансови. Категорични сме, че новият Закон за водоснабдяването и канализацията не зачита правомощията на Общинския съвет и на местното самоуправление и нарушава интересите на гражданите и бизнеса като крайни ползватели на услугата.
 
29 декември 2023 г., Троян
Инж. Петко Пенков
председател на Общински съвет Троян


 Още по темата за тока:
 
Още по темата за водата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |