Защо от ГЕРБ не искат контрольор във „ВиК Стенето“ ЕООД?

* „Липсата на публична информация за това как се харчат парите на абонатите на „ВиК Стенето“ очевидно е разменна монета срещу политически поръчки, които управителят г-н Гечев услужливо изпълнява“
Платена публикация

В ДВЕ последователни заседания на Общинския съвет „ВиК Стенето“ ЕООД е в центъра на дискусиите на общинските съветници и за съжаление не с теми, свързани с повишаване на качеството на ВиК услугите за гражданите на Общината, а с теми, свързани с финансови проблеми. На заседанието от 28 януари беше обсъждано  подаване на въззивна жалба срещу присъда №260001/14.01.2021 г. по Наказателно дело от общ характер № 70/2020 по описа на Окръжен съд - Ловеч, с която управителят на „ВиК Стенето“ ЕООД е признат за невиновен за това, че е нанесъл значителни щети на дружеството в размер на 79 хил. лева, представляващи такси и разноски по Закона за частните съдебни изпълнители – обвинение по чл. 219, ал. 1 от Наказателния кодекс (за безстопанственост).

НА ЗАСЕДАНИЕТО от 18 февруари групата общински съветници на БСП с тревога за законосъобразното и ефективно разходване на средствата на „ВиК Стенето“ ЕООД внесе предложение за избор на контрольор на дружеството – защото според законите точно контрольорът има задължение  да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Общинския съвет.Мотивите ни за това искане са:

„ВИК СТЕНЕТО“ ЕООД е дружество, което непрекъснато е в съдебни дела, за което собственикът на дружеството в лицето на ОбС остава неинформиран, научава случайно или въобще не научава. Такъв е случаят със загубените 17 съдебни дела от „Велде България“ АД в размер на 748 хил. лв., за които има информация и за неизвестния за Общински съвет ход на делата от 2019 година насам, за наложената санкция от 268 хил. лв. от Комисията за защита на конкуренцията, която е обжалвана от дружеството, за делото за нанасяне на значителни щети от страна на управителя на „ВиК Стенето“ инж. Тонимир Гечев в размер на 79 хил. лв.

РАЗТРЕВОЖЕНИ СМЕ от това, че в Общинския съвет постъпи писмо от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за нарушения в управлението на дружеството с искане за становище. Конкретно решение след сигнала на АДФИ от страна на Общинския съвет и до днес няма. Ние по никакъв начин не обвиняваме когото и да било - за това си има съд. Но считаме, че криенето на информация от страна на управителя на дружество от собственика в лицето на Общинския съвет е недопустимо, особено когато става дума за суми в големи размери, които са внесени от абонатите на ВиК дружеството.

ТРЕВОЖИ НИ необяснимо неритмичната дейност на дружеството в различните години при сравнително устойчиво ниво на цените и приходите, което поражда въпроси. В последните десет години инвестициите варират от 1,4 млн. лв. през 2018 г. до 430 хил. лв. през 2019 г. Това поставя инвестиционната програма на Община Троян в зависимост от непрогнозируемата и неустойчива инвестиционна дейност на ВиК дружеството, без да са ясни причините за това.

ХРОНИЧНИ СА кадровите проблеми в дружеството. Години наред управителят на дружеството инж. Гечев определя за ръководен екип освен себе си единствено главния счетоводител, в противоречие с изисквания на Глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите за квалификация на персонала. На настояването от страна на Община Троян да бъде спазено нормативното изискване управителят отговаря, че изискването на наредбата е нецелесъобразно. На сигналите от страна на общинска администрация за нарушението на нормативното изискване Общински съвет не реагира.

„ВИК СТЕНЕТО“ ЕООД отказва да извършва дейности, които собственикът, в лицето на Общинския съвет, е вменил на дружеството като: поддържане на канализационната система на града; асфалтиране на разкопаните за ремонтни дейности участъци в града и селата, за което ние като общински съветници имаме системни оплаквания от жителите на града и най-вече от кметовете и кметските наместници в селата; качество на изпълнените дейности по инвестиционната програма.

ТРЕВОЖАТ НИ сигналите на гражданите и бизнеса за самоволно определяне на степента на замърсеност на отпадните води, за нарушения при подмяната на водомерите, за арогантно поведение на управителя към гражданите и др. Нашето разбиране е, че Общинският съвет се нуждае от обективна информация, за да може да взима компетентни решения.  

СТРАННО Е, че от ГЕРБ не желаят такава информация, че вложиха много усилия да „убеждават“ другите групи в Общинския съвет, че не е нужен контрольор, че председателят на Общинския съвет инж. Петко Пенков оставя без последствие сигнали за нарушение, дори гласува в съвета против свои предложения, засягащи дружеството. Липсата на публична информация за това как се харчат парите на абонатите на „ВиК Стенето“ очевидно е разменна монета срещу политически поръчки, които управителят г-н Гечев услужливо изпълнява, част от тях са документирани на страниците на медиите. Във време, в което живота на общинското дружество е под въпрос, защото идеята за одържавяване на дейността му вече е оповестена под формата на проект за закон, такава недобросъвестност е опасна. Защото цената ще я плащат жителите на общината.

19 февруари 2021 г.
Групата на общинските съветници от БСП - Троян
 

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |