Какво се случва с „ВиК Стенето“ – другата гледна точка

* „И ако, г-жо Михаилова, Вашето поведение е диктувано да доказвате на инж. Гечев „Кой кара влака“, това не дава оптимизъм за бъдещето на общинското ВиК дружество и ще е за сметка на троянци“

„Граждани за Троян“
Платена публикация

ВСЯКА безконтролна власт ражда чудовища, а гражданският контрол държи властта будна! Хората, които ни управляват, трябва да свикнат, че са под обществените прожектори, че ще са наблюдавани и критикувани без значение колко са успешни в собствените си очи или в очите част от избиращите. За нас, група троянци, резултатът от безконтролното величаене или отричане е един и същ – спира времето. Идва лепкавата мъгла от липсата на надежда и бъдеще. Ние, гражданите на Троян, не искаме времето в него да спре. Имаме кмет, на когото троянци дадоха правото да ги управлява за трети мандат. Ще кажете: „Значи г-жа Михайлова е успешен кмет“. Да, новият стар кмет определено е по-различен от предишните. Определено Троян се промени! Увеличиха се цветята, цветните лехи и зелените пространства, появиха се две „кръгови“ и един нов Малък пазар. Но… и видинското село Ново село с около 150 жители, предимно пенсионери, се хвали със спортен комплекс за 5,515 млн. лв., а улиците му остават разбити и липсват елементарни условия за нормален живот.

И ДАЛИ „харесван“ не е подменен с „успешен“. Защото ако за неща, за които са нужни радикални действия и е нужна реформаторска визия, са оставени на безвремието, понеже не носят харесване, не е успешност. Винаги е по-лесно и неотговорно да насочиш парата в свирката, а не в движението напред. „Успешен“ или „харесван“ кмет е г-жа Михайлова? Дали дългото стоене в кметският кабинет не е превърнал г-жа Михайлова по-скоро в неполезен отколкото полезен водач на общността ни? Ние, група съмишленици от неформалното сдружение „Граждани за Троян“, ще ви покажем фактите, а вие ще решите.

И ЗА ДА НЕ СПРЕ отново времето и за да не се появят чудовищата отново, си подсигуряваме трибуна, като си заплащаме място в единствената свободна от политическа цензура територия, тази на в. „Троян 21”. В която ще изнасяме публично информации и факти за работата на кмета, екипа му, общинската администрация и общинските съветници, които ни управляват и от които зависи качеството на живота, който живеем. Ще ви разкажем в какво са се превърнали кметската и общинска институции. Ще ви разкажем как се харчат парите от общинския бюджет. Пари, които са на всички нас, гражданите на Троян. Искаме да научите истината и да познаете истинските лица на хората, на които дадохте доверието си да ни ръководят. Хората с претенции за учители по морал и със самочувствие на страдалци заради обществената си жертва. Ние ще наблюдаваме и осветлим сега управляващите. Защото тези, които избираме и на които даваме доверието си, са наши слуги и са там, в меките управленски кресла, за да ни служат. И най-първо те са отговорни пред нас, гражданите на Троян, и след това пред партийните си централи!

***

КОНКУРСЪТ за избор на управител на общинското водно дружество „ВиК Стенето“ ЕООД за нов тригодишен мандат – 2020-2023 г., завърши без резултат. Това съобщи на редовната си месечна пресконференция на 14 януари кметът Донка Михайлова*. Приключването на конкурса без избор на управител е заради ниската оценка, поставена на инж. Гечев от комисията по избора, ръководена от ресорния зам.-кмет Ангел Ангелов, с членове Борис Бояджиев (директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“ и офицер от резерва), инж. Николай Райковски (началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“, завършил МГУ „Св. Иван Рилски”), адв. Цвета Димова (началник отдел „Правно и административно обслужване“), Мария Минкова (главен експерт в отдел „Общинска собственост и икономика“) – 3,20 при изискван минимум 4,50.

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА г-жа Михайлова казва доста неистини, които се разминават с реалните факти и съществуващите документи. Тя не за пръв път злоупотребява и еквилибрира с истината, за да поддържа образа си на кмет, жертващ себе си и личното си щастие в обществената полза. Новото в поведението и в тона й е усещането на непогрешимост и крайна експертност. Гражданите трябваше да научат, че всички успехи на „ВиК Стенето“ ЕООД са благодарение на Община Троян (разбирай кмета Михайлова), а проблемите, натрупани в общинския ВиК сектор, са резултат от управлението на неговия управител инж. Гечев. Но това ли е истината?

Кметът Михайлова: Представеният от инж. Гечев бизнес план е бил внесен в Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) през 2016 г. и все още не е утвърден. В този смисъл бизнес планът е далеч от изискванията за актуалност. Обобщено – в представения бизнес план комисията не е видяла визията на кандидата за бъдещото развитие на ВиК мрежата на територията на общината.

Фактите: Бизнес планът за развитие на „ВиК Стенето“ ЕООД не е утвърден от КЕВР не заради липса на експертност, а заради отказа на кмета Михайлова да подпише договор за възлагане на „ВиК Стенето“ ЕООД на поддръжка и експлоатация на общинската ВиК мрежа, въпреки няколкото напомнителни писма от КЕВР. Комисията в конкурса на основание на своята експертна компетентност във ВиК сектора не е видяла визия за бъдещо развитие на предприятието!?

Кметът Михайлова: Комисията не е удовлетворена от отговора на инж. Гечев как ще бъде реализирана програмата за водоснабдяването на малките населени места, приета от Общинския съвет. „Предвид условията на недостиг на вода в някои от махалите, включително в настоящия момент – красноречива е ситуацията в мах. Маргатина (с. Белиш) и доскоро в мах. Длъжковска (Троян), считаме, че тази тема не бива да убягва от вниманието.“

Фактите: Бизнес планът, изискан за конкурса, касае цялата дейност на дружеството за постигане на заложените от КЕВР показатели за качество. Съгласно Закона за водите кметът на населеното място отговаря за правилното и ефективно стопанисване и експлоатация на всички ВиК съоръжения, които са публична общинска собственост (каквито са ВиК мрежите на населени места, цитирани от кмета). Какво се случва с малките населени места, които по закон са задължение и отговорност на кмета Михайлова и ако тя иска те да бъдат обслужвани от ВиК оператора, първо трябва да подготви необходимите документи за експлоатация. За това е имало достатъчно време през двата предишни мандата. Защо не го е направила, може да отговори само и единствено г-жа Михайлова.

Кметът Михайлова: При събеседването инж. Гечев не е изразил ясно виждането си за подобряване на стиковането/синхронизацията между капиталовата програма на Община Троян и инвестиционната програма на ВиК дружеството. „Това е един проблем, който ескалира особено през последната година и който на практика бе сериозна бариера пред изпълнението на общинската капиталова програма. Тъй като в немалка част от случаите Общината трябваше да решава дали да се откаже от изпълнението на програмата или да реконструира улична мрежа и пътища върху нереконструирана водопроводна мрежа“, бе кметското уточнение. В последната една година много често се е налагало Община Троян да извършва ремонтни дейности по улиците без да е реновирана водопроводната мрежа.

Фактите: Предполагаме, че на достъпен език това трябва да означава: Няма координация между Общината и ВиК дружеството при изпълнение на общинската капиталова програма и затова е виновен персонално инж. Гечев. Защото той си прави ремонти и разкопава където е нужно, а не където е решил кмета. И понеже е с неуправляем характер, нарочно копае точно там, където преди това кметът е асфалтирал по общинската капиталова програма. Г-жо, Вие като кмет на този град и принципал на общинско търговско дружество „ВиК Стенето“ ЕООД трябва да запознавате управителя му с намеренията си за ремонти, за да може той да планира дейността на дружеството, като се съобразява с Вас, неговия началник. Когато ремонтира връхната конструкция, Общината трябва да е сигурна, че подземната инфраструктура е изградена и няма да се налагат бъдещи разкопавания. Нали така! Но желанието за координация и съгласуваност не са ваша сила.

Кметът Михайлова: На събеседването не се усетила волята на инж. Гечев за подобряване на взаимоотношенията с гражданите – един проблем, който троянци поставяли при всяка среща с общинското ръководство.

Фактите: Тука вече, г-жо Михайлова, ни затруднихте и пообъркахте! „ВиК Стенето“ ЕООД има Информационен център, където всеки гражданин може да направи оплакване, предложение или да съобщи за проблема си (същата е и функцията на Информационния център в сградата на Общината). Управителят на дружеството е длъжен да го ръководи ефективно като подменя водопроводната мрежа, отстранява навреме появилите се аварии, събира приходите от продадената вода, създава спокоен работен климат за служителите си и им плаща редовно и навреме заплатите. В договора му за управление никъде не е посочено, че в задължение му се вменяват определен брой трудочасове празнодумстване и лакърдисване с градските пенсионери. Засега тази дейност са я поели джипитата! Ще е интересно да научим каква е представата Ви за „подобряване на взаимоотношенията с гражданите“?

Кметът Михайлова: Не е установено разбиране на кандидата за социалните отговорности на едно общинско дружество. Което дружество има сериозни ангажименти към населението – в значително по-висока степен отколкото отговорностите на едно обикновено търговско дружество.

Фактите: Г-жо кмет, Вие сте икономист и със сигурност познавате теорията за принадената стойност на Карл Маркс, а не само сътворения от него „Комунистически манифест“? Трябва да правите разлика между общинско предприятие и общинско търговско дружество. Общинското предприятие се ръководи от Вас, по Вашите разбирания и възможности. Затова отговорността за икономическото му състояние е Ваша. Общинското търговско дружество е икономически субект, който не може да прави социални разходи. То се управлява от назначен от Вас управител, който е длъжен да го  ръководи по икономическите правила на свободния пазар,  формулирани и от вероятно уважавания от Вас Карл Маркс.

УПРАВИТЕЛЯТ на общинското дружество носи отговорност за икономическото и финансово състояние и се отчита на принципала си, т. е. пред Общинския съвет и Вас. В последните 15 години „ВиК Стенето“ ЕООД на практика обнови 85% от ВиК инфраструктурата на територията на град Троян и 50% в общината. Това е най-високият процент на обновяване на ВиК мрежа за толкова кратко време, за което ние знаем. В момента водозагубите в Троян са 48%, спрямо 60% средно за страната, което също е предпоставка за една относително добра цена на водата и относително добри решения в бъдеще.

ТОВА обаче, г-жо Михайлова, е резултат от работата на инж. Тонимир Гечев и определено не е резултат на управленските умения на Вас и г-н Минко Акимов. Ако социален разход е да изискаш (както сте направили миналата година) от търговското дружество да предостави на Общината за ремонтни дейности в махала Долна Попишка 100 метра ПВЦ тръба ф 90 без да имате намерение да я платите на дружеството, е най-малко притеснително. Притеснителното е, защото може би живеете с икономическата логика на късния социализъм. Като човек с икономическа диплома и 8-годишен управленски опит сте наясно, г-жо кмет, че без договор за ВИК оператор на територията на Община Троян „ВиК Стенето“ ЕООД не може да прави инвестиции върху активи, които не са му предоставени за поддръжка и експлоатация.

И АКО, г-жо Михайлова, Вашето поведение е диктувано да доказвате на инж. Гечев „Кой кара влака“, това не дава оптимизъм за бъдещето на общинското ВиК дружество и ще е за сметка на троянци. Защото инж. Гечев е управител с характер, което му и пречи, но и помага. Спомняме си преди него какво беше – слаби управители и реална опасност за закриване на общинското ВиК дружество. Сега да не стане нещо такова? Вярваме, че заедно ще поставяме въпросите и пак заедно ще търсим отговорите!

Илия Симеонов, „Граждани за Троян“

* Цитатите във връзка с конкурса за управител на „ВиК Стенето“ ЕООД и пресконференцията по темата на кмета Донка Михайлова са от публикацията „Конкурсът за управител на „ВиК Стенето“ ЕООД се провали“ в сайта на в. „Троян 21“ от 19 януари т. г.

Още по темата:

1 Коментара:

AT каза...

Генчо, що не вземеш да го осиновиш тоя а.......к Тонимирчо и да земеш да спреш да пълниш страниците с плява и помия!Аде холан!Стига вече...Плочата се изтърка...

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |