Да управляваш на инат!

* На заседанието на Общинския съвет днес съветниците от ГЕРБ, „Глас народен“ и ВМРО отхвърлиха предложението на съветниците от БСП за назначаване на контрольор във „ВиК Стенето“ ЕООД * Зам.-министър Николай Нанков, МРРБ: „ВиК Стенето“ е най-успешно работещото водно дружество в България
Платена публикация
ИСТИНСКИЯТ държавник, по дефиниция, трябва да работи в обществен интерес при стриктно спазване на закона, защото справедливите неща са добри. Кое е справедливо и дали справедливото е добро?  Отговор на тези въпроси са търсили още от дълбока древност. Ето какво мисли Сократ: „В чия полза действа властника? Изобщо управляването за кого е? То не е ли заради доброто на управляваните, за да бъдат те щастливи, като живеят в едно добре уредено общество? Да не би властването да е нещо, от което имат полза повече управляващите, отколкото управляваните? Защо, да кажем, овчарите властват над овцете? Да не би в полза на самите овце? То е заради овчарите, за да могат да ги стрижат и да получават от тях каквото желаят – мляко, месо“.  Така са мислили в древна Гърция, люлката на демокрацията (от гръцки народовластие). Как изглеждат нещата в наши дни?

ГРУПАТА на общинските съветници на БСП - Троян внесоха предложение в Общинския съвет за назначаване на КОНТРОЛЬОР във „ВиК Стенето“ ЕООД. За гражданите на община Троян назначаването на контрольор в общинско дружество, което е в отлична кондиция, звучи екзотично, тъй като и от самото предложение не става ясно „що е то контрольор и има ли той почва в Троян“. Ето какво казва Търговският закон по този въпрос: „Контрольорът е помощен орган и не може да упражнява контрол (...) върху дейността на управителя. Той не може да спира сделките на управителя, а само да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и ако има нарушения, той може да сезира Общото събрание, а не да спира решенията както на управителя, така и на ОС“ (чл.144, ал. 1 от ТЗ). Контрольорът се назначава при настъпването на определени условия, например при констатации, че загубите на дружеството са надхвърлили определена величина, определена в дружествения договор.
    
„ВИК СТЕНЕТО“ ЕООД поддържа и експлоатира 560 км водопроводна и 52 км канализационна мрежа с 2 пречиствателни станции за отпадни води и 23 помпени станции на територията на община Троян и има персонал 75 човека при средна работна заплата за 2020 г. 1107 лв.  Изградена е и действа автоматична система за управление и контрол на помпените станции за питейна вода, наблюдава се 24 часа в денонощието нивото на резервоарите за питейна вода и подаваното на водното количество към съответните населени места. Реагира се веднага при установени отклонения от нормалната работа, като по този начин се намаляват загубите на вода в мрежата. Общите загуби на вода в общината са 47% и по статистика са най-ниските в страната. Ниските нива на загуби са резултат от политиката на дружеството да се подменят участъци от мрежата с най-много аварии и загуби. Ежегодно със собствени сили и финансиране се подменя между 12 и 15 км водопроводната мрежа. Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков коментира, че „ВиК Стенето“ е най-успешно работещото водно дружество в България!

ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ на „ВиК Стенето“ ЕООД, незнайно защо, дразни кмета Донка Михайлова и групата съветници от БСП - Троян. От всичко казано дотук е видно, че няма разумна причина да се назначава контрольор в едно успешно общинско дружество, а по-скоро това действие е продиктувано от желание за реваншизъм и демонстрация на сила. Очевидно е, че г-жа Михайлова се опитва да използва общинските съветниците на БСП като бухалка за разчистване на лични сметки и упражняване на натиск върху управителя инж. Тонимир Гечев. Друга възможна опция за това упражнение е да се намери работа на някой „другар“. И не на последно място, дали това не е нов опит да се „подчини“ и „овладее“ поредното общинско дружество. Кой знае? Времето ще покаже.

СЛАВА БОГУ, на сесията на Общинския съвет, която се проведе на 18 февруари 2021 г., общинските съветници от ГЕРБ, „Глас народен“ и ВМРО проявиха държавническа мисъл и не приеха предложението, направено от съветниците на БСП, за назначаване на контрольор във „ВиК Стенето“ ЕООД, което по същество бе лишено от всякаква икономическа логика и би било в ущърб на жителите на община Троян.  

ОЩЕ МАЛКО факти. Вече 10 години кметът Михайлова не е изработила стратегия за работа с отпадъците. Липсват разписани мероприятия за оползотворяване на утайката от Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) - Троян. Пречи се съзнателно, или от липса на компетентност, за депонирането й на сметището на града. Единствено „ВиК Стенето“ е изготвило и реализира собствен проект за рекултивация/възстановяване на нарушен терен с утайка от ПСОВ.

АКО ЕНЕРГИЯТА, която  кметът Михайлова  използва в личната си битка с управителя на дружеството инж. Гечев се пренасочи за подобряване работата на администрацията в интерес на общността, със сигурност ще даде по-добри резултати. Г-жо Михайлова, за да сте успешен кмет не е достатъчно само да налагате еднолично волята си, независимо от това дали сте права или не. Трябва да се управлява отговорно и държавнически, а не на инат!


Христо Христов, сдружение „Промени Троян“

* Авторът е троянец, студент по инженерен дизайн в Лесотехническия университет в София, член е на ръководството на младежкото сдружение „Промени Троян“ (бивше „Граждани за Троян“)

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |