Донка Михайлова: Няма да допусна гражданите да бъдат ощетени

* „Отправям призив към хората, които измислиха този конфликт в ущърб на троянци, да внимават с общинските дружества, тъй като те са основен фактор за стабилността на бюджета и на водените политики
 на Община Троян“
Право на отговор
Донка Михайлова

Кметът на община Троян и кандидат за кмет на Местни избори 2019 Донка Михайлова се възползва от правото си на отговор на обвиненията към нея, отправени от управителя на троянското общинско водно дружество „ВиК Стенето“ ЕООД инж. Тонимир Гечев (виж „Тонимир Гечев: Обвинявам кмета Донка Михайлова“ – бел. ред.). Т21

В ИНТЕРЕС на правото на троянци да получават достоверна информация за решенията, свързани с управлението на общината, използвам правото си на отговор по повод публикуваното в сайта на вестник „Троян 21“ писмо на управителя на „ВиК Стенето“ ЕООД, озаглавено „Тонимир Гечев: Обвинявам кмета Донка Михайлова“. Троянци много бързо се ориентираха в авторството на писмото и изразиха мненията си в интернет. Беше очевидно – в близките до ГЕРБ „Блиц“, „24 часа“ и в „Панорама“ на Канал 1 на БНТ чакаха местната медия да пусне писмото, за да излязат веднага с гръмки статии, изпълнени с неистини. Бързо реагира в „Панорама“ и Тома Биков – колега и приятел на кандидат-кмета на ГЕРБ Иван Миховски. Намирам за излишно да отговарям на неистини и няма да го правя в бъдеще, но ще поставя няколко принципни въпроса за настоящето и бъдещето на ВиК дружеството в Троян.

1. Относно несключването на договор
 с „ВиК Стенето” ЕООД

С  РЕШЕНИЕ №1013-II/25.07.2019 г. Общински съвет - Троян реши, че договорът  за възлагане дейностите по предоставяне на ВиК услугата и поддържане на  ВиК системите на обособената територия на „ВиК Стенето“ ЕООД следва да бъде подписан, след като управителят на дружеството представи писмено предложение по съдържанието на дейностите, съгласно изискванията на чл. 198, ал. 5 от Закона за водите.

КЪМ НАСТОЯЩИЯ момент г-н Гечев не е предоставил свое предложение за срока на договора и размера на инвестициите в този период, а според решението на Общински съвет срокът, в който следва да се представят предложения, е 2 декември 2019 г. Т. е. няма нито закъснение, нито неизпълнение на решение на Общински съвет от моя страна. С оглед желанието за ускоряване на процеса и. д. кметът Бистра Чолакова е поискала да съкрати този срок като се предвидят инвестиции не по-малко от 500 хил. лв. годишно.

2. Относно писмото от Комисията за водно
 и енергийно регулиране (КЕВР)

"Пропуснатата" извадка от писмото на КЕВР
ПОЛУЧЕНОТО писмо от КЕВР е стандартно административно писмо, което не бе показано в цялост в „Троян 21“, а бяха цитирани извадени от контекста части от него. Националните медии, без да са видели писмото, му приписаха текстове, които то не съдържа. Писмото касае договора за възлагане на дейностите по предоставяне на ВиК услуги с искане  към Община Троян „да представите актуална информация и/или копие от сключен договор по реда на Закона за водите между Общински съвет Троян и „ВиК Стенето“ ЕООД. При условие че договорът не е сключен, в какви срокове ще бъде сключен същият“. След като две години КЕВР не приема по различни причини бизнес-плана на „ВиК Стенето“ ЕООД, Комисията очаква Общината да ускори процеса на договаряне, за което Общината е предприела мерки.

3. За бъдещето на дружеството

В ИНТЕРЕС на Община Троян е дружеството да остане общинско и по тази тема има пълно единомислие между мен и Общинския съвет. В предизборните месеци обаче между мен и групата на ГЕРБ и сателити в Общински съвет възникнаха противоречия. Групата на ГЕРБ готвеше увеличение на цената на водата през м. октомври, за да предизвика недоволство. Направен бе опит да се прескочи конкурсът за избор на управител. Това са казуси, които ни изправиха пред принципни различия.

В ПРИЕТИЯ от Общински съвет бизнес план на дружеството се предвижда чувствително намаляване на средства за инвестиции – от 1204 хил. лв. през 2018 г.  на  606 хил. лв. през 2021 г. при планирано сериозно нарастване на цената на водата за гражданите; като се има предвид, че в последните години разходите за инвестиции средногодишно са били по 700-800 хил. лв. Липсата на капацитет на дружеството да обезпечи ежегодно нарастващите инвестиционни планове на Община Троян и предварително да подменя ВиК-инфраструктурата в улици и пътища, които подлежат на ремонт, е проблем, който поставям пред Комисията по икономика и пред целия Общински съвет вече две години.

НАМЕРЕНИЕТО дружеството да се ангажира с все по-малко инвестиционна дейност стигна дотам, че в разговор за параметрите на договора г-н Гечев настоя договорът, който се очакваше да подпиша бързо и без въпроси, да предвиди в рамките на следващите 15 години дружеството да инвестира средно 150 хил. лв. годишно.

ЗА МЕН беше ясно и естествено решение да не подписвам прибързано такъв договор, който обрича дружеството на безперспективност и да търся по-нататъшен диалог, за да гарантирам по-добри условия по договора за троянци. Странно е това, че когато поставих въпроса на общинските съветници становището на представителите на ГЕРБ бе, че недостигащите средствата за инвестиции следва да се вземат от общинския бюджет.

НЯМА КАК да се съглася и с това, защото то на практика означава дружеството да прибира таксите за вода, пречистване и отвеждане на отпадни води, а инвестициите в мрежата да бъдат за сметка на данъците на гражданите. Означава и друго – чувствително намаляване на размера на капиталовата програма за улици, училища, спортни бази, детски градини и други инвестиции със средствата, които ще отидат за инвестиции във ВиК мрежата.  Ще посоча и това, че без мое съгласие, за да се избегнат спорове, бе публикувано съобщение за повишаване на цената на водата.

СМЯТАМ, че „ВиК Стенето“ се нуждае от чувствително подобрение на ефективността на управлението си, за да се върне сред водещите дружества в страната, където е било. Затрудненията, които провокираха загубените дела с „Велде“ и неизпълнението на съдебни решения в размер на над 800 000 лв., могат да бъдат преодолени с добри финансови решения, каквито съм готова да предложа на съветниците.

***

ВИНАГИ съм считала, че общинските дружества не са просто бизнес структури. Те са фирми, които имат и особени социални функции. И трябва да работят не основно за печалбата си, както всяка една фирма, а най-вече за гражданите и Общината, които всъщност са техни собственици. За това са създадени. В случая например трябва да се инвестират средства в развитие на мрежата в малки населени места, които бавно да се възвръщат. Това е разбирането, което ще налагам в по-нататъшната си работа като кмет, така както правя при всички останали дружества и в общинското предприятие „Комунални услуги - Троян“.

ОБЩИНА ТРОЯН е една от малкото български общини, които извършват комуналните си дейности сами. И това е един от основните фактори за стабилност на общинския бюджет. И така трябва да остане. Ще продължавам да браня стабилността на този бюджет, защото това са парите на троянци. Нещо повече – планирам в следващия мандат да бъдат създадени две нови общински предприятия: за управление на общинските имоти и за управление на социалните дейности. Затова и отправям призив към хората, които измислиха този конфликт в ущърб на троянци, да внимават с общинските дружества, тъй като те са основен фактор за стабилността на бюджета и на водените политики на Община Троян.

Донка Михайлова

Още по темата:

1 Коментара:

Djigata каза...

Г-н Гечев, на "Велде" нещо му се губят 300000лв.непреведени от ВИК.Гледам четири деца, работя там и си искам заплатата. Ако обичате обяснете откъде взехте останалите 500000лв? Май цял Троян плаща Вашите грешки...

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |