ЧЕЗ отговори на питането ни и се извини

* „Поднасяме извинения за причинените неудобства на Вас и всички наши клиенти в района, като Ви уверяваме, че от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се предприемат всички необходими действия за повишаване качеството и сигурността“

Тема с продължение
На 8 ноември – в обещания 30-дневен срок – получихме отговор на питането на гл. ред. на Т21 Генадий Маринов до електродоставчика „ЧЕЗ България“ от 18 октомври т. г.  във връзка с многократните спирания на тока в немалка част от Троян, включително централната, в рамките на два часа същата вечер, петък, 18 октомври, от 21:20 ч. до 23:15 ч. (виж „ЧЕЗ зашлеви Троян в петък вечерта“ – бел. ред.). Въпросите бяха три – на какво се дължи това спиране на тока в Троян в спокойната, топла, безветрена и бездъждовна вечер, потърпевшите клиенти ще получат ли обезщетение за причинените им неудобства и вреди и ще има ли извинение за случилото се. Представяме ви отговора на „ЧЕЗ България“ АД, подписан от Соня Петкова от дирекция „Обслужване на клиенти“, по наше мнение коректен и в общи линии задоволителен. Т21

УВАЖАЕМИ г-н Маринов, във връзка с Ваше писмо, получено на електронната ни поща и регистрирано посредством входящ № 100000120587/21.10.2019 г., е извършена проверка от служители на дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, стопанисващо електроразпределителната мрежа.

ИНФОРМИРАМЕ Ви, че e поискана справка от регистрите на електроразпределителното дружество за смущенията на захранването в района, съгласно която Ви уведомяваме, че прекъсванията на захранването на 18 октомври 2019 г. се дължат на повреда в кабел средно напрежение (СрН) от кабелна линия (КЛ) 20kV „Ковачев“. Повредата представлява непредвидено събитие със случаен характер, като при възникването му от страна на електроразпределителното дружество се предприемат незабавни действия с цел максимално бързото отстраняване на повредата и възстановяване електрозахранването в засегнатите райони. Това налага осъществяването на оперативни превключвания, предизвикващи краткотрайни смущения на електрозахранването. А те се осъществяват с цел локализиране и отстраняване на аварии, осигуряване на безопасна работа на екипите, възстановяване на нормалната схема на електрозахранване, запазване целостта на електроразпределителната мрежа.

СЪГЛАСНО чл. 41, ал. 1, т. 5 и 8 от Наредба №6/24.02.2014 г. (обн. ДВ, бр. 31/04.04.2014 г.). за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи „ЧЕЗ Разпределение България“ АД може да преустанови преноса на електрическа енергия към потребителите без предварително предизвестие – в случай на повреди в електрическата мрежа или съоръжения, по независещи от преносното или съответното разпределително предприятие причини и при извършване на оперативни превключвания в разпределителните мрежи, за локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които не подлежат на планиране.

С ЦЕЛ подобряване на качеството на доставяната електрическа енергия през 2019 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД монтира 3 (три) броя триполюсни товарови прекъсвачи по кабелна линия 20 киловолта „Ковачев“, като предстои монтаж на още един триполюсен товаров прекъсвач и кабелни сигнализатори за земни и къси съединения. Модернизацията значително ще подобри качеството на електрозахранването в района.

ПОДНАСЯМЕ извинения за причинените неудобства на Вас и всички наши клиенти в района, като Ви уверяваме, че от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се предприемат всички необходими действия за повишаване качеството и сигурността на електроснабдяването и свеждане на такива случаи до минимум. Благодарим Ви за отделеното време и се надяваме, че сме Ви били полезни.

С уважение:
Соня Петкова, дирекция „Обслужване на клиенти”,
по пълномощно от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |