Кажете, г-н Иванов? Защото е редно да има реципрочност, нали?!

* Шефът на КЕВР Иван Иванов: „Ако захранването не бъде възстановено до 24 часа, дружествата заплащат еднократна компенсация от 30 лв. на всеки клиент“ * Не важи при обявено в областта извънредно положение, каквото сега нямаше  * Областният Виктор Стойчев:  „Това, което се случи, абсолютно не е нормално“ * Ако клиентът не си плати навреме – санкции, сега не си плаща ЕРП-то и какво правим?
Хубава работа, ама...
Иван Иванов обяснява за санкциите при продължително спиране на тока, 29 ноември 2023 г.
В НАЧАЛОТО на първия си мандат, зимата на 2011/2012 г., кметът Донка Михайлова се сблъска остро с един тежък проблем – неуредиците в електроподаването, тогава електродоставчик в нашия район бе чешката компания ЧЕЗ, и спиранията на тока при всеки по-обилен снеговалеж, продължаващи понякога с дни. „Недопустимо е в 21. век да се случват такива неща“, коментира тя тогава, след среща с регионалния мениджър на ЧЕЗ и бивш посланик на Чехия у нас Петер Докладал. На срещата не бе отречено, че проблемите със спирането на тока в община Троян са най-вече заради липсата на достатъчно инвестиции (от енергоразпределителното дружество) в електропреносната мрежа. Поставени бяха и няколко основни искания на Община Троян: електропроводът „Бели Осъм“ да бъде разделен, за да се избегне положението при авария в някое от селата Бели Осъм, Чифлик, Горно Трапе, Шипково и туристическия комплекс Беклемето, да се спира токът на всичките; монтиране на автоматика по линията към Орешак и Черни Осъм по същата причина – за да не остават едновременно без електроснабдяване; и с особена острота – регулярно да се изсичат дървета и храсти в сервитута на въздушните електропроводи. На среща през миналата зима 2022/23 г. (м. февруари 2023 г.) при областния управител на Ловеч, тогава Светослав Славчев, кметът Михайлова отново постави троянските искания, свързани с електродоставката в общината, този път адресирани към „Електрохолд България“ (приемникът на „ЧЕЗ България“), а проблемите бяха сходни с тези отпреди 10 години.

СЕГА, в началото на четвъртия си мандат – зимата на 2023/24 г., кметът Михайлова и Община Троян се сблъскаха със същото, масови спирания на тока при обилния снеговалеж, на какъвто бяхме свидетели през миналия уикенд, 25-26 ноември. Същите и също толкова справедливи бяха недоволствата на потърпевшите жители, предимно от селата, продължителни спирания на тока имаше в почти всичките 21 троянски села, а и в някои части на града (Троян). За наша „радост“ – някак „по-спокойно“ е, когато не си сам в бедата – на същия хал бяха много селища в страната, включително в нашата Ловешка област, станахме свидетели и на бурни реакции на недоволство, като на оня млад мъж от с. Калипетрово, Силистренско, останал без ток над 30 часа, който нахлу в офиса на местното Енерго, за да опече филийки за закуска на двете си малки деца и заплаши дружеството със съд. Твърде остро реагира и настоящият областен управител на Ловеч Виктор Стойчев, който определи ситуацията с продължилите 72-часови спирания на тока в някои селища на областта като „ненормална“.

Областният управител на Ловеч в изявление 
за ситуацията с тока, 28 ноември 2023 г.
ЦИТИРАМЕ дословно г-н Стойчев (цитатът е от официално прессъобщение, 28 ноември): „Това, което се случи, абсолютно не е нормално. Още на заседанието на кризисния щаб, на което обсъдихме създадената организация на институциите и фирмите за зимния сезон, казах, че дали наистина имаме обявената готовност, ще разберем при първата критична ситуация. Разбрахме – готовност може да има, но действията от гледна точка на населението бяха изключително бавни и няма как да обясня на едно семейство, което - дали с малко дете, или възрастен човек, защо е не 24, не 48, не 72 часа, а повече без ток, и да му кажа, че това е нормално. Не, не е нормално“. Областният управител подчерта, че са нужни санкции, но си „върза гащите“ с уточнението: „Но областната администрация не е институцията, която може да търси отговорност от електроразпределителното дружество (ЕРП) за тази ситуация. Ние можем да реагираме с писмо до тях, че това забавяне е неприемливо по принцип, но санкции не налага нито областният управител, нито областната администрация“.

И ДА НАСОЧИМ вниманието към въпросното възлово нещо – санкциите, включително обезщетенията за потърпевшите от многочасовите спирания на тока, които санкции, ако се наложат, разбира се, при всички случаи ще повлияят на решаване на проблема и дисциплиниране на системата.

ВРЪЩАМЕ СЕ
отново назад. През зимата на 2019/20 г., когато Ловешка област и община Троян отново бяха на тъмно и студено продължителни периоди от време, а на 6 февруари 2020 г. бе поставен абсолютен рекорд – всичките 21 троянски села останаха без ток, съпроводено от спиране на водоподаването и прекъсване на мобилните връзки, в някои от селата за по няколко дни. Кметът Михайлова остро реагира срещу доставчика, още бе ЧЕЗ, с отворено „кърваво писмо“, в което за пореден път постави познатите искания: „Община Троян многократно е представяла пред ръководството на ЧЕЗ своите очаквания за адекватни действия на компанията по отношение на поддържането на мрежата. След подобни проблеми през 2012 г. на среща с тогавашния председател на Надзорния съвет настойчиво поискахме включването в инвестиционната програма на ЧЕЗ на конкретни решения. Част от тях бяха изпълнени, други – не. При провежданите регулярни срещи при Областния управител на област Ловеч, Община Троян представяше като основни следните проблеми, които са актуални и до настоящия момент: 1. Изсичане на храсти и дървета в сервитута на въздушни електропроводи средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН); 2. Ремонт или подмяна на напукани или наклонени стоманобетонни стълбове от електропреносната мрежа; 3. Подмяна на проводници по селата от мрежа НН с по-голямо сечение за избягване пад на напрежение в крайните точки“.  Писмото завършваше с препоръка към държавата, нещо, което, както и всичко останало, продължава да е актуално и в момента: „Крайно време е държавата, в лицето на Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), да намери регулационния механизъм, с който да накара „ЧЕЗ България“ (разбирай „Електрохолд България“ – бел. ред.) да приложи ефективна инвестиционна и кадрова политика по места“.

ЗАСЛУЖАВА
внимание и едно тогавашно (2020 г.) писмено питане до КЕВР, отправено от журналиста от Ловеч Павлин Иванов. В подадения от него сигнал до КЕВР се уточняваше, че селата в Ловешко са останали без ток по 2-3 дни, от което местните хора са претърпели много щети и от тяхно име се задаваше справедливия въпрос: „Какви претенции могат да предявят към компанията за нейното несправяне със задължението си да доставя ток. Както вие, като контролен орган, така и медиите имаме мисията да помагаме на гражданите. Още повече в такива критични за живота на хората моменти“. В получения бърз отговор от КЕВР най-любопитният аспект бе, че „правата на потребителите относно претенции за прекъснато електроснабдяване са уредени в Общите условия на доставчика. В тях се посочва, че потребителите имат право на обезщетение при едновременно изпълнение на две условия: продължителното прекъсване на електроснабдяването да е по вина на ЕРП и срокът на прекъсването да е по-дълъг от 24 часа“. С други думи – може да има обезщетение, ако се докаже, че вината за спиранията на тока са на доставчика, а не на зимата; и още – ако сме имали поне 24 часа спиране на тока, т. е. ако е нямало ток десетина часа, после светне за няколко минути, след което отново изгасне за часове (както бе в много от троянските села), дали отговаряме на условието?! „Все пак, може би е дошло времето някой да я започне тази „изгубена“ битка и да я спечели“, бе нашият, на Т21, тогавашен и не изгубил актуалност коментар (виж „Троян и Ловеч – голямата зимна дискотека“ – бел. ред.). През зимата на 2021/22 г. ситуацията в Троянско отново бе „кървава“, като този път най-потърпевши бяха курортните села в южна посока, включително Беклемето; тогава във фейсбук се изля вълна от гневни коментари, като във фокуса бяха призивите и питанията за обезщетения след претърпените щети и санкции за виновното ЕРП.  

И ИДВАМЕ
до днешната ситуация, зимата на 2023/24 г. и конкретно снежния уикенд в края на ноември 2023 г. (25-26 ноември). Първият по-обилен снеговалеж за сезона остави много троянски села без ток за дълги часове, със съпътстващите „екстри“ прекъсване на мобилните връзки и водоподаването. И отново на дневен ред излезе въпросът с обезщетенията, чието решаване, както вече казахме, освен справедливост би могло да носи и дисциплиниране на системата. Вероятно във връзка (и) с онова нахлуване в офиса на ЕРП-то в Калипетрово на потърпевшия клиент председателят на КЕВР Иван Иванов направи официално изявление, в което уточни какви са правата на потърпевшите граждани и как да си ги търсят (29 ноември). Ето точните думи на г-н Иванов: „КЕВР е предвидила в Общите условия (на ЕРП-тата) санкции – в градските райони в срок от 2 часа трябва да започне възстановяване, а в извънградските зони този срок е 4 часа. Ако захранването не бъде възстановено до 24 часа, дружествата заплащат еднократна компенсация от 30 лв. на всеки клиент, ако прекъсването продължи над 36 часа, за всеки последващ период от 12 часа над 36-те часа се заплащат 20 лв. на всеки клиент до възстановяване (на енергоподаването)“.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на КЕВР обаче доуточни, че всичко това с паричните компенсации не важи „при форсмажорни обстоятелства, а бедствието (снежното) е такова форсмажорно обстоятелство“. Но, и върху това трябва да обърнем внимание: „Ако има заповед на областния управител, с която в областта се въвежда извънредно положение поради настъпило бедствие, тогава срокът престава да важи“. В сегашния случай (25-26 ноември 2023 г.) областният управител на Ловеч Виктор Стойчев не е обявявал извънредно положение в областта, така че на потърпевшите от многочасовите спирания на тока, включително в община Троян, им се полагат и могат да си търсят паричните обезщетения от „Електрохолд“ (Запад). Остава обаче оня „тънък“ момент – да е имало прекъсване най-малко за 24 часа. И заплетеният казус с отчитане на продължителността на спирането, за който вече стана дума – т. е. дали ако 15 часа нямаш ток, пуснат ти го за 10-ина минути и после пак го спрат за нови 15 часа, можеш да претендираш?! Шефът на КЕВР не каза нищо по въпроса. Кажете, г-н Иванов? Кажете и защото, когато клиентът не си плати тока навреме, ЕРП-то прилага насилствено прекъсване и безкомпромисна парична санкция – и е редно да има реципрочност, нали!?

Генадий Маринов

 Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |