Социалните услуги в община Троян – обзор

* През 1982 г. е създадена първата – Домашен социален патронаж, днес са 13 и се подготвят още 3 * Общият капаците е за малко над 1060 потребители * Финансирането – общинско, от държавния бюджет и чрез проекти
15 март Световен ден на социалната работа
ОБЩИНА ТРОЯН отбеляза Световния ден на социалната работа – всеки трети вторник на м. март (сега 15 март), с кратък обзор в официалния си сайт на развитието на социалните услуги в общината от началото преди точно 40 години до днес.  

ПРЕЗ 1982 Г.  е създадена първата социална услуга в община Троян – Домашен социален патронаж. Храната се приготвяла в кухнята на общинската болница в града и се разнасяла с линейките на тогавашната „Бърза медицинска помощ“. След 1986 г. до 1990 г. са разкрити филиали на услугата в селата Дълбок дол, Врабево, Добродан, Дебнево и Голяма Желязна. През 1991 г. патронажът преминава към новосъздадената структура Общински център за социални грижи - Троян (днешната Дирекция „Социално подпомагане – Троян“, подразделение на държавната Агенция за социално подпомагане), като остават да функционират филиалите в Дълбок дол и Врабево, обслужващи 11 населени места. През 2003 г. Домашният социален патронаж преминава на управление към кмета на общината и се финансира от общинския бюджет; по това време капацитетът на услугата е за 150 души. В последствие филиалът в Дълбок дол е закрит и остават единствено структурите в Троян и Врабево. Днес приготвянето на храната за Домашния социален патронаж се осъществява в специализираната кухня майка в Добродан и от услугата се ползват ежедневно 260 възрастни хора и/или хора с увреждания в цялата община (заетите в тази дейност са 7,5 щатни бройки – управител, счетоводител, домакин, готвачи, работник кухня и трима шофьори).

КЪМ МОМЕНТА социалните услуги на територията на общината са 13, финансирани от общинския и държавния бюджет и чрез проектно финансиране: Дом за стари хора (с. Добродан), Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (с. Добродан), Защитено жилище за лица с физически увреждания (с. Дълбок дол), Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с. Дълбок дол), Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства (Троян), Интегрирани здравно-социални услуги (т. нар. патронажна грижа плюс), Приемна грижа, Център за обществена подкрепа (Троян), Център за временно настаняване (с. Дълбок дол, в подготовка), Асистентска подкрепа, Лична помощ, Обществена трапезария (Троян), Домашен социален патронаж (с. Добродан). В тези структури работят 48 специалисти (социални работници, психолози, логопед, специални педагози, рехабилитатори, лекари, медицински персонал, трудотерапевт), 26 социални асистента и  санитари, 180 лични асистенти, 13 лица общ персонал (шофьори, касиер-домакин, счетоводител, хигиенисти, общ работник и огняри) и 6-ма ръководители. Общият капацитет на услугите и заетостта е малко над 1060 обслужвани лица.

ДНЕС мрежата на социалните услуги се разширява с изграждането на още три структури в базата на т. нар. Нова поликлиника в Троян: Център загрижа за лица с умствена изостаналост (капацитет 15 места), Център за грижа за лица с психични разстройства (капацитет 15 места), Дневен център за грижа за лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания (капацитет 30 места за дневна грижа, 4 места за заместваща грижа).

Т21, по информация на Община Троян


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |