Започва изграждането на Център за лица с умствена изостаналост

* Финансирането – 555 хил. лв., е с европейски средства по ОПРР, новият център ще се разположи на втория етаж в недостроеното крило „Г“ на Новата поликлиника * Цветан Спасов, ОПРЧР: „Община Троян е една от най-социалните общини в България“
Проекти
НА 28 ЮНИ, пред недостроената част на т. нар. Нова поликлиника в Троян, се състоя встъпителната пресконференция по проект  „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, BG16RFOP001-5.002-0028. Проектът се финансира по европейската Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Бенефициент е Община Троян, а общата стойност на проекта – 555 хил. лв.. Срокът за изпълнение е 24 месеца (до 19 юни 2022 г.).

НА СЪБИТИЕТО присъстваха кметът на община Троян Донка Михайлова, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) Цветан Спасов, директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Ловеч Снежанка Алексиева, Даниела Петкова - директор на дирекция „Социално подпомагане“ в Троян, представители на фирмите изпълнители по проекта, екипът за управление на проекта, ръководен от инж. Полина Павлова, представители на общинската администрация, медии, граждани.

Момент от встъпителната пресконференция, на микрофона е кметът Михайлова, 28 юни 2021 г.
ЦЕНТЪРЪТ за грижа за лица с умствена изостаналост ще бъде разположен на втория етаж на недовършеното и пустеещо от над три десетилетия крило „Г“ на Новата поликлиника и ще е с капацитет 15 места. По проекта се предвижда изпълнение на строително-ремонтни работи, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, осигуряващи подходящи условия за живот на лицата с увреждания. В центъра ще бъдат обособени 7 спални помещения със санитарни възли, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала. В дворното пространство ще бъдат организирани зони за отдих и контакти, за занимания на открито и за градинарство. Ще бъде монтиран и асансьор, осигуряващ достъпна среда. Предоставянето на социалната услуга в изградения по проекта Център за грижа за лица с умствена изостаналост ще се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

ОБЩИНА ТРОЯН има ангажимент да изгради съпътстващата инфраструктура – паркинг, улица и подземни комуникации, които ще обезпечат нормалното функциониране на сградата, заяви в словото си кметът Михайлова. Като изрази задоволство, че след три десетилетия недостроената сграда на поликлиниката най-после ще бъде завършена и ще се използва от хората на Троян. „С добре изградената си социална инфраструктура община Троян е една от най-социалните общини в България“ каза в заключение ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР Цветан Спасов.

Поглед към недостроеното крило „Г“ на Новата поликлиника в Троян 
ДА ПРИПОМНИМ. Проектът за изграждане на Център за лица с умствена изостаналост е вторият проект на Община Троян, който ще е базиран в недостроеното крило „Г“ на Новата поликлиника (в непосредствена близост до корпуса на общинската болница МБАЛ - Троян) и се финансира с европейски средства. Другият проект е за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания; бюджетът му възлиза на близо 1 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и трябва да се реализира в рамките на 31 месеца (до 10 март 2023 г.), а проектното финансиране освен за строително-ремонтните дейности, обзавеждане и оборудване предвижда и средства за издръжка на дейността в рамките на 12 месеца. Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства  ще е с капацитет 30 места и ще е разположи на първия етаж.
 
www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.


Още по темата:

3 коментара:

Донка Михайлова каза...

....Евала!!! Само така! Да се множат ви пожелавам тези хубави центрове! Троян да стане национален,световен център на умственоизостаналите! Пенсионери,умственоизостанали,цигани,дърва,концерти,теменужки,ракия,сланина....-какво повече е нужно на един човек?! Да живее г-жа Кметът и нейният колектив!

Ивайло каза...

То в Троян има много умствено изостанали по цял ден обикалят по центъра , доста голям център трябва да направят

Донка Михайлова каза...

Ми то това е бе друже! Ремонтират центъра (площада) и го правят център за "умственоизостанали"! Нали това гласи новината?!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |