Чиновническа небрежност или съучастие с Михайлова? (2)

* „Членовете на комисията трябва да притежават професионална компетентност и знания, свързани с предмета на дейност и поставените цели на дружеството, за да направят избор, който не предизвиква насмешка!“

Иван Хаджийски

Право на отговор

В брой 12 на Т21 от 7 април т. г. публикувахме становището на Община Троян за проведения на 15-17 март конкурс за избор на управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) - Орешак, спечелен от общинската служителка Иванка Джабраилова (виж „Националното изложение има нужда от подкрепа, а не от конфликти“). Един от участниците в конкурса – художникът Иван Хаджийски, засегнат от казаното за него във въпросното становище, поиска право на отговор, чиято първа част публикувахме в миналия брой на вестника (виж „За восъкът, гробищата и Гьобелс (1)”). Т21

„Конкурсът за управител е проведен съобразно изискванията на чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение 309/28.02.2021 г. на Общински Троян, като в конкурсната комисия участваха трима представители на Общински съвет - Троян, избрани с гласуване като представители на групите на ГЕРБ, БСП и ДПС и представители на Община Троян – зам.-кмет, в ресора на който е културата, зам.-кмет, в ресора на който са общинските фирми, директор на дирекция „Общинска собственост и икономика“, в ресора на който са общинските фирми и началника на отдел „Правен”. 

За комисията  и компетенциите

ЗА КОНСТРУИРАНЕТО на комисията по избора на управител на НИХЗИ се цитира чл. 68 от Правилника за ползване на закона за публичните предприятия (ППЗПП), но удобно се пропуска да се спомене за чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) като основание за решение №309/28.01.2021 г. за провеждане на конкурса за управител на НИЗХИ - Орешак, където е казано дословно, че членовете на органите за управление и контрол са лица с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности. Това кореспондира с посоченото в чл. 33 от ППЗПП, където обстойно са развити критериите за подбор при номиниране на кандидати за членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия, а именно:
     • подходяща образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности, които предпоставят знанията и компетенциите, необходими за професионално изпълнение на задълженията на съответната длъжност в предприятието;
     • професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол;
     • добра репутация;
     • други подходящи професионални умения и компетенции според спецификата на конкретното предприятие, например в областта на стратегическото планиране, на финансовия, търговския или производствения мениджмънт, управление на
риска, ползване на чужд език и др.

ИЗИСКВАНИЯТА за наличие на висше образование и най-малко 5 години професионален опит са много общо формулирани и не са конкретизирани и съобразени с предмета на дейност на дружеството с оглед неговата специфика. Възниква въпросът може ли всяко лице, отговарящо на тези две изисквания, да бъде подходящо за управител на дружеството и дали може да се приеме, че притежава необходимата квалификация и опит!? Например инженер химик или лекар хирург? И не е ли редно избраният да притежава и управленски опит, тъй като се избира управител, а не поредният послушен служител от администрацията на кмета Михайлова.

ПО КОНКУРСНОТО ЗАДАНИЕ кандидатите разработват Концепция за развитие на дружество с фирмен профил „Организиране на изложби-панаири на народните художествени занаяти, изящни и приложни изкуства в комплекса, страната и чужбина и продажба на техните произведения” и възложени му от принципала (Общински съвет Троян) основни цели: „Проучване, опазване, развиване и популяризиране на местното материално културно наследство и по-специално на народните художествени занаяти. Повишаване на регионалния туристически потенциал”. Това пък означава, че членовете на комисията трябва да притежават професионална компетентност и знания, свързани с предмета на дейност и поставените цели на дружеството, за да направят избор, който не предизвиква насмешка! Кой, г-жо кмет, от посочените от Вас членове на комисията носи заряда на тези критерии? Кой? Г-жа Русенова ли? Г-н Ангелов ли? Г-н инж. Бояджиев ли? Или те са носители единствено на сервилност и послушание към Кмета?

И ОТНОВО ПИТАМ – при така събраната комисия, в която включително председателят не притежава необходимата експертиза, свързана със специфичната дейност на дружеството, може ли да се приеме, че участниците в конкурса са справедливо оценени и със спазване на законовите принципи на справедливост, прозрачност и равнопоставеност, при положение че предметът за оценяване е разработената концепция, въпросите по нея, както и планиране и вземане на управленски решения?

Легитимен ли е конкурсът?

РЕШЕНИЕ №309 от 28.01.2021 г. е прието и на основание Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, която наредба не е актуализирана и приведена в съответствие с приетите промени в  Закона за публичните предприятия (ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.). Това автоматично делегитимира конкурса за управител на НИХЗИ - Орешак, при организирането и провеждането на  който са  допуснати съществени нарушения, водещи до неговата незаконосъобразност и за пореден път доказват липсата на капацитет от страна на кмета Михайлова за адекватно управление на общинските дружества.

С ОГЛЕД на изложеното по-горе трима от общо четиримата участници в конкурса изпратихме колективно Възражение (вх. № ОбС 56/22.03.2021 г.) до председателя на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков, който е представител на принципала на дружеството. В това възражение се обръщаме към г-н Пенков с молба да запознае общинските съветници с нарушенията на г-жа Михайлова, като го призоваваме да внесе спешно предложение за промяна на Наредба №3 и след това да се организира и проведе нов конкурс при условията на хармонизирана административна уредба и при вече ясна и прозрачна процедура. За моя изненада и учудване възражението ни потъна в дебрите на председателската канцелария и не присъства в предложения дневен ред (т. 35) на  предстоящата  сесия на Общински съвет Троян, която ще се проведе на 22 април 2021 г. Дали това е резултат на чиновническа небрежност или съучастие с г-жа Михайлова??? Днес Вие, г-жо Михайлова, поверявате спасяването на Изложението на плещите на друг Ваш любимец, пенсионираната началната учителка Иванка Джабраилова, и като една троянска Алена приписвате на госпожата качества, за които самата тя сигурно не подозира, че притежава.

ЗА ДА СЕ НАСЛАДИМ на икономическите прозрения на фаворитката Джабраилова ние поискахме нейната Концепцията за развитие на дружеството от Община Троян, по реда на Закона за достъп до обществена информация. До този момент нито ние, нито дори общинските съветници не са виждали този икономически и  управленски шедьовър. Г-жо Кмет, не е ли време да престанете със задкулисните интриги и да представите пред троянци „спечелилата“ Концепция за развитие на най-голямата културна институция в Община Троян.

Вместо послеслов

И ПОСЛЕДНО – г-жо Кмет, днес Националното изложение в Орешак наистина има нужда от подкрепа, за да се измъкне от блатото на посредствеността, в което съзнателно го натиквате с нелепото си управленско поведение! Общинските дружества са на гражданите на община Троян, а не на кмета Михайлова и те имат право да бъдат информирани как се управлява тяхната собственост.

Иван Хаджийски

P. S. Пълния текст на Възражението на трима от участниците в конкурса за управител на НИХЗИ – вижте ТУК

Бел. ред. Готови сме да дадем думата за противоположни становища и отговори.

Начало

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |