Позицията на Община Троян за конкурса за управител на НИХЗИ

* „Всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в НИЗХИ - Орешак“

Розалина Русенова
Тема с продължение
В кратко съобщение, разпратено до медиите днес (22 март), зам.-кметът на община Троян и председател на комисията по избора на управител на Националното изложение - Орешак Розалина Русенова даде разяснение за резултатите от конкурса и победата на Иванка Джабраилова.
С ОГЛЕД на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИЗХИ) - Орешак“ ЕООД като председател на комисията по избора съм длъжна да заявя най-отговорно, че абсолютно всички седем членове на комисията са оценили концепцията за развитие на Изложението за тригодишен период на Иванка Джабраилова и представянето й при събеседването с най-високи оценки, като крайната й оценка е значително по-висока от оценките на всички останали участници в конкурса.

В НЕФОРМАЛНИТЕ разговори непосредствено след предаването на оценъчните карти стана ясно, че всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в  НИЗХИ - Орешак.

22 март 2021 г.
Розалина Русенова
председател на конкурсната комисия

Начало

Още по темата:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |