Всички социални услуги в община Троян работят

* Разкрита е и гореща троянска телефонна линия за хора в затруднено социално и материално положение – тел. 0700/14721

Социално

ЗАРАДИ кризисната епидемична ситуация в страната и района Община Троян отвори специална телефонна линия – тел. 0700/14721, за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение. Гражданите могат да заявяват нужда от социална подкрепа, включително за пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост (средствата за покупките са на заявителя).

ДО МОМЕНТА са идентифицирани 652 самотно живеещи хора на територията на община Троян. А за оказване на подкрепа на нуждаещите се общинската администрация предоставя следните социални услуги:

• Домашен социален патронаж. Към момента 260 пенсионери с ниски доходи, самотно живеещи хора и лица с увреждания (удостоверено с експертно решение на ТЕЛК), военноинвалиди и военнопострадали получават храна до дома си чрез домашния социален патронаж. Потребителите заплащат половината от преференциалната сума, другата половина се покрива от бюджета на Община Троян;

• Безплатен топъл обяд. Получават го 170 лица, останали без доходи или живеещи под прага на бедност;

• Интегрирани здравно-социални услуги. Към момента 150 лица с увреждания и над 65-годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване, получават безплатно медицинско наблюдение, домашен санитар и рехабилитация по проект „Патронажна грижа в община Троян“ (Компонент 2);

• Пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост. Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа в община Троян“ (Компонент 3) и към момента се обслужват 188 лица, включително намиращи се под карантина. 

НА ОБЯВЕНИЯ телефон 0700/14721 в отдел „Социална и здравна политика“ на Община Троян (ул. „Любен Каравелов“ 42) гражданите могат да заявят ползването на социални услуги и подкрепа. 

Станислава Вачева, PR на Община Троян


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |