Кметовете на троянската демокрация

* Марко Табаков – допринесе за запазването на гражданския мир * Константин Фичев – отличава се с най-широка, някои казват енциклопедична култура * Дилян Енкин – успя да завърши редица дейности, които се отразиха положително * Минко Акимов – бе на кметския пост само един мандат, но направи много * Донка Михайлова – гражданите на Троян ясно съзнават, че имат един достоен кмет

Мичо Генковски
Позиция
Авторът Мичо Генковски е дългогодишен троянски управленец преди 1989 г., след промените е изключен от БСП (преименуваната БКП), а години по-късно е сред основателите на ГЕРБ в Троян, изкарва и един мандат като общински съветник от Борисовата партия. В момента е извън политиката, но острата му обществена чувствителност е неизменна. Автор е на няколко книги за Троян и големите троянски личности. Остро перо и желан автор на Т21. Сред фокусите на общественото му и публицистично внимание са троянските кметове – помним, въпреки че мина доста време, остро критичната му статия (2007 г.) срещу кмета инж. Дилян Енкин, озаглавена „12 години нищо“ и без съмнение повлияла на тогавашните кметски избори, неотдавна пък (2023 г.) излезе с няколко разнопосочни по тоналност материала за настоящия кмет Донка Михайлова – „Похвално слово за Донка“, „Не съвсем похвално слово за Донка или другата страна на медала“ и „Троянската Желязна лейди“. Сега г-н Генковски прави кратък обзор на заслугите (вероятно за неудачите ще има отделен материал) на петимата троянски кметове от началото на демократичните промени – Табаков, Фичев, Енкин, Акимов, Михайлова. Т21
НАВЪРШВАТ се 35 години от смяната на политическата система в България. През това време в управлението на Троян се изредиха петима градоначалници. Нашите съграждани имат своите спомени и оценки за свършеното и несвършеното от  всеки един от тях. Тук споделям размисли за моите наблюдения на кметските изяви през техните мандати.

Марко Табаков
МАРКО ТАБАКОВ (1990/1991)

ПЪРВИЯТ кмет след 1989 г. в резултат на договореност между много активните тогава политически формации БСП (Българска социалистическа партия) и СДС (Съюз на демократичните сили) беше Марко Табаков. В онова смутено от острите политически сблъсъци време той се справи с твърде важни, на моменти взривоопасни проблеми. Успешно овладя хорските страсти и допринесе за запазването на гражданския мир. С не по-малко значение бяха и усилията му да не допусне безконтролна разруха и разграбване на общонародната собственост. Марко Табаков престоя на кметския пост твърде кратко (1990-1991 г.) и поради това нито имаше време, нито имаше възможност да осъществи някаква програма за развитие на града и общината. В сравнително спокойна обстановка успешно организира произвеждането на избори за нов състав на Общинския съвет и кмет през 1991 г.

Константин Фичев
КОНСТАНТИН ФИЧЕВ (1991/1995)

В РЕЗУЛТАТ на изборите през 1991 г., спечелени в Троян от СДС, в кметския кабинет влезе Константин Фичев, който кметува в периода 1991-1995 г. Мисля, че ще е добре, ако освен за практическата дейност на полза Трояну, кажем нещо и за нравствените качества и изяви, за културните интереси, за интелигентността на нашите първограждани. В това отношение Константин Фичев се отличава с най-широка, някои казват енциклопедична култура. Неговите разностранни интереси видимо го извисяват, а моралното му и нравствено поведение, възпитано през много десетилетия, го представя като толерантен, разумен, добронамерен. Без всякакви нотки на реваншизъм, Фичев допринесе за укротяването на политическите страсти. Не случайно освен с всекидневните си задължения той се зае със сътворяването на нов герб и знаме на Троян като символи на единението на троянци. Голяма заслуга на кмета Фичев, а тук трябва да откроим и конструктивната позиция на тогавашните лидери на СДС Христо Димитров (Мастиката) и по-късно на Тотю Бенев, за запазването на управленските състави на големите троянски индустриални предприятия. В резултат бе продължен с още няколко години животът на „Машстрой“, „Елпром“ и въобще на всички заводи и предприятия в общината. За разлика от други градове, които твърде рано загубиха своята индустриална база. Разбира се, слапеят на разрухата в страната беше тръгнал и въпреки отбелязаната сдържаност те не можеха да го спрат. Трябва обаче да се помнят и имената на съсипителите, чийто поменик несъмнено започва с името на Николай Банев, ликвидатора на електромоторния завод.
 
Дилян Енкин
ДИЛЯН ЕНКИН (1995/2007)

ИНЖ. ДИЛЯН ЕНКИН (1995-2007 г.) бе не само най-младият кмет на Троян през изминаващия 35-годишен период, а и, което е по-важно, най-подготвеният за поста в професионално отношение. Управленската му практика на отговорни постове през годините в строителството и общинската администрация бе натрупала в него богат опит. За съжаление при оценяването на приноса на всеки от кметувалите – Енкин и след него Акимов и Михайлова – трябва да се вземат предвид неизбежните различия в политическото, икономическото и социалното състояние на държавата ни през различните периоди. Инж. Енкин работи в едно мъртво време, когато раздялата с миналото и неговите основни характеристики течеше, но новите правила и закони все още не бяха добре избистрени, а още по-малко овладени и изявени. Трябва да признаем, че г-н Енкин кметуваше в Троян, който, като малка част от разконцентрираната ни държава, правеше отчаяни опити да се ориентира в политическата мъгла и крамоли. Правеше опити да преодолее икономическата безпътица, породена от разрухата на държавната икономика и все още слабо изявено частно предприемачество. Липсваха достатъчно финансови ресурси. Не получавахме средства от европейски фондове. Насочването на акцента в държавата главно към рушене, а не към съзидателна дейност не позволи на тогавашния кмет да изяви своите професионални качества и практически опит.

ЕДНО е сигурно. Ако Дилян Енкин беше кметувал във време, когато България стана член на Европейския съюз, той щеше да  постигне много по-впечатляващи успехи в развитието на Троян. Все пак, въпреки ограниченията, които обективно му пречеха, погледнато от дистанцията на времето през своите мандати Енкин успя да завърши редица дейности, които се отразиха положително на състоянието на градското стопанство. С най-голямо значение и дългогодишни положителни последици са реконструкцията на голяма част от ул. „Христо Ботев“ и разбира се изграждането на пречиствателна станция. Тогава се появи кварталният пазар „Лъгът“, който бързо се утвърди като полезно и важно звено за снабдяване в района с всекидневно необходими стоки. Сложено бе началото на нов подем в благоустройствените дейности на някои улици. Разбира се, грижата за поддържане на улиците и тротоарите в града продължи много по- активно от следващите кметове - Минко Акимов и Донка Михайлова.

Минко Акимов
МИНКО АКИМОВ (2007/2011)

ЗА РАЗЛИКА от своите колеги Енкин и Михайлова, всеки от които вече е кметувал по три мандата, Минко Акимов (2007-2011 г.) работи на кметския пост само един мандат. През неговите четири години той осъществи цялостна реконструкция на  улици и тротоари в двата най-големи квартала на града - жк „Младост“ и жк „Лъгът“. Довърши реконструкцията на останалата част от ул „Христо Ботев“ и реновира улиците „Опълченска“, „Мизия“, „Димитър Икономов“, „Раковски“. По програмите „Козлодуй“ и „Региони в растеж“ бяха санирани училища и детски градини. Изградени бяха – ново водоснабдяване на с. Борима, канализация и пречиствателно съоръжение в с. Шипково, обекти в с. Дебнево и с. Добродан. Извършена беше цялостна реконструкция на шест изложбени палати в Националното изложение в Орешак. Мотопистата и съоръженията към нея на разклона за с Калейца бяха обявени за едни от най-добрите в света. Започна изграждането на отдавна мечтаното стрелбище за биатлон. Обновени бяха местата за зрители на стадион „Чавдар“. Появи се първото кръгово кръстовище при входа на Централния пазар. В условията на бедствена ситуация непредвидено бяха овладяни свлачищата на някогашния Римски път и на стадиона. Строителните работи на някои от споменатите обекти продължиха и през следващия мандат и бяха тържествено открити от г-жа Михайлова. Осигурено беше проектирането на цялостен воден цикъл на Троян и с. Орешак, което също беше реализирано от следващия кмет.
 
Донка Михайлова
ДОНКА МИХАЙЛОВА (2011/…)

ИМАШЕ достатъчно успехи и убедителни предпоставки Минко Акимов да спечели втори мандат. За съжаление неколцина от неговите колеги и опитни партийни активисти се оттеглиха от политическия живот в града. Наруши се утвърдената и добре организирана система за работа на предизборния му щаб. Прояви се видимо прибързано и вредно самодоволство от постиженията през мандата. Акимов логично загуби изборите и така настъпи времето на Донка Михайлова. Нейното управление е белязано от значителен политически и икономически комфорт, благоприятстващ последвалото подчертано впечатляващо развитие на общината. Държавният бюджет в голяма степен се стабилизира. Икономиката на страната вече имаше своя нов облик. Всяка добра разработка и идея гарантираше европейски средства. Скоро стана ясно, че никой не може да прави по-добри строителни разработки от г-жа Михайлова. Четиригодишният й опит като народен представител се оказа особено полезен в нейната кметска дейност. За кратко време тя успя да изяви своите личностни качества, да наложи свой, нов почерк в управлението на общината. Приобщи хора с различни политически убеждения и насочи усилията им за по-доброто развитие на Троян.

ЗА КРАТКО време беше създадена стройна организация и осъществена идеята за наложителните подобрения на водния цикъл. Появиха се Центровете за подкрепа на лица с увреждания, с умствена изостаналост, с психични разстройства. Изградена беше сепарираща и компостираща инсталация за отпадъците. Осигурена беше нова клетка на регионалното депо за отпадъци. Реновиран беше в много кратки срокове Централния пазар, а преди него и Малкия пазар. Повиши се енергийната ефективност на десетки сгради с няколкостотин живущи в тях домакинства. Общо през втория и третия мандат бяха обновени 38 жилищни сгради с 780 жилища и процесът продължава. Второ кръгово кръстовище на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Симеон Велики“ и трето при АИР-а се включиха в организацията на движението в града. Основно се реконструираха важни улици като ул. „Симеон Велики“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Минко Радковски“, главната ул. „Васил Левски“ и др. Решиха се някои належащи проблеми в селата Орешак, Чифлик, Добродан, Врабево, Дебнево. В един обобщаващ материал не е възможно, а и едва ли е необходимо да се споменат всички успехи. Гражданите на Троян ясно съзнават, че имат един достоен кмет, активно работещ за просперитета на общината. И нека напомним – Донка Михайлова стана първата жена, избрана за кмет на нашия град. За своята работа тя получи признание и в Националното сдружение на общините, на което за пореден мандат е зам.-председател.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ години макар и без прякото и непосредствено участие на Общината бяха изградени няколко обекта, които несъмнено качествено измениха облика и търговските процеси в града ни. Братята Мондешки предоставиха част от терена на бившия електромоторен завод, чиито собственици са, за изграждане на голям търговски парк. Всички виждаме, че в доста голям район около Троян няма друг толкова голям по площ, толкова разнообразен като стокова структура и в същото време пълноценно задоволяващ потребностите на хората търговски комплекс. По подобен начин, но от друг частен собственик, търговската верига „Била“ закупи терен и откри свой магазин. Знае се, че магазини от такъв разряд се строят след внимателно маркетингово проучване и задълбочен икономически анализ. Фактът, че няколко търговски фирми стъпиха на троянския пазар показва, че троянци са добре работещи и печелещи, че са платежоспособни. Това показва, че почти няма безработица, което е поредната заслуга на троянския кмет. Скоро ще изтече първата година от четвъртия мандат на г-жа Михайлова. Стореното досега е добър знак и гаранция, че след още три години ще станем свидетели на впечатляваща стъпка на нашия град към един нов облик, към по-добър начин на живот на троянци.

Мичо Генковски

Още от същия автор:

1 Коментара:

r3d33ms каза...
Този коментар бе премахнат от автора.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |