Внесохме в срок нови 15 проекта за саниране

* Екипът от дирекция „Проекти“ се справи отлично, очакваме класацията, одобрените жилищни сгради ще получат пълно европейско финансиране чрез НПВУ * Кметът Михайлова: „При предната възможност (втора ос на ОПРР) постигнахме 100% успеваемост. Този път конкуренцията ще бъде голяма“
Енергийна ефективност
Екипът от дирекция „Проекти“ на Община Троян внася новите троянски проекти за саниране на жилищни сгради с европейски средства, 30 май 2023 г.
ЕКИПЪТ от дирекция „Проекти“ на Община Троян подаде в срок 15 проектни предложения за саниране на троянски жилищни сгради по първия етап от отворената нова програма за подобряване на енергийната ефективност (саниране), която се финансира е европейски средства чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият размер на безвъзмездната субсидия по програмата е 1,5 млрд. лв., като за многофамилните жилищни сгради средствата са 1,130 млрд. лв. и очакванията са в национален мащаб да бъдат санирана жилищна площ не по-малко от 3,6 млн. кв. м; останалата част от средствата е за саниране на нежилищни обществени сгради, включително в производствения сектор.

КРАЙНИЯТ СРОК за внасяне на проектите от бенефициентите (в нашия случай Община Троян) в Информационната система за управление на наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) бе до 17:00 ч. на 31 май, и както казахме, троянският екип, както и при предишните програми за подобряване на енергийната ефективност, финансирани с европейски и държавни средства, се справи отлично. А кметът Донка Михайлова с разбираемо самочувствие коментира в профила си във фейсбук: „Стремежът ни беше да направим възможно най-доброто за проектите на етажните собствености. При предната възможност (втора ос на ОПРР) постигнахме 100% успеваемост. Този път конкуренцията ще бъде голяма. Да си пожелаем успех!“.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО на настоящия първи етап (одобряване на проектите за финансиране) ще стартира вторият етап на програмата, чийто краен срок за подаване на предложенията е до 31 декември т. г. Но вторият етап е с една важна отлика – безвъздмездното финансиране няма да е 100% от необходимите средства за реализация на проектите, а само 80%, останалите 20% ще се поемат от Сдруженията на собствениците. „Това е може би последната програма, при която етажната собственост ще получи 100% от търсеното финансиране“, бе уточнението на г-жа Михайлова.

ВНЕСЕНИТЕ 15 троянски проекта ще търсят безвъзмездно финансиране в размер на общо 14,8 млн. лв. Но получаването няма да е лесна работа, тъй като конкуренцията е по-различна – вече се състезаваме с всички проекти от т. нар. трета група, в която влизат и повечето областни центрове и според предвидената субсидия средно на община се падат едва по 1,7 млн. лв. Първата група включва София, а във втората са големите областни центрове Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Разбира се, Троян знае как и не е невъзможно (както при предходната програма) да получим цялото искано финансиране, но е малко вероятно. В национален план (в трите групи) са подадени общо 3029 проектни предложения и търсената безвъзмездна финансова субсидия е в размер на 3,9 млрд. лв. (при бюджет от 1,130 млрд. лв.) – с други думи конкуренцията е 1:3,5.

Саниран с европейски средства по ОПРР жилищен блок в жк „Младост“, Троян
ТУК е мястото да припомним случилото се в Троян по програмите за саниране досега. Безспорно – общината ни е сред отличниците в национален мащаб и е пред всички съседни общини по санирани жилищни площи и привличане на средства за тази дейност на глава от населението. Фактите сочат санирани общо 42 сгради (36 жилищни с близо 800 апартамента и 6 обществени) с безвъзмездна европейска и национална субсидия, възлизаща на над 16 млн. лв. И по конкретно: по първите две процедури на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 (първата бе изпълнена в периода 2017/2018 г., реализацията на втората приключи през 2020 г.) и по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (програмата за саниране на панелките, реализирана в периода 2015/2016 г.) в Троян бяха обновени 26 жилищни сгради с общо 460 отделни жилища/апартамента плюс 6-те най-важни и най-големи троянски обществени сгради – Община, Данъчно, Пожарна, бившата сграда на БКС, Читалището и Полицията, и общата безвъзмездна субсидия – европейска и държавна – за тези троянски обекти надхвърли 12 млн. лв.; по третата процедура на  ОПРР 2014-2020, чието изпълнение завърши през 2022 г., бяха санирани още 10 жилищни сгради с 319 отделни жилища и 9 партерни помещения, като безвъзмездната субсидия бе 4,4 млн. лв.

КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО при програмата за саниране, финансирана чрез НПВУ? Най-напред – че за включване в програмата бе нужно съгласието на най-малко 67% от собствениците на жилища в многофамилната жилищна сграда (членовете на съответното Сдружение на собствениците), а не както в предишните етапи единодушно съгласие. Второ – Сдружението на собствениците (СС) поема за своя сметка изготвянето на техническо обследване на сградата и издаване на технически паспорт, като при одобряване на проекта за финансиране средствата ще бъдат възстановени на собствениците. Трето – вече казахме, че в първия етап на програмата безвъзмездно ще се финансират 100% от разходите по санирането, а във втория – 80%, т. е. ангажиментите на собствениците стават по-сериозни. Четвърто – няма да важи правилото „Първи по време, първи по право“ и няма гаранция, че СС, които най-напред са подали предложения, ще бъдат първи и техните сгради ще бъдат санирани най-напред. Пето – при настоящата програма предимство имат проектите за най-големите сгради (с най-много жилища), а тези сгради по принцип са в по-големите (областните) градове; макар че и сред троянските предложеният има няколко такива жилищни блока – например знаковия бл. „Рила“ на главната улица в централната част на Троян.

НА НЕОТДАВНАШНАТА месечна пресконференция на кмета Михайлова от Т21 попитахме, убедени сме не без основание, следното: „А може ли, тъй като отличниците винаги ги мразят/завиждат им, а Троян е изявен отличник по програмите за саниране, да ни направят сечено – чрез някакви процедурни и административни хватки, които да ни отрежат, именно защото сме добри?“. Кметският отговор бе дипломатично-оптимистичен: „Аз винаги се надявам и вярвам в това, че критериите за оценка се спазват от оценителите по един коректен начин. Да се надяваме, че и този път ще бъде така“.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |