Николай Тодоров и МК „Глас Народен“ с инициатива до МРРБ

* След среща с живущите в бл. „Строител 1“ в кв. „Мондешко“ от коалицията са изготвили мотивирано писмо с искането – да се допуснат за кандидатстване по европейската програма за саниране и панелните блокове с над 35 апартамента
Местни избори 2019
Гледка към бл. „Строител 1“ в кв. „Мондешко“  – ясно си личи нуждата от обновяване и саниране
НА 5 ОКТОМВРИ 2019 Г. Николай Тодоров - кандидат за кмет, издигнат от Местна коалиция „Глас Народен“, и кандидати за общински съветници проведоха предизборна среща с жителите на кв. „Мондешко“. Хората от квартала споделиха, че за последните 15 години нито един от кандидатите за кметове на общината не е посещавал квартала и не е пожелал да изслуша техните проблеми и предложения. Голямата  болка на нашите съграждани от бл. „Строител 1“ е, че блокът им се нуждае от обновяване и саниране. От двата входа на блока изразиха притеснения, че при реализирането на новото трасе на път II- 35, което ще премине до блокове „Строител 1“ и „Строител 2“ и реката, ще бъдат притиснати от две натоварени пътни артерии и нивата на шум и прах ще станат сериозни. Решението при такива ситуации е само едно: изграждане на шумо- и прахови защитни прегради през урбанизираната територия. Отчитайки съвременните ни реалности, вероятно при проектирането на шосето такива съоръжения не са предвидени.

ПОСТАВЕН беше още един основен въпрос към г-н Тодоров – какви са възможностите за саниране на блок „Строител 1“?

Момент от срещата с представителите на бл. „Строител 1“
СЛЕД НАПРАВЕНО проучване от екип, начело с Николай Тодоров, бихме искали да информираме жителите на бл. „Строител 1“, както и други наши съграждани, чиито блокове не са санирани, че на 30 септември 2019 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е публикувало на сайта си за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Община Троян е включена в териториалния обхват на програмата, което дава възможност за саниране на многофамилни жилища, които до момента не са успели да направят това.

ЕСТЕСТВЕНО няма как да мине и без проблеми – силно учудване в нас породи фактът, че в проекта на Насоките за кандидатстване е предвидено, че са недопустими като кандидати многофамилни панелни жилищни сгради с повече от 35 самостоятелно обособени обекта или иначе казано, с повече от 35 панелни апартамента. Тъй като мотото на нашия кандидат за кмет Николай Тодоров е „Да търсим начини, а не причини“, екипът му е изготвил мотивирано писмо с предложение за промяна в насоките за кандидатстване по програмата. Искането ни е да отпадне ограничителното условие за недопускане за кандидатстване на многофамилни панелни жилища с повече от 35 самостоятелно обособени обекта. Забележете, че това ограничително условие засяга само панелните сгради и не засяга тухлените и други такива.

Гледка към фасадата на „Строител 1“, 5 октомври 2019 г.
ЕКИПЪТ НИ и лично г-н Тодоров решихме, че трябва да се пледира пред МРРБ за отпадане на ограничителното условие и да бъде изпратено съответното мотивирано възражение в рамките на срока за обсъждане на Насоките за кандидатстване. Надяваме се, че от МРРБ ще оценят ползите от промяната и ще дадат възможност и на останалите големи панелни блокове в Троян да  бъдат санирани. А ние се ангажираме да държим гражданите за това докъде сме стигнали в борбата ни по промяната по условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Защото обещанията трябва да се  изпълняват!

Местна коалиция „Глас Народен“

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


Министър Петя Аврамова

До: Министър Петя Аврамова, МРРБ
София 1303, бул. „Тодор Александров“ 109-115

Уважаема г-жо Аврамова,

На 30 септември 2019 г. на сайта на Оперативна програма „Регионално развитие“ е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”. Троян е град, включен в обхвата на програмата и до момента гражданите активно се възползват от предоставената възможност за увеличаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, намаляване на енергийното потребление от отделните домакинства, повишаване на сигурността и дълголетието на санираните сгради.

След запознаване с проекта на Насоки за кандидатстване, ние, членовете на гражданско сдружение „Бъдеще за Троян“, бихме искали да Ви обърнем внимание на факта, че в настоящата процедура отново е въведено изискването допустимите кандидати от многофамилните панелни жилищни сгради да не се състоят от повече от 35 самостоятелно обособени обекта. Предлагаме промяна в проекта за Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” като отпадне ограничението допустимите за кандидати многофамилни панелни жилищни сгради да се състоят от до 35 самостоятелно обособени обекта.

Мотивите ни за исканата промяна са следните:

     1. Така въведените условия за допустимост на кандидатите изключват от обхвата на процедурата една голяма част от гражданите и многофамилните жилища в рамките на териториалния обхват на програмата;

     2. Към момента няма предвидена друга процедура за безвъзмездно финансиране за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни панелни жилища с над 35 самостоятелни обекта;

     3. Индикаторите за изпълнение на мярката включват, но не само, брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергийна ефективност и очаквано годишно намаление на парниковите газове. Същите ще са по- лесно изпълними и достижими при разширяване обхвата на допустимите кандидати;

     4. Включването на многофамилни панелни жилищни сгради с над 35 самостоятелни обекта в обхвата на процедурата ще доведе до промяна в стандарта на живот на повече крайни домакинства и до по-добро съотношение „вложени средства - постигнат резултат“.

Уважаема г-жо Аврамова, молим, предвид факта, че публикуваният проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” е в процес на обществено обсъждане, да приемете нашите аргументи и да се съобразите с молбата ни при утвърждаване на окончателните Насоки за кандидатстване.

С уважение:
Гражданско сдружение „Бъдеще за Троян“
Троян 5600, пл. „Възраждане“ 1
Лице за контакти: Николай Тодоров
За връзка: тел. 0878/509223

Бел. ред. Гражданско сдружение „Бъдеще за Троян“ е в състава на Местна коалиция „Глас Народен“ и подкрепя кандидата за кмет на община Троян Николай Тодоров.

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |