Санирането продължава, не се помайвайте!

* Кандидатстването по новата програма за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради, финансирана с европейски средства, ще е в два етапа: до 31 март и до 31 декември 2023 г. * Класираните в първия етап ще получат 100% безвъзмездна субсидия
Важно
Саниран блок с европейско финансиране в Троян
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се продължава програмата за подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради. Това бе обявено от служебния регионален министър арх. Иван Шишков на среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в края на м. септември. Към програмата има голям интерес и в Троян, още повече след успеха тук на предишните подобни програми (Националната програма за саниране на панелките, финансирана с държавни средства и трите процедури по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020), реализирани в периода 2015-2022 г. и довели до санирането, т. е. до цялостна естетизация и подобряване на функционалността на общо 42 троянски сгради (36 жилищни с близо 800 апартамента и 6 обществени) с безвъзмездна субсидия, възлизаща на над 16 млн. лв.

КАКВИ СА НОВИТЕ УСЛОВИЯ и изисквания научихме от подробен материал, публикуван в официалния сайт на Община Троян (www.troyan.bg).
НОВАТА програма за устойчиво енергийно обновяване на жилищни сгради ще има два етапа на кандидатстване. Първият етап ще е до 31 март 2023 г. и което е изключително важно за собствениците – финансирането ще е 100% безвъзмездно, т. е. всички разходи по санирането ще се поемат от програмата. Вторият етап ще продължи до 31 декември 2013 г. и при него безвъзмездната финансова подкрепа ще е 80%, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

ДОПУСТИМИ за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради – блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Изискване е сградата да има поне 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик.

СОБСТВЕНИЦИТЕ на жилищата в съответната жилищна сграда, която ще кандидатства за саниране, трябва да регистрират Сдружение на собствениците (СС) с най-малко 67% съгласни за участие в програмата и 100% съгласни (абсолютно всички) за изпълнение на строително-ремонтните дейности по санирането.

ВСЯКО СС поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, според изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и индикативна количествено-стойностна сметка. Ако сградата бъде одобрена за финансиране, тези разходи ще бъдат възстановени на собствениците, но ако не бъде – си остават за тяхна сметка.

БЕНЕФИЦИЕНТ на проектите за саниране на сградите по новата програма ще е Община Троян, каквато бе и досегашната практика, и СС трябва да сключат договори с нея (Община Троян).

СДРУЖЕНИЯТА на собствениците, подали документи за кандидатстване по продължаващата действието си Национална програма за енергийна ефективност, няма да имат предимство по програмата към  Националния план за възстановяване и устойчивост и ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изискуеми документи. Причината за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по двете програми – по новата програма трябва да се постигне енергиен клас „Б“ и минимум 30% спестяване на първична енергия.

НЯМА ДА ВАЖИ принципът „Първи по време, първи по право“, т. е. няма да има гаранция, че първите СС, които подадат проектите си, ще бъдат първи и техните сгради ще бъдат санирани най-напред.  Важна е класацията на проектите по определени критерии, които включват: заложен процент спестяване на първична енергия, очаквано годишно спестяване на въглероден двуокис, ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, по-голям брой самостоятелни жилища/апартаменти в сградата и др. Предимство ще е заложено постигане на клас „А“ на енергийна ефективност, внедряване на нови ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) в сградата, принос към архитектурния облик на населеното място, ако има общински наредби, изискващи определен изглед на фасадата. Всички проекти ще бъдат оценявани строго съгласно обявените критерии и чрез прецизен подбор, който да гарантира изпълнение на условията на Европейския съюз за постигане на енергийна ефективност на сградите.

ДОПУСТИМИ дейности по проектите за саниране, финансирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, са: подмяна на дограми; топлинна изолация на стени, подове, покриви; монтиране на ВЕИ; съпътстващи строително-ремонтни дейности за възстановяване на първоначалния вид на общите части на сградата и отделните апартаменти, нарушен при монтирането на дограмите; отстраняване на локални дефекти и повреди; ремонт на противопожарната техника и мълниезащитните системи; осигуряване на достъпна архитектурна среда; и др. Няма да се финансират дейности като: вертикална планировка на сградата, ремонт на ВиК системи, обзавеждане, подмяна на отоплителни уреди, подмяна на асансьори, ремонт на ел. системите в общите части, монтиране на системи за автоматично осветление и отопление, и др.

Наскоро всички троянски сгради, санирани по програмите за безвъзмездно държавно и европейско финансиране, бяха брандирани с логото на Троян
НА 1 НОЕМВРИ 2022 Г. бе организирана национална експертна дискусия по темата „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, където бяха казани някои важни неща. Например – че общата инвестиция в програмата за саниране, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, ще е в размер на 924 млн. евро (около 1,8 млрд. лв.) и ще доведе до саниране на най-малко 3,6 млн. кв. м площ в жилищни сгради, 1,4 млн. кв. м в нежилищни обществени сгради и 866 нежилищни сгради в производствения сектор, търговията и туризма. 1,4 млрд. лв. ще бъдат вложени само за саниране на жилищни сгради във всичките 265 общини в страната. И още – че общо 66 000 са многофамилните жилищни сгради в страната, които се нуждаят от обновяване, а до този момент са обновени 2800 и предстои да се обновят още около 1000. Изказано бе и мнение срещу 100% безвъзмездното финансиране на санирането – защото така се давало на малко, а се взимало от много хора и че следването на критерия за приоритет на големите сгради, които по принцип са в по-големите градове, ощетявало хората в малките населени места. Като сериозен аргумент за продължаване на санирането пък бе посочен фактът, че жилищата в санираните сгради добиват по-висока пазарна стойност и топа допълнително мотивира хората да търсят възможности за саниране.

Т21
За повече и по-конкретна информация: Община Троян

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |