Община Троян: Длъжни сте да регистрирате кучетата си!

* Годишната такса за притежаване на куче на територията на община Троян е 5 лева * Собственик, който не декларира притежаваното от него куче, се наказва с глоба до 200 лева, съгласно чл. 127 от Закона за местните данъци и такси
Обръщение
Проблемът с бездомните кучета в Троян продължава да е на дневен ред. Ясно е, че това е човешки проблем – създаден и създаван от нашата човешка, лична и институционална, безотговорност и безхаберие и незачитане/нарушаване на (нелошата) нормативна уредба в тази посока. Своя „дял“ в този проблем имаме всички ние, включително, не на последно място местните власти. Преди броени дни в сайта на Община Троян бе публикувано съобщението, което ще прочетете по-долу и което разчитаме като активизиране за решаване на проблема. Дано! (Вчера, 30 март, глутница бездомни кучета нахапа и уби 40-годишна жена в гр. Долна Оряховица, Великотърновско, новината потресе страната; нападения на бездомни кучета над хора има и в Троян – бел. ред.)
Т21

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, напомняме на всички собственици на кучета, че независимо от породата и целта на отглеждане, сте ДЛЪЖНИ да ги декларирате и регистрирате по местоживеене. За притежаване на куче собственикът заплаща такса в Общината, на чиято територия е постоянния му адрес/седалище.

В 3-МЕСЕЧЕН СРОК от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в Общината по постоянния му адрес/седалище. Към декларацията се прилага копие от ветеринарномедицински паспорт, удостоверяващ наличието на маркер (имплантиран чип), гарантиращ идентификацията на кучето.

РАЗМЕРЪТ НА ГОДИШНАТА ТАКСА за притежаване на куче на територията на община Троян е 5 (пет) лева. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. Събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.
 
СЪГЛАСНО Закона за ветеринарномедицинската дейност: „Чл. 175 (в сила от 01.01.2007 г., последно изменение от 14.02.2020 г.), ал. 1. За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси; ал. 2. Освобождават се от такса собствениците на:

    1. кучета на лица с увреждания;
    2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
    3. кучета, използвани за опитни цели;
    4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
    5. кастрирани кучета;
    6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
    7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

Посочените по-горе категории кучета също се декларират и регистрират.

НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

СОБСТВЕНИК, който не декларира притежаваното от него куче, се наказва с глоба до 200 лева, съгласно чл. 127 от Закона за местните данъци и такси!

Община Троян
 
Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |