Важни факти около „казуса „Амбарица“

* Ема Гатева внесе жалба до областния управител Ваня Събчева и шефа на Областната дирекция на МВР ст. комисар Милен Маринов * „Искам да има по-скоро съдебно дело и да се разреши случаят“, коментира хижарката
Тема с продължение
Ема Гатева
СЛЕД заплашителното писмо от страна на БТС за насилствено/незаконно завземане на хижа „Амбарица“ и изхвърляне на хижарката Ема Гатева (виж „Долу мръсните ръце от „Амбарица”, с теб сме, Ема!” – бел. ред.), получено на 2 октомври т. г., потърпевшата внесе на следващия ден, 3 октомвмри, жалба/сигнал до директора на Областната дирекция на МВР в Ловеч старши комисар Милен Маринов и до областния управител на област Ловеч Ваня Събчева, която има правомощията да се разпорежда с имотите държавна собственост на територията на областта (какъвто имот е и хижа „Амбарица“). В жалбата се изнасят изключително важни и неизвестни на широката публика факти, осветляващи „казуса „Амбарица“, които си заслужава да се чуят.

Факсимиле от жалбата на Ема Гатева, 3 октомври*
Копие от жалбата на Ема Гатева, стр. 1*
Копие от жалбата на Ема Гатева, стр.2*
ЕТО КАКВО пише Ема Гатева в жалбата си до областния управител Ваня Събчева и областния полицейски шеф ст. комисар Милен Маринов:

„Представляваното и управлявано от мен Сдружение „Планинарска школа Амбарица“ стопанисва и управлява хижа „Амбарица“, находяща се в Национален парк „Централен балкан“, по силата на Договор за наем на недвижим имот от 2 април 2014 г., сключен със Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС), София. На органите на власт и управление е известен фактът, че през последните пет години се съживи, разшири и съхрани социалния и пешеходен туризъм  - за туристите не само от област  Ловеч, но и за туристите от страната.

Съгласно договореностите помежду ни, аз, като представител на сдружението наемател, се задължих да извърша инвестиционно вложение в размер на 25 000 лв. (виж чл. 4 от Договора). За да може да функционира пълноценно хижата, аз извърших капиталовложение в размер на 74 000 лв., значително превишаващи размера на поетото задължение за вложение, и значително превишаващо дължимите наемни вноски за периода.

Тези действия извърших, подкрепяна от бившия изпълнителен секретар на Сдружение БТС, София - Венцеслав Удев. Договореностите ми с г-н Удев,(в присъствието на свидетели) бяха:  аз да направя вложението и да стопанисвам хижата така, че тя винаги да е отворена за туристите в България, като за сметка на това  да не плащам наем. На този принцип работеха и продължават да работят по-голямата част от хижите в България. Неколкократно с г-н Удев съм обсъждала и възможността срокът на договора да бъде удължен с още 5 (пет) години, и така инвестицията ми да получи възвращаемост. Договорът за наем е неформален договор, тоест може да се реализира и с устна договореност.

На 2 октомври 2019 г. получих от новия изпълнителен секретар на Сдружение БТС – Зорница Радонова, писмо (изх.№ 587/01.10.2019 г.), с което ме уведомява за следното:
• Първо! Че към 1 октомври 2019 г. имам задължения за наем в размер на 21 720 и наказателна лихва, възлизаща на сумата от 6818 (виж цитираното писмо и справката към  него);
• Второ! Че за периода от 2 април 2019 г. до датата на писмото – 1 октомври 2019 г., ползвам обектите, предмет на Договора за наем,  в т. ч. хижа „Амбарица“,  без основание;
• Трето! Предупреждава ме, че в случай, че не предам владението на хижата доброволно, ще реализират правата си без мое участие!

Третото условие ми звучи като закана за принудително извеждане от владение – изнасяне на собствените ми вещи на улицата,  без отчитане на състоянието им в момента и без гаранция за тяхното съхранение. Междувременно разбрах, че собственик на наетите от мен обекти е Област Ловеч, за който факт съществува Акт за държавна собственост. Питам Ви, г-жо Областен управител, дали сте възложили пълномощие на Сдружение БТС да събира приходи от наеми вместо Област Ловеч? Предоставянето на хижата за безвъзмездно ползване, не дава правото на БТС да събира наеми от лицата, които стопанисват обектите (в т. ч. и хижа „Амбарица“) за нуждите на социалния туризъм в страната, приоритетно в област Ловеч. Упражняването на чужди права, без пълномощие – в случая БТС, вместо собственика Област Ловеч, е закононарушение.“

Писмото от БТС до Ема Гатева, 2 октомври*
Справката за наемите, изпратена от БТС*
И ОЩЕ от жалбата:

„Заканата (упражняването на натиск) да бъда извадена принудително от владението на обектите – предмет на Договора за наем, без мое участие е грубо погазване на Закона от една страна, от друга  страна е засягане/увреждане на правната сфера на Сдружение „Планинарска школа Амбарица“. Заканата противоречи и на разпоредбата на чл. 30 от Договора – при наличие на правен спор, същият се отнася за разрешаване от компетентния съд – законов способ, а не със закани от властната страна в наемното правоотношение, в случая БТС (виж наемния договор). Отделно от това Сдружение БТС не е изчислило коректно дължимия наем в рамките на срока за погасителна давност.“
КЪМ жалбата са приложени следните документи:
„Приложение:
1. Писмо от 1 октомври 2019 г. на изпълнителния секретар на БТС;
2. Договор за наем на недвижим имот от 2 април 2014 г.;
3. Финансова справка.“

„ПРИЯТЕЛИ, благодаря ви за голямата подкрепа! Предпочитам тихо и кротко да работя на „Амбарица“, но уви, невъзможно е. За съжаление засега само публичността прави възможно предотвратяването на незаконни действия от страна на определени хора от БТС. И аз искам да има по-скоро съдебно дело и да се разреши случая. „Определените хора“ обаче предпочитат с незаконни действия и тормоз да ме пречупят и сама да се откажа, защото делото няма да е в тяхна полза. Все още имам сили и инат. Имам и вашата подкрепа, за което съм много благодарна“, коментира във фейсбук Ема. А казаното в жалбата й не се нуждае от коментар, достатъчно красноречиво е – и нека, както е в правовите държави, отсъди съдът.

Т21
* Кликни върху документите за уголемяване.


Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |