„Калинел“ представи поредния си проект с европейско финансиране

* Финализиран е на 28 юни и е насочен към подобряване на енергийната ефективност на производство и намаляване на въглеродните емисии; стойността е 3,14 млн. лв., планираните енергийни спестявания – с 50,3% * Ръководителят на проекта Дочо Минков
обясни шестте мерки
Отличници
Представянето на проекта – Дочо Минков (вдясно), инж. Марин Радевски и  Красимир Крантовски
НА 28 ЮНИ бе завършен поредният голям проект с европейско финансиране на най-голямата троянска фирма и лидер в производството на домашен текстил у нас и в Европа „Калинел“ ЕООД; а седмица по-рано според изискването на проекта бе проведена финалната пресконференция за представяне на реализираните дейности и постигнатите цели. Пълното наименование на проекта е „Повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез оптимизиране на производството и намаляване на енергийното потребление с изпълнението на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на система за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт“. Общата проектна стойност възлиза на 3,14 млн. лв., от които 1,3 млн. лв. са европейска субсидия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 236 хил. лв. е националното съфинансиране, а останалите около 1,6 млн., т. е. 50% от общата сума, се осигуряват от фирмата.

„СЪГЛАСНО изискванията на европейските програми трябва да направим тази заключителна пресконференция по проекта. Той вече е завършен, а какво точно се случи по него ще разкаже ръководителят/мениджърът на проекта Дочо Минков“, каза в кратките си уводни думи собственикът и управител на „Калинел“ ЕООД инж. Марин Радевски. „Проектът се състои от доста голям обем дейности, доста мащабен е. А всичко започна с един специализиран одит, който компания „Калинел“ извърши чрез специализиран одитор. Въз основа на този одиторски доклад бяха предприети редица мерки, който са в същината на реализирания проект“, поясни в началото г-н Минков. По-нататък ръководителят на проекта представи реализираните шест мерки, по които е доставено оборудване с по-висока енергийна ефективност в различни производствени звена, постигащо голямата цел: по-ниска енергоемкост на единица произведена продукция по изключително високите стандарти на ISO 50 001 и планирани енергийни спестявания за цялото предприятие с 50,3%; и още – пряка финансова полза плюс други косвени ползи като намаляване на въглеродните емисии, увеличаване на производителността и т. н.

ШЕСТТЕ реализирани мерки по проекта са следните:

Мярка 1: Въвеждане на три модерни енергоефективни линии за пълнене на възглавници. Това е основна част от производството на „Калинел“ и е доста енергоемък процес, консумиращ много сгъстен въздух, самата технология също е енергоемка – и с въведените вече три нови линии се постига желаната енергоемкост и намаляване на въглеродните емисии;

Мярка 2: Въвеждане на три енергоефективни линии за пълнене на завивки. И тук ефектът е сходен – постигане на значително по-ниско енергопотребление на единица произведено изделие и намаляване на емисиите от въглероден диоксид;

Мярка 3: Въвеждане на енергоефективна кроячна машина/робот. Тя ще подобри работата на съществуващата кроячна машина, чийто капацитет на моменти не е достатъчен. Новият робот има по-добри производствени характеристики при по-малка мощност;

Мярка 4: Въвеждане на енергийно ефективна машина за рециклиране на продукция. Винаги има някакъв технологичен отпадък, който не се оползотворява – сега количеството на този отпадък ще бъде сведено до минимум и разширено вторичното оползотворяване на отпадъка;

Мярка 5: Въвеждане на система за рекуперация на отпадъчна топлина. Чрез тази система остатъчната топлина ще се вкарва отново в производствена употреба и за охлаждане/затопляне на производствените помещения, т. е. за подобряване на условията на труд. Нещо много интересно и съществено, както го определи г-н Минков; и особено важно при процеса на изпичане на полиестерната вата, който е силно енергоемък и отделя големи количества топлина и газове;

Мярка 6: Напълно автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението. Очакваното снижаване на енергопотреблението от въвеждането на тази система е до 8% за цялото предприятие.

ДОЧО МИНКОВ обърна специално внимание и на въвеждането на международния сертификат за управление на енергийната ефективност ISO 50 001. Придобиването на този сертификат, валиден за целия Европейски съюз, е доста сложна работа и касае пряко както постигане на целите по конкретния проект, така и изобщо бъдещото успешно развитие на компанията.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |