Рекордно: Общината ни с бюджет от 100 млн. лв. за 2024-та

* Донка Михайлова: „Това е най-силният бюджет, който Общината ни е изпълнявала в историята си… Когато станах кмет, бюджетът на Троян бе 27 млн. лв., сега е 100 млн. лв., увеличение четири пъти“
Money, money...
НА 25 ЯНУАРИ в салона на Община Троян се проведе едно събитие, регламентирано по закон и предизвикало интерес (салонът бе пълен), но по-важното – даващо сериозно основание за троянското ни самочувствие. Говорим за представянето пред граждани на проекта на общинския Бюджет 2024, направи го кметът Донка Михайлова, заедно с част от своя екип – икономическия зам.-кмет Ангел Ангелов, строителният зам.-кмет инж. Николай Райковски и началника на отдел „Бюджет“ Галя Белевска; като ден по-рано проектобюджетът бе огласен в сайта на Община Троян.

А НОВИЯТ троянски бюджет заслужаваше внимание – с „космическата“ си рекордна и немислима доскоро рамка от почти 100 млн. лв. (52,8 млн. лв. собствен бюджет – местни приходи и държавна субсидия, и 46,8 млн. лв. външно финансиране по проекти). И означава няколко неща – мащабна строителна дейност, голямо натоварване и повишени отговорности, нараснали рискове, но в крайна сметка очаквания за нови придобивки и ръст на качеството на живота. За сравнение – в началото на първия мандат на кмета Михайлова, 2012 г., троянският бюджет е 27 млн. лв.

ПРЕДСТАВЯНЕТО на проекта на Бюджет 2024 започна с кратък отчет за изпълнението на Бюджет 2023. Отчетен бе ръст (в сравнение с предходната 2022 г.) на приходната част с 11,4 млн. лв. (48, 5 млн. за 2023 г.), на разходната с 10,2 млн. лв. и преходен остатък от 8 млн. лв. (важно, тъй като преходният бюджетен остатък гарантира навременните плащания в началото на новата година, например в образованието, даващо сигурност на децата ни и за междинни плащанията по проектите с външно финансиране, които осигуряват непрекъснатост на реализацията и после се покриват от донорите).

А АКТУАЛНАТА бюджетна картина на Община Троян бе обобщена от г-жа Михайлова в две изречения, по нейните думи „две изречения, които всеки кмет мечтае да каже в началото на м. януари“: „Общината ни е в добро финансово състояние. Общината ни няма неразплатени разходи“. И всичко това без да е за сметка на гражданите. „От 2011 г. не сме увеличавали местните данъци, на три пъти увеличихме само таксата за битовите отпадъци. На практика при това желание да не товарим гражданите и бизнеса успяваме да постигнем ръст – разбира се, голяма част от него идва от държавния бюджет (държавна субсидия за делегираните държавни дейности), но и от местните приходи в резултат най-вече на една добра събираемост“.

Г-Н АНГЕЛОВ, ресорният зам.-кмет, който бе и модератор на събитието, очерта смисъла на общинския бюджет така: „Общинският бюджет е основния финансов инструмент, с който органите на местното самоуправление планират и изпълняват местни политики в краткосрочен и дългосрочен план. Именно чрез бюджета и извънбюджетните фондове общините имат възможност да реализират политики за постигане на стратегически цели и визии. Бюджетът представлява годишният финансов план, който се съставя, приема, променя и отчита съгласно закона за публичните финанси – той представлява самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на Общината за една бюджетна година“.

КОИ ДРУГИ важни неща за троянския Бюджет 2024 бяха  споделени от г-жа Михайлова. Съотношението на държавните и местните приходи в бюджета е 60/40 – ниво, което се запазва в годините и е сравнително добро за българските реалности. „Това не ни удовлетворява, защото местните приходи в един бюджет означава свобода средствата да бъдат харчени съобразно потребностите на хората. Държавните средства, които получаваме, в голямата си част ползват общинските бюджети като касичка, ние получаваме едни пари за образование и ги даваме за образование, получаваме едни пари за култура – даваме ги за култура. Местните приходи ни позволяват, примерно, ако имаме потребност да правим по-добър спорт – да насочваме пари към спорта, ако имаме потребност да развиваме културата, да насочваме повече средства към нея“, бе кметският коментар. Допълнено бе, че от местните приходи се осигурява и т. нар. „заем от бюджета“ – средства, с които се извършват разплащания по европейските проекти, а след това ни се връщат от съответните програми, ако, разбира се, нямаме корекции/санкции.

ПОСОЧЕНО бе, че в троянският Бюджет 2024 нарастват с 62% средствата за текущи ремонти (на тротоари, улици общински пътища в селата), сериозен е ръстът за социалните дейности – 3 млн. лв. повече, което е във връзка с разкритите през миналата година три нови социални услуги, с 10% нарастват средствата за спорт и култура, сериозен е ръстът като цяло на капиталовите разходи. Съотношението на разходите е следното: най-голям, както и в предишни години, е делът на разходите за образование – 37%, капиталовите разходи са 19% от общите бюджетни разходи, а челната „разходна“ тройка се допълва от разходите за социални дейности – 12%.

ВЪНШНОТО финансиране, както стана ясно, е изключително мащабно – 46,8 млн. лв. „Това се дължи най-вече на така наречения инвестиционен фонд, осигурен от държавния бюджет и в който ние успяхме много бързо и много гъвкаво да се включим. Привлякохме възможно най-голяма сума и сме една от малкото български общини, които успяхме да надминем определения ни лимит – 30 млн. лв., и ще получим 31 млн. лв. А това се случи заради много ясната ни визия за средствата, повечето от тях са за обекти с готово работно проектиране и строително разрешение“, заяви кметът Михайлова. И обърна специално внимание на един от най-мащабните ни инфраструктурни обекти – новостроящата се многофункционална зала, за чието строителство трябваше да се тегли голям общински заем (до 5 млн. лв.), но сега ще получим държавно финансиране.

ОБЩО 31 са инвестиционните проекти, за които ще получим външна субсидия  – от държавния инвестиционен фонд, други национални програми и европейски средства чрез Националния план за възстановяване и устойчивост и от европейските програми, и ще започнат реализацията си през 2024 г. Някои от по-важните сред тях са: цялостна реконструкция на централния площад „Възраждане“; ремонт на Пешеходния мост до музея; обединено хранене за всички троянски ученици (кухнята майка ще е в СУ „Св. Климент Охридски“); изграждане на посетителски център (с информационна и музейна част) и паркинг при археологическия обект Состра; ново енергоспестяващо улично осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм; саниране на още 7 многофамилни жилищни сгради; иновативно обновяване на парка до НУПИ „Проф. Венко Колев“; проектът за дигитално туристическо представяне на града и района ни Go Troyan… Други проекти са преминали първия етап на оценка и очакват окончателно класиране/финансиране – напр. за обновяване на Дома за стари хора в с. Добродан. Трета група проекти, които са на концептуално равнище и „имат характер на мечта“ по определението на г-жа Михайлова, са предизвикателство за годината – преминали са първата стъпка на оценка (за административно съответствие), очаква се до края на м. февруари да преминат втория етап (оценка от регионалното министерство) и до края на м. март да приключи последният трети етап; тук най-мащабният проект е за облагородяване и развитие на крайречната зона в централната градска част (от моста при ф. „Витекс“ надолу), други – създаване на Дом за резидентна грижа за хора без увреждания в с. Врабево (сградата на бившето училище), рекултивиране на 1-ва и 2-ра клетка на депото за твърди битови отпадъци (тежък, но много важен проект), втори етап от подмяната на уличното осветление общината, обхващащ 16 троянски села и др.  

КМЕТЪТ подчерта и големия проблем – с кадровия капацитет: „Когато станах кмет, бюджетът на Троян бе 27 млн. лв., сега е 100 млн. лв., увеличение четири пъти и го управляваме с абсолютно същия брой хора в администрацията, търсим решение и трябва да проявим изключителен професионализъм и добра организация“. А заключителните думи бяха: „Основният извод – това е най-силният бюджет, който Общината ни е изпълнявала в историята си. Общината безусловно се превръща във водещ инвеститор  и за добро или лошо така ще бъде през 2024 г.“.

Т21  
Бел. ред. На сесията на Общински съвет Троян през м. февруари предстои обсъждане и приемане на общинския Бюджет 2024.
   

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |