Бюджет 2019 – умерено оптимистичен, социален и гъвкав

* Община Троян е в добро финансово състояние, е големият извод от отчета за Бюджет 2018 * Предложената бюджетна рамка за 2019 г. е 26,2 млн. лв. – с над 2 млн. по-голяма от миналогодишната
Money, money…
УМЕРЕНО оптимистичен, с ясно изразена социална насоченост и предполага гъвкаво управление на приходната и разходната част. Такава бе обобщената оценка на кмета Донка Михайлова за представения от нея и екипа й (тук специално трябва да откроим мястото на главния бюджетар на Община Троян Галя Белевска) проект за общинския Бюджет 2019, предшестван от отчет за изпълнението на Бюджет 2018. Презентацията се състоя на 24 януари и общинският салон бе пълен – представители на администрацията, на различни институции, общински съветници, немалко граждани.

ГОЛЕМИЯТ извод от бюджетния отчет за миналата 2018 г. е, че Община Троян е в добро финансово състояние. И приходната, и разходната част са нараснали спрямо 2017 г. (съответно с 794 хил. лв. и 1,2 млн. лв.), като ръстът в разходната част идва основно от капиталовите разходи, които са почти с милион повече. Общината няма неразплатени разходи и приключва годината с преходен остатък от 2,8 млн. лв.

ПРЕДЛОЖЕНАТА бюджетна рамка на Бюджет 2019 е 26,2 млн. лв., което е с 2,3 млн. лв. повече от рамката на миналогодишния бюджет (23,9 млн. лв.). Обявената голямата цел на Бюджет 2019 има следните основни компоненти: подобряване на инфраструктурата на основните бизнес-зони; решаване на проблема с енергийната ефективност, конструкциите и достъпната среда на всички културни институции на територията на града; решаване на важните проблеми с отпадъците; поддържане на образователната инфраструктура в добро състояние; подобряване на основните паркови зони в града.

А СРЕД посочените бюджетни предизвикателства през 2019 г. са: да се ограничат рисковете за финансовото здраве на Общината в годината на два избора; значителните законодателни промени, затрудняващи прецизното планиране на собствените приходи; изпълнение на инвестиционната програма и проектите с външно финансиране; подготовка на нови проекти и кандидатстване по европейската Програма за развитие на селските райони (ПРСР); търсене на източник за финансиране изграждането на трета клетка на Депото за твърди битови отпадъци (ДТБО).

ПРЕДСТАВЕНИЯТ от кмета проектобюджет на Община Троян за 2019 г. е внесен за разглеждане и гласуване на сесията на Общинския съвет на 7 февруари.

Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |