Приеха Бюджет 2022 – единодушно и с ръкопляскания

* Заложената бюджетна рамка е 39,255 млн. лв., с 3,377 млн. лв. по-висока от миналогодишната * Зам.-кметът Ангелов: Общината ще управлява общо над 51 млн. лв. през годината * Председателят инж. Пенков: „Г-жа Белевска може да почерпи!“
В Общинския съвет Отзвуци
С АБСОЛЮТНО мнозинство – 28 „за“ без „против“ и „въздържал се“, бяха гласувани двете възлови точки в дневния ред на мартенската сесия на Общинския съвет в Троян (31 март): приемане на отчета за изпълнението на общинския Бюджет 2021 и на проекта на Бюджет 2022. Нещо повече – резултатите от единодушното гласуване бяха посрещнати с ръкопляскания от всички страни на залата. „Мисля, че е добре балансиран и добре направен бюджет“, заяви на микрофона председателят на местния парламент инж. Петко Пенков (ГЕРБ). Но също подчерта, че заради инфлацията, ръста на цените и като цяло сложната ситуация вероятно „ще предстоят няколко актуализации до края на годината“. „Благодаря за добрия бюджет, за ръста му и пожелавам успех в изпълнението му“, се чу в изказването на Николай Тодоров, председател на смятаната за опозиционна група на местната коалиция „Глас народен“. Известни критични нотки (за проблеми с уличните ремонти) имаше в изказването на съветника от „Глас народен“ инж. Мариян Данчев, който призова „да се търси ефективно харчене и спастряне на средства“, но в крайна сметка и той похвали бюджета, новия и стария. От групата на управляващите (БСП) нямаше изказвания, което в някаква степен бе изненадващо и буди известни размисли, нямаше изказвания и от двете по-малки групи (ВМРО, ДПС), но одобрението се подразбираше от гласуването.

И ПО ДВЕТЕ бюджетни точки от името на вносителя – общинската администрация, докладва ресорният зам.-кмет Ангел Ангелов (това по традиция се прави от кмета Донка Михайлова, но този път традицията бе нарушена по уважителни причини – преди дни г-жа Михайлова бе дарена с внучка от дъщеря си Ива и щастливата баба бе при бебето в София – бел. ред.). Като в началото подчерта, че на 17 март двата документа – отчета за Бюджет 2021 и проекта на Бюджет 2022, са представени детайлно от кмета на провелото се публично обсъждане.

Ангел Ангелов, Галя Белевска
ПО БЮДЖЕТ 2021 г-н Ангелов започна с общия ръст – рамка от 40,411 млн. лв. при отчета в края на годината (при планирани в началото на годината 35,917 млн. лв.) и повишение с 6,359 млн. лв. в сравнение с предходната 2020 г.; и неизменна тенденция на нарастване на бюджетната рамка за последните 6 години – от планирани 20,685 млн. лв. през 2016 г. до 35,917 млн. лв. през 2021 г. и отчетени съответно 23,137 млн. и 40,411 млн. в края на годината, което прави ръст от 74%/75%. Отбелязано бе, че собствените приходи нарастват по-бавно, но трябва да се има предвид, че за последните 10 години Общината не е вдигала имуществените данъци на гражданите; и ръстът се дължи на по-добрата събираемост на налозите и управлението на общинската собственост (гори и земи), където има още ресурси за подобряване. „Община Троян е добро финансово състояние и към 31 декември 2021 г. няма неразплатени задължение“, обобщи зам.-кметът.

ПО БЮДЖЕТ 2022. Най-напред бе отбелязан ръстът на бюджетната рамка – планирани разходи и приходи в размер на 39,255 млн. лв. (от които 21,113 млн. лв. за финансиране на делегирани държавни дейности и 18,141 лв. за финансиране на местни дейности) и бюджетен ръст спрямо 2021 г. с 3,377 млн. лв. Г-н Ангелов открои факта, че през настоящата година Общината ще изпълнява проекти за 12 млн. лв., което означава, че ще управлява общо над 51 млн. лв.. Инвестиционният дял е 8,556 млн. лв., което не е никак малко и е съизмеримо с миналогодишните 8,225 млн. лв.

Очертани бяха и основните приоритети на Бюджет 2022 – създаване на предпоставки за устойчивост, създаване на сигурна среда за здравето, работните места и доходите на хората, изпълнение на планираните дейност. Отбелязано бе, че по-големия размер на средствата за непредвидени разходи е за обезпечаване на ръста в цените на електроенергията, горивата, храните и други стоки; заложени са и 470 хил. лв. за ковид мерки, осигурени от държавата в края на миналата година. Споменати бяха и основните бюджетни проблеми през годината: изпълнение на собствените приходи в една труднопредвидима среда; забавените процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) заради късното приемане на държавния и респективно общинския бюджет; ръст в цените на строителните материали и затруднения при синхронизирането на капиталовата програма на Общината и водното дружество „ВиК Стенето“ ЕООД; повишаване на цените на електроенергията, горивата, продуктите; отказ на изпълнители да изпълняват задълженията си по договори, вкл. на транспортни фирми да обслужват договорените линии; намиране на източник за финансиране изграждането на новата спортна зала, което „не е лесен проблем“.

„БЮДЖЕТЪТ за 2022 г. е приет, да ни е честит! Г-жа Белевска може да почерпи (Галя Белевска, главният бюджетар на Община Троян, която години наред подготвя общинската „финансова конституция“ и чийто професионализъм е безспорен – бел. ред.)!“, бяха финалните думи на председателя инж. Пенков.

Из изказванията по бюджета

Петко Пенков
Петко Пенков: Ще става все по-трудно

* „Почнали сме да работим в тази насока, но при този ръст на цените себестойността на залата се вдигна досега с 2 млн. лв.“

ЖИВЕЕМ в много интересни и много сложни времена. Бюджет 202 според мен ще претърпи няколко актуализации до края на годината. Със сигурност защото освен ръст на инфлацията вече изчезват и много артикули от пазара, както и суровини за производство, дори такива, които си произвеждаме в България.

БЮДЖЕТЪТ със сигурност няма да е лесен и със сигурност ще става все по-трудно. Но мисля, че е добре балансиран и добре направен бюджет. Единственото, което ме притеснява – когато преди години се повдигна въпросът за нова спортна зала в Троян, синът ми не беше роден, а се очертава и тази година да няма финансиране за залата, и сигурно чак неговите внуци ще играят в тази зала?!

ТОВА е нещо, за което много ме боли, казвам го шеговито, но никак не ми е до шеги. Защото за едно нещо, което трябваше да свършим отдавна, все не се намират пари и се отлага във времето. Почнали сме да работим в тази насока, но при този ръст на цените себестойността на залата се вдигна досега с 2 млн. лв. И докато тръгне същинското строителство, може така да са се променили цените, че да не е по силите ни да го направим.

Инж. Петко Пенков, председател на ОбС - Троян, ГЕРБ
***
Мариян Данчев
Мариян Данчев: Ако утре завият сирените?

* „Би трябвало да се заделят средства за, най-малкото, провеждане на по-сериозна информационна кампания“

КАТО ЦЯЛО е ясно, че няма да е лесна година. Инфлацията има сериозен ръст, няма завишение на местните данъци, няма да е лесно на общинската администрация. Трябва да се търси ефективно харчене и спастряне на средства, казано по троянски.

ЩЕ ПОВДИГНА един конкретен въпрос, касаещ отбраната и сигурността. Повече от месец живеем в обстановка на война, която се води близо до нашите граници. България, като член на НАТО, има своята отбранителна стратегия, има Закон за отбраната и въоръжените сили и този закон вменява задължения и отговорности на местната администрация и на органите на местното самоуправление. Това, което смятам за нужно, е, че би трябвало да се заделят средства за, най-малкото, провеждане на по-сериозна информационна кампания за населението – как трябва да се действа, ако, недай си боже, се стигне до ситуация на обявяване на тревога или нещо подобно.

ПО ЗАКОН и по наредби, има и такива, е указано, но никой не знае какво точно трябва да се прави, затова повдигам въпроса. И затова смятам, че общинската администрация – макар че тук не тя е главното действащо лице, а държавата – трябва да задели някакви средства. И ако утре завият сирените, да имаме някаква готовност. Също, че имаме нужда от информираност.

Инж. Мариян Данчев, общински съветник, „Глас народен“
***
Николай Тодоров
Николай Тодоров: Дано да имаме късмет

* „Съгласен съм с казаното от председателя, тежка година ни очаква. Предполагам, че при актуализациите ще има доста корекции“

ИСКАМ да благодаря – измина една ползотворна година, в която ние по някакъв начин в по-голяма степен сме покрили очакванията на гражданите. Което е наша основна функция. По отношение на Бюджет 2022 – съгласен съм с казаното от председателя, тежка година ни очаква. Предполагам, че при актуализациите ще има доста корекции.

БИХ ПОЖЕЛАЛ и на администрацията, и на всички нас късмет в изпълнението на бюджета. От администрацията са доказали умението си да изпълняват бюджети, така че дано имаме късмет да отминат тежките времена и да дойде по-добро.

ИМА правота в думите на г-н Данчев, че трябва да имаме готовност за отбрана. Но лошото в случая е, че нашите (на Общината) компетенции, както и възможностите ни в тази посока са ограничени. Но така или иначе всички трябва да имаме това наум и да сме готови за реакция.

БЛАГОДАРЯ – за добрия бюджет, за ръста му, пожелавам успех в изпълнението му.

Николай Тодоров, общински съветник, „Глас народен“
Т21

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |