Моделът на Троян: Общински фирми, които наистина работят

* Общината има пет търговски дружества, които правят печалба и реинвестират * Такса смет за троянци не е променяна две години * С общинско ВиК дружество Троян има най-ниската цена на водата в България * АГ отделението на общинската болница привлича пациенти от цялата област
Другите за нас
Северният вход на Троян (откъм Ловеч)
Троян и троянци отнесохме много шеги, добронамерени и не съвсем, около предизборните хвалби, сравненията с Виена и назидателното даване за пример на софиянци в предизборните речи на столичната лява кандидат-кметица Ваня Григорова. И не съвсем безоснователни – да те сравняват със световния еталон, печелещ безапелационно в последните десетина години класациите за най-добър град за живеене в света (Виена), е меко казано несериозно и в него прозират партийните пристрастия (към кмета социалист Донка Михайлова, едно от знаковите лица на левицата в България). Но в троянските хвалби на г-жа Григорова имаше нещо, което не можеше да се подмине – моделът на успешните общински дружества, т. е работещият вариант на повече държава (община), което е в сърцевината на лявата идея. Разбира се, и в този план си личаха емоционалните пристрастия, ощетяващи в някаква степен обективността. Но! Сега похвалите в същата тази посока – успешният модел на повече община и добре работещи общински дружества в Троян, идват от най-авторитетната медия за икономика и бизнес у нас, при това с категорична дясна ориентация, в-к „Капитал“. Което прави нещата сериозни. Препечатваме от сайта на вестника www.capital.bg. Т21
НА 4 АПРИЛ 2024 Г. „Капитал“ организира събитието „Среща на бизнеса в Плевен, Ловеч и региона“. По време на форума представители на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор дискутираха важните за региона въпроси и търсиха работещи решения за икономическия растеж на двете области.

РАБОТЯТ НА ПЕЧАЛБА И РЕИНВЕСТИРАТ

ОБЩИНСКИТЕ дружества традиционно се свързват с неефективна работа, лошо управление и слаби финансови резултати. За това има добра причина – подобни примери могат да се видят в цялата страна. Според кмета на Троян Донка Михайлова обаче този модел не е задължителен и това се вижда на практика в града, където общинските фирми работят като истински бизнеси. Петте търговски дружества покриват различни дейности - управление на пазарите, обработка на битови отпадъци, ВиК, изложение на художествените занаяти и болница, но общото между тях е, че всички работят на печалба и реинвестират в следващи подобрения.

НА ПАЗАР В ТРОЯН
Наскоро приключи модернизацията на централния пазар в града, която дружеството „Общински пазари“ ЕООД финансира със свои средства и банков кредит
„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД отговаря за трите пазара в града, като общината е предоставила на дружеството своя собственост, която то да управлява. Фирмата отдава под наем обекти на пазарите и събира такси от пунктовете за продажби в пазарния ден на Троян - четвъртък. За 2022 г. отчита 77 хил. лв. нетна печалба.

ПРЕДИ четири години заедно с общината „Общински пазари“ инвестира в изграждането на практика наново на един от по-малките пазари (Малкия пазар), където старите и нефункционални помещения бяха заменени с нови. Така се стига до следващия проект. „Решихме, че можем да направим същото и за Централния пазар на града (Големия пазар)“, разказва Михайлова. За целта общинското дружество реинвестира печалбата, натрупана в рамките на последните няколко години, а недостигащата сума допълва с банков кредит. Реконструкцията вече е завършена и пазарът е въведен в експлоатация, като вече са минали и търговете за по-голяма част от търговските помещения.

„ЦЕНТРАЛНИЯТ пазар се превърна в едно от красивите и уютни места на града ни“, коментира Михайлова и добавя, че то е много специално място за социални контакти. Извън традиционно силния за пазара четвъртък, в някой от другите дни на седмицата на мястото се предвижда да се организират и фермерски пазари.

РЕСУРС ОТ ОТПАДЪЦИ
„Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД продава отделените рециклируеми материали като хартия, пластмаса и желязо
ЗА ДА МИНИМАЛИЗИРАТ отпадъците, през 2021 г. Троян и Априлци решават да създадат общо дружество – „Хемус ресурс - Троян и Априлци“ ООД, което да управлява сепарираща и компостираща инсталация. Община Троян е собственик на 90% от капитала, останалите 10% са на Община Априлци. Самата инсталация е изградена със средства по оперативна програма "Околна среда" и започва работа през 2022 г.

СЕПАРИРАЩАТА инсталация отделя всички отпадъци, които могат да бъдат ползвани повторно като суровина, преди остатъкът да влезе в депото. Това включва хартия, желязо, пластмаса, вече и едрогабаритни отпадъци, като по думите на Михайлова асортиментът става все по-голям. Отделените вторични суровини се пресоват, опаковат и продават. Компостиращата инсталация пък обработва биологичния отпадък, като в града са поставени специални съдове за зелен отпадък. След като се шредира, раздроби и обработи, той се превръща в компост, който се ползва за наторяване на зелените площи в града, както и за продажба. "Хемус ресурс - Троян и Априлци" продава отделените рециклируеми материали като хартия, пластмаса и желязо

„ХЕМУС РЕСУРС - ТРОЯН И АПРИЛЦИ“ вече е реално работещо и реализиращо приходи, като още през първата си година на дейност излиза на нула, а по думите на Михайлова за 2023 г. се очаква да отчете печалба. Освен от продажба на рециклирани материали и компост дружеството получава приходи и за услугите, които извършва за двете общините по преработка на отпадъци. „Голямата полза на общината е това, че според Закона за управление на отпадъците ние, намалявайки количеството на отпадъка, всъщност кандидатстваме и държавата ни признава възможност да внасяме 50% от средствата по чл. 60 и чл. 64, които са неразделна част от такса битови отпадъци. На практика чрез дейността на сепариращата и компостиращата инсталация, ние можем да минимализираме разхода за такса смет, което пряко рефлектира върху таксата, която плащат гражданите“, обясни Михайлова. В резултат на това Троян вече две години не увеличава такса битови отпадъци.

КАУЗАТА ВИК
Общинското „ВиК Стенето“ ЕООД също реинвестира печалбата, включително в различни модерни технологии
КАТО НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО общинско дружество Михайлова определя „ВиК Стенето“ ЕООД, „едно от 14-те недоубити от държавата ВиК дружества (в страната)“, което за 2022 г. отчита 67 хил. лв. нетна печалба. За кмета на Троян запазването на ВиК като общинско дружество се е превърнало донякъде и в лична кауза. По думите й от 2015 г. българските общини са поставени под натиск ВиК дружествата им да бъдат национализирани чрез консолидация на сектора, като общините в неконсолидираните райони нямат право на европейско финансиране за ВиК инфраструктура.

„ДЪРЖАВАТА отказа да подкрепя изграждане и реновиране на ВиК мрежата. Въпреки това нашето дружество е печелившо години наред. А освен това то има най-ниската цена на водата в България - цена, която е над 30% по-ниска от тази на съседното ВиК дружество. Въпреки това ние имаме 15% по-ниски водозагуби и реинвестираме в развитие на ВиК инфраструктурата средства, които са съпоставими със средствата на останалите седем общини, членуващи в държавното дружество“, изброява Михайлова и добавя, че е отдадена на идеята да покаже на държавата, че общинските дружества имат смисъл и че санкциите, които търпят, са крайно несправедливи. „Противоречи на нормалната икономическа логика държавата да убива работещи структури, принуждавайки ги да се влеят в значително по-зле работещи държавни структури“, категорична е тя.

„ВИК СТЕНЕТО“ също реинвестира печалбата си, като има въведени и много модерни технологии. Една от тях е пунктът за управление, където във всеки момент могат да бъдат установени наличностите във всички водоизточници, които захранват общината. Така може да се констатира дали има риск от минимализиране на количествата води и да се реагира своевременно. Изградена е и нова ВЕИ инфраструктура, която захранва със слънчева електроенергия пречиствателното съоръжение, което от своя страна пък намалява разходите за ток. "Всяка година на практика подобряваме процеса на управление. Това, разбира се, се случва в резултат на усилията на мениджмънта на дружеството", казва Михайлова.

ИМА МЯСТО ЗА КУЛТУРА
Входът на Националното изложение в Орешак
МАЛКА ПЕЧАЛБА – 13 хил. лв. за 2022 г., отчита и „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД, макар че по думите на Михайлова основната цел конкретно на това дружество не е да прави печалба. „То е много специфично, тъй като е от малкото търговски дружества, които продават култура“, обяснява тя. Компанията управлява панаира в село Орешак, където са изложени произведенията на различни занаятчии.

СЛЕД КАТО преди няколко години дружеството премина през трус в управлението, в момента то се самоиздържа спокойно и става все по-предпочитано място за изложение на продуктите на троянските занаятчии според Михайлова. "Нашата цел по отношение на националното изложение не е то да генерира приходи за общината, а да генерира полза за туристическия бизнес в района, привличайки туристи, правейки интересни събития, които предполагат по-голям туристопоток на територията", казва тя.

НАЦИОНАЛНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ е една от сцените на известния Български фестивал на сливата. Почти всеки месец там има изложби на троянски керамици, а все по-често мястото става център и на национални изложби на занаятчии. През тази година също предстоят интересни събития, включително джаз екофестивал.

ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ЦЯЛАТА ОБЛАСТ
Раждане в АГ отделението на троянската общинска болница
ОТ ТРИ ГОДИНИ на печалба работи и общинската „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД (185 хил. лв. за 2022 г.), която вече привлича пациентите на закъсалата държавна болница в областния град Ловеч. Спечелените средства пък се влагат обратно в по-добра медицинска техника. По думите на Михайлова единствената причина за този обрат е доброто управление. „Всъщност нашата болница остана единствената с АГ отделение на територията на Ловешка област и в голяма степен привлича болни и от района на Ловеч, и от района на Тетевен, и от района на Луковит“, обяснява Михайлова. Но добавя: „Истината е, че това се случва и в резултат на добрите лекари, които работят в болницата".

МБАЛ ТРОЯН не остава встрани от типичните за българските болници проблеми, свързани със застаряването на персонала. Затова от няколко години общината има учреден фонд за стипендианти - лекари и студенти в различни медицински специалности, които поучават ежемесечни стипендии от общината. В замяна на това те подписват договор с общинската болница или с държавната белодробна болница, която също се намира в града, че ще работят там поне 5 години след завършване на образованието си.

27 март 2024 г.
Иглика Филипова, www.capital.bg
Снимки: Надежда Чипева

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |