Приеха 100-милионния Бюджет 2024 – всички „за“

* Кметът Михайлова: „Без да увеличим и със стотинка имуществените данъци“ * Инж. Хаджийски (БСП): „Трябва активно да се включим в изпълнението“ * Инж. Евтимов (ГЕРБ): „Нашата група подкрепя“ * Свилен Андреев (ПП-ДБ): „Ние ще бъдем сигналната лампа“ * Даниел Сираков (ВМРО): „С пожелание за доброто му изпълнение“
Money, money
ОЧАКВАНО – след проведеното обсъждане, публично с граждани и в комисиите на Общинския съвет, и взетите предвид предложения и най-вече заради впечатляващия и респектиращ приходно-разходен обем – проектът на Бюджет 2024 на Община Троян, внесен от кмет Донка Михайлова, бе приет с пълно единодушие на сесията на местния парламент на 22 февруари. От 27 гласували общински съветници (един не присъства и един не участва в гласуването поради заявен конфликт на интереси) – 27 „за“. А споменатият обем/бюджетна рамка – почти 100 млн. лв., от които 52,8 млн. лв. собствен бюджет (местни приходи и субсидия от държавния бюджет) и 46,8 млн. лв. привлечени външни средства, в това число и очаквани, но все още недоговорени (от държавни и европейски програми и по Плана за възстановяване и устойчивост).

„МИСЛЯ, че тези числа илюстрират какво се случи в Троян през последните 12 години – впечатляващ ръст на бюджета от 27,7 млн. лв. (от тях 17,4 млн. лв. бюджетни средства и 10,3 млн. лв. привлечени външни средства ) през 2012 г., първата ми управленска година, до близо 100 млн. лв. през 2024 г. или 3,6 пъти увеличение. И ако работата на един екип, който е в същия състав като численост, без нито една бройка увеличение в щата на Общината, може да се оценява с числа, то това е числото – 3,6 пъти увеличение на бюджета“, заяви в началото на недългата си презентация г-жа Михайлова.

Донка Михайлова
ПО-НАТАТЪК кметът очерта основните характеристики и достижения на този рекорден и най-голям в историята на Община Троян бюджет. Силно изразен инвестиционен профил, поставящ Общината като инвеститор №1 в общината. Относително добро съотношение на бюджетните приходи с държавен характер към приходите с местен характер – 60:40, като средно за общините в страната местните приходи са 32/34%; „За мен винаги това съотношение е било изключително важно по отношение на възможностите един управленски екип да води политика, съобразена с местните потребности. Тези 40% ни позволяват да се съобразим с потребностите на местната общност, а не да играем само и единствено ролята на касичка на държавните пари“. Значителният бюджетен ръст за последните 12 години е постигнат без увеличение на местните данъци: „Изключително важно е, че този ръст, който постигнахме, е без да увеличим и със стотинка имуществените данъци. Дори обратното – през тези 12 години ние на два пъти намалихме данъците за местния бизнес, намалихме данъка за МПС и последните две години, макар и с големи усилия, успяхме да не увеличаваме таксата за битови отпадъци“.

СПЕЦИФИЧНА за Бюджет 2024 е привлеченото значително външно финансиране и съответно големия брой спечелени троянски проекти – 25 наши проекта вече са записани в държавния бюджет, подготвят се и други, като „тези проекти са свързани с важни за общината дейности“; посочени бяха: изграждането на многофункционалната спортна зала; реконструкцията на централния площад „Възраждане“, „за което отдавна търсим средства“; реконструкцията на Пешеходния мост в центъра; въвеждане на обединеното хранене и в училищата, по подобие на това, което вече функционира в детските градини; разширяване на Природонаучния музей в с. Черни Осъм; изграждане на посетителски център и паркинг на Состра;  и т. н.; „Възползвахме се пълноценно от проектите, за които можем да осигурим финансиране но националния план за възстановяване и устойчивост и тук продължаваме да работим много усилено и имаме още доста възможности, а особена радост ни донесе това, че ще можем да реконструираме цялото СУ „Св. Климент Охридски“.

СПЕЦИАЛЕН акцент бе поставен  върху спечелените проекти за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради – от 15-те подадени (по настоящата програма) троянски проекта 7 (с 389 апартамента) са получили финансиране, а другите 8 са в резервния списък и също се очаква финансирането им. Обърнато бе внимание и на групата интегрирани проекти (в партньорство с други общини и институции), преминали вече началния етап на одобрение за административно съответствие – особено важен в тази група е проектът за облагородяване и социализация на градската речна зона, включително ремонт на 5 моста, частична корекция на речното корито, изграждане на крайречни алеи и места за отдих, както и на съвместния проект за обединяване на туристическия ресурс на Троян и Карлово, включително с изграждане на снегозащитни съоръжения и целогодишна  проходимост на Троянския проход. „Основните ни политики в бюджета са да осигурим с финансиране управленската програма за мандата (2023/27 г.). И целта е да осигурим финансиране от всички възможни източници – общински бюджет, държавен бюджет и европейски средства. Мисля, че на този етап се справяме добре“, бе кметската оценка.

РАЗБИРА СЕ, посочени бяха и проблемите, съпътстващи рекордния Бюджет 2024 на Община Троян: големият бюджет трябва да се изпълнява със същия ресурс от хора, които ще бъдат натоварени 3,6 пъти повече; кадрови проблеми в най-натоварените ресори – строителство, проекти, процедури по ЗОП, общинска собственост, бюджет, счетоводство; тревога от качеството на изпълнителите – особено на строителните дейности, поради очевидния проблем в бранша на национално ниво; изпълнението на собствените приходи в настоящата трудно предвидима среда; голям ресурс – почти 500 хил. лв., заделен за непредвидени разходи, основно свързани с многото изпълнявани проекти; стиковане на изпълнението на капиталовата програма по селата с изпълнението на програмата на общинското водно дружество „ВиК Стенето“ ЕООД.

„ЧАКА НИ
една изключително трудна година и ние много силно се надяваме тя да бъде успешна. Това е най-силният бюджет, който Община Троян е изпълнявала в историята си. Считаме, че този бюджет създава предпоставки за добра финансова среда на местния бизнес, влагането на толкова сериозен финансов ресурс неизбежно ще се отрази на местния бизнес. Мисля, че има предпоставки за устойчиво развитие и на останалите неинвестиционни сектори – образование, спорт, култура. Имаме и много сериозен ръст на инвестициите в селата“, обобщи г-жа Михайлова.

***

СЛЕД КМЕТСКАТА презентация на проекта на Бюджет 2024 последваха изявления на групите в Общинския съвет (без тази на „Възраждане“, която досега няма никакво участие на сесиите, въпреки гръмогласното партийно репчене на национално равнище – бел. ред.). До едно положителни, което, както стана ясно, бе отразено и в последвалото единодушно гласуване.

Владимир Хаджийски
ИНЖ. ВЛАДИМИР ХАДЖИЙСКИ, председател на групата на БСП, застана изцяло зад Бюджет 2024, като призова общинските съветници, своите и всички останали, да бъдат по-активни, най-вече чрез по-сериозно ангажиране с работата на общинските дружества, на които Общинският съвет е принципал, и особено с работата на „ВиК Стенето“. „Общинският съвет трябва активно да се включи в изпълнението на бюджета. Като общински съветници трябва да подпомогнем работата на общинската администрация по изпълнението на всички дейности в бюджета. Нужна ни е ясна визия за всяко едно общинско дружество и тя да бъде съобразена с работата на общинската администрация“, категоричен бе г-н Хаджийски.

Емилиан Евтимов
ИНЖ. ЕМИЛИАН ЕВТИМОВ, председателят на групата на ГЕРБ, заяви: „Нашата група подкрепя проектобюджета на Община Троян за 2024 г. Въпреки че може да има различни гледни точки и предложения за подобряване, считаме, че предложеният бюджет включва важни инвестиции и проекти за развитието на общината ни“. Г-н Евтимов насочи вниманието към две проблемни инфраструктурни задачи – аварийния ремонт на клетка 3 в Депото за твърди битови отпадъци и изграждане на канализацията в кв. 331 и кв. 332 (към сградния комплекс, в който са разположени фирмите „Родопа Троян“, „Димко 6“ и доста други).

Свилен Андреев
СВИЛЕН АНДРЕЕВ от ПП-ДБ подчерта, че тяхната група „приема този проектобюджет като добре балансиран по отношение на секторните политики“ и че „отговаря в пълнота на представената управленска програма на кмета Михайлова за мандата“, похвали прозрачното представяне на финансовия документ и дадената пълна възможност на общинските съветници да вземат участие в изработването му и призова за подобна прозрачност и при изпълнението, като предупреди, че „ние (групата на ПП-ДБ) ще бъдем сигналната лампа, която ще се активира, когато нещо не се прави както трябва“.

Даниел Сираков
ДАНИЕЛ СИРАКОВ, председателят на трупата от ВМРО, бе кратък, но категоричен: „Едно е сигурно – че след начина, по който съгласувахме управленската програма, начина, по който обсъдихме с кмета приоритетите на всички групи, представени в Общинския съвет и удовлетвореността ни от това, което постигнахме – групата ни силно ще подкрепи проектобюджета за 2024 г. С пожелание към целия екип на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по селата и към нас, общинските съветници, за доброто му изпълнение“.

 
Т21  

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |