Откриват новия Център за лица с умствена изостаналост в Троян

* Бенефициент по проекта е Община Троян, финансирането е с европейски средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г, общата стойност – 555 хил. лв. * Заключителната пресконференция – на 13 септември, вторник, 11:00 ч.

Предстоящо
 
НА 13 СЕПТЕМВРИ от 11:00 ч. на ул. „Радецки“ 30 (Новата поликлиника) в Троян ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“ (№BG16RFOP001-5.002-0028), финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

БЕНЕФИЦИЕНТ е Община Троян. Общата проектна стойност е 554 953 лв., от които 471 710 лв. европейско финансиране и 83 243 национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 27 месеца – от 19 юни 2020 г. до 19 септември 2022 г. Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа. С изпълнението на проекта са създадени качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания, допринасящи за постигане на интегриран подход при грижата за тях с ясен социален ефект и въздействие.
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |