Кметът очерта шестте риска пред общинския бюджет

* „За всички е ясно, че се намираме в една изключително рискова икономическа среда и нашето внимание към общинския бюджет е по-концентрирано от всеки друг път“ * „Въпреки всичко имаме оптимизъм за успешно приключване на финансовата година“
Бюджет 2022 Отзвуци
БЕЗСПОРНО кризисната икономическа ситуация у нас и Европа, свързана с войната срещу Украйна, и в добавка политическата нестабилност в страната влияят негативно върху Троян и реализацията на общинския бюджет. Логично тази тема бе във фокуса и на редовната месечна пресконференция на кмета Донка Михайлова в началото на месеца (3 август). „Една тема, която е изключително важна за развитието на общината, защото всички останали теми са зависими от нея – става дума за изпълнението на троянския бюджет за първото полугодие на 2022 г. Това бе и темата, която поставих на вниманието на общинските съветници на последното им юлско заседание. Поставям я отново тук, тъй като за всички е ясно, че се намираме в една изключително рискова икономическа среда и нашето внимание към общинския бюджет е по-концентрирано от всеки друг път“, заяви в началото г-жа Михайлова. След което очерта основните успехи и проблеми за полугодието.

КАКВИ бяха бюджетните акценти в казаното от кмета?

ПРИХОДНАТА част на троянския бюджет за първото полугодие на 2022 г. дава основание за „едно относително спокойствие и относителен оптимизъм, че Община Троян отново ще приключи успешно финансовата година“. Общо постъпилите приходи в общинския бюджет за полугодието са в размер на 25,2 млн. лв., като от тях с държавен характер са 13,7 млн. лв. и местни приходи – 11,4 млн. лв. „Обръщам внимание на това съотношение 13,7 млн. лв. и 11,4 млн. лв., защото сред българските общини съществува тревога, че местните приходи рязко намаляват. За 2021 г. съотношението между местни приходи и държавни приходи като цяло за българските общини е 30:70, при нас виждаме, че съотношението е значително по-благоприятно“, бе кметският коментар. Средномесечната събираемост на приходите за полугодието на 2022 г. е с 350-400 хил. лв. повече от данъци и такси и с около 500 хил. лв. повече от неданъчните приходи в сравнение със същия период на миналата година. Тоест – общата средномесечна събираемост е по-добра с около 800 хил. лв.

Донка Михайлова
Г-ЖА МИХАЙЛОВА
обърна особено внимание на бюджетните рискове в настоящата ситуация, които определено не са за подценяване. Очертани бяха шест основни риска пред бюджета на Община Троян.
1. На първо място – непрогнозируемият скок на цените. На хранителните продукти: „На практика всички доставчици на хранителни продукти, с които имахме дългосрочни договори, се отказаха да изпълняват ангажиментите си в хода на полугодието. И в редица случаи ние бяхме едва ли не под риск да не можем да се справим с доставките на хранителни продукти в детските градини, яслите, училищните столове, домашния социален патронаж, детската млечна кухня. Слава богу, справяме се чрез договори с други доставчици, но този проблем продължава да ни тревожи“. Сериозно върху бюджета на Общината се отразява и ръстът на строителните материали и горивата.

2. Договорите със строителите: „За съжаление за първи път ние имаме немалък брой обществени поръчки, които приключват без договор с изпълнител. За времето на провеждане на поръчките цените са се вдигнали в степен, която принуждава победителите в конкурсите да се отказват. За съжаление така се случи с обществената поръчка за ремонтите на улиците в селата, където не стигнахме до подписването на договор и подготвяме нова процедура, която ще приключи в късната есен. Имаше четири процедури за изграждане на паркинг зад АИР-а, които също приключиха без избор на изпълнител, сега открихме пета поред процедура. Очакваме подобни трудности при всички новооткрити процедури.“.

3. Ръстът на цените на електроенергията и разходите за осветление и отопление: „Притесняваме се дали ще издържат бюджетите на училищата, детските градини, социалните институции, които са планирани в началото на годината. Имах нарочна среща с директорите на училищата в общината, в голяма част от учебните заведения имат поне по две възможности за отопление и в хода на отоплителния сезон ще търсим най-изгодните решения.“.

4. Късното приемане на общинския бюджет заради късното приемане на държавния бюджет: „Това доведе до значително по-късното обявяване на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), до подписването на договорите с изпълнителите и напрактика скъсява значително строителния сезон.“.

5. Риск пред приходите за полугодието заради неустойчивата икономическа ситуация: „Тук разчитаме на отговорността на гражданите към нашия общ бюджет.“.

6. Новата политика на оперативните програми „Региони в растеж“ (ОПРР) и „Околна среда“ (ОПОС) всеки проект да бъде санкциониран с 10%: „Подобно нещо досега не се е случвало, няма нито един проект по ОПРР без финансова корекция. Явно това е начин оперативните програми да не бъдат спирани.“.
„ВЪПРЕКИ всичко имаме оптимизъм за успешно приключване на финансовата година. Имаме традиционно добра събираемост на приходите. Троян продължава да поддържа данъчни ставки значително под средните за страната и се справя“, обобщи г-жа Михайлова.

Т21 

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |