Има ли пари за заплати в здравеопазването?

* „Протестите на специалистите по здравни грижи поставиха много важен въпрос – че публичният финансов ресурс и човешкият ресурс са единно цяло.  А иначе – пари за достойни заплати има“ * „За съжаление министърът на здравеопазването не може да се намеси в дейността на болничните заведения, които са търговски дружества“

д-р Валя Александрова
 Гореща тема

Авторката д-р Валя Александрова (Найденова) е дългогодишен завеждащ Клиничната лаборатория в троянската общинска болница (МБАЛ - Троян). В момента е народен представител от коалиция „БСП за България“, 11-ти Ловешки МИР. Няколко мандата е била общински съветник в Троян.

НА 1 МАРТ 2019 Г. медицински сестри, акушерки, лаборанти, медицински сестри в ясли и детски градини, рентгенови лаборанти, кинезитерапевти, рехабилитатори, поставиха на разискване пред обществото нивото на заплащане на професионалистите по здравни грижи. На 21 март гореизброените медицински специалисти напомниха на политиците, в това число и на министъра на здравеопазването, че протестът на 1 март не е еднократен акт. В резултат на техните действия министърът обеща в най-кратък срок да бъдат отпуснати 30 млн. лева за болниците, които средства ще бъдат разпределени според решението на ръководствата на болниците – директори и бордове.

Кадър от сестринския протест в Троян, 21 март 2019 г.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ министърът на здравеопазването не може да се намеси в дейността на болничните заведения, които са търговски дружества, защото според методиката, утвърдена чрез негова наредба, са определени дейностите, върху чието финансиране може да оказва влияние. Тези дейности са спешната медицинска помощ, психиатричната помощ и други дейности, регламентирани със Закона за здравето (ЗЗ) и възложени на държавата в лицето на Министерство на здравеопазването (МЗ) извън задължителното здравно осигуряване. Така че прилагането на обещаната от министъра методика изцяло зависи от ръководството на търговските дружества.

СТАНА ЯСНО, че някои управители на болници изобщо не смятат да се съобразят с искането на протестиращите за по-високо възнаграждение – поради заплахата това да „изяде“ крехкия финансов ресурс на болниците и да доведе до техния „фалит“, както и да предизвика оправдано недоволство сред лекарите и другия персонал. Всички очакват здравният министър да въведе ред и определи правилата за формиране на средствата за работна заплата в здравеопазването - и с право.

В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, в чл. 5, ал.1, т.3, изрично е разписано, че  „Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по: осигуряване и устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните заведения“. Както е видно, със закона на министъра на здравеопазването са вменени три основни задължения – да ръководи националната система за здравеопазване, да осигурява устойчиво развитие на здравните дейности и да осигурява контрол в националната здравна система. Но чрез закона му е отнето правото да управлява ефективното и ефикасно разходване на публичните финансови ресурси в националната система за здравеопазване. Управлението на финансовите ресурси в здравната система е оставено в ръцете на търговците, с изключение на дейностите, финансирани от бюджета на МЗ, приет със Закона за държавния бюджет за съответната година. Всичко това показва, че каквато и методика за формиране и разпределение на средствата за възнагражденията на протестиращите да направи министърът, тя не може да бъде реализирана в цялата здравна система.

министър Кирил Ананиев
ПОЗОВАВАЙКИ СЕ на основния закон в Република България, а именно Конституцията на Република България, в здравеопазването всеки има право да работи с публичен финансов ресурс независимо от вида собственост, а правото на достъп до публичен финансов ресурс може да има всеки, който изпълнява определени от министъра на здравеопазването правила. Какво може да направи министърът на здравеопазването в най-кратки срокове?

• На първо място. Министърът може чрез Националната здравна карта да определи къде, какво и кой може да предоставя медицинска помощ в рамките на разполагаемия публичен финансов ресурс.

• На второ място. Министърът може чрез методика да определи рамкови показатели в разходната част на лечебните заведения, финансирани с публични финансови ресурси, като:     труд – 40%, активи – 35%, лекарства и консумативи – 20% и администриране – 5%.

• На трето място. Министърът може чрез методика да определи минималните нива на основната работна заплата и на доплащанията по Кодекса на труда (клас, нощен труд, условия на труд и т. н.) според нивата на компетентност, при 7-часов работен ден. Измененията на конкретните стойности задължително трябва да отчитат и нивото на покупателната способност на индивидуалната брутна работна заплата.

• На четвърто място. Министърът на здравеопазването задължително трябва да бъде договорен партньор с лечебните заведения (търговски дружества), които се финансират с публични финансови ресурси и това трябва да бъде задължително условие при сключването на договорите между лечебните заведения и НЗОК.

ПРОТЕСТИТЕ на специалистите по здравни грижи поставиха много важен въпрос – че публичният финансов ресурс и човешкия ресурс са единно цяло.  А иначе – пари за достойни заплати има. Както е известно, в Националната здравна система при сегашния Брутен вътрешен продукт постъпват над 10 милиарда лева (към 2018 г.), от които само пет милиарда са публини финансови ресурси. При добро управление този финансов ресурс позволява напълно да бъдат изпълнени исканията на специалистите по здравни грижи, а именно – стартова заплата в размер на две минимални работни заплати за страната, подобряване на условията на труд и възможност за кариерно израстване.

27 март 2019 г.

Д-р Валентина Найденова,
народен представител от ПГ„БСП за България“,
44-то Народно събрание

Още по темата:

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |