Сбогом на липите? Не съвсем!

* На дневен ред е проект за цялостна реконструкция на троянската ул. „Любен Каравелов“ (троянската Унтер ден Линден), предвиждащ цялостна подмяна на зелената система и финансиран от държавата – 1,35 млн. лв. * На проведения обществен дебат стана ясно – големият проблем е с липите * Общината чу гражданското становище за по-гъвкав подход * Кметът Михайлова: Има три варианта, но пари има сега
Обществен дебат
ЦЕЛТА – ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА УЛИЦАТА

Троянската Унтер ден Линден (Улицата под липите), 25 юни 2024 г.
ЩЕ ЗАПОЧНА, казах го и на общественото обсъждане, с поздравление към Община Троян заради куража да бръкне в този „взривоопасен“ проблем, обновяването на зелената система на ул. „Любен Каравелов“. Въпросният обществен дебат, провел се миналия вторник, 25 юни, в големия салон на Общината, пък бе нещо по-различно от други подобни събитие – най-напред организаторите (Община Троян) бяха подготвили и разпространили дни по-рано специални листовки, в които се съобщаваше, че предстои реализация на общинския проект „Основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“, Троян“, който ще засегне и зелената система (включително липите и другите дървета) и че се разчита това да стане след обществено обсъждане, открито, очи в очи с гражданите, за да се търсят решения с цел „по-добро качество на улицата“ и „постигане на крайна визия и нов облик“.

ЗАЩО ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ УСПЯ
 
Момент от общественото обсъждане на предстоящата реконструкция на ул. „Любен Каравелов“
А НЕФОРМАЛНАТА покана, болезнеността на темата – зеленината по ул. „Любен Каравелов“ и конкретно липите, които са троянско богатство, обичани от всички, своеобразна емблема на града ни и от десетилетия правят тази улица, троянската Унтер ден Линден (Под липите), най-красивата, най-зелената и най-обичаната троянска улица, и чувствителността по темата за някаква промяна/корекция, била тя и наложителна, бе напълнило залата. Вярно, в началото всичко тръгна по познатия начин – ние (Общината) ви казваме какво ще се случи, а вие (гражданите) трябва да го одобрите. Не бе и съвсем ясно дали проектът, по който ще се извърши реконструкцията на улицата и който разчита на финансиране от държавния бюджет, може да бъде повлиян/коригиран от този дебат. В крайна сметка стана ясно, че общественото говорене не е напразно – проектът не може да се коригира (иначе бихме изгубили външното финансиране), но има варианти при изпълнението му, по-гъвкави, които да гарантират обществения интерес. Допълнително за качеството на дебата принос имаше еспертът Стоил Нановски, наш земляк троянец, специалист по градско озеленяване, работил по зелените системи на градове като София, Бургас, Ямбол и други, член на УС на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България.

Думата е на младите – Елица Досева и адв. Цветомир Ангелов
И белите коси имаха какво да кажат
ДА ДОБАВИМ и нещо много важно – в почти пълната зала, което рядко се случва при тукашните обществени обсъждания, преобладаваха младите хора, силно ангажирани млади хора с позиция, някои и със сериозна предварителна подготовка по темата (например известната кулинарка и собственик на заведение Елица Досева даде подробна информация за броя и видовете дървета по ул. „Любен Каравелов“ и по този начин убедително аргументирала становището си), които демонстрираха истинска гражданска активност, които искаха нещо да се случи и бяха готови да се борят то да се случи. Разбира се, да не подценяваме и белите коси в залата – чуха се много важни неща от хора с опит и поглед в дълбочина на проблема.

Водещата Стаси Вачева се справи отлично с нелеката си задача
„ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ една безопасна, сигурна и адекватна среда за населението и автомобилите е необходимо да се предприемат тези дейности, за които ще стане дума (дейностите, залегнали в проекта – бел. ред.). Наясно сме, че трябва да се вземат (съответните) мерки и за зелената система на улицата, заради което сме поканили експерт, който да каже повече по темата“, заяви в началото водещата на обсъждането Станислава Вачева, PR на Община Троян, която се справи отлично с нелеката си задача и с обичайния си такт и умение да балансира подпомогна конструктивността на публичния разговор.

ЗАМ.-КМЕТЪТ ИНЖ. РАЙКОВСКИ ДАДЕ РАЗЯСНЕНИЯ

Зам.-кметът инж. Николай Райковски даде подробни разяснения по проекта
ДЕБАТЪТ тръгна с подробно разяснение на дейностите по проекта от ресорния зам.-кмет и доскоро шеф на строителната дирекция в общинската администрация инж. Николай Райковски. Какво обясни инж. Райковски: улицата е дълга 820 м (от пресечката с ул. „Симеон Велики“ до пресечката с ул. „Васил Левски“), предвидената нова скорост по нея ще е 40 км/час (с 10 км/час по-ниска от разрешената по Закона за движение по пътищата), широчината й ще е 6 м, ще бъдат положени четири слоя – 40 см едрозърнест минерален материал, 8 см битумизиран трошен камък и три слоя асфалтови покрития, старите бордюри ще бъдат подменени с нови, тротоарите ще са с новата и с доказан ефект и добра естетика настилка унипаваж, под тротоарите ще се изградят тръбни канали за полагане на кабелите на различните комуникационни мрежи, всички осветителни тела, включително пилоните им, ще бъдат подменени с нови, новото осветление ще е тип LED. И възловият проблем – общо 139-те дървета, повечето липи, но и от други дървесни видове – явор, кестен, ясен, каталпа, ще бъдат подменени с нови подбрани дървета от по-подходящи за градска среда видове и на достатъчна възраст (вече оформени, по-големи, което ще оскъпи, но е предвидено); а пълната подмяна на липите се налага, тъй като в голямата си част те са амортизирани и болни, а мощната им коренова система нанася щети на околните сгради и инфраструктурата. Г-н Райковски даде още един аргумент за пълната подмяна – че при ремонта на тротоарите и изграждането на подземните кабелни канали корените на много от дърветата ще бъдат засегнати/повредени. Общата проектна стойност възлиза на 1,35 млн. лв. и се очаква цялостно безвъзмездно финансиране от държавния бюджет.

ЕКСПЕРТЪТ СТОИЛ НАНОВСКИ Е КАТЕГОРИЧЕН

Експертното мнение и препоръките на Стоил Нановски бяха много важни
ЕКСПЕРТЪТ г-н Нановски даде допълнителни аргументи в подкрепа на пълната подмяна на дърветата, например това, че липите по ул. „Любен Каравелов“ не са обгрижвани по правилата през годините, което води до задълбочаване на проблемите, че липата е вид, който дори след окастрянето и след застаряването продължава да расте, че изгражда много мощна коренова система и т. н. „Екипът на Община Троян – сподели г-н Нановски, – ме покани за съвети по този проблем, тъй като моята работа от много години е свързана с реконструкцията на улични насаждения. Смея да кажа, че имам богата практика и ще се радвам да бъда полезен, тъй че да се получи един наистина качествен ремонт, една много хубава визия на новата улица. Видът, който ръководството на Общината хареса, е една холандска разновидност на полския клен, който е така селектиран, че не увеличава прекомерно обема си (като липите), така че да не надвишава околните сгради – височината му рядко може да надхвърли 12-13 м, т. е. колкото е висока триетажна сграда, има сравнително умерен растеж, т. е. не заема прекомерно пространство за кратко време, има здрава дървесина – устойчива на гниене и гъби, устойчив е при засаждане на тротоари (което не е характерно за всички видове), устойчив е на сол при зимното снегопочистване, има хубави есенни багри, което също не е характерно за други подвидове полски клен.“ А експертното му мнение бе напълно категорично: „Изборът (на нов дървесен вид) е много добър и ще има чудесна нова визия на ул. „Любен Каравелов“.

ГЛАСОВЕТЕ ОТ ЗАЛАТА НЮАНСИРАХА ПРОБЛЕМА

Младите в залата поставиха важни въпроси
РАЗБИРА СЕ, последваха мнения от публиката, които нюансираха проблема и имаха своята аргументация. И повлияха на случилото се в крайна сметка – нюансиране и повече гъвкавост при реализацията на проекта. Някои от гражданските мнения бяха изключително красноречиви и убедителни. Попита се: защо се подхожда „ан блок“ към липите по ул. „Любен Каравелов“, тъй като след пресечката с ул. „Радецки“ ситуацията е различна – по-широки тротоари и по-здрави дървета, което не налага подмяна; защо не се обследва всяко дърво и тогава да се решава да се изкоренява и подменя или не; каква ще е тази улица без липите и какъв ще е този град без своята Улица на липите, без сянката, аромата, чара й; тоталната подмяна ще донесе истинска сянка и зеленина чак след десетилетие, оправдано ли е; по улицата освен липи има и други дървесни видове, нужна ли е и тяхната подмяна.

НАШИЯТ ПРИЗИВ: ПО-ГЪВКАВ ПОДХОД

ЩЕ СИ ПОЗВОЛЯ да цитирам и нашия (моя и на Т21) въпрос, тъй като той в някаква степен сумира преобладаващите граждански становища и позиции, че е нужна по-голяма нюансираност/гъвкавост в подхода с липите: „Първо – поздравления към г-н Райковски и към общинското ръководство, че се решиха да бръкнат в този труден проблем, улица „Любен Каравелов“, троянската Унтер ден Линден, най-хубавата улица в Троян, надявам се, всички сме съгласни, че е така. Но сега като слушам, че абсолютно всички дървета ще бъдат изрязани поголовно, се питам дали не се върви по пътя на най-лесното съпротивление?! Не би ли могло да се подходи по-гъвкаво и тези дървета (липи и други), които наистина са амортизирани, да бъдат отрязани и подменени, а другите, сред тях има липи, които стават и могат още много години да държат името на Улицата под липите. И какво ще бъде Троян без своята Унтер ден Линден, той няма да е същият град. Това ми е въпросът за дърветата – дали може по-гъвкав подход“.

За поголовно премахване на липите – чу се и това мнение
РАЗБИРА СЕ, имаше и друга различна гражданска позиция, макар и с по-малко поддръжка – че липите са изчерпани, че корените им нанасят вреди на основите на сградите, че правят прекалено тежка сянка (?!), че са опасни (адв. Цветомир Ангелов, който живее на ул. „Любен Каравелов“, припомни една не толкова отдавнашна случка, когато голяма липа в непосредствена близост до дома му падна при бурен вятър и като по чудо нямаше човешки жертви, само материални щети), и т. н. Която позиция обаче не противоречеше на призива за по-гъвкав подход.

КМЕТЪТ МИХАЙЛОВА: ТРЯБВА ДА НАМЕРИМ РЕШЕНИЕ

Кметът Донка Михайлова – откровена и загрижена
КАКТО се очакваше, думата взе и кметът Донка Михайлова, човекът с най-голяма заслуга троянският проект за ул. „Любен Каравелов“ да получи държавна подкрепа (финансиране), но и с най-големи отговорности и носеща в най-голяма степен управленския риск от проекта. Ето казаното от г-жа Михайлова: „Много благодаря, че сте тук, защото това е израз на ангажираност с проблемите на нашия град. Поздравявате ни за смелостта, но искам да си призная, че не бяхме най-смели, защото този проект го отлагаме 5 години с болка за липите. Знаят колегите, аз съм прословута с това, че водя война за всяко едно дърво. Истината е, че сега намерихме финансиране и имаме възможност да направим ремонта на ул. „Любен Каравелов“. И че многото ни опити да намерим решение и липите да останат, така че да може да бъде извършен ремонт на улицата в един добър вид, не стигнаха до успех. Проведохме консултации с безкрайно много специалисти, много благодаря на Стоил Нановски, един от най-добрите специалисти в страната по градско озеленяване, затова че ни помага в търсенето на трудното решение и намирането на такова решение. Има три варианта: единият вариант – оставяме улицата в сегашния й вид, проблемът тук е, че може да извадим многобройните жалби на живеещи на ул. „Любен Каравелов“, за това че кореновата система е навлязла в мазетата им, в канализацията, запушва улуците, поврежда покривите и това е проблем; вторият вариант – заменяме всички дървета, дърво по дърво, като практиката ни на други улици е била за едно дърво две нови; третият вариант – междинно решение, запазваме част от дърветата, което обаче няма да е особено естетично, в същото време всички ни боли за липите, особено пък по-възрастното поколение, което е израснало с тези липи“.

А КМЕТСКОТО послание бе: „Ние не сме опоненти, дайте спокойно да чуем всички аргументи. Но ви казвам, че пари за ремонт на улицата има сега, най-лесното е да се откажем, повярвайте ми – за себе си като кмет знам, че ако се откажем, ще ме псуват по-малко, отколкото ако тръгнем на подмяна. Но трябва да намерим решение. Много трудно решение – след Водния цикъл е най-трудното ни решение, предстои и още едно много трудно решение с реконструкцията на централния площад. Нека се опитаме да намерим балансираното решение в интерес на всички граждани“.

СЛЕД ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

След дебата – общински екип обходи улицата дърво по дърво
КАКВО последва след общественото обсъждане? Хубавото е, че казаното не остана в залата – направено бе обхождане на цялата улица, дърво по дърво, от екип на общинската администрация начело с кмета, обсъждане на темата с общинските съветници и взето решение в следващите дни да започне паспортизация на всяко едно дърво по ул. „Любен Каравелов“, като при паспортизацията ще участват еколог, ландшафтен архитект, специалист по горите, а след приключването й ще има нови обществени обсъждания. Появи се и една стегната и конкретна гражданска петиция, която ще публикуваме отделно. „Продължаваме“, както декларира в профила си във фейсбук г-жа Михайлова.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |